Novi studijski programi za OS RH ili tek HKoV?

 

Nakon dužeg iščekivanja, danas su na internetskim stranicama Ministarstva obrane RH osvanuli i detalji o novim studijskim programima koje Hrvatsko vojno učilište priprema u suradnji s civilnim sustavom visokoškolskog obrazovanja u Hrvatskoj. Ovo je tema koju je sredinom ožujka za portal Obris.org u svom interview-u razložio general Slavko Barić, da bi onda čitava stvar bila proglašena prioritetnom na Vladi RH.

U suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, MORH za školsku godinu 2014./2015. priprema nove studijske programe, od kojih se očekuje i transformacija sustava vojnog školovanja u državi. Riječ je tu o dva preddiplomska programa: (1) vojno vođenje i upravljanje, te (2) vojno inženjerstvo. Kao i civilni studijski programi, i ovo vojno školovanje će trajati po četiri godine – ukupno po programu vrednovano s 240 ECTS bodova. Dovršenje smjera vojnog vođenja i upravljanja nosit će akademski naziv “prvostupnik vojnog vođenja i upravljanja”, dok će diplomanti drugog planiranog smjera postajati “prvostupnici vojnog inženjerstva”.

Nositelj studija za vojno vođenje i upravljanje je Fakultet političkih znanosti (FPZ), dok je za tehničko područje studija vojnog inženjerstva kao nositelj određen Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER). Svaki od spomenutih studijskih programa upisivat će 40 – 50 studenata, ovisno o potrebama Ministarstva obrane RH. Uz klasičnu nastavu, studij će obuhvaćati i vojne obučne sadržaje – za koje se planira provođenje kroz vojne kampove, vojno stručnu praksu i stažiranje.

Za početak studija bitno je mjesto na rang-listi koju će se sastavljati temeljem uspjeha u trećem i četvrtom razredu srednje škole (30 posto) i ishoda pojedinih ispita državne mature (70 posto ukupnog bodovanja). Uz to, od kandidata se očekuje da zadovolje i poseban selekcijski postupak – zdravstvene, psihofizičke, te sigurnosne kriterije. Nakon upisa, a prije početka prvog semestra, kandidati imaju obvezu završiti temeljnu vojničku obuku (gdje još nije jasno u kojoj je to vezi sa 1. kampom, zakazanim tijekom trajanja prve godine studija).

Po dovršetku studija, studenti/kadeti dobivaju naziv i čin poručnika, dužni su obaviti ukupno šest mjeseci stažiranja (tri mjeseca uvođenja u dužnost i tri mjeseca rada na dužnosti s mentorom), te onda dobivaju i raspored na svoju prvu časničku dužnost. Iako bi se na prvi pogled stekao dojam da je tu riječ o reformiranju cjelokupnog sustava vojnog obrazovanja u RH, taj dojam vara. Naime, već prvi uvid u naznake novih studijskih programa pokazuje kako su oni centrirani na Hrvatsku kopnenu vojsku – dok nije jasno kako će i kada Hrvatska mornarica te zrakoplovstvo prestati sa svojim samostalnim plesom u civilno-vojnome obrazovnom vakuumu.

Program “vojno vođenje i upravljanje”

Studij Vojnog vođenja i upravljanja (VviU) primarno je usmjeren na područje društvenih znanosti. Na njemu bi tijekom ukupno osam semestara trebali predavati profesori zagrebačkog Sveučilišta, u suradnji s nastavnim kadrom Hrvatskog vojnog učilišta i OS RH. Sama će se nastava izvoditi u prostorima HVU “Petar Zrinski” u Zagrebu, te u nastavno-obučnim središtima Hrvatske kopnene vojske. Za upis na ovaj studijski smjer, posebno se bitnim smatra ishod državne mature u predmetima: hrvatski i engleski (po 25 posto bodovanja), te matematika (20 posto).

Budući se tu radi o programu za potrebe OS RH, uz tipične akademske sadržaje, u program su uključeni i vojni sadržaji predviđeni za dostizanje kompetencija potrebnih za prvu časničku dužnost. To se ogleda i u rezultatu studija, gdje se uz akademski naziv prvostupnika (baccalaureus) Vojnog vođenja i upravljanja stiče i čin poručnika roda pješaštvo, vojna policija i vojno-obavještajnog roda. Ujedno, plan je i da se takve prvostupnike onda i zaposli u postrojbama OS RH, na ustrojbenim mjestima shodnim prvim časničkim dužnostima.

