U 2018. Plan prijma za 1.400 ljudi

 

Vlada je na jutrošnjoj 79. sjednici usvojila redovni godišnji Plan prijma osoblja za 2018. godinu u OS RH. Ovaj se dokument odnosi na ukupno 1.409 osoba, od čega 836 s tržišta rada, te 583 već zaposlenih u obrambenom sustavu. Ministar obrane Damir Krstičević objasnio je pred Vladom što taj plan zapravo podrazumijeva:

„Uz plansko izdvajanje i promicanje osoblja, značajno utječe postupak prijema i odabira osoblja u djelatnu vojnu službu. čime se poboljšava dobna i obrazovna struktura osoblja, a istodobno se oblikuje personalna struktura. Predloženi plan obuhvaća 1.409 osoba za prijem, s time da se s tržišta rada prima 836 osoba, 583 osobe su već u obrambenom sustavu i njima se samo mijenja kategorija unutar vojnog osoblja. Ovim se planom predlaže da se od navedenih 836 osoba s tržišta rada putem javnog natječaja primi 800 vojnika i mornara, s kojima će se potpisati ugovor o vojničkoj službi, iz naraštaja dragovoljnog vojnog osposobljavanja prijašnjih godina, kao i ove godine. Plan obuhvaća i prijem 33 kandidata za časnike s tržišta rada nedostajućih struka – doktori medicine, magistri fizike, zrakoplovnog inženjerstva i aeronautike, te jedan viši savjetnik i 2 osobe izabrane u suradnička i znanstvena nastavna zvanja za provedbu studijskih programa HVU ‘Dr. Franjo Tuđman’“.

Prije nego su ministri podigli ruke „ZA“ Plan prijma, ministar obrane još je dodao nekoliko pohvala nedavnim potezima u resoru:

„Poduzete mjere za vraćanje dostojanstva vojnog poziva rezultirale su povećanim interesom za pristup u Hrvatsku vojsku. Nakon suspenzije vojnog roka i uvođenja dragovoljnog vojnog osposobljavanja 2008. godine, prvi put je 2017. godine upućen 3. naraštaj dragovoljnih ročnika u istoj kalendarskoj godini. Čovjek je najvrijedniji dio sustava i središte razvoja i nadogradnje pobjedničke Hrvatske vojske. U pripremi je drugo čitanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u OS RH, kojima je temeljni cilj podići standard i uvjete života i rada vojnika, dočasnika i časnika, službenika i namještenika, te stoga vraćamo naknadu za terenski rad, dežurstvo i stražarsku službu djelatnim vojnim osobama. Usvajanjem tog zakona i kroz provedbu ovog plana, vojnici odnosno mornari sklapat će prvi ugovor na određeno vrijeme na 2 godine, a drugi ugovor na neodređeno vrijeme. Predloženim rješenjem postiže se sigurnost zaposlenja i mogućnost životnog planiranja. Za provedbu ovog plana osigurana su financijska sredstva u financijskom planu Ministarstva obrane za 2018. godinu“.

Ono što ministar nije posebice navodio, piše u popratnom Vladinom dokumentu.

Brojčana veličina i struktura prijma

Planom za 2018. godinu predviđen je:

(1) prijam s tržišta rada i kadeta: 800 vojnika/mornara s tržišta rada putem javnog natječaja s kojima će se potpisati ugovori o vojničkoj službi, 80 kadeta-polaznika sveučilišnih studijskih programa „Vojno vođenje i upravljanje“ i „Vojno inženjerstvo“, 4 kadeta polaznika studija aeronautike-smjer vojni pilot, 33 kandidata za časnika nedostajućih struka s kojima će se potpisati ugovori o osposobljavanju za časnike, te 3 državna službenika u OS RH putem javnog natječaja: od toga jedan viši stručni savjetnik i dvije osobe izabrane u suradnička i znanstveno-nastavna zvanja za provedbu studijskih programa HVU „Dr. Franjo Tuđman“;

(2) prijam promjenom kategorije postojećeg osoblja: 300 dočasnika koji će se primiti između ugovornih vojnika/mornara, 70 vojnih specijalista koji će se primiti između ugovornih vojnika/mornara, dočasnika, časnika ili državnih službenika i namještenika, te 30 dočasnika ili ugovornih vojnika/mornara s kojima će se potpisati ugovori o osposobljavanju za časnike;

te (3) prijam kandidata za časnike: 67 ugovornih vojnika/mornara i dočasnika, polaznika prve razine slijedno-rastuće časničke izobrazbe upućenih na izobrazbu 2017. godine, 9 kandidata za časnike (bivših kadeta), polaznika prve razine slijedno-rastuće časničke izobrazbe upućenih na izobrazbu 2017. godine, 9 kandidata za časnike (nedostajućih struka), polaznika prve razine slijedno-rastuće časničke izobrazbe upućenih na izobrazbu 2017. godine, te 4 četiri kandidata za časnike (bivša zrakoplovna kadeta), polaznika 21. naraštaja prve razine slijedno-rastuće časničke izobrazbe zrakoplovstva upućenih na izobrazbu 2016. godine.

