Vlada usvojila Plan vježbi za 2023.

 

Kao i početkom svake nove godine, Vlada je na jučerašnjoj 189. sjednici donijela jednu od redovnih odluka potrebnih za normalno funkcioniranje Oružanih snaga RH tijekom godine. Radi se o „Prijedlogu odluke o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkoj obuci i vježbama u 2023. godini“. Obrazlagatelj ove točke dnevnoga reda bio je ministar obrane Mario Banožić, koji je za početak rekao:

„Ovom odlukom uređuje se prelazak granice Republike Hrvatske oružanih snaga država saveznica, i Oružanih snaga Republike Hrvatske, radi sudjelovanja na obuci i vježbama u 2023. godini. Pripadnici Hrvatske vojske sudjeluju na obuci i vježbama radi daljnjeg razvijanja operativnih sposobnosti i provjere taktika i procedura. Predloženom odlukom odobrava se prelazak granica Republike Hrvatske oružanim snagama država saveznica radi održavanja triju obučnih aktivnosti i 21 vježbe u Republici Hrvatskoj. Odobrava se i prelazak granice Republike Hrvatske našim Oružanim snagama radi sudjelovanja u 44 vježbe u inozemstvu, s oružanim snagama država saveznica.

Od vježbi u Republici Hrvatskoj istaknuo bih dvije vježbe – vježba „Immediate Response“ koja se planira provesti u svibnju i lipnju, s oružanim snagama država saveznica. Ova vježba održava se radi promicanja regionalne stabilnosti i suradnje, i partnerskih sposobnosti, unapređenja interoperabilnosti sa snagama država članica NATO-a i partnerskih zemalja. Vježba „Laufer“ planira se provesti u Republici Hrvatskoj s pripadnicima oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država i drugih članica Američko-jadranske inicijative, radi generiranja i uporabe multinacionalne arhitekture vojno-obavještajnim modulom. Od vježbi u inozemstvu, istaknuo bih vježbu „Strong bastion“, koja je planirana za lipanj, tijekom koje će se izmjestiti prednje zapovjedno mjesto multinacionalnog divizijskog zapovjedništva, radi ocjenjivanja stožera zapovjedništva. Istaknio bih i vježbu „Cyber Coalition“, koja… će se provesti u studenom, i prosincu, u državama članica NATO-a, radi provjere dostignute razine sposobnosti oružanih snaga u području planiranja kibernetičke obrane. Financijska sredstva za provedbu ove odluke, za obuke i vježbe, osigurana su u državnom proračunu za 23. godinu, na razdjelu Ministarstva obrane, u iznosu oko 2 milijuna eura”.

Potom je Banožić dodao:

Razne su članice u sustavu “Partnerstva za mir”

„Želim naglasiti da je uporište za donošenje ove odluke u članku 69 Zakona o obrani, koji je u skladu sa člankom 7 Ustava Republike Hrvatske, što je bila i procedura kod donošenja odluke koju je Vlada predlagala Hrvatskom saboru, u vezi sa sudjelovanjem Hrvatske vojske u misiji Europske unije za vojnu pomoć, za potporu Ukrajini. Kada je bilo riječ o sudjelovanju oružanih snaga država saveznica, odnosno država članica NATO-a i „Partnerstava za mir“ u okviru međunarodnih organizacija u kojima je Republika Hrvatska pristupila ili pristupa na temelju međunarodnih ugovora. Naglašavam da u proceduri donošenja današnje odluke o obuci i vježbama nije postavljeno pitanje ovlasti ministra obrane da traži prethodnu suglasnost Predsjednika Republike na prijedlog Vlade, a što je osporavano u proceduri donošenja odluke o sudjelovanju Hrvatske vojske u misiji Europske unije za vojnu pomoć, za potporu Ukrajini – čime je, u biti, stvorena procedura za traženje dvotrećinske većine u Saboru”.

Vlada je, naravno, jednoglasno podržala odluku o prelasku granice RH OS RH, kao i drugih oružanih snaga država saveznica, a u dokumentu se navodi kako se ta odluka donosi uz suglasnost predsjednika RH.

