Počinje transformacija HVU i akreditiranje studijskih programa za OS RH

 

U intervjuu kojeg je general Slavko Barić, ravnatelj Hrvatskog vojnog učilišta, dao portalu Obris.org u ožujku ove godine, najavljena je transformacija HVU-a u visokoškolsku nastavnu ustanovu, te akreditiranje posebnih studijskih programa za potrebe OS RH na civilnim visokoškolskim institucijama. Završna raščlamba izrade Elaborata za akreditaciju sveučilišnih studijskih programa održana je od 4. do 7. srpnja u vojarni „Kovčanje“, pri čemu je zaključeno da će se konačno započeti postupak akreditacije i međunarodne recenzije.

Zamjenica ministra obrane Višnja Tafra na Vladi o akreditaciji studijskih programa za OS RH

Zamjenica ministra obrane Višnja Tafra na Vladi o akreditaciji studijskih programa za OS RH

Konačni pečat ovim namjerama dala je Vlada RH, koja je na današnjoj 103. sjednici donijela „Odluku o pokretanju postupka za ustrojavanje posebnih studijskih programa za potrebe OS RH“. Obrazlagateljica ovog prijedloga, zamjenica ministra obrane Višnja Tafra, pred Vladom je tek ukratko obrazložila važnost ove odluke:

Svrha pokretanja posebnih vojnih studijskih programa je školovanje časnika po akreditiranim civilno-vojnim programima, čime bi se dao naglasak na posebnost vojnog školovanja. Izobrazba bi se ostvarila ustrojavanjem studijskih programa sa Sveučilištem u Zagrebu u okviru Fakulteta elektronike i računarstva kao nositelja studija vojnog inženjerstva i Fakulteta političkih znanosti kao nositelja studija vođenja i upravljanja. Plan je da se studijski programi počnu izvoditi u akademskoj godini 2014./2015., a provodit će se na Hrvatskom vojnom učilištu i sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, kao sunositeljima provedbe ovog studijskog programa. Za naprijed navedeno uporište postoji u odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Vlada je bez rasprave prihvatila ovu odluku, i ovlastila ministra obrane da u njeno ime potpiše Sporazum o ustrojavanju posebnih studijskih programa za potrebe OS RH u okviru Sveučilišta u Zagrebu.

Postojeće stanje

Nedavno održana završna raščlamba izrade Elaborata za akreditaciju sveučilišnih studijskih programa

Nedavno održana završna raščlamba izrade Elaborata za akreditaciju sveučilišnih studijskih programa

Iz priloženog dokumenta, koji prati ovu točku dnevnog reda na današnjoj Vladinoj sjednici, mogu se vidjeti neki detalji postojećeg i budućeg stanja vojne izobrazbe. Kako je napomenuo general Barić u razgovoru za portal Obris.org, programi izobrazbe koji se trenutno provode na Hrvatskom vojnom učilištu vrednovani su samo “u okviru potrebe i za potrebe OS RH“. Dakle, školovanje u Časničkoj školi kroz temeljnu časničku izobrazbu (dva semestra), te naprednu časničku izobrazbu (jedan semestar) ne donosi ECTS bodove. Daljnje školovanje na intergranskoj zapovjedno-stožernoj izobrazbi (2 semestra), te Ratnoj školi (1 semestar) također ne donose ECTS bodove. Diplome i svjedodžbe koje se izdaju polaznicima pojedinih razina izobrazbe u sveukupnom trajanju od ukupno 7 semestara vrijede jedino unutar OS RH i nigdje se izvan sustava OS RH ne mogu vrednovati i koristiti.

Postojeća 1. razina izobrazbe časnika kroz program „Kadet“, program stipendiranja i uzimanja kadrova s tržišta rada, pokazuje (1) osnovni nedostatak u raznolikosti i neusklađenosti sveučilišnih studijskih programa s ciljevima izobrazbe časnika, (2) nemogućnost utjecaja na planiranje i provedbu pojedinih programa kroz akademsku godinu, (3) nedovoljne mogućnosti praćenja i djelovanja na uspješnost pojedinog kadeta ili studenta, (4) nedostatak sadržaja vojne obuke, te (5)nedovoljnu vojnu socijalizaciju. Zbog svega toga, „sadašnji ulaz na temeljnu časničku izobrazbu obilježava raznolika preddiplomska osposobljenost po stručnim područjima, uz veliki nesklad između ulaznih stručnih zvanja polaznika primljenih na 1. razinu izobrazbe časnika i potreba za pojedinim stručnim zvanjima časnika“.

Budućnost vojne izobrazbe

Temeljem dosadašnjeg iskustva, ukazala se nužnost osnivanja Studijskih programa iz tehničkih i društvenih znanosti u suradnji sa Sveučilištima RH. U prvoj, upravo pokrenutoj fazi radi se o pokretanju temeljne časničke izobrazbe u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, Fakultetom elektrotehnike i računarstva, te Fakultetom političkih znanosti. U narednoj fazi, u planu je provođenje iste takve izobrazbe na Pomorskom fakultetu i Fakultetu prometnih znanosti kao četverogodišnjeg dodiplomskog studijskog programa. Intergranska zapovjedno-stožerna izobrazba organizirala bi se kao jednogodišnji dodiplomski studijski program. Ratna škola organizirala bi se kao specijalistički poslijediplomski jednogodišnji studijski program.

Budući da je većina europskih zemalja uskladila vojno školovanje s odredbama Bolonjske deklaracije i civilnim sustavom visokog obrazovanja, uz očuvanje tradicija i posebnosti vojnog školovanja, MORH i OS RH ne isključuju mogućnost školovanja studenata drugih zemalja, a naročito zemalja iz regije, na HVU. Također, očekuje se da će se transformacijom HVU-a po načelima koje propisuje Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju stvoriti pretpostavke za većim stupnjem integriranosti i kompatibilnosti s NATO-institucijama i programima, te će se omogućiti veće korištenje resursa Saveza.

Pojavit će se i mogućnosti sudjelovanja u tzv. „vojnom Erasmusu“, Europskoj inicijativi za razmjenu mladih časnika, inspiriranoj civilnim Erasmus programom. Riječ je o razvijanju međunarodne suradnje između vojnih škola preko razmjene kadeta – kandidata za profesionalne časnike, u kombinaciji s mobilnosti predavača i instruktora. „Vojni Erasmus“, pokrenut 2008. godine, uključuje 3 komponente: stvaranje zajedničke obrazovne platforme, promicanje razmjene studenata i nastavnog osoblja, te razvijanje zajedničkih obrazovnih modula. Uspješnost te inicijative, naravno, među ostalim ovisi i o kvaliteti usklađenosti vojnog sustava izobrazbe sa sustavom civilnog visokoškolskog obrazovanja, za što je prva pretpostavka stvorena upravo današnjom odlukom Vlade.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.