Godišnje izvješće o obrani za 2014. pred Vladom

 

Posljednjeg dana travnja ove godine pred Vladom se našlo Godišnje izvješće o obrani za 2014. godinu. Kao što je poznato, radi se o godišnjem prikazu aktivnosti Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH u prethodnoj godini, stanja i razvoja obrambenih sposobnosti, provedbe obrambenih priprema, te strukture obrambenih resursa i ostvarenje ključnih razvojnih projekata i prioriteta. Izvješće za prošlu godinu ima i poseban dodatak – „Aktivnosti u vezi s donošenjem i početkom realizacije Dugoročnog plana razvoja OS 2015.-2024.“. To je ujedno i novost definirana DPR-om – obveza izvješćivanja Ministarstva obrane o realizaciji projekata i aktivnosti planiranih u Dugoročnom planu razvoja, pa ćemo, ne bude li drastičnijih promjena, takvo izvješće čitati i sljedeće godine.

Ministar obrane Ante Kotromanović obrazložio je na jutrošnjoj 226. Vladinoj sjednici o kakvom se dokumentu zapravo radi:

“Ono obuhvaća područje obrane u politici i Oružanim snagama, upravljanje ljudskim, materijalnim i financijskim resursima, te drugim poslovima u području obrane. Znači, u području međunarodne obrane i suradnje u 2014. godini fokus aktivnosti je bio razvoj obrambenih, odnosno sposobnosti odgovora na  krize, implementacija NATO ciljeva sposobnosti, sudjelovanje OS u operacijama te postizanje visokog stupnja interoperabilnosti i aktivnog djelovanja u okviru NATO-a i EU. U području ljudskih resursa provođene su zadaće radi ostvarenja strateških odrednica o strukturi i kvaliteti osoblja. Implementirani su novi mehanizmi odabira za prijem i promicanje osoblja koji vode računa o osiguranju transparentnosti, jednakih mogućnosti i rodne ravnopravnosti, i jasnih kriterija mjerljivih postignuća i sposobnosti. U suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta uspostavljeni su preddiplomski četverogodišnji studiji vojnog inženjerstva i vojnog vođenja i upravljanja.

Što se tiče programa opremanja i modernizacije u 2014. godini, ono je nastavljeno prema redefiniranim prioritetima za sve grane Oružanih snaga i ostvareni su značajni projekti opremanja i modernizacije, uz stvarnu intenciju za što većim uključenjem i poštivanjem svih kriterija hrvatskih proizvođača. U pogledu upravljanja nekretnina po prvi put smo nakon dugi niz godina, znači nakon 20 godina… posebnu pozornost smo dali na sređivanje stanja imovine. Obavljen je cjelokupni popis nekretnina kojim upravlja Ministarstvo obrane – stanovi, garaže,  poslovni prostori, vojne nekretnine različitih tipova. Napravili smo razne akcijske planove za potpuno sređivanje stanja na ovom području u dogovoru s državnom agencijom – to sada rješavamo. Oružane snage su u 2014. godini imale niz obučnih aktivnosti i vježbi – to je ogromno povećanje u odnosu na prije 3 godine. Recimo, prošle godine smo potrošili negdje oko 200 tona streljiva, a 2011. negdje oko 60 tona streljiva samo na obuku. Što se tiče Oružanih snaga također smo pružili potporu civilnim institucijama, angažiranjem na gašenju požara, hitnom medicinskom prevoženju, traganju i spašavanju, a posebno smo imali veliki angažman kod pomoći na ugroženim područjima kod poplava u protekloj godini”.

Zaključivši kako je u svim funkcionalnim područjima rada obrambeni resor tijekom prošle godine postigao pozitivne pomake, a sposobnosti Oružanih snaga dodatno su unaprijeđene u skladu s proračunskim mogućnostima, Kotromanović je zamolio kolege ministre da prihvate ovo izvješće. Kao i do sada, oni su to bespogovorno učinili, pa je time Godišnje izvješće o obrani za 2014. krenulo na svoj uobičajeni put prema Hrvatskome saboru.

Prije nego se dubinski osvrnemo na rekapitulaciju prošle godine na području obrane, pogledat ćemo kako MORH i OS RH vide sami sebe na području opremanja i održavanja tehnike, te upravljanja kadrovima.

