Usvojen plan vježbi u 2020.

 

Kako je i običaj na samom početku godine, Vlada je na jutrošnjoj 202. sjednici usvojila redovni godišnji plan vježbi u ovoj godini, ili kako se to formalno kaže, donijela je „Odluku o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkim vježbama u 2020. godini“. Odluku je obrazlagao ministar obrane Damir Krstičević, rekavši:

„Ova odluka predstavlja godišnji plan vojnih vježbi za 2020. godinu kojom se odobrava prelazak granice RH oružanim snagama država saveznica radi održavanja 15 vježbi u RH i prelazak granice RH OS RH radi sudjelovanja u 30 vježbi u inozemstvu s oružanim snagama država saveznica. Pripadnici Hrvatske vojske sudjelovat će ove godine na vježbama radi uvježbavanja i razvijanja operativnih sposobnosti i provedbe procedura u međunarodnom okruženju.

U Republici Hrvatskoj istaknuli bi: vježbu ‘SPREMNOST 20’, čiji je nositelj Hrvatska kopnena vojska, u travnju na vojnom poligonu ‘Eugen Kvaternik’ u Slunju povodom predsjedanja RH Vijećem EU. U provedbi vježbe bit će integrirana vježba ‘ŠTIT 20’, koja se provodi na vojnom poligonu Rt Kamenjak. Cilj vježbe je prikaz sposobnosti Hrvatske kopnene vojske u provedbi operacija, te integracija u borbene potpore. Vježba ‘UDAR 20’, koja je planirana potkraj rujna i početkom listopada ove godine, na vojnom poligonu ‘Eugen Kvaternik’ u Slunju. Cilj vježbe je završno uvježbavanje i ocjenjivanje sposobnosti snaga deklariranih u Cilju sposobnosti ‘Razmjestive sposobnosti Kopnene vojske’, te vježba ‘HARPUN 20’, čiji je nositelj HRM, u listopadu ove godine u akvatoriju Srednjeg Jadrana. Cilj vježbe je uvježbavanje Hrvatske vojske u planiranju i vođenju operacija na moru, te gađanje ciljeva na moru brodovima HRM i Obalne straže“.

Od vježbi u inozemstvu Krstičević je istaknuo tek dvije:

„(…) vježbu ‘EUROPEAN CHALLENGE 20’, čiji je nositelj OS SR Njemačke, u ožujku ove godine. Cilj vježbe je završno uvježbavanje i provjera spremnosti snaga borbene grupe EU. Na vježbi sudjeluju OS iz država članica EU. I vježbu ‘COMBINED RESOLVE’ u 3. tromjesečju ove godine u SR Njemačkoj. Cilj vježbe je integracija OS savezničkih i partnerskih zemalja, provedba operacija u međunarodnom okružju i povećanje interoperabilnosti snaga“.

Sredstva za provedbu ove odluke osigurana su u državnom proračunu za 2020. godinu na razdjelu Ministarstva obrane, te, kako je izvijestio ministar obrane, iznose oko 23 milijuna kuna. U ovogodišnjem planu vježbi primjetno je veći broj vježbi s pripadnicima OS SAD-a, uključujući i dvije vježbe s pripadnicima nacionalnih gardi saveznih država Minnesota i Michigana. U konačnom zbroju ponešto je ove godine manji broj vježbi nego 2019. – tako je prošle godine održano 19 vježbi u RH, te 28 vježbi u inozemstvu, dok je za ovu godinu planirano 15 vježbi u RH i 30 vježbi u inozemstvu. Zanimljivo je da ministar Krstičević nije izdvojio sudjelovanje pripadnika OS RH u vježbi „DEFENDER 2020“, koja je 3. najveća vježba na europskom kontinentu još od Hladnoga rata. S druge strane, Hrvatska neće dati poseban doprinos ovoj vježbi, već će u njoj sudjelovati pripadnici hrvatskih kontingenata koji su već razmješteni u Poljskoj i Litvi u sklopu NATO eFp BG.

Vježbe u RH

SERRATED EDGE“ – u siječnju 2020., s pripadnicima OS SAD. Cilj vježbe je uvježbavanje zračno desantnih snaga u zauzimanju terena padobranskim desantom, uvježbavanje procesa donošenja odluke na razini bojne te provedba vježbi s bojnim gađanjem na razini desetina/vod.

