DOKUMENTI

 

Na ovome mjestu pohranjujemo i činimo dostupnima dokumente koje spominjemo u tekstovima na portalu ili za koje iz drugih razloga smatramo da moraju biti posebice dostupni našim čitateljima i neovisno od originalne lokacije na kojoj su bili objavljeni.

Postavljeni dokumenti biti će sortirani prema zemlji ili organizaciji podrijetla i načelnoj temi kojom se bave.

 

 

1. Hrvatska

1. Državna politika – Vlada RH, Sabor

– Program Vlade RH – 2003-2007, 2008-2011, 2010-2012, 2011-2015,

– Strategija Vladinih programa – 2010-2012, 2013-2015, 2014-2016,

– Sabor – Prvih 30 mjeseci novog sustava parlamentarnog nadzora obrambenog sustava u RH (Polemos, Vol.XIV, No.28, prosinac 2011.), Statistika rada Sabora 2012. godina, Prijedlog odluke o imenovanju vanjskih članova saborskih odbora – 7. saziv, 2012.-2015.,

2. Strateški dokumenti

– Strategija nacionalne sigurnosti (SNS) – Strategija nacionalne sigurnosti iz 2002. godine, Heinrich Boell Stiftung – prilozi raspravi o novoj SNS iz 2009. godine, Nacrt SNS iz prosinca 2010. godine, Odluka Vlade RH o osnivanju Povjerenstva za izradu Nacrta SNS iz siječnja 2012. godine,

– Strategija obrane RH – 2002,

3. Međunarodni ugovori

Sporazum o subregionalnoj kontroli naoružanja iz 1996.

Sporazum između Vlade RH i Vijeća ministara BiH o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa

Sporazumu između Vlade RH i Vlade SAD-a o nabavi i razmjeni usluga (USA-HRV-02),

4. Državni proračun

– Državni proračun (posebni dio) – 2011, 2012, 2012 (rebalans), 2013, 2013 (rebalans-nacrt), 2013 (2. rebalans-nacrt)2014 (nacrt),

– Privremeno financiranje – 2012 (prva tri mjeseca),

– Izvršenje državnog proračuna          – godišnje – 2011, 2012,

– prvo polugodište – 2011, 2012, 2013,

 5. Obrana

– Strateški pregled obrane (SPO) – 2005, 2013,

– Dugoročni plan razvoja OS RH – 2006, 2014-Prijedlog nacrta (javna rasprava), 2014-Prijedlog nacrta (Vlada, nakon rasprave),

– Strateški plan Ministarstva obrane RH – 2011-2013, 2012-20142013-2015, 2014-2016, 2015-2017,

– Zakon o obrani – 2012 (nacrt), 2013 (Konačni prijedlog), Zakon o obrani (2013),

– Zakon o službi u OS RH – 2012 (nacrt), 2013 (Konačni prijedlog), Zakon o službi u OS RH (2013),

– Izvješće Državnog ureda za reviziju o poslovanju MORH-a – 20062007, 2008, 2009, 2010, 2011,

– Godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava – 2005, 2006, 2007, 2008, 20092010, 2011 (prijedlog), 2012 (prijedlog), 2013 (prijedlog), 2014 (prijedlog),

– Godišnja razmjena informacija o obrambenom planiranju – 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,

– Izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera u području odgovornosti ministarstva obrane RH – 1.1.2011. do 30.6.2012. godine,

– Podzakonski akti – Odluka o uvjetima i postupku sklapanja drugog, odnosno trećeg ugovora o službi, Odluka o visini otpremnine za DVO kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga s pravom na mirovinu, Odluka o visini otpremnine za službenike i namještenike MORH i OS RH kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga, Pravilnik o stambenom zbrinjavanju, Pravilnik o tajnosti podataka obrane (04.4.2008.), Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (28.10.2010.), Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja naknade troškova prijevozaUredba o djelatnim vojnim osobama s radnim stažom povećanog trajanja (2003),

6. Javne nabave u obrani

Naputak o načinu i uvjetima primjene »offset programa« (NN 164/04)

Odluka ministra o naplati usluga za korisnike izvan obrambenoga sustava RH (25.3.2011.)

Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti (NN 89/12)

– Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi

– 2010. (Podaci o sklopljenim ugovorima i njihovom izvršenju za 2010. godinu, Podaci o okvirnim sporazumima i ugovorima o javnoj nabavi sklopljenim temeljem okvirnih sporazuma za 2010. godinu),

– 2011. (Ugovori sklopljeni u 2011. godini),

– 2012. (Registar ugovora u 2012, Registar ugovora u 2012 (final – 03.6.2013.), Registar ugovora OS u 2012, Registar ugovora OS u 2012 (final – 03.6.2013.)),

– 2013. (Registar ugovora 01.1-30.6. (06.9.2013.), Registar ugovora OS 01.1.-30.6. (06.9.2013.)),

– Plan nabave – 2012. (v. 1.0)2012. (v. 2.0), 2012. (v. 3.0), 2013. (v. 1.0), 2013. (v. 1.5), 2013. (v. 2.0),

– Pojedinačni poslovi – Ugovor o prijevozu, MORH i kazalište Ulysses – cenzurirana verzija (21.8.2012.), puna verzija (17.12.2012.)

                                        – Obalni ophodni brod – Odluka Vlade RH o utvrđivanju potrebe za nabavom obalnih ophodnih brodova (13.9.2012),

7. Kadrovska pitanja u obrani

– Pribavljanje osoblja – Plan pribavljanja djelatnih vojnih osoba za 2013. godinu (21.2.2013),  Plan prijma osoblja u djelatnu vojnu službu za 2014. godinu (23.1.2014.),

Koncept vojnih specijalista u OS RH (OS RH 07.8.2013.)

