Vlada usvojila Plan vježbi u 2021.

 

Vlada je na jučerašnjoj 42. sjednici usvojila Plan vježbi OS RH u 2021. godini, odnosno kako se to službeno kaže – prihvatila je „Prijedlog odluke o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkoj obuci i vježbama u 2021.“. Radi se o jednoj od odluka koje se redovno donose na početku svake godine, kako bi se omogućilo normalno i planirano djelovanje Oružanih snaga. Ovu je točku dnevnoga reda obrazlagao ministar obrane Mario Banožić:

„Međunarodna vježba i obuka dobar su alat za usvajanje viših standarda i novih sposobnosti kako bi se dalje razvijale OS RH. Pripadnici Hrvatske vojske ove će godine sudjelovati na obuci i vježbama radi uvježbavanja i razvijanja operativnih sposobnosti i provedbe procedura u međunarodnom okruženju. Ova odluka predstavlja plan obuke i vježbe za 2021. godinu koji donosi Vlada RH i kojom se odobrava prelazak granice RH oružanim snagama država saveznica radi održavanja obuke i 16 vježbi u Republici Hrvatskoj i prelazak granice RH našim Oružanim snagama radi sudjelovanja u 30 vježbi u inozemstvu s oružanim snagama država saveznica.

U Republici Hrvatskoj ističem vježbu ‘Immediate Response Twenty One’ koja će se održati u svibnju i lipnju 2021. godine radi promicanja regionalne stabilnosti i suradnje, partnerskih sposobnosti i unapređenja interoperabilnosti sa snagama NATO saveza i partnerskih zemalja provedbom multilateralne vježbe usmjerene za združeni prihvat i uvođenje snaga na području operacije, te planiranje i provedbu borbenih djelovanja. Ova vježba je glavni obučni događaj za Hrvatsku vojsku – tijekom njezine provedbe obilježit će se 30. obljetnica Hrvatske vojske. U inozemstvu ističem vježbu ‘SIBER Guardian Twenty One’ koja će se održati u lipnju 2021. godine u Mađarskoj. Cilj vježbe je promicanje stabilnosti i sigurnosti u području jugoistočne Europe i Crnoga mora, jačanje partnerskih mogućnosti, unapređenje, povjerenje i razvoj interoperabilnosti između podređenih postrojbi američkog Zapovjedništva kopnenih snaga za Europu i oružanih snaga partnerskih zemalja jugoistočne Europe. Financijska sredstva za provedbu ove odluke osigurana su i državnom proračunu RH za 2021. godinu na razdjelu Ministarstva obrane.

Naravno, ovaj Plan vježbi u ovakvom opsegu vrijedi samo u slučaju da pandemija bolesti COVID-19 bude u odgovarajućim okvirima, i ne poremeti planove kao što je to napravila prošle godine, kada je dio vježbi otkazan, a dio proveden u smanjenom obliku.

Obuke i vježbe u RH

“Astral Knight 19” – vrlo atraktivna vježba

AIRWEEKs“ – provodit će se tijekom 2021. u 16 termina u Republici Hrvatskoj s OS SAD. Cilj: dostizanje i održavanje sposobnosti i interoperabilnosti sukladno STANAG-u 3797 “Joint Terminal Atack Controler” – Zračni kontrolor bliske zračne potpore te uvježbavanje sa zračnim snagama SAD u Europi radi standardizacije postupaka. Aktivnost će se provoditi na vojnim lokacijama, vojarnama i poligonima OS RH. Pojedinačna aktivnost traje pet dana, a OS RH, pored sudjelovanja u obuci, pružaju potporu kao zemlja domaćin.

SERRATED EDGE 21 veljača i ožujak 2021. u RH s pripadnicima OS SAD. Cilj: uvježbavanje zauzimanja ključnog terena padobranskim desantom, uvježbavanje procesa vojnog donošenja odluke na razini zapovjedništva bojne, provedba vježbi s gađanjem na razini desetina/vod i provedba inženjerijskog uređenja bojišta.