Ukupno 3 obuke provest će se u Republici Hrvatskoj. To su:

„AIRWEEKs“:  tijekom 2023. s Oružanim snagama SAD, na vojnim lokacijama OS RH. Cilj obučnih aktivnosti je dostizanje i održavanje sposobnosti i interoperabilnosti zračnih kontrolora bliske zračne potpore te uvježbavanje s avionima i helikopterima Zračnih snaga SAD u Europi radi standardizacije postupaka. Osim sudjelovanja u obuci, OS RH pružaju potporu zemlje domaćina;

Akro-skupina Red Arrows iz sastava RAF-a: posjetit će RH u travnju 2023. radi pripreme za nastupe u ovoj godini pod nazivom „Pre-Public Display Authority (PDA) TRG Red Arrows in Croatia“;

Obuka u okviru Međunarodnog središta za specijalne zračne operacije (MSAP TC): tijekom 2023. godine u MSAP-u u vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zadru radi provedbe obuke pripadnika OS RH za specijalne zračne operacije, te uz sudjelovanje pripadnika oružanih snaga država članica NATO-a.

Pri tome treba napomenuti kako će ove godine među ukupnim aktivnostima prevladavati simulacijske vježbe, stožerne obuke te djelovanja malih postrojbi specijalista, obično u međunarodnom kontekstu interoperabilnog uklapanja – s vrlo malo aktivnosti za terenski razvoj iole većih postrojbi s opremom mimo one mornaričke (a i to također u tek nekoliko malobrojnih aktivnosti). Po prvi put je tu navedena i vježba kadeta Hrvatskog vojnog učilišta, koji će u Austriji sudjelovati na nacionalnoj vježbi povijesno poznate Terezijanske vojne akademije.

Vježbe u Hrvatskoj:

„BAYONET APEX”: u veljači i ožujku 2023. s pripadnicima Oružanih snaga SAD. Cilj vježbe: uvježbavanje napadnih i obrambenih operacija uz provedbu gađanja na razini desetina/vod. OS RH pružaju potporu zemlje domaćina;

„MADRIGAL 23“: distribuirana računalno potpomognuta vježba na zapovjednom mjestu brigade koja će se provesti u ožujku 2023. Cilj vježbe: povećanje operativnih sposobnosti i uvježbavanje stožera brigade u provedbi napadnih i obrambenih operacija. Zapovjedništvo MND-C (Multinational Division Center) iz Mađarska bit će u ulozi nadređenog zapovjedništva divizije;

„ŠTIT 23“: u travnju 2023. s pripadnicima oružanih snaga SAD, Slovenije, Poljske i Francuske. Cilj: povećanje operativnih sposobnosti postrojbi protuzračne obrane te prikaz sposobnosti uočavanja, praćenja i gađanja ciljeva u zračnom prostoru pripadnika postrojbi protuzračne obrane;

„NEW BASTION 23-1”: distribuirana računalno potpomognuta vježba na zapovjednom mjestu MND-C (Multinational Division Centar) koja će se provesti u travnju 2023. tijekom koje je planirano izmještanje prednjeg zapovjednog mjesta na teritorij RH. Cilj vježbe: povećanje operativnih sposobnosti i obuka borbenog stožera brigade te potpora provedbe vježbe zapovjedništva MND-C;

„SHARP LYNX 23“: provodit će se u dvije faze. U prvoj fazi tijekom travnja 2023. provest će se uvježbavanje stožera multinacionalne bojne vojne policije s pripadnicima oružanih snaga Češke, Gruzije, Slovačke i Poljske. Druga faza vježbe provest će se u listopadu 2023. u Češkoj Republici. Cilj vježbe: obuka pripadnika vojne policije za planiranje i provedbu zadaća tijekom združenih operacija u međunarodnom okruženju, unaprjeđenje interoperabilnosti država članica NATO-a i razvoj interoperabilnosti partnerskih zemalja;

„SIGURNOST 23“: u svibnju 2023., provjera funkcioniranja rada tijela sustava domovinske sigurnosti u odgovoru na veliki požar na otvorenom prostoru i druge vrste ugroza, kroz uvježbavanje i provjeru operativnih sposobnosti i suradnju pripadnika postrojbi RH i susjednih država (Slovenija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina);

„ADRIATIC PARTNERSHIP MIO VBSS EXERCISE 23“: u svibnju 2023. s oružanim snagama Albanije, Crne Gore, Slovenije, Italije i SAD. Cilj: uvježbavanje i upoznavanje s procedurama taktičke razine za operacije presretanja na moru, za operacije protiv krijumčarenja na moru, te za zaštitu pomorske infrastrukture;

