Uvode se nove vojne medalje

 

Krajem ovoga tjedna na snagu će stupiti novi Pravilnik o vrstama vojnih medalja, uvjetima i postupku njihove dodjele, koji je predsjednica RH, Kolinda Grabar Kitarović, potpisala još 19. lipnja 2019. godine, a koji je 12. srpnja objavljen u Narodnim novinama (NN 67/2019). Ovim Pravilnikom uvodi se niz novih medalja, za cijeli niz postignuća, pa čak i za samo sudjelovanje u nekoj misiji ili operaciji. Ubuduće se nove vojne medalje dodjeljuju pojedincima za: (1) značajan doprinos u izvršenju misija i zadaća OS RH, (2) izvršenje poslova MORH koji predstavljaju značajan doprinos u stvaranju preduvjeta za uspješno izvršenje misija i zadaća OS RH, (3) izvršenje poslova u stranim oružanim snagama koji predstavljaju značajan doprinos u izvršenju misija ili zadaća OS RH, te (4) izvršenje poslova u međunarodnim organizacijama kojima je Republika Hrvatska pristupila, a koji predstavljaju značajan doprinos u stvaranju preduvjeta za uspješno izvršenje misija i zadaća OS RH.

Pritom se vojne medalje dijele na: (1) medalje za vojne zasluge, (2) medalje za civilno-vojnu suradnju, (3) medalje za sudjelovanje u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, (4) medalje za iznimno osobno postignuće, (5) medalje za vježbe, (6) medalje za pomoć institucijama civilne vlasti, te (7) medalje za najboljeg dočasnika i vojnika/mornara godine.

Po novom, prva od ovih kategorija – medalje za vojne zasluge – podijeljena je na dvije potkategorije: (1) Domovinske medalje i (2) Medalje Hrvatske vojske.

1.1. Domovinske medalje

Ova novouvedena medalja dodjeljuje se za smrtno stradavanje, ranjavanje, ozljedu ili bolest nastalu tijekom obavljanja dužnosti u izvršenju misija i zadaća OS u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu. Može biti (1) zlatna – dodjeljuje Predsjednik RH za smrtno stradavanje, teško ranjavanje ili tešku ozljedu nastalu u ratu, stanju izvanrednih okolnosti ili provedbi misija i zadaća OS RH, a nastupilo je kao neposredna posljedica izvršavanja dodijeljenih zadaća; (2) srebrna – dodjeljuje predsjednik Vlade RH za ranjavanje, ozljedu ili tešku bolest nastalu u ratu, stanju izvanrednih okolnosti ili provedbi misija i zadaća OS RH, a koje je nastupilo kao neposredna posljedica izvršavanja dodijeljenih zadaća; te (3) brončana – dodjeljuje ministar obrane za bolest nastalu u ratu, u stanju izvanrednih okolnosti ili provedbi misija i zadaća Oružanih snaga, a nastupila je kao neposredna posljedica izvršavanja dodijeljenih zadaća.

1.2. Medalje Hrvatske vojske

Ove medalje dodjeljuju se pripadnicima OS RH za iznimne rezultate i doprinos u izgradnji, jačanju i izvršavanju misija te zadaća Oružanih snaga, kao i osobiti uspjeh u rukovođenju ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga. Kao i Domovinske medalje, i Medalje Hrvatske vojske mogu biti (1) zlatne, (2) srebrne ili (3) brončane, jedino što ih dodjeljuje načelnik GS OS RH. Medalju Hrvatske vojske, za razliku od Domovinske medalje, mogu dobiti i strani državljani.

Srebrna medalja Hrvatske vojske

Zlatna medalja Hrvatske vojske dodjeljuje se za iznadprosječan doprinos u izgradnji, jačanju i izvršavanju misija te zadaća OS RH, kao i za iznadprosječan doprinos u vođenju i zapovijedanju. Srebrna medalja Hrvatske vojske dodjeljuje se za iznadprosječan doprinos razvoju roda, službe ili struke, odnosno uspjeh u rukovođenju ustrojstvenom jedinicom. A brončana medalja Hrvatske vojske dodjeljuje se za iznadprosječan doprinos u izvršavanju zadaća OS RH.

Medalje na iznimno osobno postignuće

Kod ovih medalja razlikuju se (1) medalje izvrsnosti u izobrazbi, te (2) medalje sportskih postignuća.

