Neke nedoumice oko Centra za planinsko ratovanje

 

Krajem ožujka napravljen je još jedan korak ka uspostavljanju NATO Centra izvrsnosti za brdsko/planinsko ratovanje (NATO MW COE) u susjednoj nam Sloveniji, i to potpisivanjem Sporazuma o razumijevanju između Savezničkog zapovjedništva za transformaciju (ACT) i 4 NATO članice (Slovenije, Italije, Hrvatske i SR Njemačke). Sporazum je potpisan u Washingtonu, no Slovenija i Hrvatska različito vide datum njegovog potpisivanja – dok na službenoj stranici Slovenske vojske stoji da je Sporazum potpisan 25. ožujka, Ministarstvo obrane RH kao datum potpisivanja navodi 2 dana kasnije, 27. ožujka. No tu nije jedini raskorak između Hrvatske i Slovenije po pitanju novog NATO centra izvrsnosti.

Slovenska strana, naime, zemlje potpisnice Sporazuma o razumijevanju promatra kao „sponzorske države“, koje će u NATO Centru izvrsnosti za brdsko/planinsko ratovanje „sudjelovati s osobljem i dogovorenim godišnjim financijskim udjelom, koji će biti sastavni dio zajedničkog proračuna centra“. Od nabrojenih država-potpisnica, jedino Slovenija, po vlastitom tumačenju, ima dvojaku ulogu – države-osnivačice i države-sponzora. Međutim, tumačenje hrvatskog Ministarstva obrane je ponešto drugačije – „Republika Slovenija, temeljem potpisanog sporazuma, ima status vodeće nacije (Framework Nation), dok su RH i druge zemlje u statusu sudionica (Participants)“. U očitovanju koje smo dobili od MORH-ove Samostalne službe za odnose s javnošću i izdavaštvo nema ni „s“ od sponzorstva, već piše:

„Republika Slovenija snosi većinu troškova za funkcioniranje Središta izvrsnosti, računajući i veći dio potrebne opreme za obuku, te većinu stožernog osoblja. Zemlje koje su se priključile imaju obvezu participirati stožernim osobljem na simboličnoj razini (najmanje 1), te sukladno formuli iz Sporazuma (broj uzetih pozicija/ukupan broj pozicija) dijele i plaćaju godišnju članarinu. RH, sukladno dogovoru s R. Slovenijom, ne plaća članarinu za 2015. godinu, već će istu plaćati u 2016. godini. RH je iskazala interes te i dobila jednu važnu poziciju – načelnika odjela za obuku.“

Tijekom prošle godine, dodaje MORH, Hrvatska nije imala nikakve posebne financijske izdatke vezane uz spomenuti Centar. Ovakvo tumačenje zasigurno je daleko od tumačenja pojma „sponzor“, pa će dvije zemlje, Slovenija i Hrvatska, očito još morati porazgovarati o svojim ulogama i ulogama ostalih država u novom NATO centru.

No za to ima još malo vremena, jer je potpisivanje Sporazuma o razumijevanju samo kraj prve faze osnivanja Centra. Drugu fazu označit će proces akreditacije Centra, pri čemu će glavna aktivnost biti prvo zasjedanje Upravnog odbora NATO-vog Centra izvrsnosti za brdsko/planinsko ratovanje. Tom će prilikom države-osnivačice Centra potvrditi operativne dokumente (koncept djelovanja, program rada za 2015. godinu), financijski plan, opis radnog mjesta zaposlenika, itd, koji će Centru omogućiti djelovanje, kadrovsko popunjavanje i neposredno uključivanje u radna tijela NATO saveza.

Sljedeća važna aktivnost je akreditacijski posjet, kojeg u skladu s metodologijom ocjenjivanja NATO-vih centara izvrsnosti provodi stručna skupina NATO-vog Zapovjedništva za transformaciju (ACT). Posjet je planiran za kraj ovog mjeseca, a izvješće o akreditacijskom posjetu ACT-a temelj je za donošenje odluke o akreditaciji, koju donosi Sjevernoatlantsko vijeće. Tek njenim donošenjem bi i Centar izvrsnosti za brdsko/planinsko ratovanje stekao status vojnog tijela NATO-a, a time i institucije koja je nositelj profesionalnog razvoja planinskog ratovanja u Savezu. Trenutno je područje planinskog ratovanja raspršeno u nekoliko različitih tijela Saveza, pa bi jedna od prvih zadaća NATO Centra izvrsnosti za planinsko ratovanje u Sloveniji trebala biti sinteza postojećih sadržaja i provjera njihove međusobne usklađenosti. Već je ranije dogovoreno da će ovaj Centar biti središte za obuku prvenstveno specijalnih snaga, ali i drugih sastavnica kopnenih vojski, u planinskome okruženju i vještinama potrebnima za planinsko ratovanje.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.