U 2015. najviše vojnih vježbi ikad

Vlada je na jutrošnjoj 206. sjednici donijela „Odluku o prelasku granice RH oružanih snaga država saveznica i OS RH radi sudjelovanja u zajedničkim vježbama i obukama u 2015. godini“ ili, laički rečeno, prihvatila je MORH-ov plan vojnih vježbi za ovu godinu. Do sada je u nekoliko navrata ministar obrane Ante Kotromanović najavljivao kako će 2015. biti vježbi kao nikada prije, što zorno pokazuje i činjenica da je prošlogodišnjih 37 vježbi ove godine preraslo u čak 51! Od noviteta treba istaknuti povećanje uvježbavanja postupaka pomorske sigurnosti i vježbe protuminskih ronitelja.  Kotromanović je danas na sjednici tek kratko rekao:

„Predlažem da Vlada donese odluku o prelasku granice RH oružanih snaga država saveznica i OS RH radi sudjelovanja na zajedničkim vježbama i obukama u 2015. godini. Znači, ove godine imamo najveći broj vježbi i…sredstva smo osigurali na razini Ministarstva obrane i…ništa….mi idemo vježbati i trenirati. To je to!“

Ni ne podignuvši pogled da vidi ima li netko nešto protiv toga, premijer Milanović je odmah prešao na slijedeću točku dnevnoga reda. U dokumentu koji prati ovu točku dnevnog reda vježbe su podijeljene u 3 segmenta: (1) zajedničke vježbe u RH, (2) zajedničke obuke i (3) zajedničke vježbe u inozemstvu. Evo kako će to sve izgledati u novom godišnjem vježbovnom kalendaru OS RH:

Zajedničke vježbe u RH:

 1. MIR 15/1“ – veljača 2015. godine – cilj: završno uvježbavanje tehnika, taktika i procedura te ocjenjivanja koja se zahtijevaju u operacijama/misijama potpore miru pod vodstvom NATO-a, a obuhvaćaju pripadnike sastavnica hrvatskoga kontingenta koje se upućuju u misiju potpore miru u Afganistanu
 2. HARPUN 15“ – veljača, svibanj i listopad 2015. godine – cilj: uvježbavanje zapovjedništva Hrvatske ratne mornarice i zapovjedništava postrojbi iz drugih grana Oružanih snaga Republike Hrvatske u planiranju i vođenju operacija na moru, te bojevog gađanja ciljeva na moru i u zraku uz provedbu pomorsko-zračnog desanta
 3. CMX 15“ – ožujak 2015. godine – cilj: godišnje uvježbavanje procedura za upravljanje u kriznim situacijama
 4. ŠTIT 15“ – travanj 2015. godine – cilj: završno uvježbavanje tehnika, taktika i procedura gađanja ciljeva u zračnom prostoru
 5. SPREMNOST 15“ – svibanj 2015. godine – cilj: ocjenjivanje spremnosti snaga deklariranih za NATO snage brzog odgovora
 6. CBRN 15“ – lipanj 2015. godine – cilj: implementacija preuzetih međunarodnih obveza radi pridruživanja hrvatskoga voda za NBK dekontaminaciju u sastav Multinacionalnoga korpusa sjeveroistok
 7. MIR 15/2“ – srpanj 2015. godine – cilj: završno uvježbavanje tehnika, taktika i procedura, te ocjenjivanja koja se zahtijevaju u operacijama/misijama potpore miru pod vodstvom NATO-a, a obuhvaćaju pripadnike sastavnica hrvatskoga kontingenta koje se upućuju u misiju potpore miru u Afganistanu
 8. IMMEDIATE RESPONSE 15“ – rujan 2015. godine – cilj: vježba usmjerena promicanju regionalne stabilnosti i suradnje, jačanju partnerskih sposobnosti, razvoju povjerenja unapređenjem interoperabilnosti NATO saveza i partnerskih država
 9. SARMEDOCC SQUALO“ – rujan 2015. godine – cilj: uvježbavanje zapovjedništava i snaga Obalne straže u planiranju i vođenju operacija na moru (operacija pomorskog presretanja i operacija traganja i spašavanja na moru)
 10. COMBINED ENDEAVOR 15“ – rujan 2015. godine – cilj: testiranje i verifikacija „Razmjestivog komunikacijskog paketa“ konfiguracije zapovjedništava satnije/bojne u potpori deklariranih snaga, testiranje informacijskih sustava i osnova cyber obrane
 11. MULTI LAYER 15“ – rujan i listopad 2015. godine – cilj: unapređenje kapaciteta Europske unije za upravljanje u kriznim situacijama, donošenja odluka i planiranja na više razina – političkoj, strategijskoj, vojno-civilnoj i operativnoj
 12. UDAR 15“ – listopad 2015. godine – cilj: ocjenjivanje nacionalnih operativnih sposobnosti snaga deklariranih za Europsku borbenu grupu 16/2 (EU BG)
 13. SAREX“ – listopad 2015. godine – cilj: vježba obalnih straža Republike Hrvatske i Talijanske Republike, održava se radi uvježbavanja zapovjedništava i snaga obalnih straža u planiranju i provođenju operacija na moru (operacije pomorskog presretanja i operacije traganja i spašavanja na moru)
 14. RAMSTEIN ASPECT 15“ – studeni 2015. godine – cilj: poboljšanje obučenosti i uvježbanosti za rad sustava za nadzor i zaštitu zračnog prostora u miru, kriznim situacijama i ratnom sukobu u sklopu NATO Integriranog sustava protuzračne obrane

