RTOP “Dubrovnik” opet na Mediteran

 

Na prošlotjednoj prvoj sjednici u mandatu nove Vlade Andreja Plenkovića usvojen je „Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru „Sea Guardian“ u Sredozemlju“. Bilo je to ujedno i prvo službeno pojavljivanje Marija Banožića u svojstvu ministra obrane, u ulozi obrazlagatelja ove točke dnevnoga reda.

„Operacija potpore miru ‘SEA GUARDIAN’ je NATO vođena operacija koja doprinosi razvoju pomorske sigurnosti, osiguranju slobode plovidbe i borbi protiv proliferacije oružja za masovno uništenje, te razvoju sposobnosti ratnih mornarica partnerskih država u Sredozemlju, te značajno unaprijedila sigurnost u Sredozemlju. Uspješnost ove operacije ima izravni učinak i na potencijalne sigurnosne prijetnje, održavanje sigurnog i stabilnog stanja u bližem području – prostoru europskoga mora. Na temelju raščlambe našeg sudjelovanja u operaciji 2018. i 2019. godine, implementacijom stečenih iskustava i naučenih lekcija, značajno su unaprijeđuju sposobnosti Hrvatske ratne mornarice za provedbu misija i zadaća, te bi se sudjelovanjem u operaciji nastavio proces razvoja sposobnosti za djelovanje sa snagama drugih država članica NATO-a, ali i razvoj sposobnosti za zaštitu nacionalnih interesa kao temeljne zadaće Hrvatske vojske. Uz to, Republika Hrvatska potvrđuje da je vjerodostojna saveznica koja doprinosi operacijama i drugim aktivnostima NATO-a.

Stoga se predlaže da se u operaciju potpore miru ‘SEA GUARDIAN’ u Sredozemlju 2020. uputi do 35 pripadnika OS RH brodom HRM. Planirano upućivanje u operaciju je brodom ‘Dubrovnik’ klase Helsinki početkom rujna ove godine u trajanju od oko 20 dana. Financijska sredstva za provedbu ove odluke osigurana su u Državnom proračunu na razdjelu Ministarstva obrane i iznose oko 1,2 milijuna kuna“,

pročitao je ministar Banožić, zatraživši od kolega ministara podršku za ponovni angažman HRM-a u ovoj NATO-operaciji. Naravno, dobio je jednoglasnu podršku, čime je ovaj prijedlog prešao u ingerenciju Sabora, koji bi o tome trebao raspravljati sutra, 30. srpnja.

Nakon potvrde u Saboru, koja će neminovno uslijediti, RTOP-42 „Dubrovnik“ ponovno se nakon punih godinu dana vraća na Mediteran. Uz sam brod i njegovu posadu, sastavni dio hrvatskog tima u „Sea Guardianu“ čini i tim za pregled broda, i to isključivo za preglede nevojnih brodova za koje pregled odobrava zapovjednik broda. Prošle godine, RTOP-42 „Dubrovnik“ bio je na čelu skupine u kojoj je sudjelovala i španjolska podmornica „Mistral“ (S-73), portugalski patrolni avion P-3C, kao i AWACS zrakoplovi iz sastava NATO Zračnog zapovjedništva. Pritom je zanimljivo primijetiti da je prošle godine za operaciju „Sea Guardian“ MORH izdvojio 7.029.320 kn, dok je ministar Banožić prošloga tjedna naveo da će ovogodišnji trotjedni angažman na Mediteranu koštati 1,2 milijuna kuna. Za usporedbu, isti takav NATO angažman RTOP-41 „Vukovar“ 2018. godine koštao je 2,13 milijuna kuna. Nažalost, MORH nije ni na koji način obrazložio ove razlike.

Zašto je došlo do takve razlike trebalo bi biti jasno iz izvješća o sudjelovanju HRM i OS RH u operaciji „Sea Guardian“ koje Vlada podnosi Hrvatskom saboru po okončanju angažmana. Naime, u već pripremljenoj „Odluci o sudjelovanju OS RH u operaciji potpore miru „Sea Guardian“ u Sredozemlju“ (koja će stupiti na snagu po izglasavanju u Saboru) u točki 2. izričito stoji:

„Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da nakon završetka sudjelovanja Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru iz točke I. ove Odluke podnese izvješće Hrvatskome saboru“.

Istu takvu obvezu Vlada je preuzela i prošle godine, kao i 2018. nakon sudjelovanja RTOP-41 „Vukovar“ u operaciji „Sea Guardian“. No niti jednom to izvješće nije upućeno na raspravu u nadležni Odbor za obranu, niti na plenarnu sjednicu Sabora. Time Sabor ne ispunjava osnovnu ulogu – parlamentarni nadzor Oružanih snaga RH, što je MORH uzeo kao sada već uobičajenu praksu.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.