Plan vježbi 2022. – jačanje suradnje s Francuskom

 

Jedna od redovnih Vladinih odluka na početku svake godine je i ona o planu vježbi u 2022., odnosno o prelasku granice RH, kako za OS RH, tako i za pripadnika vojski drugih država saveznica. Tako je i jučer, na 98. sjednici, Vlada usvojila „Prijedlog odluke o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja u zajedničkim obukama i vježbama u 2022. godini.“ Kao i obično, radi se o obukama i vježbama na teritoriju Hrvatske, kao i odlasku pripadnika OS RH van granica Lijepe Naše. Ove godine su prvi puta odijeljene obuke od vježbi, a i prvi puta je vidljiv rezultat novog strateškog partnerstva s Francuskom. Nakon dugo vremena, plan je da OS RH sudjeluju i na jednoj vježbi u Srbiji. Osim toga, sada već redovni dolasci britanske akro-grupe „Red Arrows“ u Zemunik ove su godine stavljeni na popis obuka u RH. Tri vježbe – SAREX, TROJAN FOOTPRINT i CYBER COALITION 22 – stavljene su na oba popisa – i na vježbe u RH, i takve aktivnosti izvan nje. Od zanimljivih vježbi van RH posebno se ističe vježba NATO C-UAS TI EX  za razvoj potrebnih sposobnosti za uspješnu borbu protiv besposadnih zrakoplovnih sustava.

Pa ipak, unatoč brojnim zanimljivostima, ministar obrane Mario Banožić na Vladinoj je sjednici dao jedno vrlo kratko obrazloženje:

„Predmet ove odluke je odlučivanje o prelasku granice RH oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga RH radi sudjelovanja na zajedničkim obukama i vježbama u 2022. godini. Pripadnici Hrvatske vojske sudjeluju na obuci i vježbama radi daljnjeg razvijanja operativnih sposobnosti i provedbe taktika i procedura u međunarodnom okruženju. Predloženom odlukom odobrava se prelazak granice RH oružanim snagama država saveznica radi planiranog održavanja 5 obučnih aktivnosti i 17 vježbi u Republici Hrvatskoj s Oružanim snagama RH. Odobrava se i prelazak granice RH Oružanim snagama RH radi sudjelovanja u 32 vježbe u inozemstvu s oružanim snagama državama članica. Financijska sredstva za ovu namjenu osigurana su u državnom proračunu za 2022. godinu na razdjelu Ministarstva obrane i za provedbu ove odluke iznose oko 10,2 milijuna kuna“.

Pogledajmo detaljnije kako će izgledati ova obučno-vježbovna godina…

Obuke

AIRWEEKs” – provodit će se tijekom 2022. u osam termina (duplo manje od prošlogodišnjih 16!) u RH s Oružanim snagama Sjedinjenih Američkih Država. Cilj: dostizanje te održavanje sposobnosti i interoperabilnosti Zračnih kontrolora bliske zračne potpore sa Zračnim snagama SAD u Europi radi standardizacije postupaka. Svaka aktivnost planirana je u trajanju od osam dana, a OS RH – uz sudjelovanje u obuci – pružaju potporu kao zemlja domaćin.

Francuski brod BPC DIXMUDE u Splitu 2019.

CARRIER STRIKE GROUP (CSG)” – obuka Ratne mornarice Francuske Republike provest će se u ožujku 2022. na teritoriju RH radi suradnje s HRZ i HRM.

AKRO-SKUPINA RED ARROWS – obuka će se provesti u ožujku 2022. na teritoriju  RH radi zajedničkoga uvježbavanja s pripadnicima Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva, a radi prikaza sposobnosti te daljnjeg razvoja bilateralnih odnosa. Dosadašnji dolasci Red Arrowsa u Zemunik nisu bili na posebnom popisu obuka.

AGILE COMBAT EMPLOYMENTS (ACE) I / II“ – u dva termina u 2022. godini, obučna aktivnost Oružanih snaga SAD u Europi radi prebaziranja zrakoplova, prateće opreme i osoblja u druge članice NATO-a u slučaju nemogućnosti korištenja matičnih zrakoplovnih baza. OS RH uz sudjelovanje u obuci pružaju potporu kao zemlja domaćin.

ADRIATIC AIRWEEK” – u rujnu i listopadu 2022. u RH radi dostizanja i održavanja sposobnosti timova zračnih kontrolora bliske zračne potpore timova OS RH i partnerskih zemalja. Svaka pojedinačna aktivnost planirana je u trajanju od 15 dana, a OS RH uz sudjelovanje u obuci pružaju potporu kao zemlja domaćin.

