Plan usvojen, vježbe počinju

 

Opet pod formulom „Prijedloga odluke o prelasku granice RH oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkim vježbama u 2017. godini“, Vlada RH je na svojoj jutrošnjoj 18. sjednici jednoglasno usvojila plan međunarodnih vojnih vježbi u ovoj godini. Kao i do sada, radi se o vježbama koje se provode u Lijepoj našoj ili van nje, a zbog međunarodnog karaktera tih aktivnosti Vlada već neko vrijeme jednom odlukom odobrava prelazak granice RH za sve takve vježbe tijekom cijele godine.

Kako je uvodno rekao obrazlagatelj ove točke, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević:

„Republika Hrvatska, odnosno njezine Oružane snage aktivno sudjeluju u međunarodnim aktivnostima, među kojima posebno mjesto zauzimaju međunarodne vježbe i obuka. Kako bi se dalje nastavilo izgrađivati i jačati naše Oružane snage, međunarodne vježbe predstavljaju dobar alat za usvajanje viših standarada i novih sposobnosti. U Republici Hrvatskoj održat će se ove godine 10 vježbi, te se odobrava prelazak granice RH oružanim snagama država-saveznica radi sudjelovanja na vježbama. OS RH sudjelovat će na 36 vježbi koje će se održati u inozemstvu u 2017. godini, te se odobrava prelazak granice RH našim Oružanim snagama radi sudjelovanja u tim vježbama s oružanim snagama država-saveznica izvan RH. Financijska sredstva za provedbu ove odluke osigurana su na razdjelu Ministarstva obrane u državnom proračunu za 2017. godinu i iznose 18,9 milijuna kuna. Donošenje ove odluke sukladno Zakonu o obrani u nadležnosti je Vlade RH koja odluku donosi uz prethodnu suglasnost Predsjednice Republike, koja je dala prethodnu suglasnost.“

U ovogodišnji Plan vježbi uvrštene su i neke nove vježbe, prije svega one koje trebaju pripremiti postrojbe OS RH za sudjelovanje u novoj operaciji UN-a (vježba KUPA 17) i za NATO-djelovanje u baltičkim državama. Također, nakon nekoliko godina održavanja, ove godine na popisu vježbi nema vježbe „Immediate Response“, koju su upravo jučer ministri obrane Slovenije i Hrvatske spomenuli kao primjer dobre obrambene suradnje dviju oružanih snaga. No s ukupno 46 vježbi u 2017. trenutno gledamo prekid uzlaznoga trenda iz 2015. i 2016. godine, kada se održavala po 51 vježba godišnje.

Vježbe i obuke u RH

1. „MIR 17/1“ – veljača 2017.;  cilj: završno uvježbavanje i ocjenjivanje snaga koje se upućuju u misiju potpore miru „RESOLUTE SUPPORT” u Afganistanu

2. „SOUTHER 17/1“ – veljača/ožujak 2017.;  cilj: obučavanje snaga za pomorske operacije

3. „ŠTIT 17“ – travanj 2017.;  cilj: završno uvježbavanje tehnika, taktika i procedura i gađanja ciljeva u zračnom prostoru

4. „MIR 17/2“ – srpanj 2017.; cilj: završno uvježbavanje i ocjenjivanje snaga koje se upućuju u misiju potpore miru „RESOLUTE SUPPORT” u Afganistanu

5. „SHOCK 17“ – kolovoz 2017.;  cilj: povećanje operativnih sposobnosti i interoperabilnosti sa savezničkim snagama Oružanih snaga SAD-a

6. „SAVA STAR 17“ – kolovoz/rujan 2017.;  cilj: uvježbavanje OS RH u međunarodnom okruženju i pružanje potpore uvježbavanju Oružanih snaga Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske

7. „KUPA 17“ – rujan 2017.;  cilj: podizanje i prikaz operativnih sposobnosti inženjerijskih postrojbi u svladavanju vodenih zapreka

8. „UDAR 17“ – rujan/listopad 2017.;  vježba ocjenjivanja spremnosti borbene grupe mehaniziranog pješaštva i satnije Vojne policije

9. „VATRENI ZID 17“ – listopad 2017.; cilj: prikaz operativnih sposobnosti i uvježbanosti u provedbi bojnog gađanja postrojbi Hrvatske kopnene vojske

10. „SOUTHER 17/2“ –  listopad/studeni 2017.; za obučavanje snaga za pomorske operacije

 

Vježbe u inozemstvu

11. „DYNAMIC MOVE 17“ – siječanj/veljača 2017., u Kraljevini Belgiji; cilj: uvježbavanje stožernog osoblja NATO pomorske grupe u minskom i protuminskom ratovanju

