Strateški pregled obrane 2013 – prvi osvrt

 

Teško je razumljiva tišina kojom je donošenje novog Strateškog pregleda obrane (SPO 2013) popraćeno u hrvatskim medijima, ali i sa službene razine. Tako je MORH tek jučer popodne na svoje internetske stranice postavio usvojeni tekst – baš u formi u kojoj je kao radni materijal bio i pred Vladom RH, s velikim oznakama “Prijedlog” – poprativši taj značajan događaj s tek dvije rečenice, koje u cijelosti prenosimo:

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj sjednici, 25. srpnja 2013., donijela je Strateški pregled obrane.

Strateški pregled obrane temeljni je dokument u području obrane koji predstavlja završno izvješće o provedenom procesu preispitivanja usklađenosti strategijskih koncepata te dostignutih i planiranih obrambenih sposobnosti s obrambenim potrebama, koje proizlaze iz realnosti strategijskog i sigurnosnog okruženja“.

I to sve stoji – jedino što ni iz bliza ne odaje koja je stvarna težina saznanja i planova iznesenih u tom dokumentu, na kraju ovog spomenutog “postupka preispitivanja usklađenosti strategijskih koncepata te dostignutih i planiranih obrambenih sposobnosti s obrambenim potrebama“. Mala vjerojatnost konvencionalnih prijetnji, novi i asimetrični izazovi, te osjetno smanjivanje količine novca raspoloživog za obranu, osnovne su odrednice promatranoga stanja i planova za neposrednu budućnost. Zato i smanjivanje broja ljudi (s prije planiranih 16 tisuća DVO na njih 15 tisuća), kao i nastojanje za uravnoteženjem trošenja novca za obranu – ne bi li ostalo barem nešto više sredstava za modernizaciju, koja je posljednjih godina bila bitno usporena.

Pri tome, iako se već gotovo pa krenulo u najavljena kadrovska kraćenja, u tom je pitanju napravljen i niz kompromisa u odnosu na prvotno iznesene planove – rokovi za provedbu su produženi, a prvotno planirani opseg smanjenja je ublažen (posebice za časnike i generale, gdje se odustalo i od iskazivanje konkretnih redukcija). Jednako tako, uz priče o koncentriranju kadrovskih rezova na upravne dijelove MORH i GS OS, iz teksta su gotovo pa nestale konkretne reference na broj službenika i namještenika, koji je do sada ostao gotovo pa duplo veći od svih planova. Ono što je ostalo su logistički problemi – logistika bi trebala biti žestoko reformirana, gdje se mogu iščitati i najave mogućih daljnjih outsourcing poteza, prebacivanjem dijela sadašnjeg ukupnog posla u svojevrsnu zasebnu “obrambenu logističku organizaciju“.

Organizacijski gledano, odlučilo se zadržati dosadašnju strukturu OS RH – gransku podjelu i dosadašnju formu Glavnoga stožera, brigade u HKoV, flotilu u HRM, i postojeće eskadrile u HRZ i PZO. Iako je naglasak čitave strukture i dalje na Kopnenoj vojsci, koja osim što je jeftinija od preostalih grana, u RH obuhvaća i glavninu DVO u sustavu – iz SPO 2013 je jasno da se dugoročno loše piše i mornarici i zrakoplovstvu. Dok njihova, kao i ukupna struktura OS RH, ostaje do daljnjega nepromijenjena, u te se dvije grane polagano planira otpisati pojedine kategorije tehnike koje su itekako potrebne za njihovo normalno funkcioniranje. Time dobivamo HRM, koncentriran na Obalnu stražu, ali s flotilom raketnih topovnjača bez raketa, te HRZ i PZO – bez ikakvih kapaciteta za PZO i dosad postojećih transportnih funkcija, s tek rudimentarno obnovljenim antiknim borbenim zrakoplovima MiG-21, i s izraženim fokusom na vatrogastvo iz zraka. Za sve ostalo, RH se misli oslanjati na saveznike – kao da će to biti bilo jeftino, bilo stvarno dostupno po potrebi – dok će se ta pomoć na određen način “kupovati” nastavkom hrvatskog sudjelovanja u međunarodnim misijama i operacijama (ovoga puta zasnovanog na sposobnosti istovremenog slanja ukupno jedne bojne u inozemstvo). No pogledajmo Strateški pregled obrane 2013 ponešto detaljnije…

