Usvojen plan međunarodnih vježbi za OS RH u 2014.

 

Vlada RH je na svojoj posljednjoj, 138. sjednici po redu prihvatila plan međunarodnih vojnih vježbi u 2014. godini. Službeno, plan se po novome zove „Odluka o prelasku granice RH oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkim vježbama u 2014. godini“, jer se Vlada više ne očituje o svakom pojedinačnom prelasku državne granice, već to – sada po prvi puta – čini skupno na početku godine. Osim te novosti, najveća je novina broj međunarodnih vježbi koje će se održati ove godine – njih je čak 37, i to trećina u Hrvatskoj, a ostale van Lijepe naše. Kako je kratko na Vladi obrazložio ministar obrane Ante Kotromanović:

„Ministarstvo obrane i Oružane snage će tijekom ove godine realizirati 37 vježbi, velikih vježbi, ali zajedničkih vježbi sa snagama zemalja-saveznica. Od toga će se u Hrvatskoj napraviti i realizirati 11 vježbi – recimo, jedna od najvećih vježbi zvat će se „UDAR 14“ u lipnju ove godine, gdje će sudjelovati Zračne snage SAD-a i Mađarske. Vani ćemo sudjelovati u 26 zajedničkih vježbi različitog tipa – mornarica, kopnena vojska, itd. Sredstva smo osigurali za to.“

Tako je i ove godine nastavljen trend povećanja broja vojnih vježbi. U siječnju prošle godine Vlada je odobrila 30 međunarodnih vježbi (6 u RH i 24 u inozemstvu), te je naknadno (u rujnu 2013.) odobrila još 2 vježbe – „DOLPHIN 13“ i „LOGEX 13 PGP“. U postojećim okolnostima sveopće štednje i rezanja svih vrsta troškova, porast vježbi s 32 na 37 uopće nije zanemariv.

Međunarodne vojne vježbe u RH:

Prema postojećem planu i odluci o prelasku državne granice, tijekom ove 2014. godine u RH izvest će se sljedeće vježbe s jasno zadanim ciljevima:

1. „MIR 14/1“ – siječanj i veljača 2014. – cilj: uvježbavanje tehnika, taktika i procedura koje se zahtijevaju u operacijama potpore miru pod vodstvom NATO-a

2. „ŠTIT 14“ – travanj 2014. – cilj:  uvježbavanje tehnika, taktika i procedura gađanja ciljeva u zračnom prostoru

3. „SPREMNOST 14/1“ – svibanj 2014. – cilj: prikaz uvježbanosti i osposobljenosti postrojbi u brzoj i učinkovitoj pripremi i provedbi borbenih djelovanja usklađenim međurodovskim i intergranskim djelovanjem

4. „CBRN 14“ – lipanj 2014. – cilj: implementacija preuzetih međunarodnih obveza pridruživanjem hrvatskog voda za NBK dekontaminaciju u bojnu NBKO u sastavu multinacionalnog korpusa snaga sjeveroistok

5 „ADRION 14“ – lipanj 2014. – cilj: uvježbavanje NATO procedura i postupaka te razvijanja sposobnosti za planiranje i provedbu međunarodnih mornaričkih operacija odgovora na krize

6. „MIR 14/2“ – srpanj 2014. – cilj: završno uvježbavanje tehnika, taktika i procedura koje se zahtijevaju u operaciji potpore miru pod vodstvom NATO-a

7. „IMMEDIATE RESPONSE 14“ – kolovoza 2014. – cilj: promicanje regionalne stabilnosti i suradnje, jačanje partnerskih sposobnosti, razvoj povjerenja unaprijeđenjem interoperabilnosti NATO saveza i partnerskih zemalja

8. „SAVA STAR“ – kolovoz i rujan 2014. – cilj: uvježbavanje pješačkog voda u multinacionalnom okruženju i pružanja potpore uvježbavanju pričuvnih snaga

9. „SEESIM 14“ – rujan 2014. – cilj: jačanje nacionalne i regionalne interoperabilnosti, koordinacije i suradnje razvijanjem Simulacijske mreže jugoistočne Europe

10. „UDAR 14“ – rujan i listopad 2014. – cilj: ocjenjivanje operativnih sposobnosti deklariranih snaga modula borbene skupine koji su dostigli status spremnosti i satnije Vojne policije prema ciljevima sposobnosti

11. „ZAJEDNIČKI ODGOVOR 14“– prosinac 2014. – cilj: promicanje regionalne stabilnosti i suradnje te uvježbavanje rada stožera bojni u operacijama potpore miru

Vježba "Immediate Response 13"

