Vlada definirala mirovne misije u 2017.

 

Iako se prije donošenja proračuna neće baš previše toga isplanirati u obrani za 2017. godinu, Vlada je na prošlotjednoj 4. sjednici u Vukovaru morala donijeti neke odluke vezane uz sudjelovanje RH u međunarodnim misijama i operacijama sljedeće godine. Točnije, odredila je broj pripadnika OS RH koji će 2017. sudjelovati u postojeće 3 misije UN-a, potom u misiji „Resolute Support“ u Afganistanu, NATO misiji KFOR na Kosovu, i EU misiji „EU NAVFOR Somalia – ATALANTA“. Od toga, u dvije misije, i to one iz NATO spektra, ponešto je povećan broj ljudi, dok u ostalima ostaje kao i do sada. Naravno, sve ove odluke još moraju proći i saborsku proceduru. Za njihovu provedbu dobivena je prethodna suglasnost predsjednice RH, te će biti osigurana potrebna financijska sredstva u proračunu za 2017. O sudjelovanju i rezultatima djelovanja OS RH u svim ovim misijama tijekom 2017. Vlada, odnosno MORH, trebaju izvijestiti Hrvatski sabor najkasnije do 31. ožujka 2018. No krenimo redom.

„Resolute Support“

Nakon što je ove godine bivša Vlada Tohimira Oreškovića odlučila da neće po prijašnjem planu provesti smanjivanje broja pripadnika OS RH, Plenkovićeva je Vlada u četvrtak, 17. studenog, donijela odluku o dodatnome povećanju HRVCON-a u Afganistanu, na ukupno do 100 pripadnika OS RH. Ministar obrane Krstičević nije rekao gotovo ništa o razlozima ove odluke, osim:

„OS RH mogu sudjelovati u operacijama potpore miru na temelju odluke koju donosi Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade RH i uz prethodnu suglasnost predsjednice Republike. Uvažavajući sigurnosnu situaciju na terenu, te odluke koje će donositi Sjevernoatlantsko vijeće, kao i ulogu Saveza u Afganistanu koju će i u 2017. godini prilagođavati razvoju situacije, ovom odlukom predlaže se da OS nastave sudjelovati u ovoj misiji u 2017. godini – do 100 pripadnika OS uz mogućnost rotacije. RH će u ovoj misiji nastaviti angažman u savjetničkim timovima afganistanskih nacionalnih obrambenih i sigurnosnih snaga (ANSF), snagama za zaštitu savjetničkih timova i savezničkih instalacija, te na zapovjedno-stožernim dužnostima“.

Pritom će biti zanimljivo vidjeti da li je novi ministar obrane Krstičević pronašao odgovore na pitanja koja je postavio kao saborski zastupnik prije samo 5 mjeseci – treba li našim vojnicima u Afganistanu dodatne opreme ili nečeg drugog, na koji način ta misija može pomoći hrvatskom gospodarstvu, te koje beneficije Hrvatska ima od sudjelovanja u „Resolute Supportu“. Sljedeća godina je ujedno i posljednja godina u kojoj će RH afganistanskim policijskim snagama dati potporu od 500.000 američkih dolara, na što se Hrvatska obvezala u razdoblju od 2015. do 2017. godine.

Afganistanske snage sigurnosti još će dugo trebati pomoć NATO-snaga

Afganistanske snage sigurnosti još će dugo trebati pomoć NATO-snaga

S obzirom da je na razini NATO-a odlučeno da se odgađa implementacija Faze 2, i da se do daljnjeg produžava trajanje Faze 1 misije „Resolute Support“ (Kabul + 4 regionalna zapovjedništva), glavnina HRVCON-a bit će i nadalje u sastavu Sjevernog zapovjedništva za obuku, savjetovanje i potporu (Train, Advise and Assist Command North – TAAC-N) na području Mazar-e-Sharifa, i to sve do zatvaranja kampa Marmal. Uz to, pripadnici OS RH i dalje će biti raspoređeni i u sastavu zapovjedništva misije (HQ RSM), te u Obučnom središtu specijalne policije na području grada Kabula. Nakon zatvaranja kampa i prelaska u Fazu 2, snage će se postupno i u koordinaciji sa saveznicima premještati prema Kabulu.

UN operacije UNMOGIP, UNIFIL i MINURSO

OS RH na Kašmiru i dogodine

OS RH na Kašmiru i dogodine

Od 16 UN-ovih operacija potpore miru, koliko ih je u tijeku u 2016. godini, Hrvatska nakon drastičnog rezanja sudjeluje u njih 3 – UNMOGIP u Kašmiru, MINURSO u Zapadnoj Sahari i UNIFIL u Libanonu. Do listopada 2016. u te 3 operacije sudjelovalo je ukupno 17 pripadnika OS RH (nešto manje od maksimalno dozvoljenog broja od 23 pripadnika), i to 9 u operaciji UNMOGIP, 7 u operaciji MINURSO, te 1 u operaciji UNIFIL. Vlada RJ predložila je, a potom i usvojila, odluku o zadržavanju broja pripadnika OS RH u UN-ovim operacijama potpore miru.

