Nova godina – nove otpremnine za pojedine zaposlenike MORH-a i OS

 

Ova je godina počela s nekim novim pravilima u sustavu obrane – najprije što se tiče prehrane, a onda i privlačenja dragovoljnih ročnika. Treća novost je izmjena visine otpremnine za DVO kojima služba prestaje zbog preustroja ili smanjenja snaga s pravom na mirovinu, odnosno za državne službenike i namještenike u MORH-u i OS RH kojima također služba prestaje zbog preustroja ili smanjenja snaga. Što se državnih službenika i namještenika tiče, za njih nova pravila vrijede već od 24. prosinca, dok su za DVO na snagu stupila s prvim danom nove, 2017. godine. Ujedno, kod djelatnih vojnih osoba promjene su bitno manje, jer se radi tek o izmjeni postojeće Odluke o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga s pravom na mirovinu (NN 37/13 od 28. ožujka 2013. godine). Po novome, veću otpremninu dobivaju tek one djelatne vojne osobe koje imaju pravo na mirovinu i priznat status hrvatskog branitelja – njihova se otpremnina uvećava ovisno o vremenskom razdoblju sudjelovanja u Domovinskom ratu na način da se „za svaki puni mjesec dana sudjelovanja u Domovinskom ratu otpremnina uvećava za iznos od 525,00 kuna neto.“ Dosadašnja naknada temeljem sudjelovanja u Domovinskome ratu bila je gotovo upola manja, i iznosila je 300,00 kuna po mjesecu ratnoga staža.

Ova odredba o uvećanju otpremnine u iznosu od 525,00 kuna neto za svaki puni mjesec sudjelovanja u Domovinskom ratu vrijedi i za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga s priznatim statusom hrvatskog branitelja. Riječ je o promjeni koju su zagovarali sabrani predstavnici sindikata aktivnih u sektoru obrane RH, među ostalim i na sastanku kojeg su imali s vrhom MORH-a, 14. ožujka ove godine. No, za ovu kategoriju zaposlenih je od 24. prosinca prošle godine stupila na snagu i potpuno nova Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike u MORH-u i OS RH kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga (donesena 22. prosinca, a objavljena u NN 121/16 od 23. prosinca 2016. godine), te su njome van snage stavljene slične odluke iz 2013. i 2014. godine. Neke novosti koje se tiču državnih službenika i namještenika u MORH-u i Oružanim snagama vezane su uz novu Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane, koju je Vlada donijela na svojoj 14. sjednici, održanoj 29. prosinca 2016., a čija se objava u Narodnim novinama očekuje ovih dana. Naime, po novome:

„Državnom službeniku i namješteniku na rasporedu u Ministarstvu obrane koji se u roku od osam dana od dana stupanja na snagu nove Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane pismeno izjasni za sporazumni prestanak službe odnosno radnog odnosa, pripada pravo na otpremninu u visini jedne njegove prosječne mjesečne plaće isplaćene u zadnja tri mjeseca prije prestanka službe odnosno radnog odnosa, za svaku godinu provedenu u službi u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama“.

Dobrovoljni odlazak iz sustava nagrađivat će se, istina u ponešto umanjenom iznosu, i kod onih državnih službenika i namještenika koji neće zatražiti sporazumni prestanak službe odmah nakon nove Uredbe o unutarnjem ustrojstvu, već će pričekati stupanje na snagu novog Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva obrane, koji se donosi na temelju spomenute Uredbe. Za njih isto vrijedi rok od 8 dana od stupanja na snagu dotičnog Pravilnika o unutarnjem redu, a pripada im pravo na otpremninu „u visini 80% njihove prosječne mjesečne plaće isplaćene u zadnja 3 mjeseca prije prestanka službe odnosno radnog odnosa, za svaku godinu provedenu u službi u MORH-u i OS.“ Državnim službenicima i namještenicima koji u jednom od ova dva roka podnesu zahtjev za izlazak iz sustava radni odnos prestaje unutar 30 dana od dana pismenog izjašnjenja za sporazumni prestanak službe, odnosno radnog odnosa.

Možda najveća novost u ovoj Odluci je to da ona ne regulira posebno otpremninu za službenike i namještenike koji po prestanku radnog odnosa u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama nađu novi posao u trgovačkom društvu „Pleter-usluge d.o.o.“. Ti zaposlenici po dosadašnjim pravilima izričito nisu imali pravo na otpremninu (čl.7 st. 2 Odluke o visini otpremnine iz listopada 2013. godine, odnosno čl.10. st. 2 Izmjena Odluke o otpremninama iz prosinca 2014.), a budući da ih se zasebno ne spominje u novoj odluci – moglo bi se dogoditi da im je to pravo zapravo prešutno opet vraćeno.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.