Vojno razminiranje uoči izrade novog Zakona o protuminskom djelovanju

 

Ured za razminiranje Vlade RH i Hrvatski centar za razminiranje pozivaju sve zainteresirane da sudjeluju u izradi novog i kvalitetnijeg Zakona o protuminskom djelovanju. U obrazac koji se može preuzeti na www.mine.vlada.hr svi zainteresirani – pravne i fizičke osobe – mogu upisati svoje prijedloge za poboljšanje budućeg zakona, kao i primjedbe na pojedine članke postojećeg Zakona o humanitarnom razminiranju. Od budućeg Zakona o protuminskom djelovanju očekuje se da stvori i olakša pretpostavke prema kojima bi Hrvatska zaista mogla biti u najvećoj mjeri očišćena od mina do 2019. godine, ali i da unese reda na tržište razminiravanja.

Otawska konvencija propisuje 2019. godinu kao rok do kada bi se Lijepa naša trebala riješiti minski sumnjivog područja, što je zacrtano i u Nacionalnom programu protuminskog djelovanja RH za razdoblje od 2009. do 2019. godine. Taj dokument, među ostalim, obvezuje Ministarstvo obrane da „do 2019. godine, sukladno vlastitim planovima i dinamici, ukloni minsku opasnost s prostora vojnih objekata koji ostaju na uporabi Oružanim snagama“. Posljednje Izvješće o provedbi plana humanitarnog razminiravanja i utrošenim financijskim sredstvima podneseno je radnim tijelima Sabora – Odboru za obranu i Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost  – krajem prošle godine, točnije 27., odnosno 29. studenog 2012. To ne bi bilo neobično da se ne radi o izvještaju o postupanju u 2011. i najavi plana za 2012. u trenutku kada je ta godina itekako već bila na izmaku.

zaostale-skrivene-mine-dalje-prijete-slika-163483Zamjenica ministra obrane Višnja Tafra u Hrvatskom centru za razminiranje (izvornom nositelju Izvješća o provedbi plana humanitarnog razminiravanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2011. godinu) dobila je objašnjenje da je do takvog kašnjenja došlo zato što nije bilo formirano Upravno vijeće HCR-a (kojeg je Vlada RH formirala u srpnju 2012., o čemu smo već pisali na portalu Obris.org). No, od formiranja Vijeća pa dok Izvješće nije stiglo u ruke saborskih zastupnika prošla su još puna 4 mjeseca, pa se o planu razminiravanja za 2012. razgovaralo gotovo na samom isteku te godine. Plan za 2013. godinu, barem što se razminiravanja vojnih objekata tiče, još uvijek nije došao na red.

Na 8. sjednici saborskog Odbora za obranu zamjenica ministra obrane Višnja Tafra izvijestila je zastupnike o razminiravanju vojnih objekata u 2011. godini. Razminiravanje, inače, sukladno Planu humanitarnog razminiravanja vojnih objekata Oružanih snaga, provodi pionirska bojna inženjerijske pukovnije Zapovjedništva za obuku i doktrinu Hrvatske kopnene vojske „Fran Krsto Frankopan“, sa sjedištem u Osijeku, kao jedina postrojba u Oružanim snagama namjenski opremljena i stručno osposobljena za izvođenje radova humanitarnog razminiravanja. Iako su troškovi te postrojbe za razminiravanje u 2011. godini iznosili oko 536 tisuća kuna, ta sredstva nisu dovoljna – što se najviše očituje u nemogućnosti obnavljanja i održavanja opreme i transportnih sredstava.

Kako je rekla Tafra, Plan razminiravanja za 2011. nije u cijelosti realiziran, i to ponajviše zbog izvanrednog događaja u vojnom skladištu u Pađenima. Osim toga, tijekom 2011. nastavljeno je s razminiravanjem lokacija za uništavanje neperspektivnih ubojnih sredstava na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ u Slunju. Također, „obavljen je pirotehnički pregled vojno-skladišnog kompleksa Pađene, razminirano je 43.208 metara kvadratnih minsko-sumnjivih površina, ostvareno je 29.552 radna sata pirotehničara, prijeđeno je 10.815 kilometara i utrošeno 4.286 litara goriva“, precizno je pobrojala Tafra. Tijekom provedbe razminiravanja vojnih objekata u 2011. pronađeno je, uklonjeno i uništeno ukupno 317 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Zamjenica Tafra odmah je iskoristila priliku i umjesto “Plana razminiranja za 2012.” – zastupnicima je podnijela “Izvješće o razminiranju vojnih objekata u tekućoj, 2012. godini“. Tu su brojke ponešto drugačije: planirano je razminiravanje površine od oko 500 tisuća metara kvadratnih u vojnim objektima s ukupno minski sumnjivom površinom oko milijun i 300 tisuća metara kvadratnih. Prioritet u realizaciji Plana je (1) pregled i razminiranje minsko sumnjivih područja na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ na Slunju, (2) potrebe za uništavanjem neispravnog i zastarjelog UbS-a, kao i (3) vojno-skladišni kompleks Debela Glava te (4) vojarna „Predrag Matanović“ u Petrinji.

Tijekom razminiravanja vojnih objekata u 2012. godini ostvareno je 12 272 radna sata pirotehničara, prijeđeno je 6.235 km, utrošeno 3.380 litara goriva i 52 kg maziva. Pirotehnički je u 2012. proveden pregled 3 milijuna 204 metara kvadratnih i ukupno razminirana površina iznosi 61.306 metara kvadratna. Tijekom provedbe ovog razminiravanja u 2012. pronađene su 3 protupješačke mine i 14 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava. Iako su rezultati prilično skromni, naročito kada su u pitanju pronađena neeksplodirana sredstva, treba imati na umu da je riječ samo o razminiranju vojnih objekata koji su u vlasništvu Ministarstva obrane, dok su svi ostali, uključujući i nekretnine koje je MORH otpisao kao neperspektivne i predao ih državi – u nadležnosti Hrvatskog centra za razminiranje.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.