EAGLE MET“ – u veljači 2020., s pripadnicima OS SAD. Cilj vježbe je provjera i uvježbavanje izmještanja bojne te uvježbavanje napadnih i obrambenih operacija uz provedbu bojnih gađanja na razini desetina/vod.

MIR 20/1“ i „MIR 20/2“ – u veljači i srpnju 2020., s oružanim snagama Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Sjeverne Makedonije, s ciljem završnog uvježbavanja i ocjenjivanja snaga koje se upućuju u misiju potpore miru.

NAICS PAINTBALL 20“ – u ožujku i listopadu 2020. Cilj vježbe je unapređivanje kibernetičke sposobnosti timova OS RH. Partner u vježbi je Nacionalna garda američke savezne države Michigan.

SPREMNOST 20“ – u travnju 2020. U vježbu je integrirana vježba „ŠTIT 20“, a cilj vježbe je prikaz sposobnosti postrojbi HKoV u provedbi napadnih operacija te integracija borbene i borbeno-servisne potpore. U vježbi će sudjelovati pripadnici Slovenske vojske.

WAVE RIDER 20/1“ – u svibnju 2020., vježba pripadnika Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke. Svrha vježbe je uvježbavanje u provedbi pomorskih operacija, te obuka skipera brzih čamaca.

VULKAN 20/2“ – u rujnu 2020. Cilj vježbe je završno uvježbavanje i ocjenjivanje operativnih sposobnosti sastavnica hrvatskog kontingenta u aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Poljskoj. U vježbi će sudjelovati i pripadnici Slovenske vojske.

SAVA STAR 20“ – u rujnu 2020.,  s Oružanim snagama Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, s ciljem integracije snaga i povećanja interoperabilnosti kroz provedbu zajedničkog uvježbavanja postrojbi.

UDAR 20“ – u rujnu/listopadu 2020. radi završnog uvježbavanja i ocjenjivanja sposobnosti snaga deklariranih po ciljevima sposobnosti. Na vježbi je planirano sudjelovanje oružanih snaga iz država članica NATO-a.

HARPUN 20“ – u listopadu 2020. s ciljem uvježbavanja HRM te drugih grana OS RH u planiranju i vođenju operacija na moru te bojnog gađanja ciljeva na moru i u zraku s brodova HRM i Obalne straže Republike Hrvatske, uz provedbu pomorsko-zračnog desanta. Na vježbi je planirano sudjelovanje oružanih snaga iz država članica NATO-a.

SAREX 20“ – u listopadu 2020. Na vježbi sudjeluju posade brodova obalnih straža RH i Talijanske Republike. Cilj aktivnosti je uvježbavanje zapovjedništava pomorskih snaga u planiranju i vođenju operacija traganja i spašavanja na moru.

SIGNAL 20“ – u listopadu 2020., radi provjere operativnih sposobnosti i uvježbavanje procedura za upravljanje u kriznim situacijama i uvježbavanje procedura za zajedničku vježbu „VELEBIT 21“. U vježbi će u svojstvu promatrača sudjelovati Oružane snage Bosne i Hercegovine.

LAUFER 20“ – u listopadu i studenome 2020. Cilj vježbe je razvoj sposobnosti i integracija multidisciplinarnog obavještajnog djelovanja  namjenske organizacije vojnoobavještajnih snaga u provedbi operativnih zadaća s međunarodnim obavještajnim snagama, te razvoj sposobnosti generiranja multinacionalne obavještajne arhitekture. Na vježbi sudjeluju pripadnici OS RH, SAD i država članica Američko-jadranske povelje.

CYBER COALITION 20“ – simulacijska vježba u listopadu i studenom 2020. u RH i drugim NATO članicama radi uvježbavanja kibernetičkih sposobnosti za obranu stacionarnih ili razmjestivih NATO i nacionalnih mreža, u uvjetima povećanog broja i/ili težine kibernetičkih incidenata.

Vježbe u inozemstvu

DEFENDER 20“ – u veljači, ožujku i travnju 2020. u državama Sjeverne Europe – dok će OS RH sudjelovati na vježbi u Poljskoj i Litvi. Cilj vježbe je uvježbavanje interoperabilnosti sa snagama NATO članica u planiranju i provedbi operacija punog spektra na taktičkoj i operativnoj razini, kroz provedbu bojnih gađanja i procesa vojnog donošenja odluke te provjera sposobnosti zapovjedništva.

