3. ugovor – cirkus ipak ide dalje!

 

Već više puta tijekom proteklih mjeseci pisali smo na portalu Obris.org o pitanju “trećih ugovora” – temi koja je u fokus javnosti iskočila u travnju ove godine, da bi do lipnja postala i mjestom prijepora između pojedinih dijelova samog vrha obrambenog sustava u RH. No dok se tijekom ljeta politička prašina poprilično slegla, ostalo je otvoreno pitanje ljudi kojima se tu zapravo radi o egzistenciji. Naime, 9. svibnja i onda opet 13. lipnja iz obrambenog su sustava izašli profesionalni vojnici kojima je istekao drugi vojnički ugovor, a kojima je sustav tijekom niza tome prethodećih mjeseci na prilično jasan način stavljao na znanje kako se na njih i dalje računa – u sklopu trećeg po redu vojničkog ugovora, čije se sklapanje očekivalo uvesti novim obrambenim zakonima.

Pa ipak, saborsko se usvajanje novog Zakona o obrani i Zakona o službi u OS RH oteglo, i te su dvije skupine ljudi ostale bez ugovora o nastavku profesionalne vojne službe – s jedva ikakvim najavama i pripremom našli su se na cesti, pozvani tek da razduže stvari prije odlaska na burzu rada. Prema podacima MORH-a, u prvoj skupini (onoj od 9. svibnja) takvih vojnika bilo je 43, a u drugoj takvoj skupini njih još 67 (također prema podacima dobivenim od Ministarstva obrane RH). Dakle, ukupno govorimo o 110 osoba neposredno pogođenih problemom “trećeg ugovora” za profesionalne vojnike. Imajući u vidu izjavu nadležnih u MORH da “Za 363 vojnika, koji  imaju sklopljen 2. profesionalni ugovor, isti prestaje 18. listopada  2013.“, jasno je da se i tu radilo o grupi profesionalaca koja je s određenom zebnjom promatrala razvoj čitave ove situacije.

Zakonodavna se klima tijekom lipnja ipak promijenila, pa su novi hrvatski obrambeni zakoni ipak usvojeni u Saboru 14. lipnja ove godine, da bi onda bili objavljeni u Narodnim novinama 18. lipnja (NN 73/13) i stupili na snagu 26. lipnja ove godine. Ujedno, toga je dana donesena i “Odluka o uvjetima i postupku sklapanja drugog, odnosno trećeg ugovora o službi vojnika/mornara” – provedbeni propis za sklapanje profesionalnih vojničkih ugovora po novome zakonu. Ovaj je akt objavljen u Narodnim novinama samo dan kasnije, 27. lipnja (NN 79/13), i stupio je na snagu 5. srpnja 2013. godine. Time su postavljeni temelji za provedbu zasnivanja trećih vojničkih ugovora i s ljudstvom na čijim se leđima samo koji mjesec ranije slomilo vojno-političko manevriranje vrha obrambenog sustava u Hrvatskoj.

Konkretni koraci prema novom sustavu vojničkih ugovora

Kako smo već pisali, za sklapanje drugog i trećeg vojničkog ugovora potrebno je ispunjavanje i nekih sustavnih preduvjeta. Kao prvo, prije svega trebaju biti ustanovljene potrebe službe i na tom temelju sastavljeni prioriteti popune postrojbi ljudstvom određenih specijalnosti. Dok se po novom specificira da ovo utvrđivanje treba za predstojeću godinu biti obavljeno do listopada svake tekuće godine, za zaključiti je da je taj posao i za ovu godinu već obavljen na razini OS RH i MORH.