Vježba “Immediate Response 13”

Međunarodne vojne vježbe u inozemstvu

Oružane snage RH tijekom ove godine prijeći će državnu granicu čak 26 puta, i sudjelovati na sljedećim vježbama:

1. „14-02B GEO IN BNs MRE/12th CAB ATX“ – veljača i ožujak 2014., SR Njemačka, cilj: uvježbavanje postrojbi i integracija svih vrsta naoružanja te obuka malih postrojbi prije upućivanja u operacije

2. „EMERALD WARRIOR 14“ – ožujak i travanj 2014., SAD, cilj: osposobljavanje zapovjedništava u planiranju i provedbi specijalnih operacija

3. „IEL MILU 14“ – travanj i svibanj 2014., Rumunjska i Bugarska, cilj: uvježbavanje stožernog osoblja zapovjedništva međunarodne logističke postrojbe i zapovjednika inženjerijskog voda u multinacionalnom okruženju

4. „SALWATORE 14“ – travanj 2014., Poljska, cilj: osposobljavanje komponente snaga brzog odgovora za planiranje, pripremu i provedbu specijalnih operacija

5. „14-04B COMBINED RESOLVE II“ – svibanj i lipanj 2014., SR Njemačka, cilj: uvježbavanje postrojbi u uvjetima bojišta te integracija svih vrsta naoružanja

6. „ITA MINEX 14“ – svibanj 2014., Italija, cilj: uvježbavanje planiranja i provedbe protuminskih operacija i uvježbavanje protuminskih ronitelja po NATO protuminskim taktikama i procedurama

7. „MILEX 14“ – svibanj 2014., Belgija, cilj: uvježbavanje i ocjenjivanje vojnih aspekata EU kriznog upravljanja na vojno-strategijskoj i operativnoj razini temeljenoj na scenariju operacije razine EU borbene grupe

8. „PHOENIX EXPRESS 14“ – svibanj i lipanj 2014., Italija i Grčka, cilj: uvježbavanje procedura i postupaka u operacijama nadzora mora, jačanje pomorske sigurnosti i jačanje suradnje u provedbi pomorskih operacija na Mediteranu

9. „MOVCON MILU 14“ – svibanj i lipanj 2014., Litva, cilj: povećanje interoperabilnosti na području pružanja logističke potpore i operacija poboljšanja sigurnosti planiranja i provedbe pokreta postrojbe

10. „STEADFAST FLOW 14“ – lipanju 2014., Turska, cilj: vježba stožernog prometnog osoblja i operatora logističkog sustava u simuliranom okružju

11. „STEADFAST ILLUSION/UNIFIED BLADE 14“ – lipanj 2014., zemlja domaćin bit će određena tijekom planskog dijela procesa vježbe, cilj: priprema i ocjenjivanje operativnih sigurnosnih sposobnosti za sudjelovanje u operacijama potpore miru

12. „SABRE JUNCTION 14“ – rujan 2014., SR Njemačka, cilj: razvoj i održavanje sposobnosti sudjelovanja u operacijama potpore miru i priprema deklariranih snaga za brzi odgovor

13. „NOBLE LEDGER-L 14“ – rujan 2014., SR Njemačka i Norveška, cilj: ocjenjivanje spremnosti kopnene komponente snaga brzog odgovora

14. „SHARP LYNX 14“ – rujan 2014., Češka, cilj: afirmacija bojne u sastav multinacionalnog korpusa snaga sjeveroistok te sudjelovanje u provedbi aktivnosti iz ciklusa obuke multinacionalnog korpusa snaga sjeveroistok, te neposredna priprema za upućivanje u operacije potpore miru

15. „COMBINED ENDEAVOR 14“ – rujan 2014., SR Njemačka, cilj: testiranje i verifikacija „Razmjestivog komunikacijskog paketa“ konfiguracije zapovjedništava satnije/bojne u potpori deklariranih snaga, testiranea informacijskih sustava i osnova cyber obrane

16. „NOBLE SWORD“ – rujan 2014., Poljska, cilj: integracija i ocjenjivanje specijalnih snaga komponente snaga brzog odgovora

17. „STEADFAST INDICATOR 14“ – u rujan 2014., Rumunjska, cilj: zajedničko uvježbavanje i ocjenjivanje obavještajnog osoblja za NATO operacije potpore miru

18. „NOCO/DANEX 14“ – rujan 2014., SR Njemačka i Danska, cilj: uvježbavanje protuminskih ronioca prema NATO protuminskim taktikama i procedurama

19. „ADRION 14“ – listopad 2014., Italija, cilj: uvježbavanje NATO procedura i postupaka te razvijanje sposobnosti za planiranje i provedbu međunarodnih mornaričkih operacija odgovora na krize