8. Misije u inozemstvu

Zakon o sudjelovanju pripadnika OS RH, policije, CZ te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (2002), Izmjene i dopune Zakona o sudjelovanju u mirovnim operacijama u inozemstvu (2010)

– Izvješće o sudjelovanju u misiji ISAF – 9.2010-3.2012, 4.2012-3.2013,

9. Nadzor prometa vojne opreme, naoružanja i roba dvojne namjene

Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (NN 80/13)

– Godišnje izvješće o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava – 2009, 2010, 2011,

10. Razminiranje

Nacionalni program protuminskog djelovanja RH za razdoblje od 2009. do 2019. godine

– Izvješće o provedbi Plana humanitarnog razminiravanja i utrošenim financijskim sredstvima – 2011 (prijedlog), 2012,

11. Unutarnji poslovi

– Strategije – Strategija razvoja pomorske policije (2010),

– Strateški plan Ministarstva unutarnjih poslova RH – 2011-2013 (svibanj 2010), 2012-2014 (HVZ dio, lipanj 2011), 2012-2014 (siječanj 2012)

12. Zaštita i spašavanje

– Uredba o unutarnjem ustroju DUZS – 2011Prijedlog-2012. godine,

13. Obalna straža

Zakon o Obalnoj straži (NN 109/07)

– Godišnje izvješće o provedbi utvrđene politike, planova i propisa u svezi s nadzorom i zaštitom prava i interesa RH na moru – 2011, 2012, 2013, 2014,

 

2. Bosna i Hercegovina

1. Strateški dokumenti

2. Obrana

– Aktivnosti i rezultati MO i OS BiH – 2011, 2012, 2013,

– Izvještaj o radu Parlamentarnog vojnog povjerenika BiH – 2012,

3. Državna revizija

– Financijska revizija Ministarstva obrane BiH – 2011,

Upravljanje voznim parkom u institucijama BiH (srpanj 2012),

4. Nadzor prometa vojne opreme, naoružanja i roba dvojne namjene

– Izvještaj o realizovanim dozvolama za promet oružja, vojne opreme i proizvoda dvojne namjene – 2008, 2009,

5. Borba protiv korupcije

Strategija za borbu protiv korupcije (2009.-2014.) (2009), Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije (2009. – 2014.) (2009),

 

3. Crna Gora

1. Strateški dokumenti

2. Obrana

– Plan parlamentarnog nadzora u području bezbjednosti i odbrane – 2012,

– Godišnje izvješće o stanju u Vojsci CG – 2011,

– Aktivnosti u inostranstvu Vojske CG – 2011,

 

4. Makedonija

1. Strateški dokumenti

Bijela knjiga obrane (rujan 2012),

 

5. Slovenija

1. Strateški dokumenti

– Vlada RSi – Obrambena strategija Republike Slovenije (2012),

  – Strategija sudjelovanja Republike Slovenije u međunarodnim operacijama i misijama (2010),

  – Srednjoročni obrambeni program Republike Slovenije: 2005-2010 (2005), 2007-2012 (2006),  2013 – 2018 (2013)

2. Obrana

– Vlada RSi – Izvještaj o izvršavanju TRP u 2011. godini,

– Revizijsko izvješće – Uzvratni poslovi (offset) pri kupovini vojne opreme u 2011. godini,

3. Vojna industrija

– Afera Patria – Sporazum o uređenju međusobnih odnosa oko kupnje BOV (05.9.2012),

 

6. Srbija

1. Strateški dokumenti

– Strategija nacionalne sigurnosti RS – 2009,

– Strategija obrane RS – 2009,

Strategija odbrane drzavne zajednice Srbija i Crna Gora (2004), Bijela knjiga obrane (2010),

2. Državni proračun

– Zakon o budžetu Republike Srbije – 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2012 (rebalans), 2013 (prijedlog),

– Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije – 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 (prijedlog),

– Proračun BIA-e – 2012,

3. Nadzor prometa vojne opreme, naoružanja i roba dvojne namjene

– Godišnji izveštaj o realizaciji spoljnotrgovinskog prometa kontrolisane robe – 2005&2006, 2007, 2008, 2009, 2010,

 

7. Europska unija

1. Strateški dokumenti

European Security Strategy 2003,

2. Direktive

– Javne nabave u sektoru sigurnosti i obrane –  2009/81/EC,

– Pojednostavljivanje uvjeta za transfer obrambenih proizvoda unutar Zajednice – 2009/43/EC,

3. Obrana

EC communication – Towards a more competitive and efficient defence and security sector (24.7.2013.)

– Preparing the December 2013 European Council on Security and Defence – Interim Report by the High Representative

4. Imigracije i azil

– EC – 30.5.2012 – 3rd Annual Report on Immigration and Asylum (2011)

5. Inicijative

– Pooling & Sharing – Pooling and sharing – German-Swedish initiative 2010, EDA’s Pooling&Sharing, EDA – Pooling&Sharing Code of Conduct,

– EU Battlegroups – ISIS-The role of EU battlegroups in European defenceEUMC Report to PSC on the Outcome of BGCC 1/12,

6. EDA

– Defence data – 2011,

7. EUROPOL

– EU Terrorism Situation & Trend Report – TE-SAT (za godinu ranije) – 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,

 

8. NATO savez

1. Strateški dokumenti

– Strateški koncept 2010,

2. Inicijative

– Balkan Regional Approach to Air Defence (BRAAD): Role of NATO,

3. Funkcionalni dokumenti i odluke

– Popis kontakt-veleposlanstava – 2011./2012., 2013./2014.,

 

9. Organizacija UN

1. Misije u inozemstvu

– Troškovi mirovnih misija – 1.7.2012.-30.6.2013. godine,

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.