Razminiravanje vojnih objekata u 2013.

 

Vlada je na jučerašnjoj 151. sjednici prihvatila „Izvješće o provedbi Plana humanitarnog razminiranja i utrošenim financijskim sredstvima za 2013. godinu”, u kojem se kao poseban prilog nalazi i „Izvješće o provedbi plana humanitarnog razminiranja vojnih objekata OS RH i utrošenim sredstvima za 2013. godinu”. Kao i do sada, razminiranje vojnih objekata u 2013. provodila je Pionirska bojna inženjerijske pukovnije Zapovjedništva za obuku i doktrinu Hrvatske kopnene vojske, u skladu sa Zakonom o humanitarnom razminiranju. Tijekom 2013. godine provedeni su radovi na 10 zadaća humanitarnog razminiranja vojnih objekata, ukupno je razminirano 229 939 m², te pretraženo 5 125 000 m², pri čemu je pronađeno ukupno 45 700 komada minsko-eksplozivnih i ubojnih sredstava. Ukupno je za obavljene poslove razminiranja vojnih objekata u 2013. godini utrošeno je ukupno 1.320.000,00 kn.

Iz Plana razminiranja vojnih objekata za 2013. godinu izvršene su sljedeće zadaće: (1) Opći i tehnički izvid minski sumnjivog kompleksa „Božići“, te obilježavanje minsko sumnjivih područja – Obljajac, Brkuša prema izvoru Mrežnice, područje od borove šume prema Suvači i dva groblja u Močilima na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ u Slunju. Tu je pretražena površina od 1130 m2, obilježeno je 3150 m2 i pronađen ukupno 1 komad neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS) iz kategorije “ostalo”. Vrijednost tih radova je bila nemalih 133.180,00 kn, od čega su sami troškovi postrojbe iznosili 24.166.50 kn; (2) Saniranje posljedica požara u vojno-skladišnom kompleksu „Pađene” kod Knina – pregledana je površina veličine 5 125 000 m2, i pronađeno je 5 komada NUS-a. Vrijednost radova iznosila je 684.000,00 kn, a troškovi postrojbe bili su 114.643,00 kn.

Tijekom prošle godine započeto je (3) razminiranje prostora oko repetitora „Čatrnja“ na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ u Slunju, razminirana je površina od 1 518 m2, i nije pronađen niti jedan komad ubojnog sredstva. Vrijednost radova je 172.320,00 kn, a vrijednost troškova postrojbe 32.955,00 kn. Radovi oko repetitora Čatrnja privremeno su prekinuti 7. lipnja 2013. zbog nedostatka sanitetske ekipe, pa je taj posao prebačen i u Plan razminiranja vojnih objekata za 2014. godinu. Započeto je i (4) razminiranje vojarne “Pukovnik Predrag Matanović” i vojno-skladišnog kompleksa “Šuma” u Petrinji, pri čemu je razminirana površina od 129 314 m2, a pronađeno je i uništeno 11 komada PP mina, 9 komada PO mina, te 2 868 komada ostalih NUS-a. Vrijednost radova bila je 3.401.580,00 kn, a na troškove postrojbe otpalo je 613.076,16 kn. Tu je realizirano oko 88% planirane zadaće, a radovi su prekinuti 29. studenog 2013. zbog loših vremenskih uvjeta. Nastavit će se tijekom ove godine.

Započet je i (5) tehnički izvid, pirotehnički pregled i prikupljanje neeksplodiranih ubojnih sredstava u vojno-skladišnom kompleksu “Hrvatski Ždral” Doljani. Razminirano je 96 602 m2, pronađena su 2 komada PP mina, te 47 712 komada ostalih NUS-a. Vrijednost radova je 2.870.220,00 kn, a troškovi postrojbe 509.216,38 kn. Realizirano je 84% zadaće, a  zbog loših vremenskih uvjeta radovi su privremeno prekinuti 5. prosinca 2013. Nastavit će se tijekom ove godine, ovisno o vremenskim uvjetima. Započeto je i (6) razminiranje metne situacije zrakoplovnog strelišta Obljajac-Brkuša na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ u Slunju. Pretražena su 1375 m2, a pronađena su 92 komada ostalih NUS-a. Vrijednost radova je 87.460,00 kn, a troškovi postrojbe 22.098,28 kn. Zbog loših vremenskih uvjeta i nepristupačnosti prilaznog puta sanitetsko vozilo nije moglo prići radilištu kako bi se u slučaju ozljede mogla pružiti prva pomoć. Zbog toga se radilište obilježilo i privremeno zatvorilo, a radovi su nastavljeni u ožujku 2014. godine.

"Vela glava"

“Vela glava”

Zbog duljeg angažiranja inženjerijske postrojbe na ostalim zadaćama iz Plana razminiranja nekoliko je zadaća ostalo nerealizirano. To je: (1) projektno/tehnički izvid minsko sumnjivog područja inženjerijskog poligona „Cerovac“, (2) razminiranje minsko sumnjivog područja u vojno-skladišnom kompleksu „Lučani“ Sveti Rok, (3) razminiranje minsko sumnjivog područja u vojno-skladišnom kompleksu „Jasikovac“ Gospić, te (4) razminiranje minsko sumnjivog područja u vojno-skladišnom kompleksu „Čerkezovac“ Dvor na Uni.

Tijekom prošle godine provedena su i izviđanja pojedinih terena: (1) izvid i izrada projektne dokumentacije vojarne „Zemunik“ Zadar (od 12. do 15. veljače 2013.), (2) izvid i izrada projektne dokumentacije „Vela Glava“ Smokovo, otok Vis (od 26. veljače do 1. ožujka 2013. godine), (3) izvid i izrada projektne dokumentacije vojno-skladišnog kompleksa „Brdo“ Petrinja (29. travnja 2013.), te (4) izvid i izrada projektne dokumentacije vojarne „Pukovnik Milivoj Halar“ Dugo Selo (2. svibnja 2013. godine).

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.