Ima li kandidata za posao u OS RH?

 

Vlada je na današnjoj 22. sjednici, održanoj u Sisku, konačno usvojila Plan prijma osoblja u djelatnu vojnu službu za 2017. godinu. Plan je donekle sličan onom prošlogodišnjem, ukupno se odnosi na 1.317 radnih mjesta (od čega će 855 biti popunjeno s burze rada), a njime je obuhvaćena promjena kategorije kandidata za časnike (kadeta, vojnika/mornara i dočasnika) prijmom u časnike po završetku temeljne časničke izobrazbe. Za prijam kandidata Glavni stožer OS RH utvrdit će strukturu prema rodu/službi/struci, te njihovim specijalnostima u skladu s potrebama za popunom ustrojstvenih jedinica OS RH. Plan prijma je svojim kolegama ministrima ukratko obrazložio ministar obrane Damir Krstičević:

„Uz plansko izdvajanje i promicanje osoblja značajno utječe plan prijema i odabira osoblja u OS RH. Namjera je da se planskim prijemom osoblja u djelatnu vojnu službu poboljša dobna i obrazovna struktura osoblja, čime se istodobno oblikuje personalna struktura. Predloženim planom za 2017. godinu predviđen je prijem 782 vojnika s kojima će biti potpisani ugovori o službi u trajanju do 4 godine, 38 časnika, 28 vojnih specijalista i 7 službenika u OS, odnosno ukupno 855 osoba s tržišta rada. Navedeno predstavlja kontinuirani proces i planski prijem mladih ljudi u naše Oružane snage, koji se provodio i prethodnih godina. Za provedbu ovog plana osigurana su sredstva u Financijskom planu Ministarstva obrane za 2017. godinu. U skladu sa Zakonom o službi u OS RH, za donošenje ovog plana nadležna je Vlada RH“.

Plan prijma Vlada je potom jednoglasno usvojila.

Koliko ljudi?

Planom prijma za 2017. godinu predviđen je prijam:

  • 782 vojnika/mornara s tržišta rada putem javnog natječaja s kojima će biti potpisani ugovori o vojničkoj službi u trajanju do četiri godine
  • 350 dočasnika iz obrambenog sustava koji će biti primani između ugovornih vojnika/mornara
  • 100 kandidata za časnike s kojima će biti potpisani ugovori o osposobljavanju za časnike, i to iz tri odvojena kadrovska izvora: (1) dio putem internog oglasa (62), (2) dio putem javnog natječaja (29) te (3) dio od kadeta (9)
  • 78 vojnih specijalista, putem (1) internog oglasa (50) i (2) javnog natječaja (28)
  • 7 državnih službenika putem javnog natječaja od čega 4 profesora-nastavnika izabrana u znanstveno-nastavno zvanje za provedbu studijskih programa.

Kada će se primati?

Dinamika prijma pokazuje da je za većinu kategorija prvo tromjesečje već izgubljeno. Konkretno, prijam 782 kandidata za vojnike/mornare iz naraštaja dragovoljnog vojnog osposobljavanja prethodnih godina i 2017. godine obavit će se u II. tromjesečju (400) i III. tromjesečju (382).

Novi dočasnici – njih 350 – birat će se isključivo između vojnika/mornara koji su završili prvu razinu dočasničke vojne izobrazbe, i to: 160 u 1. tromjesečju, 100 u 2. tromjesečju i 90 u posljednjem, 4. tromjesečju. Sa svima koji će na ovaj način biti primljeni u djelatnu vojnu službu na neodređeno vrijeme automatski će se raskinuti postojeći ugovori o vojničkoj službi.

