Slovenija: Vojna bolnica Role 2LM u akciju!

 

Kad se čovjek sjeti mobilne vojne bolnice u punoj akciji, posebice ako je riječ o velikoj terenskoj bolnici, prvo na pamet pada Afganistan, ili barem kultna američka serija MASH. Ono što baš i ne pada na pamet od prve su Jesenice, grad smješten pedesetak kilometara sjeverozapadno od Ljubljane. Upravo je ondje u civilnu funkciju stavljena pokretna bolnica Role 2LM slovenske vojske – skupi vojno-medicinski resurs nabavljen prije desetak godina, u sklopu priprema za ulazak Republike Slovenije u okrilje NATO saveza. No, pogledajmo detaljnije o čemu se tu zapravo radi.

Prema prvim planovima, u Općoj bolnici Jesenice se tijekom listopada trebalo krenuti u obnovu bloka namijenjenog hitnom prijemu bolesnika. Ne bi li se tijekom radova osiguralo kontinuiranu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu lokalnome stanovništvu, u pomoć je tamošnjem zdravstvu priskočila Slovenska vojska. Dogovoreno je postavljanje mobilne vojne bolnice na jedno od gornjih parkirališta Opće bolnice na zapadu grada, čim to vremenske prilike dopuste, te seljenje poslova hitne medicine u kontejnere i šatore vojne bolnice do dovršetka planiranih radova. No, kako se tijekom druge polovice 2013. godine otegla javna nabava radova na obnovi – gdje od ukupno oko 7,2 milijuna eura potrebnih za izgradnju oko 800 kvadratnih metara novog hitnog prijema, endoskopije i kompleksa bolničke kuhinje, s oko 5,2 milijuna eura sudjeluje EU – oteglo se i postavljanje Role 2LM u Jesenicama. Dok će vojna bolnica Role 2LM na mjestu vjerojatno osvanuti tijekom veljače 2014. godine, ako ne bude previše snijega – priključke na vodovodnu, strujnu i kanalizacijsku mrežu potrebne za njen normalan rad riješit će se iz postojećih bolničkih prostora. Sve se planirane radove namjerava dovršiti tijekom 2015. godine.

Ovo je prvi put da će slovenska vojna bolnica Role 2LM biti stvarno korištena, u praksi i van svakolikih vježbi bilo vojske ili slovenskog sustava zaštite i spašavanja. Ovaj specijalizirani vojni resurs kupljen je prije desetak godina, za okvirnu cijenu od oko 9 milijuna eura – oko šest puta više novca od prvotnih planova. Već pribavljenu bolnicu Slovenska vojska odlučila je 2007. godine preformirati na standard lake mobilne bolnice (LM), te ju pod normalno drži u Mariboru. Slovenska mobilna vojna bolnica pretežito je popunjena osobljem na ugovor, od čega je dio ljudstva stalno zaposlen i u Općoj bolnici Jesenice, gdje će se uskoro i priskočiti u pomoć.

Sporazum o suradnji

Osnova ove suradnje vojnog i civilnog sektora u Sloveniji je Sporazum o suradnji potpisan 16. prosinca prošle godine od slovenskog ministra obrane Romana Jakiča i Igora Horvata, direktora Opće bolnice Jesenice. Njime je regulirano postavljanje vojne bolnice Role 2LM u Jesenicama na iduće dvije godine, čime se ovaj vojni resurs u tom periodu stavlja na raspolaganje tamošnjem sustavu javnoga zdravstva. Za uzvrat, Opća bolnica Jesenice će tijekom tog vremena provoditi grupno stručno osposobljavanje ugovorne rezerve medicinskih stručnjaka iz stalnoga sastava Slovenske vojske, raspoređenih na dužnost u Role 2LM – od kojih je dobar dio i onako, navodno, stalno zaposlen u ovoj medicinskoj ustanovi.

Sporazum o suradnji Slovenske vojske i Opće bolnice u Jesenicama navodno je proizvod više od godine dana konkretnog dogovaranja i suradnje. Sam je dogovor o suradnji usklađen i s Ministarstvom zdravlja Republike Slovenije, ne bi li se njime osigurao neometan rad sustava zdravstvene zaštite u Jesenicama, tijekom predviđenih građevinskih radova. On je prizvod dugogodišnje suradnje koja je započela 2007. godine, od kada traje i popuna ugovorne pričuve Slovenske vojske medicinarima iz Jesenica, te povremeno korištenje medicinske opreme Oružanih snaga Slovenije u civilne svrhe. Ova je suradnja bila demonstrirana i tijekom jeseni 2012. godine, kada je u sklopu šire vježbe “Potres 2012”, početkom listopada na prostoru Jesenica održana i terenska vježba “Potpora Potres 2012”.
—————————

—————————

Tom je prilikom na spomenutom parkiralištu Opće bolnice Jesenice bila sastavljena i mobilna bolnica Role 2LM, koju su mogli razgledati i građani kojima će taj medicinski kapacitet stajati na raspolaganju tijekom iduće dvije godine. Tom su prilikom navodno bili pokrenuti i konkretni razgovori oko korištenja ove mobilne medicinske ustanove u civilnu svrhu – tijekom tada već planiranih građevinskih radova u Jesenicama, a za mandata Aleša Hojsa kao ministra obrane Republike Slovenije (ukupno, od 10. veljače 2012. do 27. veljače 2013. godine, da bi ga 20. ožujka 2013. na tom mjestu naslijedio aktualni ministar Jakič).

