U 2016. isti broj vježbi kao i lani

 

Nakon usvajanja proračuna za ovu godinu, MORH se zaista brzinski bacio na rješavanje zaostataka nastalih zbog ograničenja koje je donijelo privremeno financiranje tijekom prva tri mjeseca ove godine. Tako je nakon prezentacije plana nabave i potpisivanja ugovora s domaćom vojnom industrijom, Vlada danas usvojila dva za OS RH bitna dokumenta – (1) plan vježbi i (2)plan prijma za ovu godinu. Plan vježbi je, doduše, zakamufliran kao „Odluka o prelasku granice RH oružanih snaga država saveznica i OS RH radi sudjelovanja na zajedničkim vježbama u 2016. godini“, no sveukupno gledano – i ove godine OS RH će sa zemljama-saveznicama i partnerskim zemljama provesti ukupno 51 vježbu, točno koliko i prošle godine.

Zapravo, Vlada je na svojoj današnjoj, 13. po redu sjednici amenovala ukupno 47 vježbi, jer je 4 vježbe već ranije odobrila sukladno hitnosti pojedinog događaja (CMX 16, CROATIAN LION 16/1, MIR 16/1, SOUTHER 16/1). Ministar obrane Josip Buljević, koji ni danas (kao ni prilikom potpisivanja ugovora o nabavi vojne opreme) nije mogao bez šalabahtera, ukratko je obrazložio što se krije iza kobasičastog naziva 14. točke dnevnog reda:

„Republika Hrvatska, odnosno njene Oružane snage, aktivno sudjeluju na međunarodnim aktivnostima među kojima posebno mjesto zauzimaju vježbe i obuka. Kako bi se i dalje nastavile izgrađivati i jačati Oružane snage, međunarodne vježbe predstavljaju dobar alat za usvajanje novih sposobnosti. Stoga predlažem Plan međunarodnih vježbi Oružanih snaga u 2016. godini po kojem će se u RH održati 13 vježbi, te se odobrava prelazak granice RH oružanim snagama država-saveznica radi sudjelovanja na vježbama. OS RH sudjelovat će na 34 vježbe koje će se održati u inozemstvu u 2016. godini, te se odobrava prelazak granice RH Oružanim snagama RH radi sudjelovanja u tim vježbama s oružanim snagama država-saveznica izvan RH. Vlada RH odluku donosi uz prethodnu suglasnost Predsjednice RH, koja je i dala suglasnost, a financijska sredstva za provedbu ove odluke osigurana su na razdjelu Ministarstva obrane u državnom proračunu i iznose 16 milijuna kuna.“

Vlada je jednoglasno podržala ovu Odluku, prema kojoj će OS RH tijekom ove godine sudjelovati na sljedećim vježbama:

Vježbe i obuke u RH:

1. „DOLPHIN 16“ – travanj 2016.,  cilj: uvježbavanja planiranja i provedbe protuminskih operacija i uvježbavanje protuminskih ronitelja Hrvatske ratne mornarice

2. „IEL MILU 16/1“ – travanj 2016., cilj: uvježbavanje stožernog osoblja zapovjedništva IEL MILU (Multinational Integrated Logistic Unit on Infrastructure Engineering for Logistics) i inženjerijski vod u međunarodnom okruženju

3.  „ŠTIT 16“ – travanj 2016., cilj: završno uvježbavanje tehnika, taktika i procedura gađanja ciljeva u zračnom prostoru

4. „SPREMNOST 16“ – svibanj 2016.,  cilj: ocjenjivanje spremnosti snaga hrvatskoga kontingenta deklariranih za NRF 17 i EU BG 17/1, te provedba zajedničke obuke s partnerskim snagama iz Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država u cilju jačanja partnerskih sposobnosti i interoperabilnosti

5. „TIGAR 16“ – srpanj 2016., cilj: povećanje operativnih sposobnosti i interoperabilnosti sa savezničkim snagama Sjedinjenih Američkih Država

6. „MIR 16/2“ – srpanj 2016., cilj: završno uvježbavanje i ocjenjivanje snaga koje se upućuju u misiju potpore miru „Resolute Support” u Afganistanu

7. „SAVA STAR 16“ – kolovoz/rujan 2016., cilj: uvježbavanje pješačkog voda u multinacionalnom okruženju i pružanju potpore uvježbavanju pričuvnih pješačkih snaga Oružanih snaga Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske

8. „IMMEDIATE RESPONSE 16“ – rujan 2016., cilj: promicanje regionalne stabilnosti i suradnje, jačanje partnerskih sposobnosti, razvoj povjerenja unapređenjem interoperabilnosti između država članica A5 inicijative