Vježbe u RH

EAGLE SPECTRE” – u veljači i ožujku 2022. s pripadnicima OS SAD. Cilj: provjera i uvježbavanje premještanja bojne te uvježbavanje napadnih i obrambenih operacija na razini desetina/vod uz provedbu gađanja. OS RH pružaju potporu u svojstvu zemlje domaćina.

CMX 22” – računalno potpomognuta vježba koja će se održati u ožujku 2022. u RH i u državama članicama NATO-a radi uvježbavanja NATO procedura za upravljanje u kriznim situacijama. U vježbi uz pripadnike OS RH sudjeluju i predstavnici drugih tijela u RH te predstavnici država članica Europske unije i NATO-a.

BARAKUDA 22“ – u travnju 2022. s pripadnicima OS Ujedinjenog Kraljevstva radi uvježbavanja zapovjedništva i snaga HRM u organizaciji, planiranju i provedbi gađanja površinskih ciljeva na moru, a u potpori implementacije preuzetih Ciljeva sposobnosti.

ŠTIT 22” – u travnju 2022. s pripadnicima OS SAD. Cilj: prikaz sposobnosti uočavanja, praćenja i gađanja ciljeva u zračnom prostoru pripadnika postrojbi protuzračne obrane OS RH.

Puno vježbi sa SAD-om

PLATOON GUNNERY” – u travnju i svibnju 2022. s pripadnicima OS SAD. Cilj: provjera i uvježbavanje premještanja bojne te uvježbavanje napadnih i obrambenih operacija na razini desetina/vod uz provedbu gađanja. OS RH pružaju potporu u svojstvu zemlje domaćina.

TROJAN FOOTPRINT 22” – u svibnju 2022. s partnerskim zemljama radi uvježbavanja planiranja i provedbe specijalnih operacija u združenom međunarodnom okružju. U vježbi će sudjelovati specijalne postrojbe OS RH te pojedinci iz sastava ustrojstvenih jedinica kao stožerno osoblje u zapovjedništvima i upravljačkim tijelima vježbe. OS RH pružaju potporu vježbi te potporu u svojstvu zemlje domaćina.

ADRIATIC PARTNERSHIP MIO EXERCISE 22” – u svibnju 2022. s oružanim snagama Albanije, Crne Gore, Slovenije, Italije i SAD radi uvježbavanja i upoznavanja s procedurama taktičke razine za operacije presretanja na moru, za operacije protiv krijumčarenja na moru te za zaštitu pomorske infrastrukture.

ADRION 22” – u svibnju i lipnju 2022. s oružanim snagama Albanije, Crne Gore, Grčke, Italije i Slovenije radi uvježbavanja NATO procedura i postupaka, te razvijanja sposobnosti za planiranje i provedbu međunarodnih mornaričkih operacija odgovora na krize.

AS25” – u svibnju i lipnju 2022. s OS SAD radi uvježbavanja prihvata/otpreme veće količine sredstava za potporu obuke ili operacije. OS RH pružaju potporu vježbi u svojstvu zemlje domaćina.

IEL MILU 22” – u lipnju 2022. s članicama NATO-a i OS Gruzije radi uvježbavanja u planiranju i provedbi inženjerijskih operacija u višenacionalnom okruženju.

SAVA STAR 22” – u rujnu 2022. s OS Ujedinjenog Kraljevstva i Obrambenim snagama Mađarske radi integracije snaga te podizanja razine spremnosti i interoperabilnosti u zajedničkom djelovanju.

COASTEX 22” – u rujnu 2022. radi prikaza međuresornih i međunarodnih sposobnosti u provedbi funkcija obalne straže. Na vježbi sudjeluju posade brodova HRM i Obalne straže Italije.

Posjet Red Arrowsa Zemuniku redovni je dio njihovog “Springhawka”

HARPUN 22” – u listopadu 2022. radi uvježbavanja OS RH i OS Ujedinjenog Kraljevstva u planiranju i vođenju operacija na moru uz provedbu pomorsko-zračnog desanta i gađanja ciljeva na moru i u zraku brodovima HRM.

SAREX 22” – u listopadu 2022. na području Isključivog gospodarskog pojasa RH radi uvježbavanja zapovjedništava pomorskih snaga HRM i talijanske Obalne straže u planiranju i vođenju operacija traganja te spašavanja na moru.

NAICS PAINTBALL” – u ožujku i listopadu 2022. radi razvoja sposobnosti djelovanja OS RH u kibernetičkom prostoru. Uz OS RH u vježbi sudjeluju i OS SAD,

CYBER COALITION 22” – u studenome i prosincu 2022. u RH, Estoniji i drugim državama članicama NATO-a radi provjere dostignute razine sposobnosti u upravljanju kibernetičkim prijetnjama u području planiranja i organizacije kibernetičke obrane i podizanja razine znanja i ekspertize tehničkog osoblja u području kibernetičke obrane. U pripremi i provedbi vježbe sudjeluju i predstavnici drugih državnih tijela i ustanova te privatnog sektora radi povećanja razine suradnje između tih tijela i nacionalne industrije u području kibernetičke obrane.