„ASTRAL KNIGHT 23“: u svibnju 2023., djelomično u RH s Oružanim snagama SAD i Rumunjske s ciljem razvoja „Sustava povratka izoliranog osoblja u prijateljski nadzor“ i provedbu povratka izoliranog osoblja u prijateljski nadzor raspoloživim snagama u području operacije u sklopu integrirane protuzračne i proturaketne obrane zemalja sudionica;

„IMMEDIATE RESPONSE 23“: u svibnju i lipnju 2023., djelomično u RH s oružanim snagama Albanije, Crne Gore, BiH, Slovenije i SAD. Cilj: promicanje regionalne stabilnosti i suradnje, partnerskih sposobnosti i unapređenje interoperabilnosti sa snagama država članica NATO-a i partnerskih zemalja kroz provedbu multilateralne vježbe usmjerene na združeni prihvat i uvođenje snaga u područje operacije te planiranje i provedbu borbenih djelovanja;

„LAUFER 23“: u svibnju i lipnju 2023. s pripadnicima Oružanih snaga SAD i ostalih članica Američko-jadranske inicijative s ciljem generiranja i uporabe multinacionalne arhitekture s vojnoobavještajnim modulom;

„STRONG BASTION 23”: distribuirana računalno potpomognuta vježba na zapovjednom mjestu MND-C (Multinational Division Centar) koja će se provesti u lipnju 2023. tijekom koje je planirano izmještanje prednjeg zapovjednog mjesta u RH s ciljem ocjenjivanja stožera MND-C tijekom izmještanja prednjeg zapovjednog mjesta;

„POSKOK 23“: u srpnju 2023. s oružanim snagama UK i SAD. Cilj: ocjenjivanje pripadnika specijalnih snaga u sklopu provedbe priprema za sudjelovanje u snagama brzog odgovora;

„SAVA STAR 23“: u rujnu 2023. s Oružanim snagama UK i Obrambenim snagama Mađarske. Cilj:  povećanje operativnih sposobnosti i interoperabilnosti kroz integraciju snaga u zajedničkom djelovanju;

„ADRIATIC PARTNERSHIP MCM/Dive 23“: u rujnu 2023. s oružanim snagama SAD, Crne Gore, Slovenije, SR Njemačke, Poljske, Grčke, Italije i Albanije. Cilj: uvježbavanje u planiranju i provedbi protuminskih operacija po NATO protuminskim taktikama i procedurama;

„SAREX 23“: u rujnu 2023. na području isključivih gospodarskih pojasa RH i Italije, uz sudjelovanje posada brodova obalnih straža ove dvije zemlje. Cilj: uvježbavanje zapovjedništava pomorskih snaga obalnih straža RH i Italije u planiranju i vođenju operacija traganja i spašavanja na moru;

„HARPUN 23“: u listopadu 2023.. Cilj: uvježbavanje postrojbi OS RH i oružanih snaga država saveznica u planiranju i vođenju operacija na moru (klasične operacije i asimetrične ugroze) te gađanje ciljeva na moru i u zraku, uz provedbu pomorsko-zračnog desanta;

„NEW BASTION 23-2”: distribuirana računalno potpomognuta vježba na zapovjednom mjestu MND-C (Multinational Division Centar) koja će se provesti u listopadu i studenom 2023.. Cilj: povećanje operativnih sposobnosti i obuke borbenog stožera brigade te potpore provedbe vježbe zapovjedništva MND-C;

„BAYONET READY”: u listopadu i studenome 2023. s pripadnicima Oružanih snaga SAD. Cilj: uvježbavanje zračnog desanta, napadnih i obrambenih operacija uz provedbu gađanja na razini desetina/vod. OS RH pružaju potporu u svojstvu zemlje domaćina;

„BAYONET FROST”: u studenome i prosincu 2023. s pripadnicima Oružanih snaga SAD. Cilj: uvježbavanje napadnih i obrambenih operacija uz provedbu gađanja na razini desetina/vod. OS RH pružaju potporu zemlje domaćina;

„CYBER COALITION 23“: simulacijska vježba u studenom i prosincu 2023. u RH, Estoniji i drugim državama članicama NATO-a. Cilj: provjera dostignute razine sposobnosti OS RH u području planiranja i organizacije kibernetičke obrane i podizanje razine znanja i ekspertize tehničkog osoblja u području kibernetičke obrane. U vježbi, pored pripadnika OS RH, sudjeluju predstavnici drugih tijela u Republici Hrvatskoj i predstavnici država članica Europske unije i NATO-a;

„INTEGRATED RESOLVE 23”: u drugom polugodištu 2023. s ciljem uvježbavanja planiranja civilne i vojne operacije Europske unije provedbom procesa odlučivanja na političkoj i vojnoj razini.