Dinamika prijma kandidata za časničke dužnosti uskladit će se s početkom osposobljavanja za časnike. Prema netom usvojenom Planu, temeljem ugovora o školovanju sklopljenih 2013. godine izvršit će se prijam kadeta (9) nakon završetka njihova školovanja, odnosno u 2. tromjesečju ove godine. Prijam kandidata za časnike (29) s tržišta rada nedostajućih struka (15 doktora medicine, tri magistra psihologije, tri magistra prava, tri magistra fizike – smjer meteorologije, pet prvostupnika aeronautike) planiran je za 3. tromjesečje 2017. Pored navedenih kandidata s tržišta rada i kadeta, 62 mjesta bit će popunjena djelatnim dočasnicima i vojnicima/mornarima iz sustava upućenim na osposobljavanje za kandidate za časnike, i to također u 3. tromjesečju.

Tijekom ove 2017. godine, završetkom prve razine slijedno-rastuće časničke izobrazbe i dodjelom čina poručnika/ poručnika korvete te rasporedom na časničke dužnosti, časnicima će postati ukupno 108 kandidata. Navedeni kandidati su djelatni dočasnici i vojnici/mornari iz sustava i kandidati s tržišta rada upućeni na osposobljavanje za kandidate za časnike u rujnu 2016. godine.

Ustrojbena mjesta vojnih specijalista popunjavat će se na dva načina: (1) internim oglasom kandidatima iz obrambenog sustava, te (2) javnim natječajem. Na temelju internog oglasa kandidatima iz obrambenog sustava popunit će se do 50 ustrojbenih mjesta vojnih specijalista, a točnu strukturu potreba odredit će Personalna uprava GS OS RH. Na temelju javnog natječaja, u četvrtom tromjesečju 2017. godine, provest će se prijam kandidata za popunu sljedećih ustrojbenih mjesta vojnih specijalista: (1) 25 medicinskih sestara/tehničara, i (2) 3 glazbenika.

Što se državnih službenika tiče, u 4 tromjesečju 2017. bit će primljena 2 profesora engleskog jezika, jedan profesor hrvatskog jezika i književnosti, te 4 profesora-nastavnika izabrana u znanstveno-nastavno zvanje za potrebe provođenja studijskih programa Hrvatskog vojnog učilišta. Primanje ovih specijaliziranih kadrova kao državnih službenika je posebno zanimljivo, s obzirom na činjenicu da se tijekom proteklih godina ovaj tip osoblja namjeravalo tretirati ponešto drugačije – kao javne službenike“.

Koliko to košta?

Za ove aktivnosti Ministarstvo obrane RH u svom je proračunu predvidjelo financijska sredstva na stavkama Programa 2505 -Upravljanje i potpora osoblju, u aktivnosti A545053 – Pribavljanje osoblja i izobrazba, u iznosu od 461.700,00 kuna. Najveći dio tih novaca – 316.350,00 kuna – potrošit će se za promidžbu, natječaje, različite vrste oglašavanja i materijal potreban za tiskanje promidžbenog materijala, te na troškove promidžbenih skupina. Ostatak od  145.350,00 kuna planira se utrošiti na zdravstvene preglede i psihologijska ispitivanja kandidata za prijam DVO i državnih službenika. U MORH-u procjenjuju da će bruto trošak rashoda za novozaposlene biti u ukupnom iznosu od  26.592.600,00 kuna, što je osigurano u proračunu Ministarstva, u okviru Programa 25052 – Upravljanje i potpora osoblju, na stavci aktivnosti A545052 – Troškovi osoblja i personalna potpora.

Mogući nedostaci

Kao i do sada, u MORH-u su predvidjeli i neke rizike s kojima se mogu suočiti pri realizaciji Plana prijma. Oni su uglavnom sažeti kao „nedostatno zanimanje kandidata“ i „nedostatan odaziv kandidata“ što, nažalost, u MORH-u misle suzbijati „usmjeravanjem promidžbe prema ciljanim skupinama“. Kažemo „nažalost“, jer u postojećem Vladinom dokumentu nema ni govora o bilo kakvim dodatnim mjerama poticanja i privlačenja novih kadrova. Kako do sada primjenjivane mjere baš i nisu bile iznimno uspješne, ostaje nam zapravo tek pratiti hoće li npr. medicinskim sestrama baš MORH i OS RH biti zanimljiviji od posla u Njemačkoj, Kanadi ili Irskoj.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.