Vlada usvojila plan međunarodnih vježbi u 2018.

 

Vlada je na svojoj jutrošnjoj 76. sjednici usvojila tzv. „Prijedlog odluke o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkim vježbama u 2018. godini“ ili narodski rečeno – plan vježbi OS RH u 2018. godini. Iz kratkog obrazloženja resornog ministra obrane Damira Krstičevića primjetno je da će se u 2018. održati ukupno manje vježbi nego proteklih nekoliko godina, pri čemu je posebno smanjen broj vježbi sa stranim partnerima koje se održavaju u Hrvatskoj. Već na prvi pogled je primjetan veći broj vježbi za HRM, ali i izostanak tradicionalne vježbe „Immediate Response“, kao i vježbe „Anakonda“ o kojoj je ministar Krstičević razgovarao prilikom svog nedavnog boravka u Poljskoj, obećavši sudjelovanje OS RH. No, kao i inače do sada, za očekivati je da će Vlada još naknadno odobriti sudjelovanje na određenim vježbama.

Evo što je o svemu rekao ministar Krstičević na jutrošnjoj sjednici Vlade:

„U Republici Hrvatskoj održat će se ove godine 5 vježbi, te se ovom odlukom predlaže odobriti prelazak granice RH oružanim snagama država-saveznica radi sudjelovanja na tim vježbama. OS RH sudjelovat će na 32 vježbe koje će se održati u inozemstvu u 2018. godini, te se predlaže odobriti prelazak granice RH OS RH radi sudjelovanja u tim vježbama s oružanim snagama država-saveznica. Međunarodne vježbe predstavljaju dobar alat za usvajanje viših standarada i novih sposobnosti kako bi se dalje nastavilo izgrađivati i jačati pobjedničku Hrvatsku vojsku. Financijska sredstva za provedbu ove odluke osigurana su u državnom proračunu za 2018. godinu, na razdjelu Ministarstva obrane.“

Vlada je, kao i obično, jednoglasno usvojila ovu odluku, a kakav je raspored međunarodnih vježbi – može se vidjeti iz popratnog dokumenta.

 Vježbe u RH

1. „MIR 18/1“ – u veljači 2018.; provodi se s ciljem završnog uvježbavanja i ocjenjivanja snaga koje se upućuju u misiju potpore miru „RESOLUTE SUPPORT” u Afganistanu

2. „BLACK WAVE 18/1“ – u travnju/svibnju 2018.; provodi se s ciljem obučavanja Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke za pomorske operacije

3. „MIR 18/2“ – u srpnju 2018.; provodi se s ciljem završnog uvježbavanja i ocjenjivanja snaga koje se upućuju u misiju potpore miru „RESOLUTE SUPPORT” u Afganistanu

4. „SAVA STAR 18“ – u kolovozu/rujnu 2018.; provodi se s ciljem zajedničkog uvježbavanja postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske i pričuvnih postrojbi Oružanih snaga Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske

5. „BLACK WAVE 18/2“ – u listopadu/studenome 2018.; provodi se radi obučavanja Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke za pomorske operacije.

Vježbe u inozemstvu

1. „DYNAMIC FRONT 18“ – u veljači/ožujku 2018. godine, u Saveznoj Republici Njemačkoj; provodi se s ciljem uvježbavanja stožernog osoblja u primjeni taktika, tehnika i procedura u međunarodnom okružju te zajedničkog djelovanja

2. „18-01 KFOR 24“ – u veljači/ožujku 2018. godine, u Saveznoj Republici Njemačkoj; provodi se radi razvoja sposobnosti obavještajne discipline kroz integraciju i sinkronizaciju taktika, tehnika i procedura u multinacionalnom okružju

3. „TAD 18“ – u ožujku 2018. godine, u Kraljevini Španjolskoj; provodi se radi podizanja spremnosti i uvježbanosti za rad sustava za nadzor i zaštitu zračnog prostora u kriznim situacijama i ratnom sukobu u sklopu NATO Integriranog sustava zračne i raketne obrane (NATINAMDS)

4. „DYNAMIC MOVE 18“ – u ožujku 2018. godine, u Kraljevini Belgiji; provodi se s ciljem uvježbavanja i obuke stožernog osoblja u minskom ratovanju

5. „MILEX 18“ – u ožujku 2018. godine, u Kraljevini Španjolskoj; provodi se za uvježbavanje stožernog osoblja u planiranju uporabe vojnih snaga Europske unije na strateškoj razini

6. „IEL MILU BGR PALADIN 18“ – u svibnju 2018. godine, u Republici Bugarskoj; provodi se radi uvježbavanja stožernog osoblja zapovjedništva IEL MILU i podređenih zapovjednika u multinacionalnom okruženju

7. „EAGLE 6“ – u svibnju 2018. godine, u Republici Kosovu; provodi se s ciljem uvježbavanja CIMIC-tima u operacijama odgovora na krizne situacije i povećanja interoperabilnosti u višenacionalnom okružju

8. „ITA MINEX 18“ – u svibnju 2018. godine, u Talijanskoj Republici; provodi se s ciljem uvježbavanja planiranja i provedbe protuminskih operacija, te uvježbavanja protuminskih ronitelja Hrvatske ratne mornarice prema NATO protuminskim taktikama i procedurama

9. „ADRION CPX 18“ – u svibnju 2018. godine, u Republici Albaniji; provodi se s ciljem uvježbavanja NATO procedura i postupaka, te razvijanja sposobnosti za planiranje i provedbu međunarodnih mornaričkih operacija u odgovoru na krizu

10. „STEADFAST FLOW 18“ – u svibnju 2018. godine, u Republici Turskoj; provodi se s ciljem uvježbavanja stožernog prometnog osoblja i operatora sustava u simuliranom okruženju

