OS RH primaju nova 622 zaposlenika u 2015. godini

 

Oružane snage RH ove će godine primiti u službu novih 622 ljudi, a 200 dosadašnjih zaposlenih dočasnika promaknuti u časnike. Odlučila je tako Vlada na današnjoj 213. sjednici temeljem Plana prijma osoblja u djelatnu vojnu službu za 2015. godinu, kojeg je sastavila Personalna uprava GS OS RH i Središnjica za upravljanje osobljem. Bez ulaženja u detalje ovogodišnjeg zapošljavanja u OS RH, ministar obrane Ante Kotromanović rekao je ukratko:

„Ovdje se radi o prijemu, planskom prijemu osoblja u djelatnu vojnu službu za 2015. godinu. Radi se o 550 vojnika, 82 časnika iz redova kadeta i vojnih stipendista, o prijemu 200 dočasnika – iz kategorija vojnike u dočasnike… Recimo samo za primjer: prošle godine je izašlo iz sustava 1480 vojnika, dočasnika, časnika, i službenika iz Ministarstva obrane. Tako da zanavljamo ljude, smanjit ćemo taj prosjek godina, sredstva smo osigurali za ovu godinu. Po Zakonu o službi Vlada je odgovorna za donošenje ovakvog Plana, predlažem da ga usvoji.“

I usvojila ga.!

Plan prijma koji se danas našao na Vladi ponešto je drugačiji od dosadašnjih – detaljniji je i ujedno transparentniji nego ranijih godina. Skupine koje ove godine mogu računati na posao u OS RH podijeljene su u nekoliko kategorija: (1) prvi prijam u službu – 622 ljudi, (2) prijam dočasnika – 200 ljudi, (3) kandidati koji završavaju osposobljavanje za časnika u 2015. – 74 ljudi, te (4) dočasnici i vojnici/mornari iz sustava koji se upućuju na osposobljavanje za časnika – 8 ljudi. Ukupno – 904 osoba može se nadati boljoj budućnosti u sklopu OS RH. Prva skupina – prvi prijam u službu – također je podijeljena na nekoliko skupina, pa se tako planira u ovoj godini primiti u službu 44 kadeta i vojna stipendista, 28 kandidata za časnike s tržišta rada, te 550 vojnika/mornara.

Planom za 2015. godinu predviđen je prijam 550 kandidata za vojnike/mornare s kojima će biti potpisani ugovori o vojničkoj službi u trajanju od tri godine (borbeni rodovi 213, rodovi borbene potpore 195 i službe 142), te prijam 80 kandidata za časnike s kojima će biti potpisani ugovori o osposobljavanju za časnike. Prijam dočasnika odnosi se isključivo na ugovorne vojnike/mornare, pa oni nisu novozaposleno osoblje, već samo osoblje koje izobrazbom i promicanjem mijenja kategoriju. U ovogodišnjem Planu obuhvaćena je promjena kategorije kandidata za časnike (bivših kadeta i vojnih stipendista te vojnika i dočasnika te kandidata s tržišta rada) u časnike po završetku temeljne časničke izobrazbe.

Glavni stožer OS RH utvrdit će strukturu prema rodu/službi/struci, te njihovim specijalnostima, u skladu s potrebama za popunu ustrojstvenih jedinica OS najkasnije četiri mjeseca prije početka osposobljavanja za časnike, odnosno prijma kandidata za vojnike/mornare.

Dinamika prijma kandidata za vojničke i časničke dužnosti uskladit će se s dinamikom provedbe dragovoljnoga vojnog osposobljavanja odnosno s početkom osposobljavanja za časnike. Tako se planira: (a) u 1. tromjesečju – prijam pet kadeta/vojnih stipendista nakon završetka školovanja na temelju ugovora o školovanju-stipendiranju; (b) u 2. tromjesečju – prijam 10 kadeta/vojnih stipendista nakon završetka školovanja na temelju ugovora o školovanju-stipendiranju, te – prijam 275 kandidata za vojnike/mornare iz naraštaja dragovoljnoga vojnog osposobljavanja prethodnih godina i tekuće godine, kao i – 74 polaznika temeljne časničke izobrazbe; (c) u 3. tromjesečju – prijam 24 kadeta/vojna stipendista nakon završetka školovanja na temelju ugovora o školovanju-stipendiranju, te − prijam 28 kandidata za časnike s tržišta rada, potom- prijam 275 kandidata za vojnike/mornare iz naraštaja dragovoljnoga vojnog osposobljavanja prethodnih godina i tekuće godine, kao i – odabir i prijam osam kandidata iz sustava (djelatnih vojnika/mornara i dočasnika) za osposobljavanje za časnike (uz napomenu: ako broj kandidata kadeta/vojnih stipendista i kandidata s tržišta rada bude manji od planiranoga, bit će primljen veći broj kandidata iz ove skupine), i (d) u 4. tromjesečju: prijam pet kadeta/vojnih stipendista nakon završetka školovanja na temelju ugovora o školovanju-stipendiranju.