SWIFT SABER 20“ – u ožujku 2020. u SR Njemačkoj. Cilj vježbe je uvježbavanje stožernog osoblja za rad na razini zapovjedništva divizije.

TORREJON ADVANTAGE 20“ – u ožujku 2020. u Španjolskoj. Cilj vježbe je podizanje razine spremnosti i uvježbanosti za rad sustava za nadzor i zaštitu zračnog prostora u kriznim situacijama i ratnom sukobu u sklopu NATO Integriranog sustava zračne i raketne  obrane (NATINAMDS).

EUROPEAN CHALLENGE 20“ – u ožujku 2020. u SR Njemačkoj, s ciljem ocjenjivanja spremnosti snaga deklariranih za Europsku borbenu skupinu (EU BG 2020/2).

JOINT WARRIOR 20“ – u ožujku i travnju 2020. u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske. Cilj vježbe je obuka i uvježbavanje stožernog osoblja u planiranju i provedbi amfibijskih operacija.

ITA MINEX 20“ – u svibnju 2020. u Italiji. Cilj vježbe je uvježbavanje planiranja i provedbe protuminskih operacija i uvježbavanje protuminskih ronitelja po NATO protuminskim taktikama i procedurama.

STEADFAST FOUNT 20“ – u svibnju 2020. u Belgiji, uz sudjelovanje časnika za planiranje logističkih operacija oružanih snaga država članica NATO/PfP. Cilj vježbe je uvježbavanje stožernog prometnog osoblja i operatora sustava, uz suradnju i koordinacija sa strukovnim tijelima unutar NATO saveza.

ADRIATIC STRIKE CASEX 20“ – u svibnju/lipnju 2020. u Sloveniji. Cilj aktivnosti je uvježbavanje tehnika, taktika i procedura bliske zračne potpore za osposobljavanje zračnih kontrolora.

SHARP LYNX 20“ CAX – u svibnju i lipnju 2020. u Češkoj, kao računalno potpomognuta vježba s ciljem pripreme zapovjedništva NATO međunarodne bojne vojne policije za ocjenjivanje u cilju pridruživanju snaga.

MILEX 20“ – u lipnju 2020. u Italiji, s ciljem uvježbavanja procesa planiranja za uporabu vojnih snaga EU na operativnoj i strateškoj razini. Partneri u vježbi su oružane snage država članica Europske unije.

UNIFIED VISION 20“ – u lipnju 2020. u SR Njemačkoj. Cilj vježbe je poboljšanje interoperabilnosti u obavještajnom radu te primjeni NATO združenih obavještajnih taktika, tehnika i procedura koje se koriste u NATO vođenim operacijama.

CWIX 20“ – u lipnju 2020. u Poljskoj sa snagama poljskih OS. Cilj vježbe je testiranje, procjena i poboljšanje interoperabilnosti između NATO i nacionalnih komunikacijsko-informacijskih sustava s posebnim naglaskom na sustave koji će biti korišteni u NATO vođenim operacijama.

ADRION 20“ – u lipnju 2020. u Sloveniji, Grčkoj i Albaniji. Cilj je uvježbavanje NATO procedura i postupaka, te razvijanje sposobnosti za planiranje i provedbu međunarodnih mornaričkih operacija odgovora na krize.

IEL MILU 20/1“ – u lipnju i srpnju 2020. u Gruziji, s oružanim snagama Gruzije, Bugarske i Rumunjske. Cilj aktivnosti je uvježbavanje stožernog osoblja zapovjedništva IEL MILU i inženjerijskog voda u multinacionalnom okruženju.

1/34 ABCT/NTC“ – u srpnju i kolovozu 2020. u SAD. Cilj vježbe je uvježbavanje stožernog osoblja razine zapovjedništva brigade. Partner u vježbi je Nacionalna garda američke savezne države Minnesota.

AMPLE STRIKE CASEX 20“ – u kolovozu i rujnu 2020. u Češkoj. Cilj vježbe je završno uvježbavanje i ocjenjivanje sposobnosti snaga.

BALKAN LION 20“ – u rujnu 2020. u Albaniji. Cilj je unapređenje interoprabilnosti provedbom zajedničkih uvježbavanja mornaričkih snaga zemalja sudionica pod vodstvom OS UK Velike Britanije i Sjeverne Irske.