CYBER MWCKE“ – ožujak i listopad 2021. u RH i SAD. Cilj: potpora razvoju kibernetičkog operativnog središta OS RH i mobilnog tima za odgovore na kibernetičke incidente.

ASTRAL KNIGHT 21“ – svibanj 2021. u području akvatorija Sjevernog Jadrana i zemalja u okružju sa zrakoplovnim snagama Zračnih snaga SAD u Europi i NATO saveznika. Cilj: razvoj strategije i arhitekture za vođenje integrirane protuzračne i proturaketne obrane zemalja sudionica i stvaranje multinacionalne C2 arhitekture u scenariju za izvršenje operacija.

ADRIATIC PARTNERSHIP MIO EXERCISE 21“ – svibanj 2021. u RH s oružanim snagama Albanije, Crne Gore, Slovenije, Italije i SAD. Cilj: uvježbavanje i upoznavanje s procedurama taktičke razine za operacije presretanja na moru, za operacije protiv krijumčarenja na moru, te za zaštitu pomorske infrastrukture.

BLACK SWAN 21“ – svibanj 2021. u Hrvatskoj i Mađarskoj. Cilj: uvježbavanje planiranja i provedbe specijalnih operacija u združenom međunarodnom okružju s ciljem dostizanja Inicijalnih operativnih sposobnosti. Zapovjedništvo specijalnih snaga će provoditi vježbu snagama grupe specijalnih snaga sposobne za provedbu kopnenih i pomorskih operacija te stožernog osoblja u sastavu Regionalnog zapovjedništva specijalnih snaga. Potporu vježbi pruža Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i Hrvatska ratna mornarica.

“Immediate Response” – redovno na popisu vježbi

IMMEDIATE RESPONSE 21“ – svibanj/lipanj 2021. u sklopu vježbi „Southern Exercise Portfolio“ pod zapovjedništvom američkog Zapovjedništva za Europu. Cilj: promicanje regionalne stabilnosti i suradnje, partnerskih sposobnosti i  unapređenje interoperabilnosti sa snagama NATO saveza i partnerskih zemalja kroz provedbu multilateralne vježbe usmjerene na združeni prihvat i uvođenje snaga u područje operacije te planiranje i provedbu borbenih djelovanja. Vježba je glavni obučni događaj za OS RH, te će tijekom njezine provedbe biti obilježena trideseta obljetnica OS RH. Vježbu provodi američko Zapovjedništvo kopnenih snaga za Europu, a Hrvatska, Slovenija, Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, SR Njemačka, Helenska Republika, Kosovo, Poljska te Bosna i Hercegovina su suorganizatori i domaćini provedbe vježbe

LAUFER 21“ – svibanj i lipanj 2021. u RH. Cilj: razvoj sposobnosti i integracija multidisciplinarnog obavještajnog djelovanja namjenske organizacije vojnoobavještajnih snaga u provedbi operativnih zadaća s međunarodnim snagama te razvoj sposobnosti generiranja multinacionalne obavještajne arhitekture sukladno Cilju sposobnosti „L 7201 N – Intelligence Surveillance Target acquisition  and Reconnaissance“.

EAGLE STORM 21“ – kolovoz 2021. u RH s pripadnicima OS SAD. Cilj: provjera i uvježbavanje izmještanja bojne uz provedbu gađanja, uvježbavanje napadnih i obrambenih operacija uz provedbu bojnih gađanja na razini desetina/vod.

ROCK SHOCK 21“ – rujan 2021. u RH s pripadnicima OS SAD. Cilj: provjera i uvježbavanje izmještanja bojne uz provedbu bojevih gađanja, uvježbavanje napadnih i obrambenih operacija uz provedbu bojnih gađanja na razini desetina/vod.

