Pričuva OS RH iznova u Osijeku

 

Današnja oblačna i tmurna subota lako bi mogla biti jedan prilično bitan dan za Oružane snage Republike Hrvatske. Naime, na prostorima objekta “Pampas”, poznatog vojnog strelišta u Osijeku, danas je po prvi put u proteklih gotovo 20 godina ponovo postrojena jedna postrojba pričuvnog sastava OS RH – 1. pješačka bojna 2. pješačke pukovnije Hrvatske kopnene vojske. U njenom je sastavu pred izaslanicom ministra obrane Sunčanom Vukelić (ujedno i pomoćnicom ministra za kadrovska pitanja), te generalima Dragom Lovrićem (načelnik GS OS RH), Matom Ostovićem (zapovjednik HKoV) te Mirkom Šundovom (glavni inspektor obrane) osvanulo ukupno 590 pričuvnika – od toga, 584 muškaraca i 6 žena. Pa ipak, za punije razumijevanje značaja današnjeg događanja treba se vratiti ponešto u prošlost.

Nakon brojnih godina postojanja pričuve samo na papiru – bez da se ljude ikad pozvalo i postrojilo, a kamoli uvježbavali ili praktično koristilo – proteklih je godina postalo jasno da pričuva OS RH zapravo ne postoji. Dok smo o tome već pisali na portalu Obris.org, spomenimo da su praktični koraci za promjenu ovoga stanja krenuli početkom ove, 2014. godine. Naime, u ožujku ove godine je konačno bio propisan novi mobilizacijski razvoj OS RH, u kojem je predviđena i pričuva. Tim temeljem su onda krenule u praksu i nove knjige ustroja, u kojima je predviđena veličina te nove pričuve od maksimalno 20 tisuća ljudi, da bi njen sastav bio definiran kroz ukupno 12 postrojbi – 6 pješačkih pukovnija (sa po 5 pješačkih bojni svaka), dvije topničko-raketne pukovnije, jedna pukovnija PZO, logistička pukovnija, te još po samostalna bojna inženjerije i veze.

Za popunu ove željene strukture krenulo se u reviziju postojećih vojnih evidencija, kojom je trenutno pronađeno oko 18 tisuća vojnih obveznika koje se planira uvrstiti u pričuvu OS RH. Kako stvari stoje, prema podacima dostupnim za prve 2 od ukupno potrebnih 30 pješačkih bojni, izgleda da tu oko 50 posto procjenjivanog ljudstva zadovoljava aktualne kriterije i zapravo dolazi u obzir za stvarno pozivanje u pričuvu. U slučaju današnjeg postrojavanja u Osijeku navodno se prvotno razmatralo ukupno 1245 vojnih obveznika, da bi onda njih 651 (52,3 posto) i zaista bilo pozvano na postrojavanje. Od tog se broja odazval0 593 osoba (91,1 posto), da bi na kraju bilo postrojeno spomenutih 590 ljudi (90,6 posto) – što i nije loše za aktivnost koja tek kreće, uz brojne nepoznanice. Za predstojeće postrojavanje druge po redu bojne, one u Dubrovniku, u razmatranje se uzelo ukupno 1085 vojnih obveznika, dok se na samo postrojavanje krenulo zvati opet 651 pričuvnika – kakav će tu biti odaziv znat će se krajem mjeseca, kad ta aktivnost dođe i u svoju praktičnu provedbu.