12. „MOVCON MILU 17“ – II. kvartal 2017., u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske; cilj: povećanje interoperabilnosti između OS RH i NATO-a na području pružanja prometne potpore, prijma, razmještaja, pokreta u području operacija i integraciji snaga te razvijanju sposobnosti koordinacije s civilnim tijelima u provedbi operacije

13. „PHOENIX EXPRESS 17“ – svibanj 2017., u Kraljevini Španjolskoj; cilj: uvježbavanje procedura i postupaka u operacijama nadzora mora i jačanja pomorske sigurnosti te jačanje suradnje s mornaricama NATO-a i država Sjeverne Afrike u provedbi pomorskih operacija na Mediteranu

14. „ITA MINEX 17“ – svibanj 2017., u Talijanskoj Republici; cilj: uvježbavanje planiranja i provedbe protuminskih operacija i uvježbavanja protuminskih ronitelja Hrvatske ratne mornarice po NATO protuminskim taktikama i procedurama

15. „LOGEX 17“ – svibanj 2017., u Republici Albaniji; cilj: uvježbavanje logističkih časnika iz država A-5 inicijative u planiranju i provedbi logističkih procedura i rada u višenacionalnom stožeru na operativnoj razini (brigadi), provedbi razmještanja, održavanja snaga i povratka iz operacije

16. „IEL MILU 17/1“ – svibanj/lipanj 2017., u Rumunjskoj; cilj: uvježbavanje stožernog osoblja zapovjedništva i inženjerijskog voda u višenacionalnom okruženju

17. „STEADFAST ILLUSION/UNIFIED BLADE 17“ – svibanj/lipanj 2017., u Slovačkoj Republici;  cilj: povećanje interoperabilnosti, dostizanja zahtijevanih sposobnosti, te povećanja sposobnosti u planiranju i provedbi NATO operacija

18. „STEADFAST INDICATOR 17“ – svibanj/lipanj 2017., u Rumunjskoj; cilj: povećanje interoperabilnosti, dostizanje zahtijevanih sposobnosti te za povećanje sposobnosti u planiranju i provedbi NATO operacija

19. „LOAD DIFFUSER 17“ – svibanj/lipanj 2017., u Mađarskoj; cilj: djelovanje helikopterskih postrojbi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane i pripadnika Zapovjedništva specijalnih snaga u višenacionalnom i konfliktnom okružju, te uvježbavanje tehnika i procedura u provedbi zadaća potrage i spašavanja i medicinske evakuacije

20. „SHARP LYNX 17“ – lipanj 2017., u Republici Poljskoj i Saveznoj Republici Njemačkoj; cilj: integriranje NATO Multinacionalne bojne vojne policije i partnera Vojne policije OS SAD u koalicijske snage s naglaskom na planiranje i provedbu združenih operacija

21. „STEADFAST COBALT 17“ – lipanj 2017., u Republici Litvi; cilj: održavanje komunikacijsko-informacijskih sustava i sposobnosti zapovijedanja i nadzora, te interoperabilnost s NATO partnerima

22. „ADRIATIC STRIKE 17“ – lipanj 2017., u Republici Sloveniji; cilj: uvježbavanje tehnika, taktika i procedura bliske zračne potpore za osposobljavanje zračnih kontrolora, njihove interoperabilnosti i rada u višenacionalnom okružju

23. „CBRN 17“ – lipanj 2017., u Republici Sloveniji; cilj: povećanje operativnih sposobnosti vodova za RBK dekontaminaciju u zadaćama kemijsko-biološke-radiološke-nuklearne obrane

24. „ADRION 17“ – lipanj 2017., u Helenskoj Republici; cilj: uvježbavanje NATO procedura i postupaka, te razvijanje sposobnosti za planiranje i provedbu međunarodnih mornaričkih operacija odgovora na krize

25. „BALTOPS 17“ –  lipanj 2017., u Baltičkom moru;  cilj: uvježbavanje NATO procedura i postupaka, uvježbavanje interoperabilnosti NATO saveznika i partnera, te promoviranje sigurnosti i stabilnosti područja Baltičkog mora s fokusom na amfibijske operacije, protuzračno ratovanje i protupovršinsko ratovanje

26. „SARMEDOCC SQUALO 17“ – lipanj 2017., u Talijanskoj Republici; cilj: uvježbavanje snaga Obalne straže RH u planiranju i vođenju operacija na moru

27. „STEADFAST FOUNT 17“ – lipanj 2017., u Kraljevini Belgiji; cilj: suradnja i koordinacija sa strukovnim tijelima unutar NATO saveza u području razmještanja i transporta snaga