Kako sada stvari stoje, slovensko Ministarstvo zdravlja treba riješiti potpis ugovora s izvođačima radova, ne bi li se još ovog siječnja krenulo u preseljenje odjela endoskopije. Nakon toga, u veljači bi trebalo uslijediti postavljanje mobilne vojne bolnice u Jesenicama, da onda u ožujku krene i gradnja – čiji se dovršetak očekuje polovicom 2015. godine. Tijekom čitavog tog perioda, prema tvrdnjama Igor Horvata, direktora bolnice u Jesenicama – lokalno stanovništvo ne treba brinuti o kvaliteti medicinske usluge, budući je Role 2LM izuzetno dobro opremljena, sa vlastitim rengenom, medicinskim laboratorijem, ljekarnom, operacijskim dvoranama i ambulantama.

Ciljevi ovakve vojno-civilne suradnje

Slovenska vojska ovim potezom postiže čitav niz odvojenih ciljeva. Kao prvo, što se nije propustilo istaknuti – ovim je djelovanjem ministar Jakič u pogon stavio već treći značajan resurs Oružanih snaga Slovenije, koji do sada nije bio uopće ozbiljno pokrenut, ili koji je barem stajao dokon već duže. Kao prvi primjer ovakvog djelovanja, spominjalo se slanje broda Triglav u međunarodne misije, o kojem smo pisali i na portalu Obris.org. Uz to, a kao treći primjer ovakve vrste, spominje se i ponešto aktivnije korištenje putničkog zrakoplova Falcon, koji je nakon brojnih problema i dogodovština, nedavno također završio u okrilju Slovenske vojske.

Kao drugo, ovim korištenjem mobilne vojne bolnice Role 2LM, Slovenska vojska u praksi kreće surađivati s civilnim dijelom slovenskoga društva. Nakon brojnih vježbi u kojima se godinama ipak više teorijski demonstriralo sposobnosti Role 2LM – sada je taj resurs u nedvojbenoj te aktivnoj službi poreznih obveznika koji su ga u konačnici i platili. Takav je pristup u skladu i s navodima “Obrambene strategije Republike Slovenije” iz prosinca 2012. godine, koja navodi: “Vojne sposobnosti će biti, koliko je to moguće, razvijane kao višenamjenske, tako da Slovenska vojska u slučaju prirodnih ili drugih nesreća, zdravstveno-epidemioloških i drugih ugroza nacionalne sigurnosti može uspješno podupirati djelovanje ostalih podsegmenata sustava nacionalne sigurnosti Republike Slovenije, posebice sustava zaštite pred prirodnim i drugim nesrečama” – gdje treba spomenuti i činjenicu da je u Sloveniji sektor zaštite i spašavanja ustrojen unutar samog Ministarstva obrane Republike Slovenije.

Kao treće, a što je pri potpisivanju Sporazuma o suradnji u Jesenicama napomenuo i sam ministar Jakič, ovim potezom Slovenska vojska radi na praktičnome očuvanju spremnosti osoblja i opreme za korištenje u međunarodnim operacijama i misijama u inozemstvu, te sudjelovanju u aktivnostima zaštite i spašavanja u Sloveniji. Prema Jakiču, “Slovenska vojska ovim sporazumom ostvaruje težnje prema civilno-vojnoj suradnji i oblikovanju višenamjenskih sposobnosti u području zdravstva“. Time ova suradnja jača i civilne sposobnosti za djelovanje Slovenije u misijama te operacijama u inozemstvu – što je cilj koji je Slovenija unijela i u “Srednjoročni obrambeni program Republike Slovenije 2013-2018“, strateški dokument donesen 1. veljače 2013. godine. Dok je razvoj civilnih sposobnosti za djelovanja u misijama i operacijama u inozemstvu cilj kojem teži i Republika Hrvatska, Slovenija je težište razvoja ovakvih sposobnosti ostavila unutar sustava obrane, dok Hrvatska tu kreće jednim čudnim, drugačijim putem – u kojem Ministarstvo vanjskih i europskih poslova preuzima razne ovlasti, ali ne i odgovornost za kvalitetu te uspješnost rada.

