Vlada konačno o cijenama ponuda za VBA

 

Vlada je na jutrošnjoj 142. sjednici jednoglasno usvojila „Prijedlog izvješća Vlade Republike Hrvatske“ kao odgovor na Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske radi postupanja Vlade Republike Hrvatske vezanih uz nabavku eskadrile višenamjenskih borbenih aviona. Interpelaciju je nedavno podnijelo potrebnih 16 zastupnika, redom iz SDP-a, a Vladinim odgovorom utvrđen je put za definiranje datuma kada će se na plenarnoj sjednici Sabora raspravljati o propaloj nabavi borbenih aviona.

U uvodu u današnju Vladinu sjednicu to je potvrdio i sam premijer Andrej Plenković, rekavši:

„To ćemo i ministar Krstičević i ja u trenutku kada se dogovori vrijeme otići u Hrvatski sabor i braniti naš stav, a to je da odbacujemo i odbijamo ovu interpelaciju jer je sve što je ova Vlada radila na tom pogledu prvo bilo i odlučnije i hrabrije glede modernizacije HRZ nego i jedna Vlada do sada. A drugo da smo poduzeli sve što smo mogli da Hrvatskoj osiguramo nove zrakoplove u odnosu na ove postojeće, koji su kvalitetni, moderni i dobro opremljeni, i ono što je najvažnije – cjenovno priuštivi u razdoblju od 10 godina, bez bilo kakvih skrivenih troškova. Nažalost, iz razloga koji su bili van mogućnosti utjecaja naše Vlade i uopće Hrvatske ta transakcija se na kraju nije dogodila. Iz tog posla ćemo izvući određene pouke, međutim što je važno – naša odlučnost da Hrvatska modernizira svoje HRZ je jednako snažna kao i prošle godine, i nakon odgovarajućih dodatnih analiza i priprema, kada za to procijenimo, krenut ćemo u nove aktivnosti u tom pogledu“.

Vladin odgovor na Interpelaciju bio je druga točka današnjeg dnevnog reda Vlade, a obrazloženje i uvod u odgovor dao je ministar obrane Damir Krstičević:

„Vezano na iznijetu interpelaciju ističem kako su navodi u njoj neosnovani i neutemeljeni. Vlada RH je ovaj vrlo složen proces vodila sustavno i odgovorno, vodeći se isključivo hrvatskim nacionalnim interesima, u skladu sa Zakonom o obrani i Zakonom o javnoj nabavi. Postupak za odabir VBA proveden je transparentno, s jasnim kriterijima i jednakim uvjetima za sve zainteresirane strane. Važno je naglasiti kako se niti jedna država, koja je dostavila ponudu, nije žalila na provedeni postupak nabave VBA. Od samog početka procesa nabave VBA bio je uključen i matični saborski Odbor za obranu i Vijeće za obranu, te su bili pravovremeno i detaljno upoznati o cijelom postupku nabave“.

Potom je Krstičević iznio neke od toliko željenih vrijednosti ponuda, o kojima je Ministarstvo obrane do sada šutjelo. Jedina naznaka cijene nedavno je došla od pukovnika Christiana Jagodića, zapovjednika Eskadrile borbenih aviona, koji je gostujući na RTL televiziji spomenuo cijenu izraelske ponude. Danas je ministar obrane iznio i ostatak vrijednosti ponuda:

„Želim istaknuti kako je ponuda Države Izrael iznosila 475 milijuna američkih dolara, grčka ponuda je iznosila 171 milijun eura – no nisu bili definirani dodatni troškovi, avioni nisu bili modernizirani, ponuda nije u cijelosti odgovarala zahtjevu za ponudom, otplatni plan nije definiran, te nije bilo moguće procijeniti ukupne troškove. Ponuda Kraljevine Švedske iznosila je 933 milijuna eura, a ukupna procjena troškova iznosila je 1,11 milijardi eura. Osnovna ponuda SAD iznosila je 1,553 milijuna dolara, bez troškova naoružanja i obuke, te nije bilo moguće procijeniti ukupne troškove. Iz svega navedenog zaključeno je da je izraelska ponuda bila potpuna i najprihvatljivija, uključujući i u financijskom smislu“.

Detalji švedske ponude – prezentacija u MORH-u 28.03.2018.