SAREX 20“ – u listopadu 2020. u Italiji. Na vježbi sudjeluju posade brodova obalnih straža RH i Italije. Cilj je uvježbavanje zapovjedništava pomorskih snaga u planiranju i vođenju operacija traganja i spašavanja na moru.

COMBINED RESOLVE XIV“ – u trećem tromjesečju 2020. u SR Njemačkoj, s ciljem integracije oružanih snaga savezničkih i partnerskih zemalja, provedbe napadnih i obrambenih operacija u međunarodnom okružju, te povećanja interoperabilnosti snaga u okviru NATO/PfP-a.

BRAVE WARRIOR 20“ – u trećem tromjesečju 2020. u Mađarskoj, s Oružanim snagama Mađarske. Cilj vježbe je razvijanje operativnih sposobnosti postrojbe, provedba taktičko-tehničkih postupaka u međunarodnom okruženju kroz stožerni rad, promicanje regionalne stabilnosti i suradnje, kao i jačanje partnerskih sposobnosti te razvoj povjerenja kroz unapređenje interoperabilnosti NATO saveza i partnerskih država

BLACK SWAN 20“ – u srpnju 2020. u Mađarskoj, s ciljem uvježbavanja planiranja i provedbe specijalnih operacija u združenom međunarodnom okružju. Primarna obučna skupina su tim specijalnih snaga i elementi zapovjedništva Grupe specijalnih snaga. Vrijeme i mjesto provedbe vježbe je podložno promjenama.

STEADFAST FLOW 20“ – u rujnu 2020. u Turskoj, s ciljem uvježbavanja stožernog prometnog osoblja i operatora sustava ADAMS (Allied Deployment and Movement System) u simuliranom okruženju, te usklađivanje Detaljnog nacionalnog plana za razmještaj snaga (National Detailed Deployment Plan – NDDP) za snage angažirane u NATO snagama brzog odgovora (NRF).

SHARP LYNX 20“ LIVEX – u rujnu 2020. u Poljskoj, s ciljem ocjenjivanja NATO Multinacionalne bojne vojne policije u pridruživanju snaga u Multinacionalnom korpusu.

KOBRA 20“ – u rujnu 2020. u Poljskoj. Na vježbi sudjeluje tim specijalnih snaga i elementi zapovjedništva grupe specijalnih snaga. Cilj vježbe je uvježbavanje planiranja i provedbe specijalnih operacija u združenom međunarodnom okružju.

INTEGRATED RESOLVE 2020“ – u rujnu i listopadu 2020. u državama članicama EU kao CPX (Comand Post Exercise) vježba. Primarna obučna skupina je stožerno osoblje GS OS RH, a cilj vježbe je uvježbavanje planiranja civilne i vojne operacije.

STEADFAST INTEREST 20“ – u listopadu 2020. u Rumunjskoj, s ciljem povećanja interoperabilnosti i dostizanja standarda u skladu s ciljem sposobnosti koji se odnosi na obavještajno djelovanje, motrenje, izviđanje i zahvaćanje cilja.

NAICS PAINTBALL 20“ – u listopadu 2020. u SAD. Cilj vježbe je unapređivanje obrambene i defenzivne kibernetičke sposobnosti timova OS RH s Nacionalnom gardom američke savezne države Michigan.

CYBER COALITION 20“ – simulacijska vježba u listopadu i studenom 2020. u Estoniji, radi uvježbavanja kibernetičkih sposobnosti za obranu stacionarnih ili razmjestivih NATO i nacionalnih mreža u uvjetima povećanog broja i/ili težine kibernetičkih incidenata.

MOBILITY SUPPORT“ – u studenome 2020. u SR Njemačkoj radi uvježbavanja NATO snaga vojne policije u provedbi operacija odgovora na krize (Crisis Response Operations – CRO) na taktičkoj razini, kroz rodovsku vježbu i uvježbavanje temeljne vojne policije u provedbi vojnopolicijskih zadaća, s ciljem uvježbavanja provedbe operacija potpore mobilnosti.

MOVCON MILU 20“ – u Poljskoj, s ciljem povećanja interoperabilnosti na području pružanja logističke potpore, povećanja sposobnosti u planiranju, upravljanju i provedbi logističkih operacija, te potpore sposobnosti planiranja i provedbe RSOM (Reception, Staging and Onward Movement) te operacija. Konkretan termin provedbe ove vježbe bit će naknadno određen.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.