Pri tome, nedvojbeno je da se za popunu ljudstva ovih pričuvnih bojni biralo obveznike oko 35 godina starosti, dobroga zdravlja, po mogućnosti nezaposlene, te s obavljenom obukom i  službom u OS RH. Za časnički i dočasnički kadar su uvjeti bili slični, jedino uz prosječnu starost od 55 godina. Što se opreme takvih pričuvnih postrojbi tiče, njihovi su pripadnici iz vojnih skladišta zadužili nove vojne odore starog maskirnog uzorka, nove čizme i ponešto dodatne opreme – dok je današnje postrojavanje održano bez podjele ručnog naoružanja. Iz vojnih izvora se ipak saznaje da je njihovo oružje pripremljeno – i da se tu radi o jurišnim puškama AK-47, pohranjenima u vojnim skladištima. Dakle, radi se tu o opremi i naoružanju s kojim bi pripadnici ovakvih pričuvnih postrojbi trebali biti načelno upoznati – što će za sada omogućiti i ponešto skromniji raspon obuke ove nove pričuve. Naime, iako će se postupno krenuti i s programom obuke pričuvnih postrojbi, u prvo vrijeme tu treba očekivati tek kratko osvježavanje starih znanja i vještina za ključno osoblje novoustrojene rezerve – gdje se spominje po 7 dana obuke za njene časnike i dočasnike. Plan je da takva obuka ukupno košta oko 110 kuna po danu, no to je tek dio ukupnih troškova, koji će zasigurno i rasti s aktiviranjem daljnjih dijelova planiranog sustava pričuve OS RH.

Brigada Nacionalne garde iz Wisconsina, oko 3200 ljudi u 8 skupina razine bojne

Brigada Nacionalne garde iz Wisconsina, oko 3200 ljudi u 8 skupina razine bojne

Ukupni troškovi obnove ovoga dijela obrambenog sustava RH bi se trebali kretati unutar iznosa od 50 do 100 tisuća kuna po pojedinom postrojavanjima pričuvnika. Pri tome, uz naknade samim pričuvnicima (putni troškovi, a možda i dnevnice), riječ je tu i o nizu ugovora koje će Ministarstvo obrane sklapati s poslodavcima pričuvnika – ne bi li oni tijekom pozivanja u pričuvu dobivali svoj redoviti osobni dohodak, s normalnim obračunom i radnog te mirovinskog staža, što bi sve onda MORH nadoknadio poslodavcima. Upravo da bi se smanjilo takve troškove je i ovo današnje postrojavanje organizirano u subotu – ne bi li se smanjio broj ljudi koje tog dana rade, a onda i broj spomenutih naknada poslodavcima – dok će konkretni troškovi današnje pričuvne aktivnosti biti poznati uskoro, kad se prikupe računi, i obračunaju spomenute naknade.

Kako bilo da bilo, s vrha OS RH smo za portal Obris.org saznali da je postrojavanje u Osijeku prošlo iznimno dobro, dok se očekuje da će tako postrojena vojna jedinica od danas biti spremna i za moguća skora djelovanja pri suzbijanju elementarnih nepogoda ili drugih prijetnji. Pri tome, očekuje se da će za njihovo ponovno okupljanje biti potrebno između 6 i 10 sati – što zvuči prilično optimistično, svrstavajući spomenutu 1. pješačku bojnu 2. pješačke pukovnije gotovo pa među snage brzog odgovora.

———————————————-

08.11.2014 - gen. Drago Lovrić - Postrojavanje prve od novih pričuvnih bojni OS RH      

———————————————-

Za kraj spomenimo i činjenicu da nije bilo veliko čudo da se pričuvu krenulo uspostavljati kroz postrojbe razine bojne. To je razina koja već neko vrijeme formalno predstavlja osnovu Oružanih snaga RH – kako u tuzemsvu, tako i u vojnim misijama van RH. Pa ipak, nije baš jasno zašto se te pričuvne bojne odlučilo na višoj razini ustrojavati u administrativne jedinice razine pukovnije, a ne u sustav pričuvnih brigada. Naime, iako je jasno da se tu radi tek o administrativnim postrojbama, i da je tzv. pukovnijski sustav donekle tradicionalan na prostoru Hrvatske, posljednjih je godina izgledalo da je taj oblik vojne organizacije u RH bio prevladan te zamijenjen modernijim tzv. brigadnim sustavom osnovne vojne organizacije. Naravno, imajući u vidu praksu OS RH, ovo je uvelike jedno teorijsko pitanje – budući su to oružane snage u kojima su se svi oblici organskih postrojbi uvelike pokazali tek formom na papiru, dok ionako sve stvarne poslove rade svakojake “namjenski organizirane snage” (NOS) – koje se iznova sklapa za gotovo svaku konkretnu aktivnost.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.