11. „LOGDEV 18“ – u svibnju 2018. godine, u Republici Albaniji; provodi se s ciljem uvježbavanja logističkih časnika u planiranju i provedbi logističkih procedura i rada u multinacionalnom stožeru na operativnoj razini, provedbi razmještanja, održavanja snaga i povratka iz operacije

12. „SHARP LYNX 18“ – u svibnju/lipnju 2018. godine, u Češkoj Republici; provodi se s ciljem integriranja NATO multinacionalnih bojni vojne policije i partnera u koalicijske snage s naglaskom na planiranje te provedbu združenih operacija

13. „STEADFAST COBALT 18“ – u drugom tromjesečju 2018. godine, u Republici Litvi; provodi se radi održavanja sposobnosti i interoperabilnosti s NATO partnerima

14. „ADRIATIC STRIKE CASEX 18“ – u svibnju/lipnju 2018. godine, u Republici Sloveniji; provodi se s ciljem uvježbavanja tehnika, taktika i procedura bliske potpore zračnih kontrolora, njihove interoperabilnosti i rada u višenacionalnom okružju

15. „ADRION LIVEX 18“ – u lipnju 2018. godine, u Republici Albaniji; provodi se s ciljem uvježbavanja NATO procedura i postupaka te razvijanje sposobnosti za planiranje i provedbu međunarodnih mornaričkih operacija odgovora na krize

16. „SARMEDOCC SQUALO 18“ – u lipnju 2018. godine, u Talijanskoj Republici; provodi se s ciljem uvježbavanja snaga u planiranju i vođenju operacija na moru (operacije pomorskog presretanja i operacije traganja i spašavanja na moru)

17. „STEADFAST FOUNT 18“ – u lipnju 2018. godine, u Kraljevini Belgiji; provodi se s ciljem uvježbavanja koordinacije sa strukovnim tijelima unutar NATO saveza

18. „CWIX 18“ – u lipnju 2018. godine, u Republici Poljskoj; provodi se radi testiranja, procjena i jačanja interoperabilnosti između NATO i nacionalnih komunikacijsko-informacijskih sustava, s posebnim naglaskom na sustave koji će biti korišteni u NATO vođenim operacijama

19. „UNIFIED VISON 18“ – u lipnju 2018. godine, u Kraljevini Nizozemskoj;  provodi se s ciljem provjere i povećanja interoperabilnosti združenog obavještajnog djelovanja, motrenja i izviđanja sa saveznicima

20. „ECGFF 18“ – u drugom tromjesečju 2018. godine, u Saveznoj Republici Njemačkoj; provodi se s ciljem uvježbavanja pripadnika Obalne straže u planiranju i vođenju višeresornih višenamjenskih operacija na moru

21. „MAFRE 18“ – u drugom tromjesečju 2018. godine, u Kraljevini Španjolskoj; provodi se s ciljem uvježbavanja protuminskih ronitelja Hrvatske ratne mornarice prema NATO-ovim protuminskim taktikama i procedurama

22. „BLACK SWAN 18“ – u srpnju 2018. godine, u Mađarskoj; provodi se s ciljem uvježbavanja planiranja i provedbe specijalnih operacija u združenom međunarodnom okružju

23. „BRAVE WARRIOR 18“ – u srpnju 2018. godine, u Mađarskoj; provodi se radi razvijanja operativnih sposobnosti postrojbe, promicanje stabilnosti i suradnje

24. „AMPLE STRIKE CASEX 18“ – u kolovozu/rujnu 2018. godine, u Češkoj Republici; provodi se s ciljem uvježbavanja tehnika, taktika i procedura bliske zračne potpore za osposobljavanje zračnih kontrolora, njihove interoperabilnosti te rada u višenacionalnom okružju

25. „ALBANIAN LION 18“ – u rujnu 2018. godine, u Republici Albaniji; provodi se s ciljem uvježbavanja pomorskih i amfibijskih snaga, te NATO procedura i postupaka u međunarodnim vježbama

26. „NOCO 18“ – u rujnu 2018. godine, u Kraljevini Danskoj; provodi se s ciljem uvježbavanja protuminskih ronitelja Hrvatske ratne mornarice po NATO-ovim protuminskim taktikama i procedurama

27. „MOVCON MILU 18“ – u rujnu 2018. godine, u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske; provodi se radi povećanja interoperabilnosti na području pružanja logističke potpore, povećanja sposobnosti u planiranju, upravljanju i provedbi logističkih operacija

28. „SAREX 18“ – u rujnu 2018. godine, u Talijanskoj Republici; provodi se s ciljem uvježbavanja zapovjedništva i snaga obalnih straža Republike Hrvatske i Talijanske Republike u planiranju i vođenju operacija na moru (operacije pomorskog presretanja te operacije traganja i spašavanja na moru)

29. „KOBRA 18“ – u rujnu 2018. godine, u Republici Poljskoj; provodi se s ciljem uvježbavanja planiranja i provedbe operacija u združenom međunarodnom okružju

30. „STEADFAST INTEREST 18“ – u listopadu 2018. godine, u Rumunjskoj; provodi se radi povećanja interoperabilnosti i dostizanje standarda u skladu s ciljem sposobnosti

31. „TRIDENT JUNCTURE 18“ – u četvrtom tromjesečju 2018. godine, u Saveznoj Republici Njemačkoj; provodi se s ciljem završnog ocjenjivanja zapovjedništava

32. „CYBER COALITION 18“ – u studenome/prosincu 2018. godine, u Republici Estoniji; provodi se s ciljem provjere i podizanja razine sposobnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske u području planiranja i organizacije kibernetičke obrane

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.