SPO 2013 u odnosu na Nacrt SPO 2012 – vizualno

Nedvojbeno je da je jučer usvojen dokument SPO 2013 zasnovan na Nacrtu predstavljenom početkom 2013. u Kovčanju (u daljem tekstu Nacrt SPO 2012, čiji tekst nije jednostavno dostupan na internetu), no razlike između ova dva teksta brojne su i značajne. Za početak, spomenimo elemente vizualne različitosti.

Kao i Strateški pregled obrane iz 2005. godine (u daljnjem tekstu SPO 2005), i Nacrt SPO 2012 predstavljen je u obliku zaokruženog vizualnog rješenja – svojevrsne knjižice s koricama, prelomom stranica, grafičkom opremom i prilozima, što u slučaju usvojenog SPO 2013 nije slučaj. Ovdje se radi o dokumentu koji je istrgnut iz grafički sređene i zaokružene forme, i onda upakiran u formularni izgled zakonskih prijedloga (koji su predviđeni za objavu u Narodnim novinama, rijetko ili gotovo nikad ne dolaze s kompleksnijim grafičkim ilustracijama, nemaju knjiški priređene priloge). Posebno je to vidljivo na početku i kraju dokumenta – gdje se na početku nalazi stranica koja nema numeraciju, i ima tipično zaglavlje akata s Vladine sjednice, te na pretposljednjoj stranici – koja doduše je numerirana kao većina dokumenta, ali gdje prije tablice sadržaja (koji je na samome kraju) tekst SPO 2013 dovršava bizarnom “Završnom odredbom” o objavi čitave stvari u Narodnim novinama i prostorom za naknadni upis klase, urudžbenog broja i datuma donošenja dokumenta, kao i potpis predsjednika Vlade RH u ime donosioca. Iako je ta Završna odredba uvrštena u “Sadržaj” dokumenta, ona nema izgled izvornog dijela cjeline, a radi se tek o tipičnom dodatku s kraja zakonskih tekstova.

Osvježeni podaci pokazuju da se s kadrovskim rezovima u kategoriji DVO započelo i prije stupanja na snagu novog SPO

Tekst SPO 2013. sadržan između ovog začudnog početka i kraja prelomljen je drugačije nego onaj u SPO 2005 i Nacrtu SPO 2012 – umjesto prije korištena dva stupca teksta po stranici sada je na svakoj stranici samo jedan stupac teksta, i to otisnut ponešto većim slovima. Tim se zahvatom donekle prikriva činjenica da je tekst usvojenog SPO 2013 itekako kraći od godinu dana ranije predstavljenog teksta nacrta – koji je pak vidno kraći od SPO 2005 (sličnog broja stranica, ali tiskanog opet manjim slovima). Pri tome, SPO 2013 na prvi pogled izgleda i grafički bitno siromašnije, bilo od SPO 2005 ili od nacrta iz 2012. godine. Pa ipak, to je dojam koji vara, budući da je glavnina razlike tek u izostanku ukrasnih slikovnih elemenata na vrhu stranica (gornja petina u SPO 2005 i gornja četvrtina svake stranice dokumenta SPO 2013) i prigodnih fotografija. Naime, za razliku od SPO 2005 – i Nacrt SPO 2012 i SPO 2013 ilustrirani su s po 9 grafova – od toga je njih 8 u SPO 2013 načelno preuzeto iz dokumenta Nacrt SPO 2012 (pri čemu su modernizirani, pa podaci u njima dovršavaju s 2012. godinom, a ne s 2010. kao u proljeće prošle godine). Tek je jedan novi graf ubačen 2013. godine – njime se jasno prikazuje slom ulaganja u modernizaciju tijekom mandata ministra Branka Vukelića (2008.-2010. godine), dok je na račun toga iz SPO 2013 izbačen jednako tako zanimljiv prikaz smanjenja korisnih površina vojnih nekretnina između 2005. i 2010. godine, podijeljen po kategorijama pojedinih vojnih objekata (u kojem se jasno vidjelo da su se obrambene reforme prvenstveno svele na smanjivanje broja objekata vezanih uz djelatnu vojsku i vojni materijal, dok se broj ureda smanjivao bitno sporije, uostalom, kao što je i ritam smanjenja broja službenika i namještenika bio bitno usporen prema smanjivanju DVO).

