MORH traži vojnike, mornare i doktore

 

U ponedjeljak 10. srpnja 2017. godine, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je natječaje za ugovorni prijam u djelatnu vojnu službu 382 vojnika/mornara, te 15 časnika, konkretno – doktora/doktorica medicine. Ovi su potezi u skladu s Planom prijma osoblja u djelatnu vojnu službu za 2017. godinu, kojeg je 23. veljače ove godine Vlada RH usvojila na svojoj 22. sjednici. Što se kvote za vojnike/mornare tiče, riječ je o broju koji točno odgovara do sada objavljenim planovima. Nakon što je 17. ožujka raspisan natječaj za 400 novih vojnika/mornara, kako je u Planu prijma bilo najavljeno za II. tromjesečje 2017. godine, sada je na red došao natječaj za još 382 ljudi najavljivan za III. tromjesečje ove godine. Time je ispunjena kompletna ovogodišnja kvota, projicirana na ukupno 782 nova vojnika/mornara u OS RH tijekom 2017. godine – koje se u OS RH prima na prvi ugovor u trajanju od četiri godine, s početkom službe zakazanim za 26. rujna ove godine.

Za razliku od prijma vojnika/mornara, ovoga puta nema raspisa natječaja za nove dočasnike koje se isključivo bira iz reda vojnika/mornara koji su završili prvu razinu dočasničke vojne izobrazbe – to je predviđeno za zadnji kvartal ove godine (kada bi u sustavu trebalo biti mjesta za još 90 ljudi). No, kao što je MORH krajem ožujka natječajem tražio 14 kandidata za časnike u specijalnostima aeronautika, pravo, psihologija, fizika i geofizika – 10. srpnja se krenulo tražiti preostalih ukupno 15 kandidata i kandidatkinja radi osposobljavanja za časnike/ce zdravstvene službe, što je ostatak kvote od ukupno 29 budućih časnika koje se najavilo primiti s tržišta rada u tijekom 2017. godine. Time se u III tromjesečju 2017. ponovo traži osobe s diplomama medicine (nije potreban stručni ispit), a temeljem ovoga poziva trebala bi ih čekati časnička obuka u trajanju od ukupno dva mjeseca, a s kojom bi se započelo u rujnu ove godine.

Sve osobe zainteresirane za posao vojnika/mornara trebaju svoje prijave podnijeti (1) Područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta, ili (2) Središnjici za upravljanje osobljem, dok kandidati za časnike i časnice zdravstvene službe svoje dokumente dostavljaju Upravi za ljudske potencijale, Sektoru za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Stančićeva 6. Za obje kategorije traženog osoblja je zadan isti prijavni rok – 30 dana računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama (što je zaključno do petka 11. kolovoza, budući je natječaj objavljen 12. srpnja 2017. godine, NN 67/17).

Uvjeti za buduće djelatne vojne osobe

Na natječaj za ugovorni prijam vojnika/mornara mogu se prijaviti osobe koje zadovoljavaju opće uvjete za prijam u OS RH (po Zakonu o službi u OS RH), kao i posebne uvjete – (1) srednju stručnu spremu, (2) najviše navršenih 27 godina života do kraja 2017. godine, i (3) uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili odslužen vojni rok. Ovdje je posebno zanimljiv ovaj treći posebni uvjet, u kojem se i dalje spominje služenje vojnoga roka. Ovaj je dio spomenutog uvjeta potpuno promašen, i u natječaju se pojavljuje iz čiste birokratske inertnosti hrvatskog obrambenog sustava. Naime, budući je služenje vojnoga roka u RH zamrznuto od kraja 2007. godine – s ovom su godinom svi tadašnji ročnici prešli dobnu granicu od 27 godina starosti (navedenu u posebnom uvjetu pod rednim brojem 2), te time više uopće nisu podobni za prijavu na ovaj natječaj. Pa ipak, MORH već po drugi put ove godine za buduće vojnike/mornare ponavlja i spomen “odsluženja vojnoga roka“, umjesto da konačno formular natječaja uskladi s realnošću.

Imajući u vidu da je 17. lipnja 2017. godine ukupno 397 ročnika (od toga 94 žene) iz 19. naraštaja dragovoljnog vojnog osposobljavanja položilo prisegu domovini, uz malo sreće trebalo bi biti i dovoljno kandidata za mjesta profesionalnih vojnika te mornara. Kako bilo da bilo, svi ti potencijalni kandidati te kandidatkinje će, prije prijma u OS RH, proći i dodatni odabirni postupak prema propisanim uvjetima za utvrđivanje zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske. Sam izbor kandidata provodit će povjerenstvo koje imenuje ministar obrane, a izabrani kandidati bit će raspoređeni po rodovima i službama, te mjestu službe sukladno potrebama. Nakon isteka prvoga vojničkog ugovora, vojnici i mornari moći će sklopiti i drugi (5 godina), te treći vojnički ugovor (6 godina trajanja). Kada je nedavno govorio pred saborskim Odborom za obranu o Godišnjem izvješću o obrani u 2016. godini, ministar obrane Damir Krstičević najavio je mjere kojim će se pokušati rješavati akutni problem nedostatka vojnika u gardijskim brigadama – tako da se trenutno raspisani natječaj i “potrebe službe” može promatrati i u tom svjetlu.

Za razliku od vojnika/mornara, za buduće časnike i časnice zdravstvene službe, uz već spomenute opće uvjete za prijam u OS RH (po članku 34. Zakona o službi u OS RH), traže se i ponešto drugačiji posebni uvjeti – (1) najviše navršenih 30 godina života do kraja 2017. godine i odslužen vojni rok ili uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja, odnosno (2) najviše navršenih 29 godina života do kraja 2017. za kandidate koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili odslužili vojni rok (koje onda čeka i dragovoljno vojno osposobljavanje po posebnom programu). Oni će proći odabirni postupak u skladu s Pravilnikom o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnike (NN br. 158/13), a odabrane osobe bit će po završetku časničke izobrazbe željno primljene u djelatnu vojnu službu, dodijelit će im se prvi časnički čin i bit će raspoređene na svoje prve časničke dužnosti.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.