Vlada usvojila Plan vježbi OS RH u 2019.

 

Kao i početkom svake godine, Vlada RH na jutrošnjoj je 140. sjednici usvojila prijedlog Plana vježbi OS RH za 2019. godinu, ili kako se to službeno zove – „Prijedlog odluke o prelasku granice RH oružanih snaga država saveznica i OS RH radi sudjelovanja na zajedničkim vježbama u 2019. godini.“ Već je na prvi pogled vidljivo da je broj vježbi u ovoj godini povećan u odnosu na 2018., sa značajnim povećanjem međunarodnih vježbi u Republici Hrvatskoj. Uvodnu riječ održao je ministar obrane Damir Krstičević:

„U Republici Hrvatskoj održat će se ove godine 19 vježbi, te se ovom Odlukom predlaže odobriti prelazak granice RH oružanim snagama država saveznica radi sudjelovanja na tim vježbama. Hrvatska vojska sudjelovat će na 28 vježbi, koje će se održati u inozemstvu u 2019. godini, te se predlaže odobriti njihov prelazak granice radi sudjelovanja u tim vježbama s oružanim snagama država saveznica. Ovdje bih istaknuo 2 vježbe: „Immediate Response 19“, koja će se provoditi u RH, Republici Sloveniji i Mađarskoj, s oružanim snagama država saveznica. Ovom vježbom obilježit će se 10. obljetnica ulaska RH u NATO. Svrha vježbe je promicanje stabilnosti i suradnje, jačanje partnerskih sposobnosti, razvoja povjerenja kroz unapređenje interoperabilnosti NATO saveza i partnerskih država. I druga vježba – „UDAR 19“ – provodit će se s oružanim snagama Republike Poljske radi ocjenjivanja spremnosti snaga deklariranih za borbenu skupinu EU. Međunarodne vježbe predstavljaju dobar alat za usvajanje viših standarda i novih sposobnosti kako bi se dalje nastavilo izgrađivati i jačati Hrvatsku vojsku.“

Vlada je jednoglasno prihvatila ovu odluku.

Vježbe u RH

1. „MIR 19/1“ – u veljači 2019. s oružanim snagama Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Makedonije: provodi se s ciljem završnog uvježbavanja i ocjenjivanja snaga koje se upućuju u misiju potpore miru „RESOLUTE SUPPORT” u Afganistanu

2. „CMX 19“ – u svibnju 2019. u RH i u drugim državama članicama NATO saveza; provodi se s ciljem uvježbavanja NATO procedura u upravljanju u kriznim situacijama

Vježba “Velebit 18” – samo u domaćoj izvedbi

3. „SHARP LYNX 19“ – u svibnju 2019. s oružanim snagama Češke Republike, Republike Poljske, Republike Slovačke i SAD; provodi se s ciljem uvježbavanja stožera međunarodne bojne vojne policije za interoperabilno djelovanje u procesu donošenja odluke i vođenje postrojbe u NATO operacijama

4. „BLACK WAVE 19/1“ – u travnju/svibnju 2019.; provodi se s ciljem pružanja potpore Oružanim snagama SR Njemačke radi obučavanja njihovih snaga za pomorske operacije

5. „ADRIATIC PARTNERSHIP MIO EXERCISE 19“ – u lipnju 2019. s oružanim snagama Albanije, Crne Gore, Slovenije, Italije i SAD; provodi se s ciljem uvježbavanja i upoznavanja s procedurama taktičke razine za operacije presretanja na moru, za operacije protiv krijumčarenja na moru te za zaštitu pomorske infrastrukture

6. „IMMEDIATE RESPONSE 19“ – u svibnju/lipnju 2019. s oružanim snagama Albanije, BiH, Crne Gore, Makedonije, Kosova, Mađarske, Italije, Poljske, Slovenije, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Francuske i SAD; provodi se s ciljem promicanja stabilnosti i suradnje, jačanja partnerskih sposobnosti, razvoja povjerenja kroz unapređenje interoperabilnosti NATO saveza i partnerskih zemalja. Na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ Slunj provest će se integracijska obuka postrojbi oružanih snaga sudionica vježbe.

7. „TROJAN FOOTPRINT 19“ – u lipnju 2019. s oružanim snagama Mađarske i SAD, provodi se s ciljem uvježbavanja planiranja i provedbe specijalnih operacija u združenom međunarodnom okružju

8. „SWIFT RESPONSE 19“ – u lipnju 2019. s oružanim snagama Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske; provodi se s ciljem promicanja regionalne stabilnosti i suradnje, jačanja partnerskih sposobnosti i razvoja povjerenja kroz unapređenje interoperabilnosti NATO saveza i partnerskih zemalja

9. „ASTRAL KNIGHT 19“ – u lipnju 2019. s oružanim snagama Slovenije, Italije i SAD; provodi se s ciljem provedbe integrirane raketne protupožarne obrane

10. „MIR 19/2“ – u srpnju 2019. s oružanim snagama Albanije, BiH, Crne Gore i Makedonije; provodi se s ciljem završnog uvježbavanja i ocjenjivanja snaga koje se upućuju u misiju potpore miru „RESOLUTE SUPPORT” u Afganistanu

