Vojska Srbije u novim mirovnim misijama

 

Bratislav Gašić, ministar obrane RS

Bratislav Gašić, ministar obrane RS

Na dnevnom redu Narodne skupštine Srbije jučer se našao „Godišnji plan upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga obrane u multinacionalnim operacijama u 2014. godini“ i „Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2014.“ Iz oba dokumenta je jasno da Srbija tijekom ove godine namjerava intenzivirati svoje dosadašnje sudjelovanje u međunarodnim misijama i operacijama, i to angažmanom u 7 novih misija UN-a i 1 Europske unije.

„Eventualni početak angažmana planiran je na temelju memoranduma o razumijevanju između Vlade Srbije i UN, kojim su utvrđeni resursi Vojske Srbije koje Vlada stavlja na raspolaganje UN. Unošenje dodatnih misija ne znači neminovni početak angažmana, već se stvaraju uvjeti za ispunjavanje obveza ako naša država dobije poziv za sudjelovanje od UN”,

objasnio je pred zastupnicima Skupštine ministar obrane Bratislav Gašić. On je precizirao da se u 2014. godini planira sudjelovanje do 300 pripadnika VS na 284 pozicije u misijama, kao i da se može očekivati povećanje broja tako angažiranih ljudi eventualnim ponovnim uvođenjem šestomjesečnih rotacija, što doduše neće ujedno utjecati na razinu planiranih financijskih sredstava. Tako se, među ostalim, planira povećanje sudjelovanja Vojske Srbije u misiji UN-a u Libanonu – gde je prošle godine prisustvo već povećano s razine voda na razinu satnije, i kamo bi ove godine trebao biti upućen još jedan dodatni pješački vod.

Hoće li ijedan zastupnik biti "protiv"?

Hoće li ijedan zastupnik biti “protiv”?

S obzirom da su se u raspravi koja je uslijedila nakon Gašićevog obrazlaganja zastupnici i pozicije i opozicije izjasnili kako se time „jača vanjskopolitički položaj Srbije“ i „približava članstvu u EU“, nema nikakve sumnje da će ovaj prijedlog proći s većinom glasova. Nakon što se to dogodi, Vojska Srbije će sudjelovati u: (1) mirovnoj operaciji UN-a u DR Kongu – MONUSCO, (2) mirovnoj operaciji UN-a u Liberiji – UNMIL, (3) mirovnoj operaciji UN-a u Republici Obali Slonovače – UNOCI, (4) mirovnoj operaciji UN-a u Republici Cipar – UNFICYP, (5) mirovnoj operaciji UN-a u Republici Libanon – UNIFIL, (6) 2 mirovne operacije UN-a na Bliskom istoku – UNTSO i UNDOF, (7) mirovnoj operaciji UN-a u Zapadnoj Sahari – MINURSO, (8) mirovnoj operaciji UN-a u Republici Mali – MINUSMA, (9) mirovnoj operaciji UN-a u Indiji i Pakistanu – UNMOGIP, (10) mirovnoj operaciji UN-a u Južnom Sudanu – UNMISS, (11) 2 mirovne operacije UN-a u Sudanu – UNAMID i UNISFA, (12) misiji EU za obuku sigurnosnih snaga Somalije u Ugandi – EUTM Somalia, (13) vojnoj operaciji pomorskih snaga EU u Somaliji – EU NAVFOR Somalia ATALANTA, te (14) misiji EU za obuku sigurnosnih snaga Malija – EUTM Mali.

Uz to, pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova Srbije ići će tijekom ove godine u 4 međunarodne mirovne operacije, i to u: (1) mirovnu operaciju UN-a u Republici Liberiji – UNMIL, (2) mirovnu operaciju UN-a u Republici Haiti – MINUSTAH, (3) mirovnu operaciju UN-a u Republici Cipar – UNFICYP i (4) multinacionalnu operaciju EU (za sada očito još nije odlučeno u koju).