 

Zajedničke obuke:

 1. SOUTHER 15/1“ – siječanj i veljača 2015. godine – cilj: obučavanje snaga za pomorske operacije
 2. SAVA STAR“ – kolovoz i rujan 2015. godine – cilj: uvježbavanje pješačkog voda u multinacionalnom okruženju i pružanje potpore uvježbavanju pričuvnih pješačkih snaga Oružanih snaga Velike Britanije
 3. SOUTHER 15/2“ – IV. tromjesečje 2015. godine – cilj: obučavanje snaga za pomorske operacije

Zajedničke vježbe u inozemstvu:

 1. COBALT CLOUD 15“ – veljača i ožujak 2015. godine, mjesto održavanja bit će određeno tijekom planskog dijela procesa vježbe; cilj – interno ocjenjivanje postrojbi predviđenih za potporu NATO snaga brzog odgovora u budućim operacijama potpore miru
 2. CMX 15“ – ožujak 2015. godine, u državama članicama NATO-a; cilj – održava se radi godišnjeg uvježbanja procedura za upravljanje u kriznim situacijama
 3. MILEX 15“ – svibanj 2015. godine, u Francuskoj Republici i drugim državama saveznicama; cilj: uvježbavanje vojnog procesa planiranja uporabe vojnih snaga Europske unije i interakcije između Operativnog zapovjedništva i Zapovjedništva snaga
 4. ITA MINEX 15“ – svibanj 2015. godine, u Talijanskoj Republici; cilj – uvježbavanje planiranja i provedbe protuminskih operacija i uvježbavanja protuminskih ronitelja po NATO protuminskim taktikama i procedurama
 5. ADRION CAX 15“ – svibanj 2015. godine, u Republici Albaniji; cilj – uvježbavanje NATO procedura i postupaka te razvijanja sposobnosti za planiranje i provedbu međunarodnih mornaričkih operacija u odgovoru na krizu
 6. PHOENIX EXPRESS 15“ – svibanj 2015. godine, u Talijanskoj Republici, Helenskoj Republici te državama Srednjeg Mediterana; cilj: uvježbavanje procedura i postupaka u operacijama nadzora mora i jačanja pomorske sigurnosti
 7. LOGEX 15“– u svibnju 2015. godine, u Republici Srbiji; cilj: uvježbavanje logističkih časnika u planiranju i provedbi logističkih procedura u multinacionalnom stožeru na razini brigade, provedbi razmještaja u području operacije
 8. ADRIATIC STRIKE CASEX 15“ – svibanj i lipanj 2015. godine, u Republici Sloveniji; cilj: provedba uvježbavanja tehnika, taktika i procedura bliske zračne potpore te dobivanja saznanja o osposobljenosti zračnih kontrolora, njihove interoperabilnosti i rada u višenacionalnom okruženju
 9. COMBINED RESOLVE IV“ – svibanj i lipanj 2015. godine, u Saveznoj Republici Njemačkoj; cilj: uvježbavanje postrojbi za integraciju svih vrsta naoružanja
 10. STEADFAST INDICATOR 15“ – svibanj i lipanj 2015. godine, u Rumunjskoj; cilj: uvježbavanje i ocjenjivanje obavještajnog osoblja za NATO operacije/misije potpore miru
 11. STEADFAST COBALT 15“ – svibanj i lipanj 2015. godine, u Republici Poljskoj; cilj: procjena i dokumentiranje interoperabilnosti za NATO snage brzog odgovora
 12. CAPABLE LOGISTICIAN 15“ – lipanj 2015. godine, u Mađarskoj; cilj: povećanje interoperabilnosti na području pružanja logističke potpore i operacija te poboljšanje sposobnosti planiranja i provedbe u području operacije
 13. SHARP LYNX 15“ – lipanj i studeni 2015. godine, u Mađarskoj i Republici Poljskoj; cilj: afirmacija bojne u sastav Multinacionalnoga korpusa sjeveroistok te neposredne pripreme za upućivanje u operaciju
 14. ADRION LIVEX 15“ – lipanj 2015. godine, u Republici Albaniji; cilj: uvježbavanje NATO procedura i postupaka te razvijanje sposobnosti za planiranje i provedbu međunarodnih mornaričkih operacija odgovora na krize
 15. STEADFAST FLOW 15“ – lipanj 2015. godine, mjesto održavanja vježbe odredit će se tijekom planskog dijela procesa vježbe; cilj: vježba stožernog prometnog osoblja i operatora sustava ADAMS u simuliranom okruženju
 16. 15-05 KFOR 20“ – lipanj 2015. godine, u Saveznoj Republici Njemačkoj; cilj: priprema za operaciju potpore miru KFOR na Kosovu
 17. STEADFAST ILLUSION/UNIFIED BLADE 15“ – u srpnju 2015. godine, u Rumunjskoj; cilj: sadržaj vježbe je klasificirani podatak