11. „SAVA STAR 19“ – u kolovozu/rujnu 2019. s Oružanim snagama Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske; provodi se s ciljem uvježbavanja pješačkog voda/satnije u međunarodnom okruženju i pružanje potpore uvježbavanju pješačkih snaga Oružanih snaga UK

12. „NAICS PAINTBALL 19“ – sudionici i vrijeme održavanja nije još definirano jer planski proces nije započeo, a cilj vježbe je razvoj kibernetičkih sposobnosti OS RH

13. „BRAVE WARRIOR 19“ – u rujnu/listopadu 2019. s Oružanim snagama Mađarske; provodi se s ciljem razvijanja operativnih sposobnosti postrojbe i provedbe taktika, tehnika i procedura u međunarodnom okruženju

14. „SABER JUNCTION 19“ – u rujnu 2019. u Republici Hrvatskoj s Oružanim snagama SAD; provodi se s ciljem povećanja interoperabilnosti i dostizanja standarda u skladu s ciljem sposobnosti L 7201

15. „UDAR 19“ – u rujnu/listopadu 2019. s Oružanim snagama Republike Poljske; provodi se radi ocjenjivanja spremnosti snaga deklariranih za borbenu skupnu (EU BG 2020/II).

16. „SAREX 19“ – u listopadu 2019. s Oružanim snagama Talijanske Republike; provodi se s ciljem uvježbavanja zapovjedništva i snaga obalnih straža RH i Italije u planiranju i vođenju operacija na moru (operacije pomorskog presretanja i operacije traganja i spašavanja na moru)

17. „HARPUN 19“ – u listopadu 2019. s oružanim snagama Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Poljske, Francuske i SAD; provodi se s ciljem uvježbavanja zapovjedništva HRM i zapovjedništava postrojbi HRM, te zapovjedništava i postrojbi drugih grana u planiranju i vođenju operacija na moru te bojevog gađanje ciljeva na moru i u zraku brodova Flotile HRM i Obalne straže RH, uz provedbu pomorsko-zračnog desanta

18. „BLACK WAVE 19/2“ – u listopadu/studenome 2019. s Oružanim snagama SR Njemačke; provodi se s ciljem pružanja potpore OS SR Njemačke radi obučavanja njihovih snaga za pomorske operacije

19. „CYBER COALITION 19“ – u studenome 2019. u RH i u drugim državama članicama NATO saveza; provodi se s ciljem provjere i podizanja razine sposobnosti OS RH u području planiranja i organizacije kibernetičke obrane

Vježbe u inozemstvu

“Flying Sabre 18” – prva zajednička vježba HRZ i RAF

1. „DYNAMIC FRONT 19“ – u veljači/ožujku 2019. u SR Njemačkoj; provodi se s ciljem povećanja interoperabilnosti, stjecanje iskustva u radu u međunarodnom okružju te upoznavanja sa savezničkim taktičko-tehničkih postavkama topništva na taktičkoj i operativnoj razini

2. „POSEIDON 19“ – u ožujku 2019. u Rumunjskoj; provodi se s ciljem unapređenja operativne i taktičke interoperabilnosti među sudionicima vježbe, te stjecanja uvida u proces planiranja polaganja mina i proces ocjenjivanja broda po standardima ocjenjivanja pomorskih snaga

3. „MILEX 19“ – u travnju 2019. u Španjolskoj; provodi se s ciljem uvježbavanja stožernog osoblja na strateškoj i operativnoj razini u planiranju operacija EU, te uvježbavanje zapovjednog lanca između Operativnog zapovjedništva i Zapovjedništva snaga

4. „LOGDEV 19“ – u svibnju 2019. u Gruziji; provodi se s ciljem uvježbavanja u planiranju i provedbi logističkih procedura i rada u multinacionalnom stožeru na operativnoj razini (brigadi)

5. „COMMON CHALLENGE 19“ – u svibnju 2019. u Poljskoj; provodi se s ciljem ocjenjivanja spremnosti snaga deklariranih za borbenu skupinu (EUBG 2019/II)

6. „ITA MINEX 19“ – u svibnju 2019. u Italiji; provodi se s ciljem uvježbavanja planiranja i provedbe protuminskih operacija i uvježbavanja protuminskih ronitelja HRM po NATO protuminskim taktikama i procedurama

7. „ADRIATIC STRIKE 19“ – u svibnju/lipnju 2019. u Sloveniji; provodi se s ciljem  uvježbavanja tehnika, taktika i procedura bliske zračne potpore za osposobljavanje zračnih kontrolora

8. „STEADFAST COBALT 19“ – u svibnju/lipnju 2019. u Rumunjskoj; provodi se s ciljem održavanja komunikacijsko-informacijskog sustava i sposobnosti zapovjednog lanca prilikom provedbe NATO vođenih vježbi

9. „CAPABLE LOGISTICIAN 19“ – u svibnju/lipnju 2019. u Poljskoj; provodi se s ciljem povećanja interoperabilnosti na području pružanja logističke potpore i operacija, poboljšanja sposobnosti planiranja i provedbe izmještanja, prihvata i otpremanja osoblja

