Traži se 400 novih vojnika i mornara

 

U skladu s ovogodišnjim Planom prijma osoblja, Ministarstvo obrane RH raspisuje natječaj za prijam u djelatnu vojnu službu novih 400 vojnika/mornara. Riječ je ulasku u ugovorni odnos vojničke službe, s početkom službe 16. svibnja 2017. godine, u trajanju od četiri godine, s uključenim probnim radom od šest mjeseci.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati i kandidatkinje koji zadovoljavaju opće Uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske propisane Zakonom o službi u Oružanim snagama RH, te posebne uvjete: (1) minimalno srednju stručnu spremu, (2) najviše navršenih 27 godina života do kraja 2017. godine, i (3) odslužen vojni rok ili uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja. Ovaj posljednji od posebnih uvjeta je naročito zanimljivo formuliran. Naime, ako imamo u vidu činjenicu kako je odsluženje vojnoga roka posljednji put bilo moguće 2007. godine, tako da osobe koje su tada bile punoljetne i tako dale svoj obol domovini ove godine više definitivno ne zadovoljavaju drugi od propisanih posebnih uvjeta – naime, nužno su sve tijekom 2017. godine starije od 27. godina, o čemu smo već kao o kadrovskom problemu pisali na portalu Obris.org.

Kako bilo da bilo, potencijalni kandidati i kandidatkinje trebaju svoje vlastoručno potpisane prijave podnijeti Područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta ili Središnjici za upravljanje osobljem, i to u roku od 15 dana (računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama). Da bi se steklo status kandidata ili kandidatkinje, uz takvu prijavu na natječaj treba priložiti: (1) presliku osobne iskaznice, (2) rodni list, (3) uvjerenje da se protiv kandidata ili kandidatkinje ne vodi kazneni postupak – ne starije od šest mjeseci i (4) svjedodžbu /diplomu o završenom obrazovanju. Te isprave mogu biti priložene u neovjerenoj preslici, da bi se onda nakon izbora priložilo i izvornik ili ovjerenu presliku – kao i potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o do sada navršenom stažu osiguranja.

Priznati kandidati i kandidatkinje bit će testirani kroz odabirni postupak u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službi i kadetsku službu (Narodne novine br. 158/13, 77/15 i 14/17) – ne bi li se utvrdilo da zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u OS RH (Narodne novine, br. 13/14, 134/15, i 138/15). Nakon toga, sam izbor provodi Povjerenstvo koje imenuje ministar obrane, a odabranici će biti raspoređeni po rodovima i službama sukladno potrebama službe. Nakon spomenutog ugovora o prve četiri godine djelatne vojne službe, moći će se sklapati i drugi ugovor o vojničkoj službi u trajanju do pet godina, te treći ugovor u trajanju od još šest godina.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.