Za realizaciju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga obrane u multinacionalnim operacijama u 2014. godini potrebno je u proračunu osigurati 1.183.255.062,00 dinara (10.266.677,04 eura, po tečaju 115,253 RSD za 1 euro, ili 13.936.519,02 USD, po tečaju od 84,9032 RSD za 1 USD) od čega za Ministarstvo obrane 1.084.599.022,00 dinara i za Ministarstvo unutarnjih poslova 98.656.040,00 dinara. Dio troškova Ministarstva obrane Srbije, u iznosu od 265.073.022,00 dinara, naplatit će se i od Ujedinjenih naroda, i to prvenstveno za plaće, dodatke i naknade zaposlenih pripadnika Vojske Srbije koji sudjeluju u operacijama i misijama UN-a.

Pregled dosadašnjeg sudjelovanja u misijama koje se nastavljaju 2014.

Pripadnici VS u misiji u Kongu

Pripadnici VS u misiji u Kongu

Vojska Srbije sudjeluje u mirovnoj operaciji Ujedinjenih naroda u DR Kongo (MONUSCO) od 7. ožujka 2003. godine sa sanitetskim timom za evakuaciju zračnim putem (Aero Medical Evacuation Team – AMET), te od srpnja 2010. godine sa “stožernom grupom” od 2 osobe. Ta dvojica rade na praćenju aktivnosti tamošnjih pobunjeničkih grupa i procjenjivanju njihovih pokreta, na prijemu i obradi izvješća, te na informiranju vojnog zapovjedništva misije. Trenutno se u Kongu nalazi 8 pripadnika VS.

Vojska Srbije sudjeluje u mirovnoj operaciji UN-a u Republici Liberiji (UNMIL) s vojnim promatračima od 10. prosinca 2003. godine. Oni su angažirani na sprečavanju ilegalne trgovine, podršci razvoju ljudskih prava, unapređenju i podršci razvoju sektora sigurnosti te obavljanju redovnih zadataka patroliranja u području razmještaja. Trenutno su u UNMIL-u angažirana 4 pripadnika Vojske Srbije. Ministarstvo unutarnjih poslova RS sudjeluje u policijskom dijelu misije UNMIL od travnja 2004. godine. Rad policijskih službenika u misiji sastoji se od savjetovanja, nadgledanja rada i obuke policijskih službenika Nacionalne policije Liberije. Trenutno u misiji sudjeluje 6 policijskih službenika.

U mirovnoj operaciji UN-a u Obali Slonovače (UNOCI) Vojska Srbije sudjeluje od 1. svibnja 2004. godine, a zadatak tamo stacioniranih vojnih promatrača je praćenje prekida neprijateljstava i nasilja, sprečavanje ilegalne trgovine i obavljanje redovnih zadataka patroliranja u području razmještaja. Trenutno su u operaciji UNOCI angažirana 3 pripadnika VS.

Načelnik Generalštaba VS Ljubiša Diković na ispraćaju pripadnika VS u Cipar

Načelnik Generalštaba VS Ljubiša Diković na ispraćaju pripadnika VS u Cipar

U mirovnoj operaciji UN-a u Republici Cipar (UNFICYP) Vojska Srbije sudjeluje od 21. listopada 2010. godine, sa stožernim časnikom i odjelom od šest osoba, a od 23. rujna 2011. godine sudjelovanje je prošireno s dva vojna promatrača (MOLO) i pješačkim vodom do 37 pripadnika. Trenutno je u UNFICYP angažirano 46 pripadnika VS-a, i to na zadacima nadgledanja crte razdvajanja, sprečavanja obnove sukoba, pružanja podrške u provođenju humanitarnih operacija te uspostavljanju i održavanju vladavine prava. Ministarstvo unutarnjih poslova RS sudjeluje u policijskom dijelu UNFICYP-a s 2 policijska službenika od studenog 2011.godini misije (UNPOL). U 2014. godini planirano je sudjelovanje pet policijskih službenika, koji će raditi na istrazi delikata počinjenih u zoni razdvajanja, kontroli pristupa civila u zonu razdvajanja, nadgledanja granične točke između sjevera i juga, te na rješavanju civilnih sporova stanovnika dvije zajednice u zoni razdvajanja.