Tko zna kojiki su to zapravo postoci plovidbe u pojedine svrhe

Tko zna koliki su to zapravo postoci plovidbe u pojedine svrhe

U formiranju samoga dokumenta SPO 2013 zadržane su i mane koje smo već uočili u Nacrtu SPO 2012. Naime, prvi hrvatski Strateški pregled obrane (onaj iz 2005. godine), osim što je ukupno bitno veći dokument od oba svoja nasljednika – bio je i dobro opremljen zanimljivim i informativnim prilozima: pojmovnikom i 4 namjenska tablična prikaza. Od svega toga je do 2012. godine opstao tek praktično pa beskorisni kratki pojmovnik, da bi i on nestao u kraćenjima kojima je na kraju bio podvrgnut SPO 2013. Grafička oprema samoga teksta (mimo ukrasnih elemenata i prigodnih fotografija) zapravo je pojačana od 2005. na ovamo – od ukupno 3 strukturna prikaza na već spomenutih 9 grafova, no i početkom 2012. kao i jučer – opstala je i činjenica da praktično polovica tih prikaza podataka nije popraćena i konkretnim brojkama, tako da tek ravnalom i kutomjerom možemo grubo nagađati koje su to brojke zapravo prenesene u linije grafova, stupce ili okrugle grafičke prikaze.

SPO 2013 u odnosu na Nacrt SPO 2012 – sadržaj

Dokument SPO 2013 je i sadržajno gledano sličan svojim prethodnicima. Dok se SPO 2005 sastojao od: Sažetka, Uvoda, definicije Strateškog koncepta, željenih Prilagodbi u obrambenom sustavu, iskaza raspoloživih Resursa obrane, opisa sustava Upravljanja obranom, Zaključka i Priloga (ukupno 7 dijelova i 5 priloga) – Nacrt SPO 2012 tu je imao prvo uvod (konkretno nazvan “Svrha i namjera SPO“), Sažetak, definiranje Strateškog okružja i polazišta razvoja obrambenog sustava, iskaz Misija obrambenog sustava, pa na tom temelju i izvođenje Težišnih napora obrambenog sustava, opis Stanja i razvoja obrambenih sposobnosti, definiranje Integracije obrane, Zaključak i Pojmovnik (8 dijelova i jedan prilog).

Jučer doneseni dokument SPO 2013 tu predstavlja svojevrsnu mješavinu – on se sastoji od Uvoda (opet nazvanog Svrha i namjera SPO), Sažetka, definiranja Strateškog okružja i polazišta razvoja obrane, iskaza Misije oružanih snaga, opisa Stanja i razvoja obrambenih sposobnosti, definiranja Upravljačkih procesa i Zaključka – tu onda i s dodatkom i famozne “Završne odredbe”, umjesto ikakvih priloga – dakle, 7 strukturnih dijelova sadržaja i nula priloga. Time je načelno usvojena struktura s početka 2012. godine, iako su dva ondje posebno izdvojena, kratka i prilično načelna poglavlja o težištima napora i integriranju sustava obrane – zamijenjena odjeljkom o upravljanju obranom.

Ako te dijelove pogledamo ozbiljno, time se zapravo izgubila samo jedna ozbiljna stvar – odluka koja se u dokumentu Nacrt SPO 2012 definirala rečenicom: “U konačnici, transformirani upravni dio Ministarstva obrane i Glavni stožer imat će 2020. godine oko 700 djelatnika“. Time je iz SPO 2013 nestala jedina konkretna najava promjena koje su idućih godina trebale zahvatiti onaj dio osoblja u obrambenome sustavu na kome su se raspadale sve dosadašnje reforme, a koji je i sindikalno zaštićen (što izgleda ipak nije u potpunosti zanemarivo).

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.