INTEGRATED RESOLVE 22” – u drugom polugodištu 2022. radi uvježbavanja planiranja civilne i vojne operacije Europske unije.

Vježbe izvan RH

DYNAMIC MOVE 22” – u siječnju i veljači 2022. u Belgiji, radi obuke stožernog osoblja u minskom ratovanju i desantnim operacijama.

DYNAMIC MANTA 22” – u veljači i ožujku 2022. u Italiji, radi završnog ocjenjivanja zapovjedništava Snaga brzog odgovora i održavanja komunikacijsko-informacijskih sposobnosti, te sposobnosti zapovijedanja i nadzora prilikom provedbe NATO vođenih vježbi.

INIOCHOS 22” – u ožujku i travnju u 2022. u Grčkoj radi uvježbavanja sudionika u planiranju, provedbi i analizi izvršenih letačkih operacija u sklopu združene protuzračne i proturaketne obrane.

TAD 22” – u ožujku i travnju u 2022. u Španjolskoj radi podizanja razine spremnosti i uvježbanosti za rad sustava za nadzor i zaštitu zračnog prostora u kriznim situacijama u okviru sustava NATINAMDS (NATO Integrated Air and Missile Defence System).

CYBER NET” – u prvom tromjesečju 2022. u Nizozemskoj radi uvježbavanja međunarodnog tima za brzi odgovor u reakciji na računalno sigurnosni incident.

JOINT WARRIOR 22” – u travnju i svibnju 2022. u Ujedinjenom Kraljevstvu radi uvježbavanja operacija odgovora na krize i konflikte u područjima sukoba.

STEADFAST COBALT 22” – u travnju i svibnju 2022. u SR Njemačkoj radi završnog ocjenjivanja zapovjedništava Snaga brzog odgovora, održavanja komunikacijsko-informacijskih sposobnosti te sposobnosti zapovijedanja i nadzora prilikom provedbe NATO vođenih vježbi.

TROJAN FOOTPRINT 22” – u svibnju 2022. u RH i partnerskim zemljama radi uvježbavanja planiranja i provedbe specijalnih operacija u združenom međunarodnom okružju. U vježbi će sudjelovati postrojbe OS RH te pojedinci iz sastava ustrojbenih jedinica kao stožerno osoblje u zapovjedništvima i upravljačkim tijelima vježbe. OS RH pružaju izravnu potporu vježbi i potporu u svojstvu zemlje domaćina.

EUROPEAN MOUNTAIN THUNDER 22“ – u svibnju 2022. u Austriji, radi povećanja interoperabilnosti i sposobnosti provedbe operacija i logističke potpore operacije u otežanim uvjetima na planinskom terenu.

ITA MINEX 22” – u svibnju 2022. u Italiji radi uvježbavanja planiranja i provedbe protuminskih operacija te uvježbavanja protuminskih ronitelja.

TLRP” – u svibnju 2022. u Gruziji radi uvježbavanja planiranja i provedbe logističkih procedura te rada u multinacionalnom stožeru na operativnoj razini, povećanja interoperabilnosti na području pružanja logističke i zdravstvene potpore te sposobnosti u planiranju, upravljanju i provedbi logističkih operacija.

STEADFAST FOUNT 22” – u svibnju 2022. radi izrade i usklađivanja nacionalnih planova premještanja snaga za Snage brzog odgovora, mogućnosti praćenja transporta i razmještaja snaga u području operacije, obuke časnika i dočasnika prometne službe u korištenju logističkih softverskih paketa. Zemlja provedbe odredit će se naknadno.

SHARP LYNX 22” – u svibnju, rujnu i listopadu 2022. u Poljskoj radi uvježbavanja zajedničkog djelovanja pripadnika Multinacionalne bojne Vojne policije (NATO Multinational Military Police Battalion – MNMPBAT).

BLACK SWAN 22” – u svibnju 2022. u Sloveniji i Mađarskoj radi uvježbavanja planiranja i provedbe specijalnih operacija u združenom međunarodnom okružju.

ADRIATIC STRIKE  22” – u svibnju i lipnju 2022. u Sloveniji radi uvježbavanja tehnika, taktika i procedura bliske zračne potpore za osposobljavanje zračnih kontrolora, njihove interoperabilnosti i rada u višenacionalnom okružju.