Logistički sustav – održavanje tehničko-materijalnih sredstava

U tijeku je program Generalne revizije tenkova M-84 u tvrtki „Đuro Đaković – Specijalna vozila“. Revizija je do sada završena na devet tenkova, za što je ukupno utrošeno 25 milijuna kuna. Napravljene su pripreme za generalnu reviziju još pet tenkova u 2015. godini, čime bi se ukupno dostigao broj od 14 generalno remontiranih tenkova (za jednu tenkovsku satniju).

Izvršen je remont šest helikoptera Mi-8 u ukupnom iznosu od 85 milijuna kuna, a u tijeku je remont daljnjih šest helikoptera Mi-8 u iznosu od 93 milijuna kuna. Provodi se redovito održavanje te je obavljena modifikacija radarskog sustava FPS 117, uz zajedničko financiranje s Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe d.o.o.

Plovila razna

Tijekom 2014. godine zadržana je dinamika provedbe Plana preventivnog održavanja brodova. Nastavljeno je održavanje brodova i mornaričko-tehničkih materijalnih sredstava koji se provodio i u 2013. godini. Od ukupno 37 brodova i plovila, 2014. godine proveden je ili započet remont na 30 brodova i plovila, od čega je remont RTOP-11 i OB-02 započeo 2013. godine. Remont osam manjih plovila proveden je vlastitim kapacitetima. Trenutačno se u remontnim brodogradilištima, po ugovorima iz 2014. godine, nalazi šest brodova: RTOP-41 i 42, OB-03, DJB-106 i MRB-83, te ŠB-72. Tijekom 2014. godine prioritet održavanja HRM-a bio je uspješan završetak remonta s generalnom revizijom pogonskog postrojenja topovnjače RTOP-11 „Kralj Petar Krešimir IV“. Brod je time vraćen u operativnu uporabu nakon višegodišnje neispravnosti. Mobilni obalni lanseri raketa RBS-15 bili su tehnički ispravni u 2014. godini. U održavanju ispravnosti brodova HRM-a, prioritet su bili brodovi Obalne straže. Zbog pojačanoga remonta ophodnih brodova OB-01 i OB-03 tijekom 2014. došlo je do smanjenja operativne raspoloživosti brodova Obalne straže Republike Hrvatske.

Plovila u sastavu Hrvatske kopnene vojske imaju niži stupanj ispravnosti, dok su plovila Bojne za specijalna djelovanja i Počasno zaštitne bojne ispravna. Na svim plovilima provedeni su planirani remonti, te obimni korektivni popravci gumenih čamaca oštećenih prilikom angažiranja na uklanjanju posljedica poplava u istočnoj Slavoniji.

Letjelice i zrakoplovna tehnika

Tijekom 2014. godine protupožarni zrakoplovi bili su prioritet u održavanju, a u protupožarnoj sezoni dostignuta je visoka razina stalne operativne raspoloživosti svih letjelica. Prošle godine provodio se prijam aviona MiG-21 s remonta u Ukrajini. Do kraja 2014. godine 12 aviona je remontirano i isporučeno u Republiku Hrvatsku, od čega je sedam aviona predano Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu i protuzračnoj obrani na operativnu uporabu, dok je preostalih pet bilo u postupku prijma od strane Ministarstva obrane. Također, tijekom 2014. godine je s remonta u Zrakoplovno-tehničkom centru d.d. uvedeno u operativnu uporabu šest helikoptera Mi-8MTV-1. Dva helikoptera Mi-171Sh održavaju se na I. stupnju, u rotaciji u NATO operaciji KFOR na Kosovu. Dva transportna aviona An-32 i šest školskih aviona PC-9(M) proglašeni su neperspektivnima.

HRZ i PZO održava pet radara FPS-117 u radarskom sustavu za nadzor zračnog prostora. Sustavnim održavanjem postignuta je puna operativna raspoloživost radarskog sustava FPS-117. Proveden je otpis šest neperspektivnih radara, a u 2015. godini planira se otpisati neperspektivni stacionarni radar na RP Šašina Greda.

Na temelju sklopljenih sporazuma s Vladom SAD-a, kroz program EDA (Excess Defence Articles) za potrebe Oružanih snaga osigurano je ukupno 212 vozila kategorije MRAP (Mine Rasistent Ambush Protected). Navedena vozila zamijenit će dio postojećih teretno-terenskih vozila i nakon uvođenja u uporabu vodit će se kao borbena vozila.

