Vlada usvojila izmjene Zakona o obrani i Zakona o službi

 

Vlada je novu 2018. godinu započela sa 74. sjednicom i čak 22 točke dnevnoga reda na otvorenom i 3 točke dnevnoga reda na zatvorenom dijelu sjednice. Nakon što su u drugoj polovici studenog kroz javnu raspravu prošle izmjene i dopune postojećeg Zakona o obrani i Zakona o službi u OS RH, Vlada je jutros jednoglasno usvojila konačne prijedloge izmjena i dopuna ova dva temeljna zakona s područja obrane. Obrazlagatelj obje ove točke dnevnog reda bio je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević.

Ključne izmjene Zakona o obrani

Izmjene i dopune Zakona o obrani bile su kao 4. točka pri samom vrhu današnje radne sjednice hrvatske Vlade. Krstičević je uvodno svoje kolege ministre obavijestio da se ovim izmjenama i dopunama Zakona o obrani uređuje „zakonska osnova za operativnije i učinkovitije djelovanje obrambenog resora, kako bi u potpunosti preuzeo jednu od uloga u sustavu domovinske sigurnosti, sukladno zahtjevima Strategije nacionalne sigurnosti i Zakona o sustavu domovinske sigurnosti.“ Ključne promjene Zakona, nabrojio je potom ministar obrane, uključuju:

(1) jasnije utvrđivanje prava i obaveza pričuvnog sastava. „Odredbe Zakona o obrani, u odnosu na obaveze i prava pričuvnika, nisu detaljno uređene. Predlaže se jasnije definiranje svih kategorija vojnih obaveznika, ročnika, razvrstanih i nerazvrstanih pričuvnika, kao i preciznije utvrđivanje njihovih prava i obaveza. Ovim promjenama omogućit će se proširenje personalne baze za popunu profesionalnog i pričuvnog sastava OS, i time omogućiti veća operativnost u provedbi zadaće. Ove 2017. godine mi se bavimo sustavom sigurnosti, i ove godine smo ustrojili veći dio pričuvnih pješačkih pukovnija – točno šest. 2018. nam ostaje još ustrojavanje manjeg dijela postrojbi, i ono što je najbitnije – odaziv je bio ogroman, preko 85 posto“.

(2) mogućnost pokretanja dodatnih sadržaja dragovoljnog vojnog osposobljavanja za potrebe obrane i nacionalne sigurnosti. „S obzirom na zahtjeve proizašle iz Strategije nacionalne sigurnosti predlaže se uvesti mogućnost pokretanja novih programa osposobljavanja za pripadnike pričuvnog sastava, mlađih naraštaja putem kojih će se razvijati sigurnosna kultura, te jačati svijest kako su sigurnost i sudjelovanje u obrani prava i obaveza svakog državljana. Pokrenut ćemo i programe edukacije za pričuvne časnike i dočasnike“.

(3) unapređivanje obrazovanja i znanstvene djelatnosti za potrebe obrane. „Predlaže se nove odredbe zakona kojima se omogućuje osnivanje ustanove za provedbu obrazovne i znanstvene djelatnosti za potrebe obrane. Predloženim zakonom regulira se mogućnost transformacije sadašnjeg HVU „Dr. Franjo Tuđman“ u Sveučilište za obranu i sigurnost „Dr. Franjo Tuđman“ kao dio sveučilišne zajednice“.

I konačno, (4) uporaba i korištenje OS. „Predloženim zakonom će se regulirati donošenjem odluka u dijelu koji se odnosi na uporabu i korištenje OS na temelju iskustva iz prakse u potpori civilnim institucijama u zadaćama zaštite i spašavanja. Predlaže se ovim zakonom ovlastiti načelnika GS OS da zbog povećanja operativnosti postupanja može zapovjediti privremeno stavljanje u pripravnost dijela postrojbi OS“.

Financijska sredstva za provedbu ovog Zakona osigurana su u državnom proračunu na razdjelu Ministarstva obrane, dovršio je obrazloženje Damir Krstičević.