 

Vježbe u inozemstvu:

„ORION 23“: veljača-ožujak, te travan-svibanj 2023. u Francuskoj. Cilj: uvježbavanje za rad u NATO zapovjednoj strukturi i Zapovjedništvu komponente združenih zračnih snaga u provedbi složenijih operacija;

„STEADFAST COBALT 23“, „RAMSTEIN DUST 23“ i „COBALT CLOUD 23“: tijekom 2023. u organizaciji NATO-a. U vježbama sudjeluje satnija razmjestivog komunikacijskog modula radi potpore i osiguranja sigurnih komunikacijskih kanala;

„TORREJON ADVANTAGE 23“: u ožujku i listopadu 2023. u Španjolskoj. Cilj: poboljšanje obučenosti i uvježbanosti za rad sustava za nadzor i zaštitu zračnog prostora u kriznim situacijama i ratnom sukobu u sklopu NATO Integriranog sustava zračne i raketne obrane NATINAMDS;

„NEW BASTION 23-1”: distribuirana računalno potpomognuta vježba na zapovjednom mjestu MND-C (Multinational Division Centar) u travnju 2023. Tijekom vježbe planirano je izmještanje prednjeg zapovjednog mjesta u Republiku Hrvatsku s ciljem povećanja operativnih sposobnosti i obuke borbenog stožera brigade te potpore provedbe vježbe zapovjedništva MND-C;

„RAMSTEIN AMBITION 23“: u travnju i svibnju 2023. u SR Njemačkoj. Cilj: uvježbavanje za rad u NATO zapovjednoj strukturi i Zapovjedništvu komponente združenih zračnih snaga u provedbi složenijih operacija;

„CYBER NET 23“: u travnju i svibnju 2023. u Nizozemskoj. Cilj: uvježbavanje međunarodnog tima za brzi odgovor u reakciji na računalno sigurnosni incident;

„SIGURNOST 23“: u svibnju 2023. kao provjera funkcioniranja rada tijela sustava domovinske sigurnosti u odgovoru na veliki požar na otvorenom prostoru i druge vrste ugroza, kroz uvježbavanje i provjeru operativnih sposobnosti i suradnju pripadnika vatrogasnih postrojbi RH i susjednih država (Slovenija, Crna Gora i BiH), uz i preko granice RH;

„ITA MINEX 23“: u svibnju 2023. u Italiji. Cilj: uvježbavanje planiranja i provedbe protuminskih operacija i uvježbavanja protuminskih ronitelja;

„STEADFAST FOUNT  23“: svibnju 2023. kao obuka NATO snaga brzog odgovora kroz računalne sustave za koordinaciju te praćenje transporta i razmještaja snaga u području operacije;

„IMMEDIATE RESPONSE 23“: u svibnju i lipnju 2023. djelomično u Sloveniji, BiH, Crnoj Gori, Kosovu i Albaniji s oružanim snagama Albanije, Crne Gore, BiH, Slovenije i SAD. Cilj: promicanje regionalne stabilnosti i suradnje, partnerskih sposobnosti i unapređenje interoperabilnosti sa snagama država članica NATO-a i partnerskih zemalja kroz provedbu multilateralne vježbe usmjerene na združeni prihvat i uvođenje snaga u područje operacije te planiranje i provedbu borbenih djelovanja;

„STEADFAST INTEREST 23“: u svibnju i lipnju 2023. u Rumunjskoj. Cilj: povećanje interoperabilnosti i dostizanja vojnoobavještajnih standarda;

„UNIFIED VISION 23“: u svibnju i lipnju 2023. u SR Njemačkoj. Cilj: nastavak razvoja i unapređenja NATO Združenih sposobnosti obavještajnog, motrilačkog i izvidničkog djelovanja;

