MORH traži pilote, zrakoplovne inženjere i meteorologa

 

Ministarstvo obrane RH raspisalo je danas, petak 6. srpnja 2018. godine, javni natječaj za prijam 16 kandidata/kandidatkinja za časnike/časnice u djelatnu vojnu službu. Struktura prijma je sljedeća: 10 sveučilišnih ili stručnih prvostupnika inženjera zrakoplovnog inženjerstva sa završenim dodiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem, 5 prvostupnika inženjera aeronautike (pilota) sa završenim dodiplomskim sveučilišnim studijem i 1 magistra fizike i geofizike (meteorologa) sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju opće uvjete za prijam u OS RH, propisane člankom 34. Zakona o službi u OS RH, te posebne uvjete, i to najviše navršenih 30 godina života do kraja 2018. godine i odslužen vojni rok ili završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja. Kandidati/kandidatkinje koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok  bit će upućeni na dragovoljno vojno osposobljavanje u kolovozu 2018., dok kandidati/kandidatkinje koji imaju odslužen vojni rok ili završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja imaju prednost kod prijma.

Prije upućivanje na dragovoljno vojno osposobljavanje kandidati/kandidatkinje za časnike za vojnog pilota trebaju  prethodno uspješno završiti pripremno osposobljavanje.

Po uspješnom okončanju dragovoljnog vojnog osposobljavanja kandidati za časnike bit će upućeni na temeljnu časničku izobrazbu. Nakon završetka časničke izobrazbe kandidati će biti primljeni u djelatnu vojnu službu, bit će im dodijeljen prvi časnički čin, te će biti raspoređeni na časničku dužnost.

Prije prijma na osposobljavanje, kandidati prolaze odabirni postupak u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u OS RH (Narodne novine br.13/14, 134/15 i 138/15). Ministarstvo obrane će u postupku odabira isključivati kandidate/kandidatkinje koji nisu ispunili uvjete na temelju službenih podataka iz vojne evidencije, rezultata psihologijskih ispitivanja, zdravstvenih pregleda, sigurnosnih i drugih provjera prema propisima za prijam u djelatnu vojnu službu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja dostavljaju se na adresu Ministarstva obrane RH, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Stančićeva 6.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.