SAVA STAR 21“ – rujan u RH u 2021. s Oružanim snagama Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i Oružanim snagama Mađarske. Cilj: integracija snaga i interoperabilnosti u zajedničkom djelovanju

Vježba “Harpun” – glavni obučni događaj HRM

HARPUN 21“ – listopad u RH u 2021. Cilj: uvježbavanje HRM te zapovjedništava i postrojbi iz drugih sastavnica OS RH i saveznika u planiranju i vođenju operacija na moru te bojno gađanje ciljeva na moru i u zraku s brodova HRM i Obalne straže RH, uz provedbu pomorsko-zračnog desanta. Na vježbi je planirano sudjelovanje partnera iz zemalja članica NATO-a

SAREX 21“ – listopad 2021. Na vježbi sudjeluju posade brodova Obalne straže RH i Italije. Cilj: uvježbavanje zapovjedništava pomorskih snaga obalnih straža RH i Talijanske Republike u planiranju i vođenju operacija traganja i spašavanja na moru

CYBER COALITION 21“ – simulacijska vježba u studenome 2021. u RH, Estoniji i drugim državama članicama NATO-a. Cilj: provjera dostignute razine sposobnosti OS RH u području planiranja i organizacije kibernetičke obrane i podizanje razine znanja i ekspertize tehničkog osoblja u području kibernetičke obrane. U vježbi – pored pripadnika OS RH – sudjeluju i predstavnici drugih tijela u RH te predstavnici država članica Europske unije i NATO-a

BAYONET SHOCK 21“ – studeni i prosinac 2021. u RH s pripadnicima OS SAD. Cilj: provjera i uvježbavanje izmještanja bojne uz provedbu gađanja, uvježbavanje napadnih i obrambenih operacija uz provedbu gađanja na razini desetina/vod

COOPSEC 21“ – termin održavanja vježbe još nije određen. Cilj: promicanje regionalne stabilnosti i suradnje, jačanje partnerskih sposobnosti u području civilno-vojne suradnje i upravljanje kriznim situacijama. Vježba se organizira u okviru CEDC inicijative

INTEGRATED RESOLVE 21“ – termin održavanja vježbe još nije određen. Cilj: uvježbavanje planiranja operacije Europske unije s provedbom procesa odlučivanja na političkoj i vojnoj razini

Vježbe u inozemstvu

“Joint Warrior 20”

CYBER MWCKE“ – ožujak i listopad 2021. u RH i SAD. Cilj: potpora razvoju kibernetičkog operativnog središta OS RH i mobilnog tima za odgovore na kibernetičke incidente

TAD 21“ – ožujak i travanj 2021. u Kraljevini Španjolskoj. Cilj: podizanje razine spremnosti i uvježbanosti za rad sustava za nadzor i zaštitu zračnog prostora u kriznim situacijama i ratnom sukobu u okviru sustava NATINAMDS

JOINT WARRIOR 21“ – travanj i svibanj 2021. u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske. Cilj: suradnja u multinacionalnoj združenoj vježbi na temu operacije odgovora na krize i konflikte u područjima sukoba.

STEADFAST JUPITER 21“ – provodit će se u tri dijela, u travnju i svibnju u Poljskoj, te u listopadu 2021. u SR Njemačkoj. Cilj: provedba odgovora za krize kroz operativni proces planiranja te uvježbavanje pripadnika za planiranje i provedbu operacija.

CAPABLE DEPLOYER 21“ – svibanj 2021. na području država članica NATO-a. Cilj: uvježbavanje procedura razmještaja, kretanja snaga te prelaska državnih granica.

ITA MINEX 21“ – svibanj 2021. u Talijanskoj Republici. Cilj: uvježbavanje planiranja i provedbe protuminskih operacija i uvježbavanje protuminskih ronitelja HRM prema NATO protuminskim taktikama i procedurama.