Usporedi li se slajd s prezentacije u MORH-u, održane 28. ožujka prošle godine, i današnje vrijednosti ponuda iznesene na Vladi RH, mogu se primijetiti dvije stvari: (1) da su vrijednosti ponuda prikazane svaka u različitoj valuti, bez prikazivanja vrijednosti i u HRK (kao što je to napravljeno u ožujku prošle godine za izraelsku ponudu), te (2) da je današnja vrijednost osnovne ponude Kraljevine Švedske veća za oko 30 milijuna eura u odnosu na onu prikazanu u ožujku prošle godine.

Potom se Krstičević vratio na već poznata objašnjenja:

„Država Izrael predočila je službeno predodobrenje za transfer tehničkih podataka u traženoj konfiguraciji kako bi uopće izraelska ponuda bila valjana i kako bi uopće mogla sudjelovati u postupku nabave. Isključiva obaveza Države Izrael bila je ishoditi konačno odobrenje Vlade SAD-a za isporuku aviona u odgovarajućoj konfiguraciji Republici Hrvatskoj. Izrael je službeno izvijestio RH da suprotno preuzetoj odgovornosti ne može ishoditi odgovarajuće odobrenje SAD-a za isporuku izraelskih aviona F-16 Barak Republici Hrvatskoj. Republika Hrvatska nije mogla utjecati na ovaj ishod i nije odgovorna. Postavili smo sva potrebna pitanja i dobili odgovarajuća jamstva. Važno je naglasiti da nisu preuzete nikakve financijske obaveze za RH, niti su u ovom postupku za RH nastale ikakve štetne posljedice“.

Detalji izraelske ponude – prezentacija u MORH-u 28.03.2018.

Aludirajući na do sada iznesene optužbe da su se ignorirala prijateljske sugestije s američke strane, Krstičević je nastavio:

„Vlada je postupala s dužnom pažnjom i nismo ignorirali stavove iznesene tijekom trajanja postupka nabave. Upravo suprotno, a u namjeri da se steknu sve potrebne informacije, te posebno ispita procedura i uvjeti pribavljanja ‘Third Party Transfera’, napravljene su dodatne konzultacije s najmjerodavnijim sugovornicima u Državi Izrael i SAD-u. Tijekom cijelog procesa hrvatska Vlada pokazala je odlučnost osigurati najbolje i moguće zrakoplove za najbolju te priuštivu cijenu. Hrvatska ostaje ključan strateški partner SAD-u i to se neće promijeniti. Ističemo da niti jednim radnjom u ovom procesu nije ugrožena dugoročna stabilnost i održivost HRZ-a. Vlada RH nastavit će s radom na pronalaženju rješenja za zadržavanje sposobnosti nadzvučnog borbenog zrakoplovstva za Hrvatsku vojsku koju smo razvili tijekom Domovinskog rata“.

Zaključujući ovo obrazloženje ministra obrane, premijer Plenković je zaokružio ovu točku dnevnoga reda: „Detalje ćemo, naravno, još dodatno iznijeti u Saboru. Ono što je važno, i za sve vas i za hrvatsku javnost, mi nastavljamo imati kvalitetne odnose, naravno i sa Državom Izrael i sa SAD-om, kad je riječ o obrambenoj suradnji“. Kao dokaz nastavka i intenziteta dobre suradnje sa SAD-om, Plenković je istaknuo da će Vlada već i na ovoj sjednici donijeti neke odluke. Radi se o odluci o nabavi od SAD-a doniranih sustava bacača granata i taktičkih radio uređaja za vozila MRAP.

I današnje tvrdnje ministra Krstičevića o transparentnosti cijelog postupka demantirala je sama Vlada RH, ne objavljujući dokument Vladinog odgovora na Interpelaciju na svojoj web-stranici, kao što inače radi s većinom drugih dokumenata. „Samo transparentno“ nastavlja se i dalje.

Post scriptum

Dokument Vlade RH nazvan „Prijedlog izvješća Vlade Republike Hrvatske“ objavljen je javnosti s otprilike tri sata zakašnjenja, Riječ je o aktu od ukupno 14 stranica teksta, koji sadrži naslovnicu, uvod te onda 7 sadržajnih segmenata. U njima Vlada iznosi svoje službeno viđenje provođenja i  neuspjeha procesa nabave borbenih zrakoplova F-16 Barak iz Izraela, i to će biti jedan od bitnih temelja za saborsku raspravu koja na ovu temu predstoji.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.