Ključne izmjene Zakona o službi u OS RH

Nakon što su ministri uobičajeno nezainteresirano podigli ruke za usvajanje izmjena i dopuna Zakona o obrani, odmah se tu nadovezala i 5. točka dnevnoga reda – izmjene i dopune Zakona o službi u OS RH. Opet je riječ preuzeo ministar obrane, obrazlažući kako je glavni i temeljni cilj ovih izmjena – „podizanje standarda i uvjeta života i rada vojnika, dočasnika i časnika, zatim omogućiti im bolji profesionalni razvoj, veći interes za pristup u OS, te pridonijeti povećanju sigurnosti i zaštite RH i njezinih građana promicanjem vojnog poziva i vrijednosti Domovinskog rata.“ Završavajući uvodni dio izjavom kako je „čovjek gravitacijsko središte razvoja i nadogradnje pobjedničke Hrvatske vojske“, Krstičević je nabrojio ključne promjene Zakona o službi u OS RH. Prema njemu, to su:

(1) „Pravičniji sustav plaća i postupno vraćanje materijalnih naknada ljudima kojima su bila oduzeta, vraćanje plaćanja rada umjesto isključivog plaćanja dužnosti koji se pokazao nepravičnim i neučinkovitim. Predlaže se uvođenje posebnih naknada za stražu, dežurstvo i rad na terenu djelatnim vojnim osobama“.

(2) „Sigurnost vojnog poziva. Predlaže se uvođenje prvog ugovora na određeno vrijeme, na 2 godine, i drugog ugovora na neodređeno vrijeme u trajanju službe najdulje do 45 godina života vojnika. Time se zamjenjuje postojeća 3 ugovora na određeno vrijeme – na 4, 5 i 6 godina. Predloženim rješenjem postiže se sigurnost zaposlenja i mogućnost životnog planiranja, uz sva prava koja rad na neodređeno vrijeme nosi“.

(3) „Poboljšanje sustava profesionalnog razvoja. Cilj je olakšati višegodišnje planiranje i protočnost sustava upravljanja osobljem, te istodobno pružiti jasan pogled na karijeru djelatnim vojnim osobama. Posebno ističem da se predlaže da najviša dob za prijem bude 30 godina, postojeća granica za vojnike – 27, za dragovoljne ročnike 29, za dočasnike 29, a za časnike 30 godina, s ciljem povećanja broja kandidata. Predlaže se rotacija zapovjednih i voditeljskih dužnosti i dužnosti prvih dočasnika svake 4 godine, s obzirom na to da rotacija svih dužnosti po sada važećem zakonu nisu provediva. I kasni prijem za vrhunske sportaše i doktore medicine s obzirom na trajanje školovanja, odnosno sportsku karijeru“.

(4) „Poboljšanje potpore za stanovanje. Predlaže se promjena prema kojima je za novčanu potporu za stanovanje djelatne vojne osobe ključan raspored izvan mjesta prebivališta. Time se ispravlja sadašnje stanje u kojem je naknada bila moguća po premještaju iz jednog mjesta službe u drugo, čime su osobito bili zakinuti najmlađi pripadnici koji nisu mogli ostvariti nikakvu naknadu pri prvom rasporedu. Znači za ove naše mlade časnike – oni će imati na to pravo“.

I kao (5) – podizanje spremnosti. „Djelatna vojna osoba dužna je održavati zahtijevanu razinu tjelesne spremnosti, te se prvi put u svrhu promicanja zdravog i kvalitetnog života i rada ovo područje normativno uređuje, te se predlaže da se pravilnikom ministra obrane propišu kriteriji i postupak provjere tjelesne spremnosti“.

Pripadnici OS RH na maratonu borbene skupine u Poljskoj (Photo: US Army/Gary Loten-Beckford)

Krstičević je već ranije ovu godinu proglasio „godinom spremnosti“, da bi kao uvod u nju prilikom nedavnog posjeta pripadnicima OS RH razmještenima u Poljskoj i Litvi u sklopu NATO-ojačane prednje prisutnosti podijelio sportsku opremu.

I za provedbu izmijenjenog Zakona o službi u OS RH osigurana su financijska sredstva u državnom proračunu na razdjelu Ministarstva obrane. Ni tu ostali ministri nisu imali ništa za dodati, pa su nakon još jedne jednoglasne potpore oba prijedloga izmjena i dopuna Zakona o obrani i Zakona o službi u OS RH pripuštena na prvo čitanje u Hrvatski sabor.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.