Dinamika prijma

Najbolji dragovoljni ročnici 20. naraštaja (Photo: OS RH/Ž.Raguž)

Prijam 800 kandidata za vojnike/mornare iz naraštaja dragovoljnoga vojnog osposobljavanja prethodnih kalendarskih godina i 2018. godine obavit će se u 1. tromjesečju (200 kandidata), 2. tromjesečju (300 kandidata) i 4. tromjesečju (300 kandidata). Dinamika prijma kandidata za vojničke/mornarske dužnosti uskladit će se s dinamikom provedbe dragovoljnoga vojnog osposobljavanja. U okviru 800 kandidata za prijam vojnika/mornara primit će se osobe s kojima je sklopljen ugovor o stipendiranju za obrazovanje za zvanje zrakoplovnog tehničara i 20 osoba sa zvanjem medicinske sestre/tehničara bez provedbe vrednovanja prema kriterijima iz Pravilnika o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu (Narodne novine, br. 158/13, 77/15 i 14/17).

Na dočasničke dužnosti primit će se 300 kandidata isključivo između ugovornih vojnika/mornara koji su završili prvu razinu dočasničke vojne izobrazbe i s kojima će pri prijmu u djelatnu vojnu službu na neodređeno vrijeme biti raskinuti ugovori o vojničkoj službi. Pritom će se primiti po 100 osoba u 1., onda u 2. i u posljednjem, 4. tromjesečju.

Na časničke dužnosti s tržišta rada i kadeta prijam za kadete bit će proveden u 2. (80 ljudi) i 3. tromjesečju, dok će 33 kadidata s tržišta rada nedostajućih struka biti primljeni u 3. tromjesečju. Prijam kandidata za časnike koji već jesu u sustavu – ukupno 30 ljudi – bit će u 3. tromjesečju. Dinamika prijma kandidata za časničke dužnosti uskladit će se s početkom osposobljavanja za časnike.

Ustrojbena mjesta vojnih specijalista popunjavat će se putem internog oglasa kandidatima iz MORH i OS RH. Ako ustrojbena mjesta neće biti moguće popuniti putem internog oglasa, tada će se prijam provesti putem javnog natječaja.

Financijski troškovi za provedbu Plana prijma

Financijskom planu Ministarstva obrane za 2018. godinu u okviru Programa „P02 – Upravljanje i potpora osoblju“ u aktivnosti „22A – Pribavljanje osoblja i izobrazba“ osigurano je 377.200,00 kuna za sve aktivnosti do prijma kandidata za časnike, dočasnike i vojnike/mornare u djelatnu vojnu službu, te prijam državnih službenika prema sljedećim omjerima: (1.) promidžba, natječaji, različite vrste oglašavanja i materijal potreban za tiskanje promidžbenog materijala, troškovi promidžbenih skupina – 317.000,00 kuna, te (2.) zdravstveni pregledi i psihologijska ispitivanja kandidata za prijam djelatnih vojnih osoba i državnih službenika – 60.200,00 kuna.

Prema planiranoj dinamici prijma i strukturi osoblja procijenjen je bruto trošak rashoda za novozaposlene u ukupnom iznosu od 41.298.191,00 kuna.

Financijska sredstva osigurana su u Financijskom planu Ministarstva obrane za 2018. godinu u okviru programa „P02 – Upravljanje i potpora osoblju“, aktivnosti „21A – Troškovi osoblja i personalna potpora“ i aktivnosti „22A – Pribavljanje osoblja i izobrazba“.

Stipendije za srednjoškolce – buduće zrakoplovne tehničare

Kada je prošloga tjedna u Ministarstvu obrane prezentiran Plan javne nabave za ovu godinu, ministar obrane Damir Krstičević priznao je da nabava novog borbenog zrakoplova uvelike utječe na strukturu zaposlenih u HRZ i PZO. Tako je spomenuo da zrakoplovni tehničari postaju deficitarno zanimanje u OS RH/HRZ i PZO, zbog čega je krajnji čas da se poduzmu neophodni koraci za privlačenje mladih u ovu struku.

Krajem siječnja ove godine dogovoreno je stipendiranje zainteresiranih učenika 3. i 4. razreda Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici i Tehničkoj školi u Zadru – obrazovnih profila zrakoplovni tehničar IRE i ZIM, koji ispunjavaju uvjete i žele nastaviti karijeru kao profesionalni pripadnici OS RH, odnosno kao zrakoplovni tehničari u postrojbama HRZ i PZO. Interes učenika za ovu vrstu karijere bio je navodno izuzetno velik, posebno zato što se omogućava izravno zapošljavanje učenika nakon završene Zrakoplovne škole. Sljedeće školske godine planira se mogućnost proširivanja stipendiranja i na učenike 2. razreda IRE i ZIM.

Prema odluci ministra obrane RH o dodjeli učeničkih stipendija od 12. siječnja ove godine, u Financijskom planu Ministarstva obrane osiguravaju se sredstva za stipendije koje se dodjeljuju i isplaćuju učenicima 3. i 4. razreda srednje Zrakoplovno tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj gorici i Tehničkoj školi u Zadru – u mjesečnim iznosima od po 700,00 kn neto za učenike 3. razreda, te po 800,00 kn neto za učenike 4. razreda. To, međutim, vrijedi za učenike ovih razreda u školskoj godini 2018./2019. i nadalje, dok će se ona iznimno primjenjivati i u svrhu stipendiranja 60 učenika 3. i 4. razreda u aktualnoj školskoj godini 2017./2018. Isplata ovih stipendija krenula je od početka 2. polugodišta aktualne školske godine, odnosno od sredine siječnja ove godine.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.