20. „TRIDENT JUNCTURE 14“ – studeni 2014., Norveška, cilj: završno ocjenjivanje spremnosti zapovjedništava snaga brzog odgovora

21. „PLATINUM WOLF 14“ – lipanj 2014., Srbija, cilj: uvježbavanje rada s nesmrtonosnim oružjem u operacijama potpore miru

22. „RAMSTEIN ASPECT 14“ – studeni 2014., SR Njemačka, cilj: uvježbavanje rada svih funkcija NATINAMDS u miru, kriznim situacijama i ratnom sukobu reflektirajući realne prijetnje kao i razvijanje interoperabilnosti u različitim simuliranim taktičkim situacijama

23. „LOGEX 15“ – studeni 2014., Srbija, cilj: uvježbavanje logističkih časnika u planiranju i provedbi logističkih procedura u multinacionalnom stožeru na razini brigade, provedba razmještaja, održavanja snaga i povratka iz operacije

24. „CYBER COALITION 14“ – studeni 2014., Estonija, cilj: provjera dostignute razine sposobnosti u području planiranja i organizacije obrane od cyber napada i podizanje razine znanja i ekspertize tehničkog osoblja u području obrane od cyber napada

25. „VJEŽBA RAZMINIRANJA I ČIŠĆENJA PODMORJA“ – Crna Gora, vrijeme održavanja bit će određeno tijekom planskog dijela procesa vježbe, cilj: uvježbavanje planiranja i provedbe protuminskih operacija i uvježbavanje protuminskih ronitelja

Gdje je vježba?!

Gdje je vježba?!

Novo: vježbe u Srbiji

Na popisu ovogodišnjih vježbi našle su i dvije koje će se održati na teritoriju susjedne Srbije. Posljedica je to otopljavanja odnosa između te zemlje i Hrvatske, kao i jače obrambene suradnje dviju oružanih snaga. Tako će OS RH u lipnju ove godine sudjelovati na vježbi „PLATINUM WOLF 14“, koju Srbija priprema u suradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama. Vježba će se održati u bazi „Jug“ kod Bujanovca, otvorenoj u listopadu 2009. godini, i u kojoj se, kao najvećoj i najmodernijoj vojnoj bazi u Srbiji, provodi obuka za sudjelovanje u multinacionalnim operacijama potpore miru.

Upoznavanje sa sustavom "Miles"

Upoznavanje sa sustavom “Miles”

U rujnu prošle godine za tu je bazu, putem američkog programa „Globalna inicijativa za mirovne operacije“, nabavljen i svečano uručen integrirani laserski sustav za obuku putem živih simulacija „MILES“ – s kojim su se u nas mnogi upoznali na poligonu Eugen Kvaternik u Slunju. U Srbiji se ta oprema prvenstveno koristi u Centru za obuku jedinica za multinacionalne operacije, stacioniranom u bazi „Jug“, a ministar obrane Srbije Nebojša Rodić posebno je istaknuo kako će se „MILES“ koristiti i u vježbi „PLATINUM WOLF 14“. Kompletan sustav „MILES“ u RS vrijedan je 1.160.000 američkih dolara, i čine ga elementi kojima može biti opremljena cijela jedna satnija, odn. oko 120 komada naoružanja – 84 automatske puške, 8 strojnica, po 9 snajpera kalibra 7,9 i 12,7 mm te 4 elementa za opremanje vozila.

Druga međunarodna vježba koja bi se (valjda) trebala održati na području Srbije je „LOGEX 15“, vježba za logističke časnike iz zemalja-članica NATO-saveza i zemalja iz okvira „Partnerstva za mir“. No, dok u popratnom dokumentu za prošlu Vladinu sjednicu izričito stoji da će se ta vježba održati u Srbiji u studenom ove godine, na web-stranicama NATO-ve Agencije za potporu (NSPA –  NATO Support Agency) stoji da će se „LOGEX 15“ održati, kako mu i ime kaže, u veljači 2015. godine. Na ovom bi LOGEX-u trebali sudjelovati pripadnici oružanih snaga Armenije, BiH, Moldavije, Makedonije, Hrvatske i Srbije, dok potporu osiguravaju Danska, Finska, Švedska, Velika Britanija, SAD, NATO Združeno zapovjedništvo za transformaciju i NATO-ova škola Oberammergau.

Tu nije kraj vježbama – naime, za ovu se godinu planira i zajednička simulacijska vježba OS RH i Vojske Srbije, o čemu još nema nikakvih detalja.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.