10. „IMMEDIATE RESPONSE 19“ – u svibnju/lipnju 2019. u Sloveniji i Mađarskoj; provodi se s ciljem promicanja stabilnosti i suradnje, jačanja partnerskih sposobnosti, razvoja povjerenja kroz unapređenje interoperabilnosti NATO saveza i partnerskih zemalja

11. „TROJAN FOOTPRINT 19“ – u lipnju 2019. u Mađarskoj; provodi se s ciljem uvježbavanja, planiranja i provedbe specijalnih operacija u združenom međunarodnom okružju

12. „ASTRAL KNIGHT 19“ – u lipnju 2019. u Italiji i Sloveniji; provodi se s ciljem provedbe integrirane raketne protupožarne obrane

13. „ADRION 19“ – u lipnju 2019. u Grčkoj; provodi se s ciljem uvježbavanja NATO procedura i postupaka te razvijanja sposobnosti za planiranje i provedbu međunarodnih mornaričkih operacija odgovora na krize

14. „CWIX 19“ – u lipnju 2019. u Poljskoj; provodi se s ciljem testiranja, procjene i poboljšanja interoperabilnosti između NATO-a i nacionalnih komunikacijsko-informacijskih sustava s posebnim naglaskom na  sustave koji će biti korišteni u NATO vođenim operacijama

15. „COMBINED RESOLVE XII“ – u kolovozu 2019. u SR Njemačkoj; provodi se s ciljem integracije oružanih snaga savezničkih i partnerskih zemalja, provedbe združenih operacija sigurnosti, povećanja interoperabilnosti snaga u okviru NATO/PfP-a

16. „SABER JUNCTION 19“ – u rujnu 2019. u SR Njemačkoj; provodi se s ciljem povećanja interoperabilnosti i dostizanja standarda u skladu s ciljem sposobnosti L 7201

17. „JOINT REACTION 19“ – u rujnu 2019. u Albaniji; provodi se s ciljem promicanja regionalne stabilnosti i suradnje, jačanje partnerskih sposobnosti, razvoja povjerenja kroz unapređenje interoperabilnosti NATO saveza i partnerskih zemalja

18. „KOBRA 19“ – u rujnu 2019. u Poljskoj; provodi se s ciljem uvježbavanja planiranja i provedbe specijalnih operacija u združenom međunarodnom okružju

19. „ALBANIAN EFFORT 19“ – u rujnu 2019. u Albaniji; provodi se s ciljem jačanja regionalne sigurnosti i suradnje, a povodom obilježavanja 10. obljetnice članstva Albanije u NATO savezu

20. „BRAVE WARRIOR 19“ – u rujnu/listopadu 2019. u Mađarskoj; provodi se s ciljem razvijanja operativnih sposobnosti postrojbe i provedbe taktika, tehnika i procedura u međunarodnom okruženju

21. „COOPSEC 19“ – u listopadu 2019. u Mađarskoj u okviru CEDC inicijative; provodi se s ciljem promicanja stabilnosti i suradnje, jačanja partnerskih sposobnosti u području civilno-vojne suradnje te uvježbavanja zajedničkih radnji i postupaka u nadzoru granice

22. „STEADFAST INTEREST 19“ – u listopadu 2019. u Rumunjskoj; provodi se s ciljem povećanja interoperabilnosti i dostizanja standarda u skladu s ciljem sposobnosti L 7201

23. „GRIFFIN LIGHTNING II“ – u listopadu 2019. u Poljskoj; provodi se s ciljem uvježbavanja stožera NATO Međunarodne bojne vojne policije s ciljem postizanja pune kompatibilnosti i interoperabilnosti te afirmacije bojne u Multinacionalni korpus Sjeveroistok

24. „SAREX 19“ – u listopadu 2019. u Italiji; provodi se s ciljem uvježbavanja zapovjedništva i snaga obalnih straža RH i Italije u planiranju i vođenju operacija na moru (operacije pomorskog presretanja i operacije traganja i spašavanja na moru)

25. „EUROPEAN ADVANCE 19“ – u studenom 2019. u Austriji; provodi se s ciljem zajedničkog uvježbavanja i provjere interoperabilnosti sastavnica bojne za opću logističku potporu za borbenu skupinu (EU BG 2020/II) te ocjenjivanje njezinih sastavnica

26. „DOBLE LLAVE 19“ – u studenom 2019. u Španjolskoj; provodi se s ciljem razvoja i unapređenja sposobnosti obavještajnih timova u izvršenju zajedničkih zadaća kroz provedbu obuke i vježbe u realnom urbanom i civilnom okružju

27. „CYBER COALITION 19“ – u studenom 2019. u Estoniji; provodi se s ciljem provjere i podizanja razine sposobnosti OS RH u području planiranja i organizacije kibernetičke obrane

28. „TRIDENT JUPITER 19“ – u studenom 2019., zemlja provedbe još nije definirana; provodi se s ciljem završnog ocjenjivanja zapovjedništava NRF te održavanja CIS i C2 sposobnosti prilikom provedbe NATO vođenih vježbi

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.