9. „UDAR 16“ – rujan/listopad 2016., cilj: ocjenjivanje spremnosti borbene grupe mehaniziranog pješaštva i inženjerijske satnije za UN misije

10. „PUMA 16“ – listopad 2016., cilj: zajednička obuka s partnerskim snagama iz Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država u cilju jačanja partnerskih sposobnosti i interoperabilnosti

11. „CROATIAN LION 16/2“ – listopad 2016., cilj: provedba zajedničke obuke Oružanih snaga Republike Hrvatske i marinskog korpusa Oružanih snaga Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u provedbi kopnenih operacija i pomorskog desanta te gađanje iz pješačkog i topničkog oružja

12. „SOUTHER 16/2“ – listopad/studeni 2016., cilj: obučavanje snaga za pomorske operacije

13. „RAMSTEIN ASPECT 16“ – studeni 2016., cilj: poboljšanje obučenosti i uvježbanosti za rad sustava za nadzor i zaštitu zračnog prostora u miru, kriznim situacijama i ratnom sukobu u sklopu NATO Integriranog sustava protuzračne obrane

 

Vježbe u inozemstvu:

14. „EUROPEAN SPIRIT 16“ – travanj 2016., u Saveznoj Republici Njemačkoj; cilj: EU ocjenjivanje interoperabilnosti snaga EU BG 16/2

15. „JOINT DERBY 16“ – travanj 2016., u Saveznoj Republici Njemačkoj; cilj: uvježbavanje logističkih časnika u planiranju i provedbi logističkih procedura

16. „TRIDENT JAGUAR 16“ – travanj/svibanj 2016., u Republici Turskoj; cilj: uvježbavanje u zadaćama unutar zapovjedne strukture

17. „MILEX 16“ – svibanj 2016., u Helenskoj Republici; cilj: vojni aspekti kriznog upravljanja na strategijskoj i operativnoj razini za EU vođenu operaciju upravljanja u kriznoj situaciji

18. „ADRION 16“ – svibanj 2016., u Helenskoj Republici; cilj: uvježbavanje NATO procedura i postupaka, te razvijanje sposobnosti za planiranje i provedbu međunarodnih mornaričkih operacija u odgovoru na krizu

19. „STEADFAST INDICATOR 16“ – svibanj/lipanj 2016., u Rumunjskoj; cilj: povećanje interoperabilnosti, dostizanje zahtijevanih sposobnosti prema Cilju sposobnosti, te povećanje sposobnosti u planiranju i provedbi NATO operacija

20. „TRIDENT JOUST 16“ – svibanj/lipanj 2016., u Republici Poljskoj; cilj: uvježbavanje planiranja i provedbe operacija po VJTF („Very High Readiness Joint Task Force“)

21. „BRILLIANT JUMP 16“ – svibanj/lipanj 2016., u Republici Poljskoj; cilj: pružanje komunikacijske potpore provedbi vježbe

22. „EUROPEAN ENDEAVOUR 16“ – svibanj/lipanj 2016., u Saveznoj Republici Njemačkoj; cilj: postizanje pune operativne spremnosti zapovjedništva snaga i zapovjedništva borbene skupine (EU BG 16/2)

23. „PHOENIX EXPRESS 16“ – svibanj/lipanj 2016., u Talijanskoj Republici, Helenskoj Republici i na Srednjem Mediteranu; cilj: uvježbavanje procedura i postupaka u operacijama nadzora mora i jačanja pomorske sigurnosti. Jačanje suradnje s mornaricama NATO-a i država Sjeverne Afrike u provedbi pomorskih operacija u Mediteranu

24. „ADRIATIC STRIKE 16“ – lipanj 2016., u Republici Sloveniji; cilj: uvježbavanje tehnika, taktika i procedura bliske zračne potpore te osposobljavanja prednjih zračnih kontrolora, njihove interoperabilnosti i rada u višenacionalnom okruženju

25. „ADRION 16“ – lipanj 2016., u Crnoj Gori; cilj: uvježbavanje NATO procedura i postupaka, te razvijanje sposobnosti za planiranje i provedbu međunarodnih mornaričkih operacija odgovora na krize

26. „STEADFAST FLOW 16“ – lipanj 2016., u Republici Turskoj; cilj: uvježbavanje stožernog prometnog osoblja i operatora logističkog sustava u simuliranom okružju

27. „MOVCON MILU 16“ – lipanj 2016., u Rumunjskoj; cilj: povećanje operativnih sposobnosti i uvježbavanje interoperabilnosti pružanja prometne potpore na području operacija

28. „SABER STRIKE 16“ – lipanj 2016., u Republici Litvi; cilj: promicanje regionalne sigurnosti i stabilnosti i razvoj interoperabilnosti partnera

