Ustrojava se studij vojnog pomorstva na HVU?

 

Kako je priopćilo Ministarstvo obrane RH, danas, u četvrtak, 12. siječnja 2017. godine, održan je međuresorni sastanak o ustrojavanju novog diplomskog studija Vojno pomorstvo na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“. Na sastanku su, uz potpredsjednika Vlade RH i ministra obrane Damira Krstičevića i načelnika Glavnog stožera OS RH generala zbora Mirka Šundova sa suradnicima, sudjelovali i ministar mora prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić sa suradnicima, te predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova.

Prema postojećem planu, nov diplomski studij Vojno pomorstvo provodio bi se u suradnji HVU-a i Sveučilišta u Splitu, a ministar obrane Damir Krstičević naveo je da je razlog pokretanja novog studijskog programa  – potreba jedinstvenog obrazovanja pomorskih časnika za sve državne institucije koje djeluju u području pomorske sigurnosti. To je, prema Krstičeviću, preduvjet njihovog integriranog djelovanja u zaštiti i promicanju nacionalnih interesa RH na moru. Istaknuo je da današnje ugroze traže međudjelovanje, odnosno zajedničko djelovanje koje je moguće realizirati upravo u projektima poput ovog. Ovakav studij, osim mogućnosti za školovanje budućih časnika OS RH te kadrova Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva mora prometa i infrastrukture, otvara mogućnosti i za međunarodnu suradnju, odnosno školovanje pomorskih časnika nekih susjednih država.

Zapovjednik HVU general-pukovnik Slavko Barić ukratko je prezentirao hodogram dosad realiziranih aktivnosti ovog projekta, te projekciju budućih planova. Istaknuo je izvrsnu suradnju sa sva tri ministarstva na izradi planova i programa budućeg diplomskog studija Vojno pomorstvo. Također, general Barić je naglasio kako za realizaciju i akreditaciju ovog studija postoje sve zakonske pretpostavke, te da su ispunjeni svi uvjeti koje su propisala ostala ministarstva uključena u ovaj projekt. Novi diplomski studij u skladu je s bolonjskim procesom i trajao bi pet godina. Za njegovu akreditaciju potrebno je određeno vrijeme, a za Odluku o ustrojavanju, koju donosi Vlada RH, prethodno je potrebna suglasnost svih ministarstava uključenih u ovaj projekt. Time je tri i pol godine nakon što je Vlada pokrenula transformaciju HVU konačno došlo do logičnog širenja studijskih programa.

Ideju osnivanja novog diplomskog studija podržao je i ministar prometa mora prometa i infrastrukture Oleg Butković, naglasivši kako će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sigurno pružiti svu potrebnu pomoć i  potporu da se ovaj projekt i realizira. Podršku projektu pružio je i kontroverzni ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić, istaknuvši kako je Hrvatska, između ostalog, i mediteranska zemlja koja tu svoju komponentu treba naglašavati. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i dalje će sudjelovati u svim koracima realizacije ovog projekta.

Iako smo na portalu Obris.org u nekoliko navrata naglašavali nužnost uspostave studijskih programa i za područja pomorstva i zrakoplovstva, sada je sasvim izvjesno da je, pored već započetih preddiplomskih sveučilišnih studija Vojno vođenje i upravljanje i Vojno inženjerstvo, planirana i uspostava novog studijskog programa za potrebe Hrvatske ratne mornarice. U cilju postizanja potrebnih kompetencija postavljenih pred časnike pomorske struke, HVU i HRM su, u suradnji sa Sveučilištem u Splitu i s Pomorskim fakultetom, Fakultetom elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje i Filozofskim fakultetom kao sastavnicama Sveučilišta u Splitu, započeli izradu elaborata integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studijskog programa “Vojno pomorstvo”. Nastavni sadržaji izvodili bi se većim dijelom u specijalističkim učionicama i kabinetima vojarne “Sveti Nikola – Lora” u Splitu, a dijelom u kapacitetima sastavnica Sveučilišta u Splitu.

S obzirom da u zaštiti Jadrana, pored HRM-a, sudjeluje i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo unutarnjih poslova i druge nadležne državne agencije i institucije, ovakvim integriranim sveučilišnim studijem moguće je provoditi jedinstveno obrazovanje pomorskih časnika za potrebe svih državnih institucija.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.