Tehnički detalji školovanja pripadnika OS BiH u RH

 

Na još jednoj od rekordno kratkih sjednica, Vlada se danas upoznala s „Tehničkim dogovorom između Ministarstva obrane RH i Ministarstva obrane BiH o školovanju kadeta Ministarstva obrane BiH u RH na preddiplomskim sveučilišnim studijima ‘Vojno vođenje i upravljanje’ i ‘Vojno inženjerstvo’ Sveučilišta u Zagrebu“. Da budemo precizni, nije baš da se upoznala, više je glumila da se upoznala, budući je ministar obrane Kotromanović izjavio samo kako se radi o tehničkom ugovoru dva ministarstva, premijer je rekao „OK“, i show je otklizao dalje. I nije problem što bi se tu radilo o kakvom specijalnom dogovoru/sporazumu koji već nije viđen u sličnim slučajevima – npr. isti takav je RH potpisala s Crnom Gorom – već je riječ o izostanku barem minimuma stvarne odgovornosti prema javnosti, koja nije čisto sekundno ispunjavanje forme u njenom najužem zamislivom obliku.

Bilo kako bilo, spomenuti tehnički dogovor potpisan je uoči početka nove akademske godine, 17. kolovoza 2015. godine u Sarajevu, te onda još i 22. rujna u Zagrebu, a njime se utvrđuju uvjeti školovanja kadeta Ministarstva obrane BiH na sveučilišnim preddiplomskim studijima „Vojno inženjerstvo“ i „Vojno vođenje i upravljanje“ Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2015./2016. Ministarstvo obrane RH obvezalo se dostaviti susjednoj državi „Koncept vojne obuke kadeta MO BiH“, prema kojem će se, sukladno studijskim programima, provoditi obuka kadeta susjedne države.

Ministarstvo obrane BiH svojim kadetima osigurava: (1) naknadu troškova prijevoza prilikom korištenja semestralnog, godišnjeg i/ili ostalih oblika odmora ili iznimnih potreba putovanja u Bosnu i Hercegovinu, kao i (2) mjesečnu novčanu potporu za školovanje i vojnu obuku, sukladno propisima MO BiH. S druge strane – domaćin, Ministarstvo obrane RH, kadetima susjedne države osigurava: (1) iznos upisnine i participacije u troškovima studija, (2) prijavu i odjavu kadeta u Republici Hrvatskoj, (3) smještaj u vojnim lokacijama, (4) prehranu, (5) vojnu odoru, opremu i naoružanje, (6) mjesni prijevoz u mjestu školovanja, (7) obvezne udžbenike i pribor, (8) sportsku opremu jedanput godišnje, (9) korištenje sportskih terena u vojnim lokacijama, te (10) troškove izrade i obrane završnog rada.

Za vrijeme školovanja, kadet iz BiH oslobođen je polaganja prisege koju polažu pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske. Istodobno, kršenje propisa RH podliježe primjeni hrvatskog prava i nadležnosti hrvatskih pravosudnih tijela. Ministarstvo obrane BiH snosit će sve troškove u vezi s kaznenim djelom koje počini kadet, a pokretanje kaznenog postupka protiv kadeta trenutačno prekida njegovo daljnje školovanje na HVU. Što se vojne stege tiče, njeno kršenje podliježe primjeni odredbi NATO ATP-3.7.2. „NATO smjernice i procedure Vojne policije”, te odredbama „Pravilnika o vojnopolicijskim poslovima i provedbi ovlasti ovlaštenih službenih osoba Vojne policije”, prema kojem je Vojna policija OS RH ovlaštena postupati.

Kandidate za školovanje na preddiplomskim studijskim programima „Vojno vođenje i upravljanje“ i „Vojno inženjerstvo“ u RH za školsku godinu 2015.-/2016. Ministarstvo obrane BiH odabralo je putem javnog natječaja objavljenog krajem ožujka ove godine. Tražila su se 3 kandidata, od toga 2 kadeta za studij „Vojnog vođenja i upravljanje“, te jedan za „Vojno inženjerstvo“. Po završetku školovanja, ovi će kadeti biti primljeni u djelatnu službu Oružanih snaga BiH u kategoriju časnika, potporučnika, odgovarajućeg roda-službe.

Kadet Šerif Zjakić - za sada posljednji pripadnik OS RH na Sandhurstu

Kadet Šerif Zjakić – za sada posljednji pripadnik OS RH na Sandhurstu

Budući da BiH nema vojnu akademiju, niti bilo kakvu drugu odgovarajuću vojnu školu, prisiljena je pripadnike svojih OS slati na školovanje u inozemstvo. Tako su tijekom ove godine objavljeni brojni natječaji kojima se traže kandidati, među ostalim i Javni natječaj za školovanje kadeta na Vojnoj akademiji Univerziteta obrane u Republici Srbiji, Javni natječaj za školovanje kadeta na Kraljevskoj zrakoplovnoj vojnoj akademiji Cranwell u V. Britaniji, Javni natječaj za školovanje kadeta na Kopnenoj vojnoj akademiji i Zrakoplovnoj vojnoj akademiji u Turskoj, Javni natječaj za školovanje kadeta na Vojnoj akademiji Kopnene vojske i Vojnoj zrakoplovnoj akademiji u Republici Grčkoj, Javni natječaj za školovanje kadeta na Vojnoj akademiji OS Republike Makedonije, te Javni natječaj za školovanje kadeta na Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandhurst u Velikoj Britaniji.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.