CWIX 22” – u lipnju 2022. u Poljskoj radi testiranja, procjene i poboljšanja interoperabilnosti između NATO i nacionalnih komunikacijskih i informacijskih sustava s posebnim naglaskom na sustave koji će biti korišteni u NATO vođenim operacijama.

PANTERA 22” – u lipnju 2022. u Poljskoj radi uvježbavanja i ocjenjivanja pripadnika zapovjedništva snaga borbene grupe Europske unije 2023/1.

AMBER MIST” – u kolovozu i rujnu 2022. u Litvi radi uvježbavanja međunarodnog tima za brzi odgovor u reakciji na računalno sigurnosni incident.

CAPABLE LOGISTICIAN 22” – u kolovozu i rujnu 2022. u Litvi, radi povećanja interoperabilnosti na području pružanja logističke potpore operacija te poboljšanja sposobnosti planiranja i provedbe prihvata, kao i smještaja te daljnjeg kretanja savezničkih snaga.

ADRIATIC PARTNERSHIP MINE COUNTERMEASURE EXERCISE 22” – u rujnu 2022. u Sloveniji radi uvježbavanja planiranja i provedbe protuminskih operacija te uvježbavanje protuminskih ronitelja OS RH po NATO protuminskim taktikama i procedurama.

STEADFAST FLOW 22” – u rujnu 2022. u Poljskoj radi uvježbavanja stožernog osoblja prometne struke, mogućnosti praćenja transporta i razmještaja snaga u području operacija, pružanje logističke potpore tijekom provedbe operacije, obuke časnika i dočasnika prometne službe u korištenju logističkih softverskih paketa.

NATO C-UAS TI EX” – u rujnu 2022. u Nizozemskoj radi usvajanja znanja i prikupljanja potrebnih informacija o novim tehnologijama za razvoj potrebnih sposobnosti za uspješnu borbu protiv besposadnih zrakoplovnih sustava.

NATO – SERBIA EXE 22” – u rujnu i listopadu 2022. u Srbiji, cilj: stjecanje uvida u planiranje i provedbu multinacionalne vježbe koja se provodi u više domena pod vodstvom NATO zapovjedništva.

STEADFAST INTEREST 22” – u listopadu 2022. u Rumunjskoj radi povećanja interoperabilnosti i standarda postrojbi OS RH

ROYAL BLACK HAWK 22” – u listopadu 2022. u Francuskoj radi obuke prednjih zračnih kontrolora.

SAREX 22” – u listopadu 2022. na području Isključivog gospodarskog pojasa RH radi uvježbavanja zapovjedništava pomorskih snaga HRM i talijanske Obalne straže u planiranju i vođenju operacija traganja i spašavanja na moru.

STEADFAST JUPITER 22” – u listopadu 2022. u SR Njemačkoj radi uvježbavanja planiranja i provedbe specijalnih operacija u združenom međunarodnom okružju te provjere operativnih sposobnosti Grupe specijalnih snaga i stožernog osoblja i završnog ocjenjivanja zapovjedništava Snaga brzog odgovora uz održavanje komunikacijsko-informacijskih sposobnosti i sposobnosti zapovijedanja te nadzora prilikom provedbe NATO vođenih vježbi.

CYBER COALITION 22” – u studenome i prosincu 2022. u RH, Estoniji i drugim državama članicama NATO-a, radi provjere dostignute razine sposobnosti u upravljanju kibernetičkim prijetnjama u području planiranja i organizacije kibernetičke obrane te podizanja razine znanja i ekspertize tehničkog osoblja u području kibernetičke obrane. U pripremi i provedbi vježbe sudjeluju i predstavnici drugih državnih tijela, ustanova te privatnog sektora radi povećanja razine suradnje između tih tijela i nacionalne industrije u području kibernetičke obrane.

COOPSEC 22” – vrijeme i mjesto odredit će se naknadno. Cilj: promicanja regionalne stabilnosti i suradnje, jačanje partnerskih sposobnosti u području civilno-vojne suradnje te uvježbavanje zajedničkih radnji i postupaka u upravljanju krizama.

COMMON CHALLENGE 22” – u studenome 2022. u Poljskoj radi certifikacije pripadnika zapovjedništva snaga borbene grupe Europske unije 2023/1.

MILEX 22” – vrijeme i mjesto odredit će se naknadno. Cilj: uvježbavanje stožernog osoblja na strateškoj i operativnoj razini u planiranju operacija Europske unije u odgovoru na krizu te uvježbavanju sustava zapovijedanja i nadzora između Operativnog zapovjedništva i Zapovjedništva snaga.

AUTUMN CHALLENGE 22” – u Poljskoj, radi certifikacija pripadnika operativnog zapovjedništva borbene grupe Europske unije 2023/1. Vrijeme održavanja odredit će se naknadno.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.