 

U 2. tromjesečju, rekosmo, plan je da se u časnike unaprijede 74 polaznika temeljne časničke izobrazbe – tu je poznat čak i datum kada će se to dogoditi – bit će to 25. lipnja 2015., kada će se na časničke dužnosti rasporediti osobe koje su već u djelatnoj vojnoj službi, i to kao bivši kadeti primljeni u djelatnu vojnu službu na temelju ugovora o školovanju (44), bivši vojni stipendisti primljeni u djelatnu vojnu službu na temelju ugovora o stipendiranju (1), te dočasnici i vojnici/mornari iz sustava upućeni na školovanje (29).

U 3. tromjesečju s tržišta rada primit će se 28 kandidata za časnike. U MORH-u i OS RH nadaju se da će to biti 20 doktora medicine (za popunu zdravstvene službe – opća medicinska specijalnost), te 8  kandidata za popunu kritičnih VSSp-a časnika vojnih specijalista u skladu s potrebama Oružanih snaga Republike Hrvatske (okvir potreba obuhvaća časnike za meteorologiju – četiri, dva – tehnologa i dva glazbenika – primarno tutista).

Uz kandidate za časnike obavit će se i prijam 200 kandidata u djelatnu vojnu službu na neodređeno vrijeme, a na dočasničke dužnosti. Među dočasnike bit će primljeno 176 kandidata isključivo iz redova ugovornih vojnika/mornara, s kojima će se pri prijmu u djelatnu vojnu službu na neodređeno vrijeme raskinuti njihovi prijašnji ugovori o vojničkoj službi. Uz navedenu skupinu primit će se i 24 kandidata za popunu kritičnih VSSp-a dočasnika vojnih specijalista, u skladu s potrebama Oružanih snaga Republike Hrvatske. Potrebe tu obuhvaćaju stručno osoblje za računalne sustave, za održavanje, za naoružanje, za optičke instrumente i ciljničke sprave, za agregate i izvore struje, defektante, pirotehničare, raketne tehničare te glazbenike. Ovi će se kandidati primiti na temelju javnoga natječaja.

MORH i GS procjenjuju i eventualne rizike koji bi mogli poremetiti ostvarenje ovogodišnjeg Plana prijma – to je prije svega nedostatak odaziv kandidata – doktora medicine, kandidata za prijam na vojničke dužnosti, te nedostatno zanimanje i broj kandidata za časnike iz sustava. Od ovih navedenih strahova, realan je tek prvi – nedovoljan broj zainteresiranih liječnika, kojih ionako u RH ima nedovoljno, a i oni postojeći razmišljaju o odlasku u inozemstvo. Zato će biti zanimljivo vidjeti je li pojačana promidžba, kako se planira ovim dokumentom, dovoljna da privuče mladog i ambicioznog doktora medicine na rad u Oružane snage.

Za provedbu ovogodišnjeg Plana prijma osigurano je iz proračuna Ministarstva obrane, u okviru Programa P02 – Upravljanje i potpora osoblju pod Aktivnosti 22A – Prijam osoblja i izobrazba; čak 442.000,00 kn za preglede, oglašavanje i promidžbu, odnosno za sve aktivnosti do prijma kandidata za časnike i vojnike/mornare u djelatnu vojnu službu.  Ukupan bruto trošak rashoda za novozaposlene procijenjen je u ukupnom iznosu od 20.430.000,00 kuna, i također je osiguran u Financijskom planu MORH-a za 2015. godinu u okviru Programa P02 – Upravljanje i potpora osoblju, u sklopu financijski najveće Aktivnosti 21A – Troškovi osoblja i personalna potpora.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.