MORH nabavlja vojnu terensku bolnicu ROLE 2B

 

Ministarstvo obrane za potrebe Oružanih snaga RH nabavlja terensku vojni bolnicu ROLE 2. Nakon što je u utorak, 27. rujna, prethodno mišljenje dao saborski Odbor za obranu, danas je Vlada na svojoj 153. sjednici formalno dala suglasnost MORH-u za „preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna RH u 2023. i 2024. godini za nabavu vojne terenske bolnice“. Na oba tijela ovu nabavu obrazlagao je državni tajnik Zdravko Jakop, a evo što je rekao jutros na Vladi:

„Prihvativši Ciljeve sposobnosti kroz proces NATO obrambenog  planiranja obvezali smo se na implementaciju  sposobnosti za sudjelovanje Hrvatske vojske u NATO operacijama. Ovo je jedan od Ciljeva sposobnosti koji ima namjenu dvostruke uporabe, tzv. ‘dual use’, odnosno potporu razmjestivoj pješačkoj brigadi Hrvatske kopnene vojske kojoj je za provedbu Cilja sposobnosti potrebna zdravstvena potpora razine ROLE 2 ili ROLE-TWO-B. Takva sposobnost Hrvatske vojske omogućava pružanje brzog odgovora u kriznim situacijama, elementarnim nepogodama, u potpori stanovništvu i državnim tijelima, posebno zdravstvenom sustavu.

Ministarstvo obrane zaprimilo je od Sjedinjenih Američkih Država Pismo ponude i prihvaćanja (LOA) vezano uz vojnu terensku bolnicu ROLE 2B u vrijednosti od 6.060.702 USD. Sjedinjene Američke Države podmirit će iznos od 3.400.000 USD, a iz proračunskih sredstava Ministarstva obrane platit će se 2.660.702 USD, kao i porez na dodanu vrijednost. Odnosno, ukupne obveze Republike Hrvatske iznose 31.325.127,00 kuna.

Stoga se predlaže da Vlada da suglasnost Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna za nabavu vojne terenske bolnice šatorskog tipa ROLE 2B u iznosu od 15.911.043 kn u 2023. godini, te 15.414.084 kn u 2024. godini. Potrebna sredstva planirana su u državnom proračunu na razdjelu Ministarstva obrane“.

Državni tajnik Jakop je na saborskom Odboru za obranu bio ponešto širi, pa  je tako ovaj cilj sposobnosti „najizravnije povezan ne samo sa sveukupnom sposobnošću pružanja zdravstvene potpore, već i s operativnom sposobnošću kopnenih snaga u drugim ciljevima sposobnosti kojima je potporaa razine ROLE 2B neophodna. ROLE 2B pruža razinu zdravstvene potpore postrojbama u operacijama koja uključuje sposobnosti organizirane modularno u funkcionalnu cjelinu. Ovakav koncept terenske vojne bolnice i njezinih sposobnosti jedan je od temeljnih postavki NATO i EU načela združene zdravstvene potpore“. Konkretno, nabava ove vojne terenske bolnice u potpori je implementacije NATO Cilja sposobnosti MED-R2B-LAND MTF Role 2 Basic Land Medical Treatment Facility, odnosno Razmjestiva ROLE 2 sposobnost – osnovna razina.

Bolnica ROLE 2 kompatibilna je s ekspedicijskim kampom, čiji je dio bio razmješten u KB Dubrava u slučaju potrebe za smještajem većeg broja oboljelih od bolesti COVID-19. Ministarstvo obrane, odnosno OS RH, tvrdi Jakop, raspolaže s većim dijelom potrebnih medicinskih kadrova: „Prilikom rasprave i dolaska ovdje u Sabor, mi smo imali koordinaciju i s Ministarstvom zdravstva i uskladili, jer to je nešto što može koristiti ne samo Ministarstvu obrane nego i Ministarstvu zdravstva, ali i nekim drugim institucijama ako bi bilo bilo kakvih izvanrednih događaja“, rekao je Jakop. Na pitanje o tome hoće li ta vojna sposobnost biti i ozbiljnije funkcionalno naslonjena na koju od postojećih hrvatskih zdravstvenih institucija većeg opsega, Jakop je dodao: „Razmišljali smo i o tome… Ako bude potrebe, imamo najmanje 2 lokacije o kojima smo raspravljali da bi to ‘naslonili’, tako da bi mogli koristiti kapacitete postojećih struktura, a ujedno na neki način i napraviti obuku, prilagodbu i pripremu, ako bi to trebalo raditi u terenskim uvjetima. Tako da, evo, razmišljali smo o nekoliko inačica kako bi što kvalitetnije to stavili u upotrebu i na korist i Ministarstvu obrane, ali i Ministarstvu zdravstva i ne-daj-bože nekim drugim institucijama u slučaju kakve havarije“.