Upravljanje materijalnim resursima

Borbena oklopna vozila BOV PATRIA CRO

Ministar obrane Kotromanović u razgovoru s predsjednikom Uprave Đure Đakovića Tomislavom Mazalom

Ministar obrane Kotromanović u razgovoru s predsjednikom Uprave Đure Đakovića Tomislavom Mazalom

Tijekom 2014. godine aktivnosti su bile usmjerene na nastavak realizacije višegodišnjeg ugovora s konzorcijem tvrtki PATRIA iz Finske i Đuro Đaković – Specijalna vozila d.d. Slavonski Brod za nabavu 126 baznih oklopnih vozila modela Patria AMV 8×8, te na opremanje baznih vozila podsustavima naoružanja i specijalne opreme (NSO) kroz jednogodišnje ili višegodišnje ugovore s tvrtkama ĐĐ–Specijalna vozila d.d. – Republika Hrvatska; BELINA – Republika Hrvatska; PCE-THALES – Republika Hrvatska i Francuska Republika; KONGSBERG – Kraljevina Norveška; COBHAM – Ujedinjena Kraljevina Velika Britanija i Sjeverna Irska; ELBIT – Država Izrael; ITT (EXCELIS) – Sjedinjene Američke Države; FN HERSTAL – Kraljevina Belgija, kao i s drugim tvrtkama. Do kraja 2014. godine predana su na privremeno korištenje 44 borbena vozila. Isto tako, u potpunosti je opremljeno, kompletirano i predano Oružanim snagama na stalnu uporabu prvih 16 borbenih vozila u tri varijante. Do kraja 2014. godine u projekt Borbenog oklopnog vozila BOV PATRIA CRO utrošeno je ukupno 2.222.793.635,02 kuna.

Haubice – PzH 2000

U svrhu realizacije Projekta PzH 2000 5. prosinca 2014. između MORH-a i Saveznog ministarstva obrane SR Njemačke potpisan je sporazum o nabavi 12 operativnih haubica, dodatne tri haubice za pričuvne dijelove, te simulator za obuku. U prosincu 2014. godine potpisan je sporazum o obuci pripadnika Oružanih snaga za uporabu i održavanje haubica čija će provedba biti realizirana u 2015. godini. Paralelno s procesom ugovaranja nabave haubica, RH je postala punopravni član programa „PzH2000“ NATO agencije za potporu (NATO Support Agency, NSPA), u sklopu kojeg će se za navedene haubice realizirati servis, modifikacija i prilagodba. Projicirana vrijednost Projekta za razdoblje od 2014. do 2018. godine iznosi 340 milijuna kuna.

Tvrtka KMW se pripremila za hrvatsko preuzimanje PzH 2000

Tvrtka KMW se pripremila za hrvatsko preuzimanje PzH 2000

Nebojna motorna vozila – kamioni

Ministarstvo obrane je 14. kolovoza 2013. sklopilo sporazum sa Saveznim ministarstvom obrane SR Njemačke o kupnji rabljenih nebojnih motornih vozila i kontejnera raspoloživih s viškova njemačkih Oružanih snaga. Sporazum omogućuje kupnju do 580 različitih tipova vozila i opreme (Wolf-off-road, MAN-trucks, fuel cisterns, fuel trucks). Tijekom 2014. godine nabavljeno je 27 kamiona vojnog programa MAN 4×4 nosivosti pet tona u ukupnoj vrijednosti oko 1,9 milijuna kuna, te 36 kabina veze u vrijednosti od 630.000 kuna. Opremanje vozilima je u potpori dvaju NATO Ciljeva sposobnosti, kao i rješavanja nedostatka nebojnih motornih vozila u Oružanim snagama.

Ostalo naoružanje i vojna oprema

Osim primarnog financiranja iz obrambenog proračuna, opremanje OS RH realizirano je i donacijama Vlade Sjedinjenih Američkih Država putem programa ekonomske i vojne pomoći, na temelju koje je 2014. godine zaprimljeno ukupno 212 vozila različitih tipova (MAXPRO PLUS, RG 33 HAGA i MATV) u vrijednosti 58 milijuna kuna.