Role 2LM u Sloveniji

Spomenimo još i činjenicu da je čitava nabava vojne bolnice Role 2 u Sloveniji tijekom proteklih godina u više navrata bila izvorom nesporazuma i sporova – političkih i stručnih. Kao prvo, problem se pojavio pri izboru tipa vojne bolnice koju se u Sloveniji krenulo nabavljati u doba pristupanja države u NATO savez. Tijekom ministarskog mandata Antona Grizolda (od 30. studenog 2000. do 3. prosinca 2004. godine), želja je bila za prvu silu kupiti bolnicu tipa Role 2 (resurs brigadne razine), a onda i još najmanje jednu vojnu bolnicu niže razine. U provedbu ove ideje krenulo se 2004. godine, tako da je kupovina Role 2 navodno bila zaključena tek tjedan dana pred parlamentarne izbore, koji su održani 3. listopada 2004. godine. Kako se u hodu pokazalo da je planirana bolnica Role 2 zapravo temeljito prevelika za slovenske potrebe, nakon prvotne kupnje čitavo se njeno opremanje i uvođenje u operativni status oteglo kroz više godina. Konačno, 2007. je donesena odluka da se čitav taj kapacitet pre-opremi na lakši standard (Role 2LM, resurs prikladan za razinu bojne), dok se pribavljanje željenih manjih bolnica prvo odgodilo za 2012. godinu, a onda i potpuno prekrižilo.

Kao drugo, u hodu je ustanovljeno i da troškovi za planiranu bolnicu Role 2 ni okvirno ne odgovaraju planovima – a radikalan porast troškova tu je itekako doprinio promjenama planova. Od prvotno planirane investicije razine 1,6 milijuna eura, slovenska je Role 2 završila na razini od 9 milijuna eura (među ostali, troškovi za pojedine kontejnere, planirane na oko 400 tisuća eura, navodno su završili na oko 900 tisuća eura). Kasnije preoblikovanje bolnice na lakši standard Role 2LM donijelo je dodatne troškove, tako da se konačna cifra zaustavila na 11 milijuna eura – sve to do sredine 2007. godine, u doba kad se kupovina 2 nove vojne bolnice razine Role 2LM procjenjivala na ukupno oko 7 milijuna eura troška. Za operativno aktiviranje Role 2LM pokazalo se potrebnim kupiti i ponešto dodatne opreme, u vrijednosti još oko milijun eura, što je obavljeno krajem 2008. godine. Na kraju, samo godišnje održavanje tako dobivene mobilne bolnice Role 2LM navodno košta oko 50 tisuća eura.

Kao treće, niz problema je ustanovljen i u samome postupku nabavke bolnice Role 2. Unutarnja revizija Ministarstva obrane Republike Slovenije ustanovila je tu niz nepravilnosti – osim što su sredstva za kupovinu bila osigurana tek na kraju procesa nabave, izostale su studije izvodljivosti i taktičko-tehničke studije projekta, a čitavu je nabavu na kraju potpisala i neovlaštena osoba (dok potpis nadležnog ministra nije osvanuo nigdje). Iako se u postupku spominjalo kupovinu namjenskih teretnih vozila, procijenjenih na oko 3,6 milijuna eura – vozila nisu kupljena, iako se na kraju nije moglo ustanoviti kako je utrošen novac, budući je dokumentacija u hodu nestala. Izvidi državnog odvjetništva Slovenije koji su tim povodom pokrenuti sredinom 2007. godine (na zahtjev tadašnjeg ministra obrane Karla Erjavca), okončani su do ljeta 2008. godine. Nakon istrage provedene u suradnji slovenskih vojno-obavještajnih istražitelja te državnog odvjetništva, ustanovljeno je da po pitanju kupovine opreme za Role 2 nema osnova za kaznene progone.

Bilo kako bilo, pribavljeni bolnički elementi su od studenog 2005. godine pa do sredine 2007. završili uskladišteni u dvorištu Opće bolnice u Murskoj Soboti, ne bi li onda bili prebačeni u Maribor – gdje su u vojarni generala Maistra načelno stacionirani do danas. Pri tome, prve su najave tvrdile kako će bolnica biti operativna krajem 2006. godine, da bi se taj rok produžio na 2007. i konačno na drugu polovicu 2009. godine (nakon dovršetka dokupa opreme, započetog krajem 2008. i dovršenog početkom 2009. godine). Njenim stavljanjem u operativnu funkciju krajem 2009. godine bio je završen postupak integracije Republike Slovenije u NATO savez. Iako se u preoblikovanje bolnice na standard Role 2LM krenulo pod firmom njenog “sudjelovanja u međunarodnim misijama i operacijama“, do početka 2011. iskristaliziralo se da njeno upućivanje u ovakve djelatnosti nije planirano ni u srednjoročnome planu Vojske Slovenije.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.