Belgijska ROLE 2 kupljena 2020. za 12 mil eura, treba biti kompletno operativno sposobna do 2026. godine

Kako sam opis ove vojne bolnice kaže, radi se o osnovnom, „basic“ modelu, koja bi se eventualno mogla nadograđivati. „Mi bi voljeli da nije ‘basic’, da je još sa većim sposobnostima, ali to je, kako sam uvodno rekao, modularnog tipa. Nitko nama ne brani da… kad ćemo to primiti ‘na ruke’ i vidjeti naše potrebe, eventualno u nekom drugom smjeru da i te dijelove nadogradimo“, izjavio je državni tajnik Jakop na sjednici saborskog Odbora za obranu. Pri tome, spomenuta osnovna konfiguracija ROLE 2 MTF (Military Treatment Facility) u pravilu obuhvaća više osnovnih modula: (1) hitni prijem, (2) inicijalni kirurški segment, (3) dijagnostički segment, (4) dio za postoperativnu njegu, (5) komunikacije i telemedicina, te (6) upravljanje medicinskim zalihama. Toj osnovi se onda mogu dodavati i daljnji moduli, tako da se dostigne razina ROLE 2E (Enhanced), kao što su to segment zubne medicine, psihijatrija, izolacijski segment za zarazne bolesti, apoteka i tako dalje.

ROLE 2LM u sastavu Slovenske vojske

Slovenska vojska ima sličnu vojnu bolnicu – ROLE 2LM (laka mobilna bolnica) – nabavljenu u sklopu priprema za  ulazak Slovenije u NATO savez. Slovence je bolnica koštala preko 11 milijuna eura, odnosno oko 6 puta više od prvotnih planova, a onda je uslijedila potraga za kadrovima. Nakon niza peripetija je slovenska mobilna bolnica završila popunjena pretežito zdravstvenim radnicima na ugovor, pri čemu je dio ljudstva bio stalno zaposlen u Općoj bolnici u Jesenicama. Ta je bolnica ujedno dobila i pomoć u vidu postavljanja ROLE 2LM kada je 2014. ušla u dvogodišnju obnovu bloka za hitni prijem bolesnika, a zauzvrat je u toj civilnoj bolnici organizirana grupna stručna obuka za ugovornu pričuvu medicinskih stručnjaka iz stalnog sastava Slovenske vojske. Osim toga, dodatno pribavljanje vozila za ovaj specifični te skupi sklop vojne infrastrukture Slovenija je rješavala još godinama, među ostalim i donacijama iz SAD.

Treba se nadati da isti problemi neće snaći i Hrvatsku vojsku, koja je upravo jučer, 28. rujna, temeljem Plana prijma za ovu godinu, objavila natječaj za zapošljavanje 14 kandidata i kandidatkinja za časnike zdravstvene službe, inače uvelike deficitarnog kadra. Riječ je o 11 doktora medicine ili specijalista medicine s mjestom rada na teritoriju Republike Hrvatske, dva doktora veterinarske medicine s mjestom rada u Kninu i Zagrebu te jednom stručnom prvostupniku (baccalaureus) sestrinstva s mjestom rada u Vinkovcima. Rok za podnošenje prijava je 14 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, a ostale informacije mogu se naći u Narodnim novinama ili na web-stranici Ministarstva obrane.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.