 18. COMBINED ENDEAVOR 15“ – rujan 2015. godine, u Saveznoj Republici Njemačkoj i u drugim državama članicama NATO-a; cilj: testiranje i verifikacija „Razmjestivog komunikacijskog paketa“ konfiguracije zapovjedništava satnije/bojne u potpori deklariranih snaga, testiranje informacijskih sustava i osnova cyber obrane
 19. DOLPHIN 15“ – rujan 2015. godine, u Republici Albaniji; cilj: uvježbavanje protuminskih operacija i protuminskih ronitelja
 20. NOCO/DANEX 15“ – rujan 2015. godine, u Kraljevini Danskoj; cilj: uvježbavanje protuminskih ronitelja po NATO protuminskim taktikama i procedurama
 21. JOINT REACTION 15“ – rujan 2015. godine, u Republici Albaniji; cilj: povećanje sposobnosti regionalnog partnerstva i suradnje u kriznim situacijama i katastrofama
 22. IMMEDIATE RESPONSE 15“ – rujan 2015. godine, u Republici Sloveniji; cilj: vježba usmjerena promicanju regionalne stabilnosti i suradnje, jačanju partnerskih sposobnosti, razvoju povjerenja unaprjeđenjem interoperabilnosti NATO saveza i partnerskih država
 23. SARMEDOCC SQUALO“ – rujan 2015. godine, u Talijanskoj Republici; cilj: uvježbavanje zapovjedništava i snaga Obalne straže u planiranju i vođenju operacija na moru (operacija pomorskog presretanja i operacija traganja i spašavanja na moru)
 24. IRON CAT 15“ – rujan 2015. godine, u Republici Srbiji; cilj: uvježbavanje ophodnog broda u organizaciji, planiranju i provedbi bojevog gađanja ciljeva na kopnu i rijeci
 25. IEL MILU 15“ – studeni 2015. godine, u Gruziji; cilj: uvježbavanje stožernog osoblja zapovjedništva IEL MILU i zapovjednika inženjerijskog voda u multinacionalnom okruženju
 26. MULTI LAYER 15“ – rujan i listopad 2015. godine, u državama saveznicama; cilj: unapređenje kapaciteta Europske unije za upravljanje u kriznim situacijama, donošenje odluka i planiranje na više razina – političko strategijskoj, vojno-civilno strategijskoj i operativnoj
 27. SAREX“ – listopad 2015. godine, u Talijanskoj Republici; cilj: vježba obalnih straža Republike Hrvatske i Talijanske Republike, uvježbavanje zapovjedništava i snaga obalnih straža u planiranju i provođenju operacija na moru (operacije pomorskog presretanja i traganja spašavanja na moru)
 28. BRAWE WARRIOR 15“ – listopad i studeni 2015. godine, u Mađarskoj; cilj: ocjenjivanje operativnih sposobnosti deklariranih snaga prema ciljevima sposobnosti
 29. TRIDENT JUNCTURE CAX 15“ – rujan i listopad 2015. godine, u Kraljevini Španjolskoj, Kraljevini Nizozemskoj i Kraljevini Norveškoj; cilj: završno ocjenjivanje zapovjedništava NATO snaga brzog odgovora
 30. TRIDENT JUNCTURE LIVEX 15“ – studeni 2015. godine, u Kraljevini Španjolskoj; cilj: završno ocjenjivanje zapovjedništava NATO snaga brzog odgovora
 31. CYBER COALITION 15“ – studeni 2015. godine, u Republici Estoniji; cilj: provjera dostignute razine sposobnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske u području planiranja i organizacije obrane od cyber napada i podizanje razine znanja u području obrane od cyber napada
 32. COMPACT EAGLE 15“ – studeni 2015. godine, u Republici Poljskoj; cilj: povećanj vještina i sposobnosti zapovjedništva korpusa za provođenje operacija visokog intenziteta i uvježbavanje postrojbi koje sudjeluju u korpusu
 33. ZAJEDNIČKI ODGOVOR 15“ – u Republici Srbiji, vrijeme održavanja vježbe odredit će se tijekom planskog dijela procesa vježbe; cilj: jačanje partnerskih sposobnosti i razvoj povjerenja kroz unapređenje interoperabilnosti NATO saveza i partnerskih država
 34. RAMSTEIN ASPECT 15“ – studeni 2015. godine, u državama članicama NATO-a.; cilj: poboljšanje obučenosti i uvježbanosti za rad sustava za nadzor i zaštitu zračnog prostora u miru, kriznim situacijama i ratnom sukobu u sklopu NATO Integriranog sustava protuzračne obrane

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.