Medalje izvrsnosti u izobrazbi dodjeljuju se pripadnicima OS RH polaznicima svih razina slijedno-rastuće izobrazbe časnika i dočasnika te drugih oblika vojne izobrazbe u zemlji i inozemstvu. Pritom, (1) Predsjednik RH dodjeljuje medalju izvrsnosti na prijedlog ministra obrane najboljem polazniku, (2) ministar obrane – na prijedlog načelnika Glavnog stožera  drugom po uspješnosti, a (3) načelnik GS OS RH – na prijedlog zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta trećem po uspješnosti polazniku svih razina slijedno-rastuće izobrazbe časnika i dočasnika. Medalju izvrsnosti u izobrazbi mogu dobiti i strani državljani koji su uspješno završili školovanje ili vojnu izobrazbu u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama RH, ali i polaznici drugih oblika izobrazbe u zemlji i inozemstvu.

Brončana medalja za sportska postignuća

Medalje sportskih postignuća dodjeljuju se vojnim osobama za pojedinačne ili ekipne najbolje rezultate na civilnim državnim i međunarodnim sportskim i drugim natjecanjima te vojnim natjecanjima istih razina. Pritom, Predsjednik RH može dodijeliti zlatnu, srebrnu ili brončanu medalju za ostvarene rezultate na službenim međunarodnim natjecanjima (Olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva, olimpijske vojne igre, svjetska vojna prvenstva i Mediteranske igre); ministar obrane dodjeljuje zlatnu, srebrnu ili brončanu medalju za ostvarene rezultate na službenim državnim natjecanjima, a načelnik GS OS RH dodjeljuje zlanu, srebrnu ili brončanu za ostvarene rezultate na službenim natjecanjima Oružanih snaga.

Prema ovom Pravilniku, natjecanje »Memorijal bojnik Davor Jović« – prvi za Hrvatsku i natjecanje u vojničkim disciplinama za provjeru tjelesne spremnosti imaju status sportskog natjecanja na razini Oružanih snaga.

Ostale medalje

Medalja za civilno-vojnu suradnju je najviši oblik vojnog priznanja koji se dodjeljuje građanima RH i stranim državljanima za iznimne osobne zasluge i civilno-vojnu suradnju kao doprinos u izvršenju misija i zadaća Oružanih snaga. Ova medalja također može biti zlatna (dodjeljuje se za osobite zasluge u razvoju civilno-vojnih odnosa), srebrna (za iznimne zasluge u razvijanju sposobnosti i provedbi projekata civilno-vojne suradnje), te brončana (za iznadprosječne zasluge te kvalitetnu suradnju s Ministarstvom obrane i Oružanim snagama). Zlatnu i srebrnu medalju za civilno-vonju suradnju dodjeljuju predsjednik RH i predsjednik Vlade RH na vlastiti poticaj ili na prijedlog ministra obrane, dok brončanu medalju dodjeljuje ministar obrane na vlastiti poticaj ili na prijedlog načelnika GS OS RH.

Medalja za sudjelovanje u operacijama

Medalja za sudjelovanje u operacijama dodjeljuje se pripadnicima Oružanih snaga za doprinos uspješnom izvršenju misija i zadaća Oružanih snaga u svim operacijama, kao i drugim osobama koje organizirano sudjeluju s pripadnicima Oružanih snaga u operacijama. Medalja za sudjelovanje u operacijama dodjeljuje se za svaku uspješno završenu misiju, i to svakom sudioniku svake operacije pod uvjetom da nije dodijeljena od strane Ujedinjenih naroda, NATO saveza, Europske unije ili druge međunarodne organizacije. Ovu medalju dodjeljuje načelnik GS OS RH.

Medalja za vježbe dodjeljuje se sudionicima uspješno izvršenih združenih vježbi, te vježbi od posebnog značaja za Oružane snage (koje proglašava načelnik GS OS RH), nakon uspješno završene vježbe. Medalju za vježbe dodjeljuje načelnik Glavnog stožera na prijedlog neposredno podređenih zapovjednika/načelnika, odnosno zapovjednika vježbe.

Medalja za pomoć institucijama civilne vlasti može se dodijeliti nakon uspješno pružene pomoći u slučaju katastrofa, velikih nesreća, potrage i spašavanja, prijevoza unesrećenih ili oboljelih te sličnih situacija u kojima je ugroženo civilno stanovništvo. Ovu medalju dodjeljuje ministar obrane.

Medalja za najboljeg dočasnika i vojnika/mornara godine dodjeljuje se dočasniku i vojniku/mornaru koji su proglašeni najboljim dočasnikom ili vojnikom/mornarom za kalendarsku godinu, a dodjeljuje je načelnik GS OS RH na prijedlog prvog dočasnika Oružanih snaga.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.