Švicarski viličari za OS BiH

 

Ministarstvo obrane BiH i Veleposlanstvo Švicarske u Sarajevu, kao zastupnik Švicarske konfederacije, potpisali su u srijedu, 23. travnja, Ugovor o doniranju 79 viličara „STEINBOCK“. Osim samih viličara, Ugovorom je reguliran i prijevoz doniranih strojeva iz Švicarske u BiH, kao i isporuka 2 kontejnera rezervnih dijelova, čime bi se trebalo osigurati održavanje donirane opreme u narednom razdoblju. Oružane snage Švicarske u proteklih nekoliko mjeseci organizirale su 2-tjednu obuku 10 mehaničara za održavanje viličara, a tijekom mjeseca svibnja te rujna ove godine planira se i obuka u sklopu OS BiH za rukovatelje viličarima. Na taj se način planira obučiti 60 pripadnika OS BiH, i to po principu „obuči instruktora“, kako bi se osigurala samoodrživost obuke u predstojećim godinama.

Oružane snage BiH, kao i tamošnje Ministarstvo obrane, izuzetno su zadovoljni ovom donacijom, jer će se njome bitno unaprijediti manipulativne mogućnosti u skladištima OS BiH. Kako stoji u priopćenju MO BiH,

značajno će se olakšati premještanje streljiva i MES-a, kao i vršenje ostalih utovarno-istovarnih i drugih radova na lokacijama skladištenja SiMES-a, a ubrzat će se i vrijeme izvršenja radova i time ostvariti značajne uštede. Isto će se postići na lokacijama skladištenja drugih sredstava u zapovjedništvima i postrojbama OS BiH, posebno tamo gdje se koristi paletni sustav skladištenja“.

Ova je donacija tek dio šireg djelovanja švicarskih oružanih snaga po pitanju vojne logistike u Bosni i Hercegovini. Naime, od lipnja 2011. godine šest švicarskih pripadnika vojnog EUFOR Mobilnog tima za obuku (Mobile Training Team – MTT) radi na obuci snaga OS BiH po pitanju upravljanja procesom skladištenja streljiva i naoružanja. Riječ je o nenaoružanome EUFOR timu MTT 2.1.6.1. – kojem je Švicarska vodeća nacija (obuka za osiguravanje vanjske sigurnosti vojnih lokacija i obuka za osiguravanje unutarnje sigurnosti vojnih lokacija s naglaskom na transport opasnih tvari i gašenje požara), dok u njegovu radu sudjeluje još i ljudstvo iz Austrije i Švedske (na poslovima obuke za uspostavu baza podataka i tehničku analizu kakvoće streljiva). Troškovi spomenutog EUFOR MTT djelovanja bili su navedeni kao 0,78 milijuna CHF u 2013. i 1,29 milijuna CHF u 2014. godini.

Švicarske snage u BiH djeluju pod europskim mandatom, a odaslani su u misiju ispred Međunarodnog zapovjedništva švicarskih Oružanih snaga (Swiss Armed Forces International Command – SWISSINT), inače strukturnog dijela Združenog stožera Oružanih snaga Švicarske konfederacije. Švicarski EUFOR MTT je samo jedna u nizu takvih malih specijaliziranih postrojbi, dio šire EUFOR LOT (Liaison and Observation Teams), koji u sklopu misije EUFOR ALTHEA rade na stvaranju domaćih sposobnosti – ne bi li se time priredilo podlogu za lakše srednjoročno povlačenje međunarodnih snaga iz Bosne i Hercegovine. Pri tome Švicarska ima mandat za sudjelovanje u ne više od dva EUFOR LOT tima – koji su bazirani u Mostaru i Trebinju. U tu je svrhu 2013. i 2014. u Švicarskoj bilo odvojeno po 3,25 milijuna CHF.

—————————–

Švicarska vojska u BiH – općenito i posebice pri logističkoj obuci


—————————–

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.