Izdvajanje ljudstva iz sustava obrane RH u 2015.

 

Nakon pitanja prijma osoblja u djelatnu vojnu službu za 2015. godinu, koje je Vlada RH riješila na svojoj 213. sjednici održanoj 11. veljače ove godine, ostalo je još nešto prije dobivanja barem donekle cjelovite slike ovogodišnje kadrovske politike u obrambenome sustavu Republike Hrvatske. Naravno, riječ je o planovima za izdvajanje osoblja tijekom tekuće 2015. godine – o čemu smo Ministarstvu obrane RH postavili niz pitanja, a onda i dobili ponešto odgovora.

Dakle, usporedivo s dokumentom “Plan prijma osoblja za 2015. godinu” (koji regulira primanje u djelatnu vojnu službu), izdvajanje osoblja iz obrambenog sustava regulirano je dokumentom nazvanim “Godišnji plana izdvajanja osoblja za 2015. godinu”, koji je za tekuću godinu bio donesen u mjesecu studenom 2014. godine. No, za razliku od već spomenutog Plana prijma, kojeg je na svojoj otvorenoj sjednici usvojila Vlada RH i koji je javan, kod Godišnjeg plana izdvajanja se prema tvrdnji MORH-a nažalost radi “o internom službenom dokumentu koji nije za objavu“.

Pri tome, riječ je o dokumentu čije su svrha, osnovni sadržaj i način donošenja načelno propisani u X. glavi (“Prestanak službe”) Zakona o službi u OS RH (NN 73/13) – konkretno, u njenim kratkim člancima 201 i 202, koji kažu:

Članak 201. – Planiranje izdvajanja i tranzicije

Radi dostizanja i održavanja zahtijevane dobne i kvalifikacijske strukture, strukture činova i kategorija osoblja, omogućavanja profesionalnog razvoja osoblja ministar obrane donosi godišnji plan izdvajanja osoblja.

Članak 202. – Godišnji plan izdvajanja osoblja

(1) Godišnjim planom izdvajanja osoblja utvrđuje se broj i struktura djelatnih vojnih osoba, kriteriji, prioriteti te dinamika izdvajanja osoblja.

(2) Odabir i priprema osoba za izdvajanje provodi se u skladu s godišnjim planom izdvajanja osoblja koji se donosi najkasnije do kraja listopada tekuće za sljedeću kalendarsku godinu“.

Tu su već vidljive i prve zanimljivosti. Kao prvo, to je činjenica da izrijekom nema ni riječi o tome da bi Godišnji plan izdvajanja morao biti tajan (za razliku od Plana prijma koji je javan), iako bi se to možda moglo izvesti iz činjenice kako uz same detalje godišnjeg postupka izdvajanja ovaj dokument sadrži i podatke o broju te strukturi djelatnih vojnih osoba OS RH, što su podaci načelno dostupni javnosti u Godišnjem izvješću o stanju OS RH, doduše s ponešto zakašnjenja. Kao drugo, odavde postaje očitom i činjenica da je samo donošenje ovoga akta krajem 2014. bilo izvedeno uz kršenje slova ovog zakona – budući da članak 202. stavka 2 inzistira na donošenju ovog dokumenta “do kraja listopada tekuće za sljedeću kalendarsku godinu“, a ne “u mjesecu studenom“, kako je to krajem 2014. obavljeno prema izričitim navodima iz MORH-a. No, pustimo te pojedinosti sada na stranu i posvetimo se pojedinim saznanjima koja su pribavljena o sadržaju aktualnog Godišnjeg plana izdvajanja osoblja za 2015. godinu.

Koji se to kadrovski rezovi očekuju?

Godišnji plan izdvajanja, kao akt, donesen je u skladu sa Strateškim planom obrane – prema kojem su restrukturiranje i smanjenje snaga jedan od prioriteta obrambenoga sustava u nadolazećem razdoblju – kako navodi MORH, “s ciljem planske transformacije strukture i veličine obrambenog sustava u malobrojnu, visokokvalificiranu i visoko profesionalnu organizaciju“. Postupkom izdvajanja osoblja za 2015. godinu je obuhvaćeno izdvajanje i djelatnih vojnih osoba (DVO), kao i državnih službenika i namještenika (DSiN) – s tim da je za postizanje navedene svrhe tijekom 2015. godine planirano iz sustava izdvojiti ukupno 1130 djelatnika – od čega 750 DVO, te još 380 DSiN.

Ovaj se zahvat planira rasporediti tako da je za prvo polugodište 2015. godine predviđeno izdvajanje 630 djelatnih vojnih osoba, dok je za preostalih 120 djelatnih vojnih osoba iz sastava OS RH planiran odlazak krajem ove godine. Što se tiče državnih službenika i namještenika, njih se namjerava izdvajati u kvartalnome ritmu, gdje je u svakom tromjesečju planirano izdvajanje njih po 95.

Prema navodima iz Ministarstva obrane RH – taj postupak će ići prema određenim kriterijima. Konkretno, “Postupak izdvajanja temelji se na načelima zakonitosti, objektivnosti, transparentnosti i jednake dostupnosti za sve kategorije osoblja. U tim okvirima izdvajaju se djelatnici po sili zakona prema općem propisu iz mirovinskog osiguranja, djelatnici koji ispunjavaju uvjete za mirovinu i kojima nije moguće osigurati daljnji profesionalni razvoj“. Sam postupak izdvajanja osoblja se i planira na tom općem temelju, a ne recimo prema pojedinim ustrojbenim cjelinama – tako da navodno nije moguće unaprijed reći iz koje će cjeline koliko ljudi ove godine van iz sustava obrane, budući je to stvar planirana na razini cjeline sustava.

Što će biti s izdvojenim osobljem?

Iz spomenutih kriterija za izdvajanje je za MORH jasno vidljivo i kako je riječ prije svega o izdvajanju djelatnih vojnih osoba koje ispunjavaju uvjete za mirovinu, dok državnim službenicima i namještenicima služba uglavnom prestaje – što bi značilo da tu kategoriju u većoj mjeri čeka odlazak na burzu rada ili neka druga, nova radna mjesta van sustava obrane.

PZa olakšavanje čitavog ovog postupka, u Financijskom planu Ministarstva obrane RH za 2015. godinu osigurano je 52.300.000 kuna za otpremnine djelatnih vojnih osoba te državnih službenika i namještenika. Iako više nema ni govora o ozbiljnim i strukturiranim programima olakšavanja tranzicije, kakva je bila svojedobno prilično reklamirana SPECTRA, spomenimo se članka 203. istog onog Zakona o službi u OS RH (NN 73/13), koji kaže:

Članak 203. – Tranzicija

(1) Za djelatne vojne osobe kojima služba prestaje uz častan otpust zbog potreba službe prije stjecanja uvjeta za starosnu mirovinu, Ministarstvo obrane izrađuje i provodi program tranzicije i zbrinjavanja djelatnih vojnih osoba.

(2) Ministar obrane odlukom će odrediti iznos i način isplate otpremnine, kao i način provedbe programa tranzicije i zbrinjavanja izdvojenog osoblja“.

O toj smo zakonskoj obvezi upitali i nadležne, te od Ministarstva obrane RH kratko čuli: “Dio osoblja obuhvaćenih Planom izdvajanja za 2015. godinu, sukladno Pravilniku o tranziciji i pripremi prelaska djelatnih vojnih osoba na rad izvan Oružanih snaga RH (NN 112/03), ima pravo na korištenje postojećeg Programa tranzicije“.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.