STEADFAST FOUNT 21“ – svibanj 2021. u Kraljevini Belgiji. Cilj: mogućnost praćenja transporta i razmještaja snaga u području operacije. Uključuje obuku časnika i dočasnika prometne službe u izradi nacionalnog detaljnog plana razmještaja snaga te obuku.

Pripremna konferencija za “Black Swan 21”

BLACK SWAN 21“ – svibanj 2021. u Hrvatskoj i Mađarskoj. Cilj: uvježbavanje planiranja i provedbe specijalnih operacija u združenom međunarodnom okružju s ciljem dostizanja Inicijalnih operativnih sposobnosti. Zapovjedništvo specijalnih snaga će provoditi vježbu snagama grupe specijalnih snaga sposobne za provedbu kopnenih i pomorskih operacija te stožernog osoblja u sastavu Regionalnog zapovjedništva specijalnih snaga. Potporu vježbi pružaju HRZ i HRM.

SHARP LYNX 21“ CAX – svibanj 2021. u Češkoj Republici. Računalno potpomognuta vježba s ciljem uvježbavanja stožera Multinacionalne bojne Vojne policije za interoperabilno sudjelovanje u procesu donošenja odluke i vođenje postrojbe u NATO operacijama.

ADRIATIC STRIKE 21“ – svibanj/lipnju 2021. u Sloveniji. Cilj: uvježbavanje tehnika, taktika i procedura bliske zračne potpore za osposobljavanje zračnih kontrolora, njihove interoperabilnosti i rada u višenacionalnom okružju.

SAFETY FUEL 21“ – svibanj/lipanj 2021. u Mađarskoj. Cilj: suradnja i uvježbavanje procedura prijema, skladištenja i distribucije goriva između oružanih snaga SR Njemačke, Mađarske i RH.

SAFETY TRANSPORT 21“ – svibanj i lipanj 2021. u Mađarskoj, s oružanim snagama SR Njemačke i Mađarske. Cilj: unapređenje interoperabilnosti između OS RH i NATO-a na području pružanja prometne potpore u području operacija i potpore planiranju operacija, te razvijanje sposobnosti koordinacije u provedbi operacije.

CWIX 21“ – lipanj 2021. u Poljskoj, sa snagama poljskih Oružanih snaga. Cilj: testiranje, procjena i poboljšanje interoperabilnosti između NATO i nacionalnih komunikacijsko-informacijskih sustava, s posebnim naglaskom na komunikacijsko-informacijske sustave koji će biti korišteni u NATO vođenim operacijama.

DEFENDER 21 CPX“ – lipanj 2021. u Hrvatskoj i SR Njemačkoj; nije planirano razmještanje snaga partnerskih zemalja u RH. Cilj: uvježbavanje zapovjedništva brigade u provedbi zadaća razmještanja snaga  i uvježbavanje stožernih procedura pod zapovijedanjem Multinacionalne divizije – Centar. OS RH u vježbi sudjeluju sa zapovjedništvom brigade.

SABER GUARDIAN 21“ – lipanj 2021. u Mađarskoj. Cilj: promicanje stabilnosti i sigurnosti u području Jugoistočne Europe i Crnog mora, jačanje partnerskih mogućnosti, unaprjeđenje povjerenja i razvoj interoperabilnosti između podređenih postrojbi američkog Zapovjedništva kopnenih snaga za Europu te oružanih snaga partnerskih zemalja Jugoistočne Europe.

ADRION 21“ – lipanj 2021.; istovremeno u Sloveniji, Grčkoj i Albaniji s oružanim snagama Albanije, Crne Gore, Grčke, Italije i Slovenije. Cilj: uvježbavanje NATO procedura i postupaka te razvijanje sposobnosti za planiranje i provedbu međunarodnih mornaričkih operacija odgovora na krize. Na teritoriju RH nije planirano razmještanje snaga partnerskih zemalja.

