BiH dobila Pregled obrane i Plan modernizacije OS

 

Nakon 7-godišnjeg zastoja u izradi, BiH je konačno dobila novi Pregled obrane. Predsjedništvo BiH taj je dokument usvojilo na svojoj 31. redovitoj sjednici, održanoj prošloga četvrtka, 24. studenog, što je potvrdio i predsjedavajući Mladen Ivanić. Na tom dosegu odmah je čestitalo i Veleposlanstvo SAD-a u BiH, istaknuvši kako je „Pregled obrane živi dokument koji se može ponovno razmatrati i revidirati u skladu sa željama vlasti BiH da nastave aktivnosti, među ostalim, na smanjenju prekomjernih zaliha municije, te obučavanju vojnika za pomaganje prilikom elementarnih nepogoda u BiH i misijama u inozemstvu, kako bi na kraju postale modernizirane snage sposobne za partnerstvo s drugim narodima.“ No pravi posao, upozorili su Amerikanci domaće vlasti u Sarajevu, tek počinje organiziranjem njegova provođenja. Pritom je posebno istaknuto smanjivanje broje perspektivne nepokretne vojne imovine: „Apeliramo na lidere u BiH da u narednoj godini rade na sljedećim koracima u knjiženju vojne imovine, uključujući i Han Pijesak, u skladu sa sudskom odlukom, te nastave tražiti prilike za suradnju s NATO saveznicima u okviru priprema za aktivaciju Akcijskog plana za članstvo.“ Osim „Pregleda obrane“, Predsjedništvo je usvojilo i „Plan razvoja i modernizacije Oružanih snaga BiH 2017.-2027.“, kao sastavni dio „Pregleda“.

Konkretnije o sadržaju

Nakon usvajanja Pregleda obrane, Ivan je otišao u Afganistan

Nakon usvajanja Pregleda obrane, Ivanić je otišao u Afganistan

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić ukratko je naznačio da se u Pregledu obrane i Planu modernizacije najavljuje smanjenje broja vojnika, dočasnika i časnika s 10.000 na 9.200, kao i aktivne pričuve s 5.000 na 4.600 pripadnika, potom jačanje logistike pješačkih brigada, te smanjenje perspektivnih vojnih lokacija s dosadašnje 63 na 57. Prema Odluci o veličini, strukturi i lokacijama OS BiH, koju je Predsjedništvo BiH usvojilo još davne 2006. godine, Oružane snage susjedne nam države imaju 10.000 profesionalnih vojnika, 1.000 civila u službi u OS – dakle ukupno 11.000 pripadnika OS BiH, te 5.000 pripadnika pričuvnog sastava. No uslijed katastrofalne financijske situacije, 2011. godine broj od 11.000 smanjen je na ukupno 10.012 odobrenih radnih mjesta, a stvarna popunjenost OS BiH trenutno je 8.930 profesionalnih vojnika. Usvajanjem novih strateških dokumenata, formalni broj vojnika će se smanjiti, ali u stvarnosti bi to moglo značiti da ima prostora za zaposliti još 270 profesionalnih vojnika.

Također se predviđa modernizacija sustava zapovijedanja i nadzora, te unutarnja reorganizacija jedinica – npr. uvođenje po jedne mehanizirane satnije u svaku bojnu svih pješačkih brigada. Za potrebe civilnih zadaća, planira se dislocirati inženjerijske i logističke vodove iz matičnih jedinica i pridodati ih brigadama, što je izazvalo dosta kritika  zbog navodnog pokušaja „podjele Oružanih snaga“. Jedina multietnička jedinica, dosadašnja Brigada taktičke podrške, ostaje bez Vojnoobavještajnog bataljuna, Bataljuna vojne policije i Bataljuna veze, koji bi po novom trebali biti u nadležnosti Operativnog zapovjedništva. Iz Ministarstva obrane BiH tvrde da se tu ne radi o gašenju brigade, već samo o novom ustroju koji bi trebao unaprijediti sustav.

Desetgodišnji Plan modernizacije predviđa nabavu helikoptera i borbenih oklopnih vozila na kotačima za potrebe OS BiH, ali i raznih motornih vozila za prijevoz ljudi, raznih materijalnih sredstava i hrane. Također, planira se prelazak s vučnog na samohodno topništvo, opremanje prenosivim protuoklopnim i protuzračnim raketnim sustavima, te nabava opreme za pomoć civilnim strukturama i za borbu protiv terorizma. No kako modernizacija prvenstveno ovisi o raspoloživim financijskim sredstvima, općenito izuzetno optimistično formiran Pregled obrane izričito predviđa povećanje proračunskih sredstava u skladu s porastom BDP-a i porastom naplate PDV-a, ne bi li se u konačnici dosegao deklarirani NATO-cilj od 2% izdvojenih sredstava za obranu. Međutim, za BiH je to još i veća znanstvena fantastika nego za Hrvatsku, pa bi se vlasti u toj zemlji za početak trebale prvenstveno fokusirati na veći priliv sredstava od PDV-a, te jačanje gospodarstva. Trenutno je razvijeno 5 kapitalnih projekata, koji bi trebali značajno unaprijediti kapacitete sposobnosti OS BiH: (1) osiguravanje operativnosti helikoptera za razdoblje 2016.-2025. – 30 milijuna KM, (2) osiguranje i unapređenje operativnosti motornih vozila za razdoblje 2016.-2018. – 21,2 milijuna KM, (3) nabava opreme za izvršenje zadaća pomoći civilnim institucijama pri prirodnim i drugim katastrofama u razdoblju 2016.-2020. – oko 8,8 milijuna KM, (4) školovanje časnika za potrebe zrakoplovstva, razdoblje 2016.-2024. – oko 7,8 milijuna KM, te (5) razvijanje i nabava novih uniformi u razdoblju od 2017.-2019. godine – oko 29 milijuna KM.

