Većom naknadom protiv manjka dragovoljnih ročnika

 

Točno 3 godine nakon što je donesen Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju (NN 158/2013 od 27. prosinca 2013.), usklađen s tada obnovljenim Zakonom o obrani i Zakonom o službi u OS RH, Ministarstvo obrane donijelo je njegove izmjene i dopune, koje su na snagu stupile 01. siječnja nove 2017. godine. Glavni cilj ovih izmjena privlačenje je što više mladih na dragovoljno osposobljavanje, te potom i na mogući prijam u djelatnu vojnu službu, budući da dragovoljna služba prema aktualnome stanju postaje glavni izvor ljudstva za djelatnu vojnu službu. Pri tome, glavni mamac za motiviranje mladih je ponajprije povećanje novčanog iznosa koji ročnici dobivaju na mjesečnoj bazi.

U 16. naraštaju dragovoljnih ročnika bila je i Jelena Dedaković, kćer Mile Dedakovića Jastreba

U 16. naraštaju dragovoljnih ročnika bila je i Jelena Dedaković, kći Mile Dedakovića Jastreba

Kao i do sada, jedan od uvjeta za upućivanje na dragovoljno vojno osposobljavanje je da kandidat ima najviše 29 godina života (navršenih do kraja kalendarske godine u kojoj se upućuje na dragovoljno osposobljavanje), te da nije odslužio vojni rok (što je pojednostavljeno, budući da je u dosadašnjem pravilniku stajalo da „nije odslužio vojni rok u zemlji ili inozemstvu“, članak 4. stavak 1. podstavak 5.). Proširen je i opis kandidata koji imaju prednost pri upućivanju na dragovoljno vojno osposobljavanje. Do sada je prednost imalo tek dijete smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (članak 15. stavak 5.), a po novom tu prednost uživa dijete svakog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

No, iako Pravilnik načelno spominje da se „dragovoljno vojno osposobljavanje organizira i provodi u Oružanim snagama“, nedvojbeno je da Hrvatska i dalje glumi kako cjelinu OS RH i njihovih kadrovskih potreba zapravo predstavlja samo jedna grana – Hrvatska Kopnena vojska (HKoV). Zato i ne čudi da se kod osposobljavanja ročnika „u temeljnim i specijalističkim vojnim znanjima i sposobnostima“ zapravo i dalje govori samo o u rodu pješaštva, i vojnoj specijalnosti – strijelac, gdje je to po novome detaljizirano kao „streljačka specijalnost 11A“. Tako izmijenjani članak 21. stavak 3. u punini glasi: „Ročnici se osposobljavaju u temeljnim i specijalističkim vojnim zanimanjima i sposobnostima u rodu pješaštva za streljačku specijalnost 11A, dužnost strijelca, prema zadaćama i standardima definiranim u programu obuke ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju“. Činjenica je da se takve pješake onda i usmjerava prema sustavu prijma u djelatnu vojnu službu, gdje je logično da krenu u HKoV (bez makar i naznake popunjavanja HRM ili HRZ i PZO), a to nikome izgleda ni ne predstavlja ikakav problem. Prema HKoV-u teže i studijski smjerovi na Hrvatskom vojnom učilištu, što je u razgovoru za portal Obris.org u ožujku prošle godine potvrdio i zapovjednik Kadetske bojne na HVU, bojnik Tomislav Kasumović: “Školovanje u studijskim programima kakve vidimo sada je izričito za Hrvatsku Kopnenu vojsku, znači za sve rodove, struke i službe HKoV-a.”

U djelatnu vojnu službu primaju se kandidati putem javnog natječaja, ili dragovoljni ročnici

U djelatnu vojnu službu primaju se kandidati putem javnog natječaja, ili dragovoljni ročnici

U tom sustavu usmjeravanja svog novog ljudstva prema HKoV-u došlo je, doduše, do omanjih promjena. Dok se 2013. tek generalno naznačilo potrebu informiranja dragovoljnih ročnika o djelatnoj vojnoj službi, sada je i pobliže definirano tko to zapravo informira ročnike o mogućnostima prijma u djelatnu vojnu službu (članak 24.), pa se temeljem novogodišnjih izmjena Pravilnika kaže: „Tijekom dragovoljnog vojnog osposobljavanja Središnjica za upravljanje osobljem u koordinaciji s ustrojstvenom jedinicom Oružanih snaga nadležnom za provedbu obuke provodi informiranje ročnika o mogućnostima prijma u djelatnu vojnu službu“. Ponešto je izmijenjen i postojeći članak 26., u stavku 1. podstavku 2 – gdje će se umjesto dosadašnjeg priznanja za ročnika tjedna, odnosno ročnika mjeseca, birati „najbolji ročnik naraštaja“, koji će ubuduće za svoje iznimne rezultate u obuci dobiti i poseban znak.

Najveća novost, djelomično proizašla i iz povećanja obrambenog proračuna, tiče se mjesečne novčane naknade za ročnike. Tako će umjesto dosadašnje „novčane naknade u visini 36% od osnovice za obračun naknada i drugih primanja propisane Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za svaki mjesec uspješno izvršenog programa obuke“ (članak 27. stavak 1. podstavak 2.) ročnici dobivati naknadu „u visini 60% od osnovice“. U prijevodu, dosadašnja naknada od 1.190 kuna povećat će se na okrugle 2.000 kuna. Osim više novaca, budući ročnici imaju pravo i na „obavezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti“, što dosadašnjim Pravilnikom također nije bilo propisano.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.