Ministarstvo obrane je u 2014. godini sklopilo dva ugovora s tvrtkom HS Produkt iz Karlovca o proizvodnji i isporuci jurišnih pušaka modela VHS-D1 i VHS-K1, uključujući dodatnu opremu. Na temelju tih ugovora tvrtka HS Produkt je 2014. godine isporučila 1121 jurišnu pušku za potrebe opremanja Oružanih snaga.

U 2014. godini ugovorena je i isporučena određena količina ostalih skupina oružja, ubojnih sredstava, osobne i zaštitne opreme (optički ciljnici, svjetiljke, bacači granata 40 mm, NBK oprema, kacige).

Obalni ophodni brodovi

Ministarstvo obrane je u 2014. godini potpisalo ugovor s tvrtkom Brodogradilište specijalnih objekata (BSO) d.o.o. Split o gradnji pet obalnih ophodnih brodova (prototip + četiri broda u seriji). Ugovoreni iznos gradnje brodova je 396.094.125,00 kuna, a planiran završetak gradnje brodova je do 2018. godine.

Radarski sustav Enhanced Peregrine

Radi postizanja funkcionalnosti i uvođenja u punu operativnu uporabu radarskog sustava Enhanced Peregrine, potkraj 2014. godine pokrenut je Projekt osposobljavanja i modernizacije četiri radara (vrijednost projekta je oko 100 milijuna kuna). Predviđeni troškovi modernizacije značajnim dijelom će se financirati iz američkog fonda za potporu (Coalition Support Fund, CSF).

Autonomno podvodno vozilo

Tijekom 2014. godine pokrenute su aktivnosti u vezi s opremanjem s dva autonomna podvodna vozila iz programa pomoći Vlade SAD (Foreign Military Financing, FMF). Opremanjem autonomnim podvodnim vozilima unaprijedit će se NATO Cilj sposobnosti u smislu mornaričkih minskih protumjera za čišćenje luka, u dijelu otkrivanja i klasifikacije morskih mina i drugih nenamjenskih eksplozivnih sredstava u lukama i vrlo plitkom moru.

Automatski sustav za identifikaciju (AIS)

Početkom 2014. godine završen je projekt ugradnje automatskog sustava za identifikaciju (Warship AIS) na dvije raketne topovnjače čime je povećana sigurnost njihove plovidbe.

Borbeni avion MiG 21

Na temelju zaključka Vojno-tehničkog savjeta Ministarstva obrane iz studenoga 2012. godine o zadržavanju aviona MiG-21 u uporabi, u prvoj polovici 2013. godine proveden je postupak javne nabave, a 9. srpnja 2013. sklopljen je ugovor s ukrajinskom tvrtkom Ukrspecexport, kojim je ugovorena nabava, remont i nadogradnja pet aviona MiG-21, te remont i nadogradnja postojećih sedam aviona MiG-21. Do kraja 2014. godine 12 aviona je remontirano i isporučeno u RH, od čega je sedam aviona primljeno, odnosno predano HRZ-u i PZO na operativnu uporabu, dok je preostalih pet bilo u postupku prijma Ministarstva obrane. Početno je remont trebao završiti 30. lipnja 2014., međutim, tijekom realizacije je došlo do pogoršanja političke i sigurnosne situacije u Ukrajini što je utjecalo na probijanje ranije ugovorenih rokova.

Air Tractor AT-802

U svrhu dostizanja sposobnosti za provedbu namjenske obuke pilota na protupožarnim avionima Air Tractor AT-802, nabavljen je avion u dvosjed konfiguraciji, a ugovor o nabavi uključio je i obuku tehničkog osoblja za održavanje, te obuku pilota za nastavnika letenja.

Upravljanje ljudskim resursima

Ukupno brojno stanje djelatnog sastava na dan 31. prosinca 2014. bilo je 18 135 osoba. Popuna ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga po ustroju iznosi 88,66% (Ministarstvo obrane 93,18%, Oružane snage 88,40%). Prosječna dob djelatnih vojnih osoba je 38,34 godine (Ministarstvo obrane 47,66 godina, Oružane snage 38,14 godina), a državnih službenika i namještenika 49,77 godina (Ministarstvo obrane 47,9 godina, Oružane snage 50,87 godina). Ukupna prosječna dob svih djelatnika obrambenog resora je 40,06 godina (žene 43,2 godina, muškarci 39,5 godine).

