Plan razminiranja u 2015.

 

Vlada je na današnjoj 222. sjednici jednoglasno usvojila Prijedlog plana humanitarnog razminiranja za 2015. godinu. Riječ je o tradicionalnom godišnjem dokumentu, u kojem jedan vrlo mali dio zauzima i „Plan humanitarnog razminiranja vojnih lokacija i građevina u 2015. godini“. I dok izvješće o ostvarenju istog takvog plana u 2014. još nije ugledalo svjetlo dana pa ne znamo što se sve napravilo tijekom prošle godine, sada znamo što bi se trebalo napraviti ove godine.

Pred pripadnicima Pionirske bojne HKoV-a tijekom 2015. stoji, kako je rekao obrazlagatelj ministar obrane Ante Kotromanović, 12 zadaća razminiranja i 3 zadaće projektno-tehničkog izvida minsko-sumnjivih područja u 11 vojnih lokacija i građevina. Projektno-tehnički i opći izvid minsko sumnjivih područja, te izrada projektne dokumentacije za razminiranje planirana je za (1) inženjerijski poligon Cerovac (Karlovac), (2) vojnu lokaciju Korešnica (Žrnovnica), te za (3) vojno-skladišni kompleks Čerkezovac (Dvor na Uni).

Tijekom ove godine planira se razminiranje površine od oko 1.500.000 m2 minski sumnjivih površina, i to: (1) vojarna „Pukovnik Predrag Matanović“ (Petrinja), (2) vojni poligon „Eugen Kvaternik“ (Slunj), (3) vojni poligon Gašinci, (4) postaja obalnog motrenja Tovar (Mali Lošinj), (5) vojarna Zemunik, (6) vojno-skladišni kompleks „Hrvatski ždral“ (Doljani), (7) vojno-skladišni kompleks Jasikovac (Gospić), te (8) vojno-skladišni kompleks Lučani (Sveti Rok).

Iako se, dakle, u Planu razminiranja spominje 12 zadaća razminiranja, nabrojeno ih je tek 8, plus vječna 9. zadaća – koja se odnosi na saniranje posljedica požara u skladišnom kompleksu „Pađene“ u Kninu, a što je regulirano posebnim Planom sanacije i čišćenja tehničkog dijela vojno-skladišnog kompleksa „Pađene“ od neeksplodiranog UbS-a. Kao i do sada, prioriteti razminiranja određeni su po vremenskim razdobljima i u skladu s klimatskim i vremenskim uvjetima u RH, pa će se tako u 1. i 4. tromjesečju radovi razminiranja izvoditi pretežito na područjima južne Hrvatske, a u 2. i 3. tromjesečju na područjima kontinentalne Hrvatske.

U ovogodišnjem Planu izrijekom se ne govori o troškovima razminiranja, osim da su sredstva osigurana u državnom proračunu RH za 2015. godinu na razdjelu Ministarstva obrane, u Programu 1. „Funkcioniranje OS RH“, ali se navode osnovni ciljevi za uspješno funkcioniranje organizacije protuminskog djelovanja u OS RH. To su sljedeći ciljevi: (1) razminiranje u perspektivnim vojnim lokacijama i građevinama, (2) uklanjanje u potpunosti minske opasnosti u vojnim lokacijama i građevinama u urbanim cjelinama, u objektima za smještaj vojnika, skladištima, ubojnih sredstava, područjima izvođenja vježbi na vojnim poligonima, a posebno područjima života i rada na njima, te za potrebe obnove i izgradnje infrastrukture, (3) obilježenost miniranih i minski sumnjivih područja održati u svim fazama rada u planskom razdoblju kao upozorenje i jasnu granicu između sigurne i minirane ili sumnjive površine, (4) obuhvat programima edukacije pripadnika OS RH koji žive i/ili rade u okruženju vojnih lokacija s miniranim i/ili minski sumnjivim područjima, (5) pozicioniranje i promoviranje vojnog sustava protuminskog djelovanja kao samostalnog podsustava u nacionalnoj strukturi protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj. Ovo posljednje je, naravno, formalnost koja bi ubuduće bila priznata i na papiru, budući da vojno protuminsko djelovanje ionako godinama djeluje samostalno te je tek rubno naslonjeno na nacionalni sustav civilnog razminiranja.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.