Profesorica stomatologije na Sveučilištu obrane

 

Iako je današnji dan završio posvećen pozitivnim ocjenama Europske komisije za hrvatski Plan oporavka i otpornosti, od kojeg se idućih godina očekuje oko 47,5 milijardi kuna, na današnjoj 66. po redu sjednici Vlade Republike Hrvatske mogao se uočiti i jedan detalj vezan uz nacionalni obrambeni sustav – konkretno, uz njegova nastojanja da na ovaj ili onaj način krene kvalitetnije obrazovati svoje kadrove.

Iako je proteklih mjeseci u više navrata bilo dubinskih kritika nastojanju Ministarstva obrane RH da zbrzano krene u osnivanje samostalnog “Sveučilišta obrane i sigurnosti” – Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti ipak je u Hrvatskom saboru bio izglasan 26. ožujka 2021. godine. O prijepornoj prirodi ovoga propisa dobro svjedoči i činjenica kako u inače prilično suglasnome području obrane i nacionalne sigurnosti o ovome propisu nije postignut parlamentarni konsenzus, tako da je on u Saboru bio usvojen s 83 glasa “za”, 41 “protiv” i 3 “suzdržana”. Nakon toga je novi zakon objavljen u Narodnim novinama 2. travnja ove godine, da bi na snagu stupio 10. travnja.

U predstojećem postupku uspostave novog sveučilišta, koje bi trebalo osvanuti na temeljima dosadašnjeg Hrvatskog vojnog učilišta, posebnu ulogu ima osoba privremenog rektora. Njen posao definira članak 28 Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti, čiji prvi stavci glase:

(1) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za obranu, će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona imenovati te regulirati status i plaću privremenog rektora.

(2) Privremeni rektor će u roku od jedne godine od imenovanja obaviti pripreme za početak rada Sveučilišta, donijeti privremeni Statut Sveučilišta uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za obranu, podnijeti prijavu za upis u sudski registar, poduzeti radnje za konstituiranje Senata i poduzeti potrebne radnje za početak rada Sveučilišta“.

Pa, iako je javnosti ostalo nepoznato hoće li Vlada i stvarno do 10. srpnja uspjeti regulirati sve detalje statusa i plaće privremenog rektora Sveučilišta obrane i sigurnosti – danas, 8. srpnja, Vlada Republike Hrvatske imenovala je dr. sc. Ivanu Čuković-Bagić privremenom rektoricom Sveučilišta obrane i sigurnosti, sukladno odredbama Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti (NN 34/21 od od 2. travnje 2021. godine). Kad se iole podrobnije pogleda lik i djelo spomenute Ivane Čuković-Bagić, vidi se da je ona aktualna prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, što zvuči kao dobra preporuka za poslove koje treba obaviti na Črnomercu. No, ta je odluka ipak malo manje razumljiva kada se također uoči da je dr. sc. Čuković-Bagić ujedno i redovita profesorica zagrebačkog Stomatološkog fakulteta, inače specijalizirana za dječju i preventivnu dentalnu medicinu.

Osim toga, dok Sveučilišta obrane i sigurnosti u osnivanju sada ipak ima privremenu rektoricu, ponešto su nezgodnije činjenice da nema vidljivog traga započinjanju postupka prijenosa dosadašnjih studijskih programa sa Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Splitu na novo vojno sveučilište na Črnomercu – što je trebalo krenuti u roku od 60 dana po stupanju na snagu Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti – dakle, do 10. lipnja ove godine. Neslužbeno se može čuti i kako će ovaj postupak itekako biti težak i problematičan, budući da pojedini fakulteti iz sastava spomenutih civilnih sveučilišta uopće nisu sretni s prepuštanjem svog intelektualnog vlasništva u ruke obrambenog resora i Ministarstva obrane RH.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.