Skroman početak povrata vojne imovine u BiH

Dva i pol mjeseca nakon što su predsjednici 6 stranaka (SNSD, SDS, SDP BiH, SDA, HDZ BiH i HDZ 1990) dogovorili principe o raspodjeli vojne imovine u Bosni i Hercegovini, ta je tema konačno došla i do Vijeća ministara BiH. Oni su u četvrtak, 31. svibnja, razmatrali Prijedlog sporazuma o implementaciji dogovorenih principa u raspodjeli imovine i Prijedlog odluke o raspolaganju nepokretnom vojnom imovinom, koje je pripremilo Ministarstvo obrane temeljem ožujskog dogovora Šestorke. Ova dva dokumenta parafirali su čelnici 6 stranaka još 23. svibnja, a što o tim prijedlozima misli Vijeće ministara – znat će se tek nakon sljedeće sjednice Vijeća. Ukoliko mišljenje bude pozitivno, a Sporazum potpišu i Vijeće ministara i entitetske vlade, dokumenti se upućuju u parlamentarnu proceduru. Čelnici Šestorke nadaju se da bi se ovi dokumenti mogli naći na dnevnom redu parlamenta najkasnije do 27. lipnja, kada Šestorka putuje u Bruxelles na razgovore s predstavnicima EU. Višemjesečno kašnjenje u konkretizaciji principa raspodjele vojne imovine koštalo je Bosnu i Hercegovinu početka primjene Akcijskog plana za članstvo u NATO savezu. Naime, dogovor o vojnoj imovini bio je jedan od ključnih uvjeta za primjenu spomenutog plana, koji je BiH uvjetovano dobila još 2009. Vlasti u BiH nadale su se da će ožujski dogovor šestorke biti dovoljan da se na nedavno održanom NATO summitu u Chicagu konačno aktivira Akcijski plan, no jasno im je poručeno da papirnati dogovor ne znači puno bez konkretne primjene.

Sporazum o implementaciji dogovorenih principa u raspodjeli imovine

Sporazum o implementaciji dogovorenih principa u raspodjeli imovine i Odluka o raspolaganju nepokretnom vojnom imovinom samo detaljiziraju ožujski dogovor iz Banja Luke – to znači da će perspektivna nepokretna vojna imovina (s popisa Predsjedništva BiH) biti upisana u zemljišne, katastarske i druge javne knjige kao vlasništvo države, a za potrebe Oružanih snaga BiH. U vlasništvo BiH upisat će se i nepokretna vojna imovina koja nije utvrđena odlukom Predsjedništva BiH, a u kojoj su smještene ili će biti smještene institucije BiH. Vojne nekretnine koje nisu obuhvaćene odlukom Predsjedništva, a koje su do sada dodjeljivane na korištenje drugim subjektima, bit će uknjižene kao vlasništvo bez naknade nižih razina vlasti – općina, kantona ili entiteta na čijim se područjima ta imovina nalazi. O eventualnim promjenama u strukturi vlasništva vojne i državne imovine odlučivat će Predsjedništvo BiH, Vijeće ministara i Ministarstvo obrane.

Pomak na političkoj razini prati i pomak na terenu – 23. svibnja Općinsko vijeće Livna dalo je suglasnost da se vojarna na Begovači prenese u vlasništvo države BiH, s pravom korištenja za Ministarstvo obrane i Oružane snage BiH. U trenutku kada MO i OS BiH prestanu koristiti ovaj objekt, on će biti vraćen u vlasništvo općine Livno.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.