Na snagu stupili novi izračuni otpremnina za DVO te državne službenike i namještenike

 

S prvim danom travnja – a to nije šala – na snagu je stupila nova „Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga s pravom na mirovine“. Odluku je 27. ožujka donio ministar obrane Ante Kotromanović, da bi potom bila objavljena u Narodnim novinama (NN 37/13). Njome su djelatne vojne osobe koje polažu pravo na otpremninu razvrstane u 4 kategorije, i to:

(1) DVO kojoj na temelju članka 6. Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba prestane služba zbog potreba službe s pravom na starosnu mirovinu, pripada otpremnina u iznosu od deset (10) neto proračunskih osnovica,

(2) DVO kojoj na temelju članka 6.a Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba prestane služba zbog utvrđene nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja s pravom na invalidsku mirovinu pripada otpremnina u visini 3,5 neto proračunske osnovice,

(3) DVO kojoj na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju prestane služba s pravom na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu, pripada otpremnina u iznosu od tri (3) neto proračunske osnovice,

(4) DVO kojoj na temelju članka 11. Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba prestane služba s pravom na invalidsku mirovinu na temelju rješenja zdravstvene komisije Ministarstva obrane, pripada otpremnina u iznosu od tri (3) neto proračunske osnovice.

Djelatne vojne osobe iz prve 3 grupe, koje imaju priznat status hrvatskog branitelja, otpremnina se uvećava ovisno o vremenu provedenom u Domovinskom ratu, i to tako da se za svaki puni mjesec sudjelovanja u ratu otpremnina uvećava za 300 kuna neto.

Ukoliko se djelatne vojne osobe iz grupe 1, 2 i 4 u roku od 3 godine nakon prestanka aktivne službe zaposle kod korisnika državnog proračuna RH – u trgovačkom društvu Pleter-usluge, Agenciji Alan, Zrakoplovno-tehničkom centru, ili bilo kojem drugom trgovačkom društvu u 100-postotnom vlasništvu RH osnovanom radi obavljanja djelatnosti za potrebe Ministarstva obrane – dužne su MORH-u vratiti puni iznos primljene otpremnine. Uprava za ljudske resurse MORH-a će najmanje jednom godišnje s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje provjeravati statuse osoba koje su primile otpremninu.

S istim datumom – dakle, 1. travnja, na snagu je stupila i novo donesena „Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i OS RH kojima služba prestaje zbog preustroja ili smanjenja snaga“ (također NN 37/13). I ta je kategorija zaposlenika MORH-a i OS RH podijeljena u nekoliko grupa:

(1) Državnom službeniku kojemu služba prestane istekom roka u kojem je bio stavljen na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske pripada pravo na otpremninu u visini 65% njegove prosječne mjesečne plaće isplaćene u zadnja tri mjeseca prije stavljanja na raspolaganje, za svaku godinu provedenu u službi u MORH i OS RH,

(2) Namješteniku kojemu prestane služba odnosno radni odnos zbog preustroja ili smanjenja snaga pripada pravo na otpremninu u visini 65% njegove prosječne mjesečne plaće isplaćene u zadnja tri mjeseca prije prestanka službe odnosno radnog odnosa, za svaku godinu provedenu u službi u MORH i OS RH,

(3) Državnom službeniku i namješteniku, pripadniku Oružanih snaga Republike Hrvatske, kojemu služba prestane istekom roka u kojem je bio stavljen na raspolaganje pripada pravo na otpremninu u visini 65% njegove prosječne mjesečne plaće isplaćene u zadnja tri mjeseca prije stavljanja na raspolaganje, za svaku godinu provedenu u službi u MORH i OS RH,

(4) Državnom službeniku i namješteniku pripada i otpremnina u visini 65% njegove prosječne mjesečne plaće isplaćene u zadnja tri mjeseca prije stavljanja na raspolaganje odnosno prije prestanka radnog odnosa za svaku godinu radnog staža u državnoj službi prije stupanja na službu, odnosno radni odnos u Ministarstvo obrane i Oružane snage Republike Hrvatske,

(5) Državnom službeniku i namješteniku koji je imao status djelatne vojne osobe pripada otpremnina iz točaka 1, 2 i 3 ove Odluke i za svaku godinu službe ostvarene u tom statusu u Ministarstvu obrane, odnosno Oružanim snagama Republike Hrvatske,

(6) Državnom službeniku i namješteniku kojemu prestaje služba odnosno radni odnos u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske i koji je ispunio uvjete za stjecanje prava na starosnu mirovinu u skladu s odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju pripada pravo na otpremninu u visini tri proračunske osnovice.

Jednako kao i djelatnim vojnim osobama, i državnim službenicima i namještenicima s priznatim statusom hrvatskih branitelja otpremnina se uvećava ovisno o vremenskom razdoblju sudjelovanja u Domovinskom ratu, i to po 300 kn neto za svaki puni mjesec sudjelovanja u ratu.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.