Provedba i njeni problemi

Istodobno s usvajanjem Pregleda obrane, u Parlamentarnoj skupštini BiH organizirana je Godišnja pregledna konferencija na temu „Aktualno stanje u sektoru obrane i sigurnosti BiH“. Ministrica obrane Marina Pendeš kao poseban zadatak u narednom razdoblju istaknula je daljnje poboljšanje postupaka javnih nabava u MO BiH i OS BiH, dok su parlamentarni zastupnici sugerirali Ministarstvu obrane da kroz izmjene postojećih zakona osigura povećanje plaća za profesionalne pripadnike OS BiH u činu vojnika, kao i povećanja dobne granice za profesionalne pripadnike OS BiH u činu vojnika s 35 na 40 godina starosti.

No dok za reformu i modernizaciju OS BiH tek predstoji ona teška faza – a to je pretakanje strateških dokumenata u konkretne planove i njihovu provedbu – vlasti u BiH ipak nisu prezadovoljne ni ovim što je dosada obavljeno, iako je baš donošenje Pregleda obrane bio i jedan od uvjeta za aktivaciju MAP-a, jednako kao i knjiženje perspektivne vojne imovine u vlasništvo Ministarstva. Zamjenik ministrice obrane Sead Jusić izjavio je 1. prosinca, povodom Dana OS BiH, kako „u suradnji s NATO-uredom u Sarajevu, MO BiH nastavlja provođenje veoma kompleksnih pravnih i tehničkih pitanja za pripremu preostalih perspektivnih lokacija za postupak knjiženja perspektivne nepokretne vojne imovine.“ Ali je Mladen Ivanić već prilikom predstavljanja „Pregleda obrane“ (održanog odmah nakon sjednice Predsjedništva BiH, 24. studenog) napomenuo kako ne vjeruje da će BiH uskoro dobiti suglasnost za aktiviranje Akcijskog plana za članstvo, jer je uvjet za to uknjižba nepokretne vojne imovine na Ministarstvo obrane BiH, čemu se protivi Republika Srpska. Iz Republike Srpske već su poručili kako je potpuno neprihvatljivo da se 23 perspektivne vojne lokacije u Republici Srpskoj uknjiže na Ministarstvo obrane BiH, jer je to „otimanje imovine RS“, kako je rekla premijerka RS Željka Cvijanović. U Sarajevu su svjesni da je jedini izlaz na neki način zaobići uvjet o knjiženju vojne imovine: „Ostane li taj uvjet, MAP nećemo dobiti ni za idućih 5 ili 6 godina“, rekao je Ivanić, oslikavajući taj svojevrsni perpetuum mobile na BiH-način.

Kako stoje stvari?

Dan otvoenih vrata u vojarni "Miralem Jugo" u Livču kod Mostara

Dan otvoenih vrata u vojarni “Miralem Jugo” u Livču kod Mostara

Ujedno, OS BiH danas obilježavaju i 11. godišnjicu svoga formiranja, pa je na prigodnoj svečanosti u Sarajevu rečeno ponešto i o njihovoj aktualnoj situaciji. Tako su politički i vojni dužnosnici pohvalili pripadnike OS BiH koji trenutno sudjeluju u NATO operaciji „Resolute Support“ u Afganistanu (45 pripadnika OS BiH, 8 stožernih časnika i 2 dočasnika), te UN-ovim operacijama u Maliju (2 pripadnika) i Kongu (5 pripadnika), a najavljeno je i sudjelovanje u novoj misiji, i to po prvi puta pod okriljem Europske unije. Početkom sljedeće godine, naime, pripadnici OS BiH odlaze u obučnu EU misiju u Srednjeafričku Republiku, ali se također namjerava pojačati i UN-misija u Maliju s timom za razminiranje koji će brojiti 16 BiH-vojnika, te NATO-operacija u Afganistanu s dodatnih 10 pripadnika Vojne policije.

U ovoj godini nastavljena je i uknjižba perspektivnih vojnih lokacija, pa je dosad na području Federacije BiH uknjiženo njih 24, dok je 18 još uvijek u postupku. Također se intenzivno radi i na rješavanju statusa 21 neperspektivne lokacije. Neperspektivnima su proglašene vojarne u Foči, Kalinoviku i Ugljeviku. Nastavljeno je i rješavanje viškova naoružanja – tijekom 2016. uništeno je 1.637 tona streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava (MES), dok su Vladi Iraka donirane 573 tone streljiva i MES-a. Dok parlamentarni zastupnici smatraju da bi trebalo povisiti životnu dob za vojnike, u OS BiH su sretni što se mogu pohvaliti pomlađivanjem kadra prijmom novih kandidata u profesionalnu vojnu službu, te dodatnih časnika iz civilstva, dok se po prvi put nakon internog natječaja pristupilo i obuci vojnika za buduće dočasnike.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.