Kao drugo, propisano je i da Središnjica za upravljanje osobljem mora sastaviti, te onda – najkasnije 120 dana prije isteka prvog odnosno drugog ugovora o vojničkoj službi – Upravi za ljudske resurse i dostaviti tri odvojena popisa, sastavljena temeljem ispitivanja volje za produženje vojničke službe među kandidatima za nastavak takvog ugovornog odnosa. Konkretno, (1) treba popisati kandidate koji ne zadovoljavaju uvjete za daljnji vojnički ugovor, (2) kandidate koji zadovoljavaju uvjete i žele sklopiti drugi odnosno treći ugovor, te konačno (3) kandidate koji ne žele sklopiti drugi odnosno treći vojnički ugovor. Ovo je ispitivanje volje provedeno i za sada bivše profesionalne vojnike pogođene problemom “trećeg ugovora”. Od inicijalnog broja od njih 110, MORH navodi da ih je preostalo 90, koji su onda i kontaktirani radi ispitivanja volje za nastavak profesionalne vojne službe. Tu je konstatirano – “budući da su 4 odustala, ostalo je 86 kandidata“. Što se tiče skupine koja na red dolazi 18. listopada 2013. godine, njih 363 – “Od tog broja 9 vojnika na osobni zahtjev ne želi sklopiti 3.ugovor, a 22 vojnika ne ispunjava uvjete za produžetak, odnosno, sklapanje 3. ugovora“. Dakle, tu se računa na ukupno 332 kandidata.

Kao treće, kandidate za sklapanje drugog i trećeg ugovora koji su pokazali volju za nastavak vojne službe treba otposlati na liječničke preglede – iako je tu načelno zadan rok od 150 dana prije isteka tekućeg vojničkog ugovora, i tu su stvari izgleda barem načelno bile obavljene kako treba. Naime, dok je nedvojbeno da su spomenute osobe pogođene problemom “trećeg ugovora” već bile podvrgnute liječničkome pregledu krajem 2012. godine – taj je postupak za njih sada još i ponovljen, krajem srpnja 2013. godine, za osobe koje su početkom ljeta izašle iz sustava. Što se tiče osoba kojima drugi vojnički ugovori ističu u listopadu ove godine, i oko njih se MORH na načelnoj razini izjasnio da postupak njihovog sklapanja 3. ugovora ide u skladu s procedurom propisanom novim obrambenim zakonima (pa vjerojatno i u skladu s ondje propisanim rokovima). Navodno je na vrijeme provedena i zdravstvena provjera za grupu profesionalnih vojnika kojima ugovori ističu u listopadu ove godine. I tu sad dolazimo do problema…

I opet “zdravstvena” dilema

Dok se neslužbeno moglo čuti mnogo dvojbenih stvari po pitanju rezultata prvog zdravstvenog testiranja vojnika koji su se našli pogođeni problemom “3. ugovora” početkom 2013. godine, prilično je nejasno kako je zapravo završila i posljednja provjera njihove zdravstvene spremnosti – ova provedena u srpnju tekuće godine. Naime, na upit o broju zdravstveno sposobnih i nesposobnih bivših profesionalnih vojnika (grupa neposredno pogođena “problemom 3. ugovora”), a temeljem srpanjske provjere, nismo dobili iole konkretan odgovor. MORH je tu odgovorio tek: “Na zdravstvene preglede upućeni su krajem mjeseca srpnja, a rezultati istih su zaštićeni, sukladno čl. 11 Zakona o zaštiti osobnih  podataka“. Napomenimo kako je ovaj odgovor ponešto upitan, budući da portal Obris.org nije tražio osobne podatke pregledanih, već samo zbirne brojčane podatke o prolaznosti na zdravstvenoj provjeri.

Jednako je tako nejasno i pitanje rezultata zdravstvenih provjera za skupinu profesionalaca kojima 2. vojnički ugovor ističe u listopadu ove godine. Naime, na upit jesu li oni pregledani na vrijeme, u skladu s rokovima iz novih obrambenih zakona, MORH je odgovorio kratko “Da, zdravstveni pregledi se obavljaju, sukladno Zakonu o službi u  OSRH (NN 73/13). Ono na što portal Obris.org tu nije dobio nikakvoga odgovora, bilo je iduće pitanje: “Ako da, koliko je ukupno ljudi bilo pregledano, i koji ih je broj prošao lječnićke provjere?” Ovim izbjegavanjem jasnoga odgovora po pitanju zdravstvene spremnosti kandidata za sklapanje profesionalnih vojničkih ugovora ponovo se otvara čitav niz pitanja, a daje se materijala i za glasine te nagađanja kakvima je obilovala prva polovica ove godine.