Vojska Srbije sudjeluje u mirovnoj operaciji UN-a u Republici Libanon (UNIFIL) od 21. prosinca 2010. godine, sa  stožernim časnicima. Od studenog 2012. godine u UNIFIL-u je bio angažiran pješački vod s elementom za logističku potporu, veličine od 41 pripadnika VS – koji je u studenom 2013. godine zamijenjen pješačkom satnijom od 130 pripadnika Vojske Srbije. Trenutno se u operaciji UNIFIL nalazi ukupno 143 pripadnika Vojske Srbije. Pripadnici VS-a su angažirani na koordinaciji aktivnosti u cilju promatranja, praćenja i održavanja prekida neprijateljstava između sukobljenih strana, pomoći libanonskoj vladi da efektivno uspostavi vlast i kontrolu na vlastitom području, te na pružanju pomoći u provođenju humanitarnih operacija radi normalizacije života, povratka raseljenih osoba i potpore uspostavljanju vladavine prava.

Vojska Srbije učestvuje u mirovnoj operaciji UN-a na Bliskom istoku (UNTSO) od 9. rujna 2012. godine, s jednim vojnim promatračem, angažiranim na sprečavanju obnove sukoba između Izraela i arapskih zemalja, nadgledanju crte razdvajanja i prekida vatre između sukobljenih snaga, te istovremeno pružanje pomoći podrške snagama UN-a na Golanskoj visoravni i u južnome Libanonu.

Ministarstvo unutarnjih poslova RS sudjeluje u mirovnoj operaciji UN-a u Republici Haiti (MINUSTAH) od ožujka 2008. godine, u sklopu policijskog dijela misije. Trenutno je u misiji angažirano pet policijskih službenika, s mandatom od godinu dana. Rad policijskih službenika u ovoj misiji sastavljen je od savjetovanja, te nadzora rada i obuke policijskih službenika Nacionalne policije Haitija.

Vojska Srbije u vojnoj operaciji pomorskih snaga Europske unije (EU NAVFOR Somalia ATALANTA) sudjeluje od 5. travnja 2012. godine, sa stožernim časnicima, a od 1. prosinca 2013. godine i s autonomnim timom za zaštitu brodova. Stožerni časnici Vojske Srbije angažirani su u zapovjedništvu operacije, ali i zapovjedništvu snaga u zoni operacije ukrcanoj na brod neke od država sudionica. Pripadnici autonomnog tima VS za zaštitu brodova – ukrcavaju se na trgovački brod koji za potrebe Svjetskog programa za hranu UN (World Food Programme – WFP) prevozi humanitarnu pomoć za raseljene osobe u Somaliji, i onda pružaju zaštitu brodu u slučaju napada pirata tijekom plovidbe iz Mombase (Kenija), Dar es Salama (Tanzanija) i Džibutija (Džibuti) do somalijskih luka (Mogadišu, Berbera, Bosaso, Kismajo i dr.), kao što taj brod štite i tijekom njegova boravka u navedenim lukama.

EUMC Predsjedavatelj u posjeti Role 1, travanj 2014. godine

U “Misiji Europske unije za obuku sigurnosnih snaga Somalije” u Ugandi (EUTM Somalia) Vojska Srbije sudjeluje od 25. travnja 2012. godine s jednim stožernim časnikom, a od 27. travnja 2013. godine i s medicinskim timom u sastavu bolnice ROLE-1 Somalijskih kopnenih snaga. Republika Srbija jedina je država sudionica EUTM Somalia, koja ujedno nije i članica Europske unije, a trenutno je u EUTM Somalia angažirano pet pripadnika Vojske Srbije. Jedan od njih je na dužnosti šefa medicinske službe u stožeru Misije u Ugandi (Kampali), gdje radi na zadacima medicinske podrške, obuke, opremanja te održavanja spremnosti somalijskih snaga sigurnosti. Ostala 4 pripadnika VS-a, odnosno medicinski tim VS, angažirani su u bolnici Role 1 pri Elementu za obuku i nadzor mentoriranja (Mentoring Advisory and Training Element – MATE) u Mogadišu – gdje oni rade na zdravstvenom zbrinjavanju pripadnika EUTM Somalia angažiranih u kampovima za obuku somalijskih snaga sigurnosti.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.