28. „SABER STRIKE 17“ – lipanj 2017., u Republici Latviji; cilj: integracija oružanih snaga savezničkih i partnerskih država, provedba združenih operacija sigurnosti, te povećanje interoperabilnosti

29. „KFOR 23“ – lipanj/srpanj 2017. u SR Njemačkoj; cilj: priprema postrojbi za operaciju potpore miru KFOR na Kosovu

30. „SABER GUARDIAN 17“ – srpanj 2017., u Rumunjskoj, Bugarskoj i Mađarskoj; cilj: unapređenje interoperabilnosti postrojbi, uvježbavanje premještanja snaga te sposobnosti provođenja operacija u združenom međunarodnom okružju

31. „BRAVE WARRIOR 17“ – srpanj 2017., u Mađarskoj; cilj: promicanje regionalne stabilnosti i suradnje, jačanje partnerskih sposobnosti, razvoj povjerenja kroz unapređenje interoperabilnosti NATO saveza i partnerskih zemalja

32. „IEL MILU 17/2“ – srpanj 2017., u Rumunjskoj; cilj: uvježbavanje stožernog osoblja zapovjedništva i inženjerijskog voda u višenacionalnom okruženju

33. „AMPLE STRIKE 17“ – kolovoz/rujan 2017., u Češkoj Republici; cilj: uvježbavanje tehnika, taktika i procedura bliske zračne potpore za osposobljavanje zračnih kontrolora, njihove interoperabilnosti i rada u višenacionalnom okružju

34. „STEADFAST INTEREST 17“ – kolovoz/rujan 2017., u Rumunjskoj; cilj: održavanje operativnih sposobnosti postrojbe u provedbi CIS potpore

35. „TRIDENT JOUST 17“ – rujan 2017., u Talijanskoj Republici; cilj: uvježbavanje planiranja i provedbe operacija

36. „COMBINED RESOLVE IX“ – rujan 2017., u SR Njemačkoj; cilj: integracija oružanih snaga savezničkih i partnerskih zemalja, provedba združenih operacija sigurnosti, te povećanje interoperabilnosti snaga

37. „SAREX 17“ – rujan 2017., u Talijanskoj Republici; cilj: uvježbavanje zapovjedništava i snaga obalnih straža u planiranju i provođenju operacija na moru

38. „NOCO 17“ – rujan 2017., u Kraljevini Danskoj; cilj: uvježbavanje protuminskih ronitelja po NATO-ovim protuminskim taktikama i procedurama

39. „JOINT REACTION 17“ – rujan 2017., u Republici Makedoniji;  cilj: razvijanje operativnih sposobnosti postrojbe, uvježbavanje taktika tehnika i procedura u međunarodnom okruženju kroz stožerni rad, promicanje regionalne stabilnosti i suradnje u A5 inicijativi

40. „COBRA 17“ – rujan 2017., u Republici Poljskoj; cilj: unapređenje interoperabilnosti postrojbi Zapovjedništva specijalnih snaga, uvježbavanje premještanja snaga te sposobnosti provođenja operacija u združenom međunarodnom okružju

41. „STEADFAST FLOW 17“ – rujan/listopad 2017., u Republici Turskoj; cilj: uvježbavanje stožernog prometnog osoblja i operatora sustava u simuliranom okruženju

42. „SAFETY FUEL 17“ – listopad 2017., u Saveznoj Republici Njemačkoj; cilj: suradnja i koordinacija sa strukovnim tijelima unutar NATO saveza u području izmještanja i transporta snaga, rukovanja gorivom te razmještanjem snaga i opreme za NATO spremne snage

43. „TRIDENT JAVELIN 17“ – listopad/studeni 2017., u Saveznoj Republici Njemačkoj i Talijanskoj Republici; cilj: održavanje operativnih sposobnosti postrojbe u provedbi komunikacijsko informacijske potpore

44. „MILEX 17“ – drugo polugodište 2017., mjesto održavanja odredit će se tijekom planskog dijela procesa vježbe; cilj: planiranje za uporabu vojnih snaga Europske unije i na interakciju između Operativnog zapovjedništva i Zapovjedništva snaga

45. „RAMSTEIN ASPECT 17“ – studeni 2017., u SR Njemačkoj; cilj: poboljšanje obučenosti i uvježbanosti za rad sustava za nadzor i zaštitu zračnog prostora u miru, kriznim situacijama i ratnom sukobu u sklopu NATO Integriranog sustava protuzračne obrane

46. „CYBER COALITION 17“ – studeni/prosinac 2017., u SR Njemačkoj; vježba za provjeru dostignute razine sposobnosti u području planiranja i organizacije obrane od cyber napada i podizanje razine znanja i ekspertize tehničkog osoblja u području obrane od cyber napada

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.