U odnosu na stanje u OS RH potkraj 2013. godine, na kraju 2014. godine broj djelatnih vojnih osoba smanjio se za 297 osoba, što je u skladu s Dugoročnim planom razvoja, Strateškim pregledom obrane, te Odlukom Predsjednika Republike Hrvatske o veličini, sastavu i mobilizacijskom razvoju Oružanih snaga Republike Hrvatske od 25. ožujka 2014.

U skladu s Planom prijma djelatnih vojnih osoba u 2014. godini primljeno je 940 vojnika/mornara i 80 časnika, od čega pet doktora medicine. Za prijam doktora medicine, kao deficitarne struke u Oružanim snagama, pripremljen je poseban model osposobljavanja koji je, zajedno s pojačanom promidžbom i uvođenjem posebnih poticaja, rezultirao prijmom veće skupine liječnika.

Tijekom 2014. godine, na temelju Plana prijma u državnu službu, u Ministarstvo obrane putem javnog natječaja primljeno je 20 državnih službenika sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, odnosno specijalističkim stručnim studijem, od toga 16 državnih službenika bez radnog iskustva (vježbenika) i četiri državna službenika s radnim iskustvom. Iz drugih tijela državne uprave u Ministarstvo obrane premještena su dva državna službenika, a iz Ministarstva obrane u druga tijela državne uprave 14 državnih službenika. Također, 2014. godine uspješno je završen postupak stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za 13 osoba.

Na temelju Zakona o službi u OS RH uvedeni su vojni specijalisti kao nova potkategorija djelatnih vojnih osoba. Vojni specijalisti su dočasnici do čina nadnarednika i časnici do čina satnika raspoređeni na specifične stručne, pretežno tehničke poslove. U ovu kategoriju prevedeno je 1. siječnja 2014. po sili zakona 537 osoba i to 188 državnih službenika i namještenika vojnih specijalista te 249 djelatnih vojnih osoba vojnih specijalista.

U 2014. godini započelo je ustrojavanje pričuvnog sastava OS, odnosno razvrstane pričuve. Ustrojene su dvije pješačke pukovnije te je u studenome 2014. godine provedeno smotriranje dviju ustrojenih bojni pješačkih pukovnija, prvi put nakon 2000. godine. Smotrirane su 1. bojna 2. pješačke pukovnije u Osijeku (651 pričuvnik), te 1. bojna 6. pješačke pukovnije u Dubrovniku (651 pričuvnik). U 2015. godini bit će nastavljeno ustrojavanje pričuvnog sastava Oružanih snaga, odnosno razvrstane pričuve. Provest će se ustrojavanje i smotriranje zapovjedništava, pristožernih postrojbi i dijela ostalih postrojbi dviju pješačkih pukovnija s ukupno 1700 pripadnika.

U 2014. godini provedeno je dragovoljno vojno osposobljavanje u dva ciklusa, na koje je upućeno ukupno 800 kandidata, od toga 80 kandidatkinja. Dragovoljnom vojnom osposobljavanju pristupilo je ukupno 788 kandidata (nisu pristupile tri kandidatkinje i devet kandidata), od kojih je 56 kandidata prekinulo dragovoljno vojno osposobljavanje (dvije ročnice i 54 ročnika), a 732 ročnika uspješno su završila osposobljavanje (74 ročnice i 658 ročnika).

U 2014. godini ukupno je izdvojeno 1702 djelatnika (1470 djelatne vojne osobe i 232 državna službenika i namještenika). Od ukupno 1702 izdvojena djelatnika, 266 imalo je pravo na uključenje u Program tranzicije. Navedeno pravo iskoristile su 134 izdvojene osobe. Informiranjem o Programu tranzicije u 2014. godini obuhvaćene su 394 osobe (279 djelatnih vojnih osoba i 115 državnih službenika i namještenika). Od ukupno 359 aktivnih korisnika Programa tranzicije, 177 korisnika (65 djelatne vojne osobe te 112 državnih službenika i namještenika) je uključeno u program 2014. godine, dok su 82 korisnika u Program tranzicije uključena ranijih godina.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.