„I u 2017. godini predlažemo donošenje odluke kojom ćemo nastaviti sudjelovanje pripadnika OS u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda na istoj razini, odnosno do 5 pripadnika u Libanonu, do 8 pripadnika u Zapadnoj Sahari i do 10 pripadnika u Indiji i Pakistanu, uz mogućnost rotacije. Zadržavanjem našeg sudjelovanja do 23 pripadnika OS u 2017. godini, u 3 operacijama u kojima već sudjelujemo, RH daje svoj doprinos u čuvanju dosadašnjeg postignuća operaciji potpore miru UN na području stabilizacije i izgradnje sigurnosti u skladu s iskazanom predanošću RH tim ciljevima, uz izravan doprinos daljnjoj implementaciji našeg udjela u izgradnji međunarodne stabilnosti“,

obrazložio je na sjednici Vlade ministar obrane Damir Krstičević. Iako se u popratnom Vladinom dokumentu navodi da će se „odlukom odrediti operacije potpore miru UN-a u kojima će pripadnici OS RH sudjelovati, kao i broj pozicija koje će moći zauzimati u pojedinoj operaciji“, očito je da će sve ostati po starom jer se u nastavku istog tog dokumenta spominje isključivo UNIFIL u Libanonu, MINURSO u Zapadnoj Sahari i UNMOGIP u Indiji/Pakistanu. Da li će se tijekom godine otvoriti još koja UN-ova misija, kao što je to ranije obećano, tek će se vidjeti.

KFOR

Na zahtjev Bruxellesa, NATO operacija KFOR na Kosovu popunit će se dodatnim ljudima. Ili prema riječima ministra obrane Damira Krstičevića:

„Na zahtjev nadležnih NATO zapovjedništava s ciljem utvrđivanja spremnosti saveznica za popunom dodatnih pozicija u operaciji KFOR i potrebe ojačanja sposobnosti operacija zatražena je mogućnost doprinosa RH u ojačavanju sposobnosti ranog upozorenja. S obzirom na to da raspolažemo traženim sposobnostima, inicijalno je deklarirana namjera dodatnog doprinosa navedenim sposobnostima upućivanjem dodatno do 5 pripadnika OS u operaciju KFOR, počevši od 2017. godine. Stoga se predlaže donošenje odluke kojom bi se odobrilo upućivanje do 40 pripadnika OS u operaciju potpore KFOR na Kosovu u 2017. godini, s 2 helikoptera HRZ i PZO, uz mogućnost rotacije. Daljnjim sudjelovanjem OS u KFOR-u osigurava se kontinuitet doprinosa RH izgradnji stabilnog i sigurnog okruženja u Republici Kosovo.“

Dakle, uz dosadašnji angažman, za Kosovo se predlaže i dodatni doprinos, čime bi sljedeće godine u KFOR bilo moguće poslati ukupno do 40 pripadnika OS RH (uz mogućnost rotacije), s 2 helikoptera HRZ i PZO.

Od srpnja ove godine na Kosovu (u Prištini i Uroševcu/Ferizaju) je razmješten 22. hrvatski kontingent, koji broji 22 pripadnika OS RH, te 2 transportna helikoptera s pripadajućim osobljem. Hrvatski kontingent fokusiran je na izvršavanje zadaća zračnog transporta i rada u samom stožeru operacije KFOR, te je angažiran na području obuke i mentoriranja Kosovskih snaga sigurnosti. Od siječnja ove godine formirano je novo tijelo – NATO tim za savjetovanje i vezu (NATO Advisory and Liaison Team – NALT) u kojem je Hrvatska nastavila držati pozicije savjetnika za obuku i doktrinu, te savjetnika za logistiku.

EU NAVFOR Somalia – ATALANTA

2. hrvatski AVPD tim na MSM Douro

2. hrvatski AVPD tim na MSM Douro

„Uzimajući u obzir članstvo RH u EU, kao navedene razloge dosadašnjeg sudjelovanja u operaciji ATALANTA, te u potpunosti uvažavajući strateške vanjskopolitičke ciljeve EU, predlaže se da RH nastavi s podrškom nastojanjima i angažman EU u operaciji ATALANTA, te zadrži brojčanu veličinu sudjelovanja do 25 pripadnika OS  u 2017. godini, uz mogućnost rotacije. Donošenje odluke kojom bi se zadržao sadašnji okvir pripadnika OS u operaciji ATALANTA osiguralo bi kontinuitet vidljivosti angažmana RH u okviru operacije, u skladu s naporima i angažmanom EU u borbi protiv piratstva, te dodatno osnažilo vjerodostojnost RH kao pouzdane članice EU,“

obrazložio je ostalim ministrima obrambeni Krstičević.

U operaciji ATALANTA Hrvatska je trenutno prisutna s dva časnika, od čega se jedan nalazi u operativnom zapovjedništvu operacije u Northwoodu (Velika Britanija), a drugi je ukrcan na ratni brod Kraljevine Nizozemske HNLMS Tromp (F803), kao i s drugim po redu AVPD timom (12 pripadnika HRM-a) koji je odnedavno zadužen za zaštitu trgovačkog broda MSM Douro. Prema Odluci o sudjelovanju pripadnika OS RH u operaciji EU NAVFOR Somalia – ATALANTA u 2015. i 2016.moglo se u tu operaciji uputiti do 25 pripadnika OS RH, a usvoji li Sabor novi Vladin prijedlog – to će se prisustvo nastaviti i u 2017. godini. Također, najavljuje se i mogućnost angažmana novog AVDP tima.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.