EUROPEAN WIND 21“ – lipanj 2021. u Talijanskoj Republici, u sklopu Borbene skupine EU – završna vježba. Cilj: dostizanje interoperabilnosti s članicama NATO saveza u provedbi operacija.

MOV CON MILU 21“ – lipanj 2021. u Bugarskoj. Cilj: povećanje sposobnosti u planiranju, upravljanju i provedbi prometne potpore.

MATCH 21“ – lipanj 2021. u SR Njemačkoj. Cilj: postizanje interoperabilnosti sa članicama NATO saveza u provedbi operacija.

YELLOW DAGGER 21/ STEADFAST JACKAL 21“ – rujan  2021. u Hrvatskoj i SR Njemačkoj. Cilj: uvježbavanje planiranja i provedbe specijalnih operacija u združenom međunarodnom okružju s ciljem dostizanja Inicijalnih operativnih sposobnosti „Deutschland lead Battle Group NATO Response Forces 2023“ – Njemačke borbene grupe za NATO snage brzog odgovora.

ADRIATIC PARTNERSHIP MINE COUNTERMEASURE EXERCISE 21“ – rujan 2021. u Republici Sloveniji. Cilj: uvježbavanje planiranja i provedbe protuminskih operacija te uvježbavanje protuminskih ronitelja Hrvatske ratne mornarice prema NATO protuminskim taktikama i procedurama.

STEADFAST FLOW 21“ – rujan 2021. u Turskoj. Cilj: mogućnost praćenja transporta i razmještaja snaga u području operacije. Uključuje obuku časnika i dočasnika prometne službe u izradi nacionalnog detaljnog plana razmještaja snaga.

SAREX 21“ – listopad 2021. Na vježbi sudjeluju posade brodova Obalne straže RH i Italije. Cilj: uvježbavanje zapovjedništava pomorskih snaga obalnih straža RH i Talijanske Republike u planiranju i vođenju operacija traganja i spašavanja na moru.

SHARP LYNX 21“ LIVEX – listopad 2021. u Poljskoj. Cilj: ocjenjivanje borbene spremnosti Multinacionalne bojne Vojne policije u cilju pridruživanju snaga u Multinacionalni korpus Sjeveroistok.

STEADFAST INTEREST 21“ – listopad 2021. u Rumunjskoj. Cilj: razvoj sposobnosti operativnog planiranja kroz sudjelovanje u radu glavne planske skupine sa stručnim osobljem.

DRM2EX 21“ – listopad 2021. u Sloveniji. Cilj: povećanje sposobnosti odgovora na katastrofe, unapređenja interoperabilnosti i regionalne suradnje, te stjecanja novih znanja i iskustava rada u međunarodnom okružju.

CYBER COALITION 21“ – simulacijska vježba u studenome 2021. u Hrvatskoj, Estoniji i drugim državama članicama NATO-a. Cilj: provjera dostignute razine sposobnosti OS RH u području planiranja i organizacije kibernetičke obrane, te podizanje razine znanja i ekspertize tehničkog osoblja u području kibernetičke obrane. U vježbi – pored pripadnika OS RH – sudjeluju i predstavnici drugih tijela u RH te predstavnici država članica Europske unije i NATO saveza.

IEL MILU 21“ – studeni 2021. u Gruziji. Cilj: uvježbavanje sastavnica inženjerijskih snaga kroz planiranje i provedbu operacija u višenacionalnom okruženju.

STEADFAST COBALT/RAMSTEIN DUST/COBALT CLOUD 21“ – termin i mjesto održavanja vježbe još nisu određeni. Cilj: završno ocjenjivanje zapovjedništava NATO snage brzog odgovora, održavanje komunikacijsko-informacijskih sustava i C2 sposobnosti prilikom provedbe NATO vođenih vježbi.

MILEX 21“ – termin održavanja vježbe i sastav država članica EU još nije određen. Cilj: uvježbavanje stožernog osoblja na strateškoj i operativnoj razini u planiranju EU operacija.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.