Neizvjesni nastavak postupka

Temeljem ove nejasne situacije po pitanju provjera zdravstvene sposobnosti kandidata za sklapanje novog vojničkog ugovora, krenula su se onda kašnjenja te nejasnoće širiti i preostalim dijelom novoga sustava pribavljanja osoblja putem drugih i trećih vojničkih ugovora. Naime, zasnovano na volji za sklapanje novog vojničkog ugovora i zadovoljavanjem uvjeta postavljenih u nadležnoj Odluci, formira se popis ozbiljnih kandidata za skalapanje novih vojničkih ugovora. Na osnovu tog popisa treba i obavijestiti te konkretne osobe o samom predstojećem sklapanju spomenutih vojničkih ugovora. Ujedno, taj je popis i temelj za provođenje ikakvog konkretnog odabira ljudi, postupka koji tu u praksi provode izgleda poprilično kruto birokratizirane strukture OS RH i MORH-a. Na ovome je koraku izgleda došlo do potpunoga zastoja.

Naime, spomenuta “Odluka o uvjetima i postupku sklapanja vojničkih ugovora” jasno navodi kako je idući korak postupka da će MORH, a po zaprimanju svih ovih popisa, izvesti odabir “kandidata za sklapanje drugog odnosno trećeg ugovora o službi vojnika/mornara, koji su se izjasnili da žele sklopiti drugi odnosno treći ugovor i ispunjavaju opće i posebne uvjete“, a temeljem rezultata vrijednosnog ocjenjivanja temeljnih i dodatnih kriterija za odabir. Tada bi trebalo i “izvijestiti kandidate za sklapanje drugog odnosno trećeg ugovora o službi vojnika/mornara, o mogućnosti sklapanja drugog odnosno trećeg ugovora o službi vojnika/mornara“. Ako je do provedbe samoga odabira i došlo van očiju javnosti, ovo potonje obavještavanje nije obavljeno – dakle, službenim kandidatima nije jasno na znanje stavljeno da li će i kada sklopiti željeni vojnički ugovor.

Koliko saznajemo, na brojne upite kandidata i njihovih članova obitelji tu već duže nema nikakvog jasnog odgovora. No ni portal Obris.org tu nije prošao iole bolje – na naš upit “Koja je daljnja procedura da se od tih civila ponovo dobije profesionalne vojnike, sklapanjem 3. ugovora?“, službeni je odgovor bio tek kratko “Postupak sklapanja 3. ugovora i odluka o njihovom rasporedu u postrojbe OS RH-a je u tijeku“.

Na upit o konkretnom vremenskom rasporedu predstojećih koraka u postupku sklapanja prvih primjeraka 3. vojničkog ugovora, odgovor MORH bio je još neodređeniji – citiramo: “Odlukom o uvjetima i postupku sklapanja drugog, odnosno, trećeg vojničkog ugovora definiran je postupak sklapanja i provedbe 3. ugovora  za vojnike“. Dok je odgađanje donošenja konkretne odluke o sklapanju 3. vojničkog ugovora za konkretni skup osoba s konkretnim imenima i prezimenima još možda i bilo izdrživo tijekom ljeta – inače tradicionalnog vremena sezonskih poslova u Hrvatskoj – jasno je i razumljivo da dolaskom jeseni ovakvo izbjegavanje davanja ikakvih konkretnih odgovora postaje sve bolniji problem za 86 bivših vojnika i njihove obitelji pogođene problemom “3. ugovora”. Naravno, upitno je i kakva se poruka ovim nejasnim otezanjem šalje i vojnicima koji u načelno sličnu situaciju u potpunosti dolaze 18. listopada.

Naime, na upit o sudbini i sklapanju njihovih 3. ugovora o vojničkoj službi, MORH je odgovorio tek: “Sukladno Zakonu o službi u OSRH (NN  73/13), nakon isteka 2. ugovora za profesionalne vojnike u OSRH, sljedeći dan se sklapa 3. ugovor s kandidatima koji ispunjavaju uvjete za isto, što znači da više neće biti prekida djelatne vojne službe u vremenu između prekida 2. ugovora i potpisa 3. ugovora za vojnike“.

Živi bili pa vidjeli!

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.