Što će se graditi u vojarni u Dugom Selu?

 

Osim prijedloga državnog proračuna za sljedeću godinu, Vlada je na jučerašnjoj 262. sjednici usvojila „Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini  za izvođenje radova u  vojarni ‘Pukovnik Milivoj Halar’ Dugo Selo“. O čemu se tu radi – na sjednici je objašnjavao ministar obrane Mario Banožić:

„Razvoj i održavanje obrambenih sposobnosti i održavanje potrebne razine opremljenosti Hrvatske vojske zadaća je sustava upravljanja kroz djelatnosti opremanja, modernizacije i izgradnje infrastrukture. Vlada i Ministarstvo obrane odlučni su u daljnjem unapređenju i modernizaciji sposobnosti Hrvatske vojske jer je to izravan ulog u sigurnost i potpunu implementaciju NATO Ciljeva sposobnosti. Ove godine u području izgradnje vojne infrastrukture Ministarstvo obrane sklopilo je ugovore u vrijednosti od oko 64 milijuna eura. U vojarni ‘Pukovnik Milivoj Halar’ u Dugom Selu planira se izgradnja vojne građevine posebnog karaktera u sklopu Centra za obuku vodiča i službenih pasa ‘Satnik Krešimir Ivošević’, te namijenjena je za Vojnu policiju. Ministarstvo obrane provelo je postupak javne nabave za izvođenje radova na izgradnji građevine i u skladu s odabranom ponudom ukupne obveze Ministarstva obrane za ’23. i ’24. iznose 2.061.000 eura. U skladu sa Zakonom o proračunu predlaže se odluka kojom se daje suglasnost Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna u 2024. godini za izvođenje radova za tu građevinu u iznosu od 1.600.000 eura“.

Građevina koju spominje Banožić je višenamjenski smještajni objekt, veličine 1002,47 kvadrata, a namijenjen je za potrebe Vojne policije. Radovi – odnosno novi višenamjenski objekt – trebao bi biti izgrađen do 1. rujna 2024. godine, do kada MORH očito mora platiti sve do posljednjeg centa. Osim izgradnje novog objekta, MORH traži i uređenje pristupnih kolnih i pješačkih puteva do nje, površine za pristup vatrogasnih i ostalih vozila intervencije, te parkirališta za smještaj „prometa u mirovanju“ (ukupno 18 parkirališnih  mjesta).

Situacijska vježba iz područja KBRN održana u travnju 2023. u vojarni “Pukovnik Milivoj Halar” (Photo: MORH/T.Brandt)

Temeljem provedenog postupka javne nabave, koji je započeo u travnju, a završio u kolovozu ove godine, HSB-GRADNJA iz Slavonskog Broda izabrana je među ukupno 4 ponuditelja (ART-Graditeljstvo, Graditelj svratišta, HSB-GRADNJA i Hidroing) kao najbolji ponuditelj za izgradnju objekta u vojarni u Dugom Selu. Ukupna vrijednost ovog posla iznosi 2.061.268,21 eura, od čega će MORH dokraja ove godine platiti 461.268,21 euro, a sljedeće godine spomenutih 1,6 milijuna eura. Potrebna sredstva za 2023. i 2024. godinu osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu na razdjelu i glavi Ministarstva obrane, u programu 2504 „Opremanje, modernizacija i izgradnja“, aktivnosti A545076 „Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata i infrastrukture“, na računu 42 „Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine“.

Doduše. prema postojećem DPR-u, vojarna „Pukovnik Milivoj Halar“ proglašena je neperspektivnom, osim za Centar za obuku službenih pasa. Nedavno je u tu vojarnu smješten i dio nesretnog Vojnog muzeja, zbog obnove potresom oštećenih zgrada na Hrvatskom vojnom učilištu. No, uzme li se u obzir i netom dogovorena gradnja novog višenamjenskog objekta, čini se da barem dio vojarne u Dugom Selu ipak dobiva novi život.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.