Oprema se vatrogasno zapovjedno središte

 

Na 86. sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 22. ožujka ove godine, moglo se čuti o osnivanju namjenskog Operativnog vatrogasnog zapovjedništvo RH u Divuljama kod Splita. Ta će organizacijska struktura djelovati od 01. lipnja do 30. rujna ove godine, a obuhvaćat će i namjensko Situacijsko operativno središte – ne bi li se njegovim jedinstvenim, zapovjednim, informacijsko-komunikacijskim sustavom ojačalo efikasnost odgovora „Lijepe naše“ na izazove predstojeće požarne sezone. To bi Situacijsko operativno središte trebalo omogućiti dohvat, prikupljanje, objedinjavanje, obradu i odgovarajuću distribuciju svih informacija i podataka s terena potrebnih za koordiniranje vatrogastva bolje od onog viđenog prošloga ljeta.

Funkcioniranje ovog Situacijskog središta za prvu je silu riješeno dislokacijom Vatrogasnog operativnog središta DUZS-a iz sjedišta iz Zagreba u prostor Državne vatrogasne intervencijske postrojbe, sjedište Divulje. Uz to se najavilo i reorganiziranje, kao i tehničku te kadrovsku nadogradnju opreme spomenutog Vatrogasnog operativnog središta, uz osiguravanje korištenja odgovarajućih informatičkih programa za upravljanje vatrogasnim intervencijama (UVI), s dodatnim GIS alatima. Dok još treba vidjeti kako će taj posao zapravo ići u praksi, već je vidljiv posao namjenske javne nabave kojeg je u ove svrhe raspisalo Ministarstvo obrane Republike Hrvatske 23. ožujka ove godine – samo dan nakon objave osnivanja novih zapovjednih struktura vatrogastva u Dalmaciji.

Žurna javna nabava opreme

Riječ je o žurnoj nabavi opreme namijenjene za opremanje vatrogasnog zapovjedništva u ukupnoj procijenjenoj vrijednosti od 1.080.000,00 kuna bez PDV-a, koja je objavljena 27. ožujka 2018. godine. Konkretno, traži se: (1) Videokonferencijski sustav, (2) Multimedijalni sustav, (3) Sustav za kontribuciju, (4) Mobilni satelitski komplet, i (5) Uređaj za sigurnosnu pohranu podataka (NAS) – gdje će se onda za svaku grupu predmeta sklapati posebni ugovori o nabavi.

Riječ je o postupku javne nabave s prethodnom objavom, koji će biti provođen u dva stupnja, gdje će sposobnim ponuditeljima u drugome stupnju biti predočene detaljne specifikacije tražene opreme. Ipak, vidljivo je da traženi (1) videokonferencijski sustav mora biti temeljen na tehnologiji tvrtke Cisco Systems, koju će se integrirati s ponešto postojeće opreme. Ponuda uz samu tehniku obuhvaća i usluge instalacije, konfiguracije i podrške za novu robu. Spomenuti (2) multimedijalni sustav za vojni dio Operativnog vatrogasnog zapovjedništva Divulje obuhvaća video-matricu od 4 monitora, uz još i dva monitora video-matrice koje će se instalirati u Operativno središte 93. Zrakoplovne baze na Zemuniku. I ovdje se uz opremu traži i instalacija, te edukacija korisnika. Navedeni (3) sustav za kontribuciju zapravo traži opremu za proširenje postojećeg sustava za kontribuciju tvrtke Streambox, kojim se omogućava prijenos video signala uživo s terena (putem 3G/4G, LTE, WiFi, LAN, BGAN i WWAN). Uz opremu se traži i usluga integracije, te podršku za ukupni takav nadograđeni sustav. Uz to se traži i (4) jedan komplet mobilnog satelitskog kompleta za ugradnju u vozilo bazirano na Tooway satelitskom komunikacijskom sustavu, koji će služiti kao alternativa sustavu prijenosa podataka preko LTE mreže. Na kraju, traže se i (5) dva uređaja za sigurnosnu pohranu podataka na informatičkoj mreži (Network-attached storage – NAS). S obzirom na prirodu javne nabave, za čitav ovaj niz poslova nije potrebna primjena Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD).

Zahtjeve za sudjelovanje u prvom stupnju ovog posla javne nabave treba dostaviti Ministarstvu obrane RH u Zagrebu zaključno do 9. travnja 2018. godine u 10 sati ujutro, na hrvatskom jeziku i isključivo pisano latiničnim pismom. Pri tome se neće uzimati u obzir zahtjeve koji neće biti kompletni, ili će biti otposlani elektroničkim putem. Jednako tako, ovoj prvoj fazi postupka nije dopušteno nuđenje s konkretnim cijenama, budući je svrha tek okupiti skup sposobnih ponuđača za onu konkretniju, drugu fazu nabave.

Valjanost zahtjeva za sudjelovanju u postupku mora vrijediti 30 dana od dana otvaranja zahtjeva, a rok izvršenja čitavoga posla će biti 30 dana od dana stupanja na snagu ugovora. Otvaranje prikupljenih zahtjeva za sudjelovanje će biti provedeno 9. travnja 2018. u 10 sati, nakon isteka roka za dostavu spomenutih Zahtjeva, i taj postupak neće biti javan. Odluku o pozivanju na dostavu ponuda (druga faza posla) bit će otposlani najkasnije 15 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.