„SABER GUARDIAN 23“: u svibnju i lipnju 2023. u Rumunjskoj. Cilj: promicanje stabilnosti i sigurnosti u području Jugoistočne Europe i Crnog mora, jačanja partnerskih mogućnosti, unapređenja povjerenja i razvoja interoperabilnosti između Europskog zapovjedništva SAD i oružanih snaga partnerskih zemalja Jugoistočne Europe;

„ADRIATIC STRIKE 23“: u svibnju i lipnju 2023. u Sloveniji. Cilj: povećanje operativnih sposobnosti i interoperabilnosti prednjih zračnih kontrolora kroz uvježbavanja tehnika, taktika i procedura bliske zračne potpore;

„ADRION 23 CAX“ i „ADRION 23 LIVEX“: u svibnju i lipnju 2023. u Italiji s oružanim snagama Albanije, Crne Gore, Grčke, Italije i Slovenije. Cilj: uvježbavanje NATO procedura i postupaka te razvijanje sposobnosti za planiranje i provedbu međunarodnih mornaričkih operacija odgovora na krize;

„SAFETY FUEL 23“: u svibnju i lipnju 2023.. Cilj: obuka i uvježbavanja procedura prijema i zadaća skladištenja i distribucije goriva između oružanih snaga SR Njemačke, Mađarske i OS RH, uvježbavanje procedura u sklopu taktičkog prijema i raspoređivanja snaga te osiguranja održivosti;

„SAFETY TRANSPORT 23“: u svibnju i lipnju. Cilj: obuka i uvježbavanje procedura prijema u okviru obuke snaga i povećanje interoperabilnosti između OS RH i oružanih snaga država članica NATO-a u području pružanja prometne potpore u području operacija, potpore planiranju prijema i raspoređivanja snaga u operaciji uz razvijanje sposobnosti koordinacije s civilnim tijelima u provedbi operacije;

„STRONG BASTION 23”: distribuirana računalno potpomognuta vježba na zapovjednom mjestu MND-C (Multinational Division Centar) koja će se provesti u lipnju 2023. tijekom koje je planirano izmještanje prednjeg zapovjednog mjesta u RH s ciljem ocjenjivanja stožera MND-C tijekom izmještanja prednjeg zapovjednog mjesta;

„IEL MILU 23”: u lipnju 2023. u Rumunjskoj s oružanim snagama država članica NATO-a i Gruzije. Cilj: povećanje operativnih sposobnosti, uvježbavanja sastavnica kroz planiranje i provedbu operacija u višenacionalnom okružju;

„JOINT COOPERATION 23“: u lipnju 2023. u SR Njemačkoj s oružanim snagama državama članicama NATO-a i EU-a. Cilj: povećanje operativnih sposobnosti i interoperabilnosti CIMIC tima;

„MAGEX 23“: u lipnju 2023. u SR Njemačkoj. Cilj: uvježbavanje za rad u NATO zapovjednoj strukturi i Zapovjedništvu komponente združenih zračnih snaga u provedbi složenijih operacija;

„MOV CON MILU 23“: u lipnju 2023.. Cilj: obuka snaga i povećanje sposobnosti OS RH u planiranju, upravljanju i provedbi prometne potpore,

„CWIX 23“: u lipnju 2023. u Poljskoj. Cilj: testiranje, procjena i poboljšanje interoperabilnosti između NATO i nacionalnih komunikacijsko-informacijskih sustava s posebnim naglaskom na sustave koji će biti korišteni u NATO vođenim operacijama;

„LIVEX STEINFELD 23“: u srpnju 2023. u Austriji, kao nacionalna vježba Terezijanske vojne akademije na temu osiguranja i napada na operativno područje. Vježba je prvenstveno namijenjena sudjelovanju vojnih kadeta;

„AMBER MIST“: u kolovozu i rujnu 2023. u Litvi. Cilj: uvježbavanje međunarodnog tima za brzi odgovor u reakciji na računalno sigurnosni incident;

„NATO C-UAS : u rujnu 2023. u Nizozemskoj. Cilj: usvajanje znanja i prikupljanje potrebnih informacija o novim tehnologijama kao preduvjetu za razvoj potrebnih sposobnosti za uspješnu borbu protiv besposadnih zrakoplovnih sustava;

„DYNAMIC MOVE 23-2“: u rujnu 2023. u Italiji: Cilj: obuka stožernog osoblja u minskom ratovanju i desantnim operacijama;

