OS RH primaju 350 vojnika i mornara

 

U skladu s Planom prijma osoblja u 2019. godini, usvojenim na prošlotjednoj sjednici Vlade RH, Ministarstvo obrane raspisalo je danas, 23. siječnja 2019. godine javni natječaj za ugovorni prijam vojnika i mornara u djelatnu vojnu službu, temeljem članka 27. stavka 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

U vojničku službu u trajanju od dvije godine ovim natječajem prima se 350 kandidata, odnosno kandidatkinja za vojnika/mornara, s početkom službe 19. veljače 2019. godine. Kandidati odnosno kandidatkinje će biti raspoređeni u skladu sa stečenom vojnostručnom specijalnosti te mjestu službe sukladno potrebama Oružanih snaga Republike Hrvatske. Prije prijma u službu u Oružane snage Republike Hrvatske kandidati, odnosno kandidatkinje, proći će odabirni postupak tijekom kojeg će kandidati/kandidatkinje koji nisu ispunili uvjete biti isključeni na temelju službenih podataka iz vojne evidencije, rezultata psihologijskih ispitivanja i zdravstvenih pregleda, kao i drugih provjera prema propisima za prijam u djelatnu vojnu službu.

Probni rad vojnika/mornara traje šest mjeseci, a kandidati i kandidatkinje koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. i 35. Zakona: (1) najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje, (2) najviše navršenih 30 godina života do kraja 2019. godine i (3) uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili odslužen vojni rok.

Uz prijavu na natječaj kandidati odnosno kandidatkinje su dužni priložiti (1) presliku osobne iskaznice, (2) rodni list, (3) uvjerenje da se protiv kandidata odnosno kandidatkinje ne vodi kazneni postupak i (4) svjedodžbu/diplomu o završenom obrazovanju. Uvjerenje da se protiv kandidata odnosno kandidatkinje ne vodi kazneni postupak ne smije biti starije od šest mjeseci.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata odnosno kandidatkinje ili Središnjici za upravljanje osobljem, Ilica 256, 10 000 Zagreb, u roku od osam dana računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.