Ljeto 2018: MORH traži 234 vojnika i mornara

 

U skladu s važećim Planom prijma novoga ljudstva u obrambeni sustav RH za 2018. godinu, Uprava za ljudske potencijale Ministarstva obrane je danas, 8. kolovoza 2018. godine, raspisala javni natječaj za ugovorni prijam vojnika i mornara u djelatnu vojnu službu OS RH. U vojničku službu će se primiti ukupno 234 kandidata/kandidatkinje za posao vojnika i mornara. U skladu sa zadnjim izmjenama Zakona o službi u Oružanim snagama RH, ovo će ljudstvo biti primljeno na dvije godine (prvi ugovor), s početkom službe 25. rujna 2018. godine i probnim rokom koji je postavljen na zakonski maksimum od ukupno šest mjeseci trajanja. Ovo je treći takav natječaj ove godine, koji doduše krši dinamiku objavljenu 8. veljače u Planu prijma za 2018. godinu. Tada se, naime, za ovu godinu najavilo ukupno tri natječaja, u prvom (200 ljudi), te drugom i četvrtom kvartalu godine (oba po 300 ljudi). Tim su temeljem onda i bili raspisani natječaji 26. veljače (200 kandidata s početkom službe 20. ožujka 2018.) i 11.travnja ove godine (300 kandidata s početkom službe 8. svibnja 2018.), dok se treći ovakav natječaj još neko vrijeme nije očekivalo. Tek ostaje za vidjeti je li u pitanju omanja promjena dinamike pribavljanja osoblja – ili su možda temeljem lošeg dosadašnjeg odaziva kandidata u MORH-u odlučili dodati još jedan natječajni rok u širi dinamički plan pribavljanja osoblja za 2018. godinu (doduše, baš usred ustaljenog perioda visoke sezonske zaposlenosti u RH).

Kandidati, odnosno kandidatkinje za profesionalni sastav OS RH bit će raspoređeni po rodovima i službama, te mjestu službe sukladno potrebama Oružanih snaga Republike Hrvatske, a oni moraju ispunjavati uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske propisane člankom 34. i 35. Zakona o službi u OS RH: (1) najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje, (2) najviše navršenih 30 godina života do kraja 2018. godine, i (3) uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili odslužen vojni rok. Uz to, naravno, treba treba zadovoljiti i zdravstvene, psihološke i sigurnosne uvjete, te biti odgovarajuće tjelesne spremnosti. Ujedno, osobe ne smiju imati aktivni kazneni postupak vođen po službenoj dužnosti, kao ni pravomoćnu osudu za pojedina kaznena djela ili prestanak državne službe zbog teške povrede službene dužnosti u biografiji.

Zakonskim promjenama s kraja ožujka ove godine, upravo je dana mogućnost prijave u status DVO i nešto starijih ljudi (30, umjesto dosadašnjih 27 godina), čime je u praksi produžen dohvat obrambenog sustava RH do ljudi koji su rođeni zaključno do kraja 1989. godine. Riječ je o dodatnim generacijama koje su još odslužile vojni rok prije zamrzavanja ročnog služenja vojne obveze u RH, 1. siječnja 2008. godine. Doduše, tom privremenom mjerom je bazen potencijalnih kandidata za djelatnu vojnu službu proširen samo na kratko, na manje od dvije godine – budući će do kraja 2019. godine napuniti 30 godina života i zadnji od onih što su do kraja 2007. navršili 18 godina, i time bili podobni za tadašnje služenje vojnoga roka (koje je ionako 2007. većina izbjegavala odlaskom na civilno služenje vojne obveze). Naravno, uz manje širenje kruga kandidata za OS RH, riječ je ujedno o mjeri koja loše utječe na ukupnu starost djelatnog sastava OS RH, no izgleda da je to za sada problem zanimljiv tek malobrojnim promatračima stanja u hrvatskom obrambenom sustavu.

Kako bilo da bilo, uz prijavu na natječaj kandidati trebaju područnom odsjeku za poslove obrane (prema mjestu prebivališta), ili Središnjici za upravljanje osobljem (Ilica 256, 10 000 Zagreb) priložiti niz dokumenata: (1) presliku osobne iskaznice, (2) rodni list, (3) uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak i (4) svjedodžbu/diplomu o završenom obrazovanju. Pri tome, uvjerenje da se protiv kandidata, odnosno kandidatkinje, ne vodi kazneni postupak ne smije biti starije od šest mjeseci. Osobe koje zadovoljavaju uvjete moraju sve to dostaviti u roku od 14 dana računajući od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama. Pri tome, osobe koje se ne prijave pravodobno i uredno – neće biti smatrane kandidatima prijavljenim na natječaj. Prije prijma u službu u Oružane snage Republike Hrvatske kandidati odnosno kandidatkinje će proći odabirni postupak tijekom kojeg će biti isključeni oni koji nisu ispunili uvjete na temelju službenih podataka iz vojne evidencije, rezultata psihologijskih ispitivanja, zdravstvenih pregleda i drugih provjera prema propisima za prijam u djelatnu vojnu službu.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.