„SAREX 23“: u rujnu 2023. na području isključivih gospodarskih pojasa RH i Italije, sudjeluju posade brodova obalnih straža ove dvije zemlje. Cilj: uvježbavanje zapovjedništava pomorskih snaga obalnih straža RH i Italije u planiranju i vođenju operacija traganja i spašavanja na moru;

„STEADFAST FLOW 23“: u rujnu 2023. u Turskoj. Cilj: obuka kroz računalne sustave za koordinaciju, praćenje transporta i razmještaja snaga u području operacije;

„SABER JUNCTION 23“: u rujnu 2023. u SR Njemačkoj. Cilj: uvježbavanje skupine za psihološko-informacijske operacije u međunarodnom okružju;

„JACKAL CAVE 23“: u rujnu 2023. u Mađarskoj. Cilj: uvježbavanje stožernog osoblja regionalnog zapovjedništva specijalnih snaga u sklopu provedbe priprema za sudjelovanje i provedbu stožernih funkcija;

„STEADFAST JUPITER 23“: u rujnu i listopadu 2023. u Poljskoj. Cilj: razvoj interoperabilnosti, uvježbavanja planiranja i provedbe specijalnih operacija u združenom međunarodnom okružju i ocjenjivanja operativnih sposobnosti stožernog osoblja;

„SHARP LYNX 23“: u prvoj fazi u travnju 2023. provest će se uvježbavanje stožera multinacionalne bojne vojne policije u RH s pripadnicima oružanih snaga Češke, Gruzije, Slovačke i Poljske. Druga faza vježbe provest će se u listopadu 2023. u Češkoj Republici. Cilj: obuka pripadnika vojne policije za planiranje i vođenje zadaća tijekom združenih operacija u međunarodnom okruženju te unaprjeđenje interoperabilnosti država članica NATO-a i partnerskih zemalja;

„SALWATOR 23”: u listopadu 2023. u Poljskoj. Cilj: ocjenjivanje dostignutih operativnih sposobnosti stožernog osoblja u razvoju interoperabilnosti, planiranju i provedbi specijalnih operacija u združenom međunarodnom okružju;

„STEADFAST JACKAL 23“: u listopadu 2023. u Mađarskoj. Cilj: unapređenje operativnih sposobnosti ustrojstvenih jedinica regionalnog zapovjedništva specijalnih snaga uz razvoj interoperabilnosti;

„ROYAL BLACK HAWK 23“: u listopadu 2023. u Francuskoj. Cilj: povećanje operativnih sposobnosti i interoperabilnosti prednjih zračnih kontrolora kroz uvježbavanja tehnika, taktika i procedura bliske zračne potpore;

„NEW BASTION 23-2”: distribuirana računalno potpomognuta vježba na zapovjednom mjestu MND-C (Multinational Division Centar) koja će se provesti u listopadu i studenom 2023 u Mađarskoj. Cilj: povećanje operativnih sposobnosti i obuka borbenog stožera brigade, te potpore provedbe vježbe zapovjedništva MND-C;

„CYBER COALITION 23“: simulacijska vježba u studenome i prosincu 2023. u RH, Estoniji i drugim državama članicama NATO-a. Cilj: provjera dostignute razine sposobnosti OS RH u području planiranja i organizacije kibernetičke obrane te podizanje razine znanja i ekspertize tehničkog osoblja u području kibernetičke obrane. U vježbi pored pripadnika OS RH sudjeluju i predstavnici drugih tijela u RH i predstavnici država članica EU i NATO-a;

„MILEX 23”: u 2023. u EU članici s ciljem uvježbavanja stožernog osoblja na strateškoj i operativnoj razini u planiranju EU operacija te uvježbavanje sustava zapovijedanja i nadzora između Operativnog zapovjedništva i Zapovjedništva snaga;

„DECI 23“: u 2023. godini u EU članici s ciljem promicanja regionalne stabilnosti i suradnje, jačanje partnerskih sposobnosti u području civilno-vojne suradnje i upravljanje kriznim situacijama u okviru DECI inicijative;

„CEDC 23“: u 2023. godini u EU članici s ciljem promicanja regionalne stabilnosti i suradnje, jačanje partnerskih sposobnosti u području civilno-vojne suradnje i upravljanje kriznim situacijama.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.