29. „ANAKONDA 16“ – lipanj 2016., u Republici Poljskoj; cilj: unapređenje interoperabilnosti postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske i uvježbavanje izmještanja snaga, te provođenje operacija u združenom međunarodnom okružju

30. „SHARP LYNX 16“ – lipanj 2016., u Republici Poljskoj; cilj: integriranje NATO višenacionalne bojne vojne policije u koalicijske snage s naglaskom na planiranje i provedbu združenih operacija

31. „STEADFAST ILLUSION/UNIFIED BLADE 16“ – srpanj 2016., u Republici Estoniji; cilj: povećanje interoperabilnosti, dostizanje zahtijevanih sposobnosti, te povećanje sposobnosti u planiranju i provedbi NATO operacija

32. „IEL MILU 16/2“ – kolovoz/rujan 2016., u Rumunjskoj; cilj: uvježbati stožerno osoblje zapovjedništva IEL MILU i zapovjednika inženjerijskog voda u međunarodnom okruženju

33. „STEADFAST FOUNT 16“ – rujan 2016., u Republici Turskoj; cilj: uvježbavanje stožernog prometnog osoblja i operatora logističkog sustava u simuliranom okružju

34. „AMPLE STRIKE 16“ – rujan 2016., u Češkoj Republici; cilj: osiguranje punog spektra operacija i integracija zračnih i kopnenih snaga u cilju osiguranja povećanja učinkovitosti, standardizacije i interoperabilnosti

35. „SEESIM 16“ – rujan 2016., u Rumunjskoj; cilj: jačanje interoperabilnosti, koordinacije i suradnje pomoću razvijanja Simulacijske mreže jugoistočne Europe (Southeast Europe Simulation Network – SEESIM)

36. „VENERABLE GAUNTLET 16“ – rujan 2016., u Saveznoj Republici Njemačkoj; cilj: zajednička obuka deklariranih sastavnica za VJTF(L) 17

37. „IMMEDIATE RESPONSE 16“ – rujan 2016., u Republici Sloveniji; cilj: promicanje regionalne stabilnosti i suradnje, jačanje partnerskih sposobnosti, razvoj povjerenja unapređenjem interoperabilnosti između država članica A5 inicijative

38. „SARMEDOCC SQUALO“ – ruajn 2016., u Talijanskoj Republici; cilj: uvježbavanje zapovjedništava i snaga obalnih straža u planiranju i vođenju operacija na moru, operacija pomorskog presretanja i operacija potrage i spašavanja na moru

39. „SAREX“ – rujan 2016., u Talijanskoj Republici; cilj: vježba obalnih straža Republike Hrvatske i Talijanske Republike, uvježbavanje zapovjedništava i snaga obalnih straža u planiranju i provođenju operacija na moru, operacije pomorskog presretanja, potrage i spašavanja na moru

40. „NOCO/DANEX 16“ – rujan 2016., u Kraljevini Danskoj; cilj: uvježbavanje protuminskih ronioca Hrvatske ratne mornarice po NATO-ovim protuminskim taktikama i procedurama

41. „BRAVE WARRIOR 16“ – rujan/listopad 2016., u Mađarskoj; cilj: promicanje regionalne stabilnosti i suradnje, jačanje partnerskih sposobnosti, razvoj povjerenja kroz unapređenje interoperabilnosti NATO saveza i partnerskih država

42. „SAFETY FUEL 16“ – rujan/listopad 2016., u Mađarskoj; cilj: uvježbavanje skladištenja i opskrbe gorivom u terenskim uvjetima

43. „APOCALYPSE KNIGHTS 16“ – listopad/studeni 2016., u Talijanskoj Republici; cilj: vježba za obuku stožernog osoblja EU BG 17/1

44. „TRIDENT JUNCTURE 16“ – listopad/studeni 2016., u Talijanskoj Republici; cilj:  vježba za završno ocjenjivanje zapovjedništava NATO snaga brzog odgovora

45. „CYBER COALITION 16“ – studeni 2016., u Republici Estoniji; cilj: provjera dostignute razine sposobnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske u području planiranja i organizacije obrane od cyber napada i podizanje razine znanja i ekspertize tehničkog osoblja u području obrane od cyber napada

46. „EUROPEAN WIND 16“ – studeni/prosinac 2016., u Talijanskoj Republici; cilj: EU ocjenjivanje snaga za EU BG 17/1

47. „NOBLE LEDGER-L 16“ – studeni/prosinac 2016., u Saveznoj Republici Njemačkoj; cilj: NATO ocjenjivanje spremnosti kopnene komponente VJTF(L) 17

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.