Program “vojno inženjerstvo”

Studij Vojnog inženjerstva (VI) je preddiplomski sveučilišni studij, usmjeren na sabrano “tehničko područje”. Iako formalno namijenjen za obrazovanje budućih časnika Oružanih snaga RH, a razvijen je u suradnji OS RH i Sveučilišta u Zagrebu, uz tipične akademske sadržaje primarni mu je cilj davanje kompetencija za prvu časničku dužnost u Hrvatskoj kopnenoj vojsci (HKoV). Jednako kao i kod Studija Vojnog vođenja i upravljanja, i za vojno inženjerstvo je planirano angažiranje profesora zagrebačkog Sveučilišta, zajedno s osobljem Hrvatskog vojnog učilišta te Oružanih snaga RH. I tu bi se nastava trebala najvećim dijelom izvoditi u prostorima HVU „Petar Zrinski“ u Zagrebu, te nastavno-obučnih centara Hrvatske kopnene vojske. Za njegov upis posebno su bitni ishodi državne mature iz matematike (30 posto bodovanja), a malo manje iz hrvatskog i engleskog jezika (svaki po 20 posto bodovanja).

Nakon osam semestara nastave i skupljanja 240 ECTS bodova, diplomanti Vojnog inženjerstva stječu akademski naziv prvostupnika (baccalaureus) vojnog inženjerstva i čin poručnika (roda oklopništvo, pješaštvo, topništvo, inženjerija, veza, NBKO, protuzračna obrana, motrenje i navođenje ili tehničke službe). Po završetku studija, prvostupnike bi navodno također trebao čekati posao u postrojbama OS RH, na mjestima shodnim prvim časničkim dužnostima.

Vojno-obučni sadržaji u studijskim programima

Uz akademski dio spomenutih studijskih programa, za polaznike je predviđeno paralelno prolaženje i programa klasične vojne obuke – od temeljne vojničke, pa do obuke zapovjednika desetina i zapovjednika vodova. Ta vojna obuka bi se također trebala provoditi u okviru HVU “Petar Zrinski”, zajedno sa dodatkom “u drugim nastavnim i obučnim kapacitetima grana Oružanih snaga RH“. Kako je u cjelini riječ o programu vidljivo centriranom na Hrvatsku kopnenu vojsku (HKoV), zanimljivo je opet to nastojanje ostavljanja dojma da i preostale dvije grane OS RH kao da imaju nešto s čitavom ovom stvari.

Ujedno, najavljeno je i održavanje 4 odvojena niza vojnih kampova za polaznike novog sustava vojnih studija. Uz napomenu kako će se ti kampovi organizirati u zimskim i ljetnim uvjetima, specificirani su: (1) vojni kamp 1 (temeljna vojna obuka) – na prvoj godini studija, (2) vojni kamp 2 (vođa tima)  – na drugoj godini studija, (3) vojni kamp 3 (vođa desetine) – na trećoj godini studija, i konačno (4) vojni kamp 4 (zapovjednik voda) – na četvrtoj godini studija.

Prava i obveze studenata

Postani kadet - jedi badava!

Postani kadet – jedi badava!

Za studente/kadete dvaju novih studijskih programa po upisu slijedi potpisivanje ugovora s Ministarstvom obrane RH. Među ostalim, njime se stiče pravo na: (1) novčanu stipendiju (od 800 do 1300 kn), (2) smještaj i prehranu, (3) potrebnu literaturu, (4) vojnu odoru i sportsku opremu, te (5) naknadu putnih troškova. Iako se tu radi o doista neophodnim potrepštinama, bilo bi šteta da se čitava promocija nove vojne izobrazbe ponovo svede na uzastopno glasno nabrajanje tih “badava” stvari, kao što je to učinjeno više putu u prošlosti.

Nakon uspješnog dovršetka studija, kadete čeka promocija u naziv i čin, već spomenuto stažiranje, a onda i raspored na prvu časničku dužnost – “zapovjednik voda u postrojbama OS RH“, očigledno u okviru HKoV. Samim potpisom Ugovora o školovanju, kadeti se obvezuju provesti u obrambenome sustavu barem 8 godina (“ostanak u službi u OS RH u dvostrukom trajanju školovanja“).

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.