Novosti u Planu protupožarnih aktivnosti

 

Samo dan nakon što je Vlada RH u četvrtak, 22. ožujka, usvojila „Prijedlog programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini“, isti je objavljen u Narodnim novinama (NN 28/2018), čime je postao i važeći. To je ujedno i najranije doneseni Plan protupožarnih aktivnosti, budući da su do sada takvi planovi u pravilu donošeni tijekom svibnja, ili čak nakon što je protupožarna sezona već otpočela. Ovako ranom donošenju plana aktivnosti vjerojatno su doprinijele i analize prošlogodišnje protupožarne sezone, provođene u nekoliko navrata i kroz nekoliko raznih državnih tijela. To je, uostalom, priznao i ministar obrane Damir Krstičević, kada je na prošlotjednoj 86. sjednici Vlade obrazlagao uvođenje i nekih novosti.

„Imajući u vidu slabosti uočene tijekom protekle protupožarne sezone, te činjenicu da je 2017. godine donesen Zakon o sustavu domovinske sigurnosti i Godišnji plan rada Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti za 2018., pokrenute su zadaće koje su u izravnoj funkciji pripreme ove protupožarne sezone i u vezi s ovim programom aktivnosti. Državna uprava za zaštitu i spašavanje u suradnji s Ministarstvom obrane, u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim tijelima sustava domovinske sigurnosti, uspostavit će u Divuljama Operativno vatrogasno zapovjedništvo koje će u svojem sastavu imati situacijsko središte s opremom potrebnom za prijenos i prikaz svih relevantnih informacija u realnom vremenu.

I sljedeća stvar – DUZS u suradnji s Ministarstvom obrane, Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim tijelima sustava domovinske sigurnosti provest će u svibnju 2018. vježbu „Sigurnost 18“. Cilj vježbe je provjera spremnosti, koordinacija rada, uvježbavanje snaga koje sudjeluju u provedbi zadaća za protupožarnu sezonu. I Ministarstvo obrane osigurat će operativnu uporabu bezposadnih sustava u izvršavanju zadaća izviđanja iz zraka radi ranog otkrivanja mjesta nastanka požara i potpore upravljanju gašenja požara. Za provedbu zadaća osigurat ćemo potreban broj zrakoplova i helikoptera, te osposobljenih posada s letačko-tehničkim osobljem, te 6 zrakoplova tipa Canadair i 6 Air Tractora“.

Novo zapovjedno središte i sletišta

DUZS i Hrvatska vatrogasna zajednica koriste dio vojarne “Knez Trpimir” u Divuljama od 2009. godine (Photo: DUZS)

Spomenuto Operativno vatrogasno zapovjedništvo RH smjestit će se u prostorima Državne vatrogasne intervencijske postrojbe – sjedište Divulje, i djelovat će od 01. lipnja do 30. rujna, što je procijenjeno kao glavno požarno razdoblje. Sastav i zadaće Zapovjedništva odredit će DUZS – Sektor za vatrogastvo, sukladno Planu intervencija kod velikih požara na teritoriju RH. Kako je najavio ministar obrane, za potrebe potpune funkcije Operativnog vatrogasnog zapovjedništva i stvaranja jedinstvenog, zapovjednog, informacijskog komunikacijskog sustava ustrojit će se, opremiti i dovesti u funkciju Situacijsko operativno središte (razina države) u Divuljama kao mjesto za dohvat, prikupljanje, objedinjavanje, obradu i odgovarajuću distribuciju svih informacija i podataka s terena. Za osiguranje potrebne funkcionalnosti Situacijskog središta za potrebe Operativnog vatrogasnog zapovjedništva, u vremenu od 01. lipnja do 30. rujna, izvršiti će se dislokacija Vatrogasnog operativnog središta DUZS-a iz sjedišta u Zagrebu, Nehajska 5 u prostor Državne vatrogasne intervencijske postrojbe, sjedište Divulje uz obvezno reorganiziranje, tehničku i kadrovsku nadogradnju Vatrogasnog operativnog središta te osiguranje korištenja informatičkog programa za upravljanje vatrogasnim intervencijama (UVI) s dodatnim GIS alatima.

To, međutim, nisu jedine novosti. Ove godine, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zaduženo je, u suradnji s MORH-om, DUZS-om i operatorima aerodroma, definirati i provesti potrebne radnje/postupke za dovođenje u uporabno stanje aerodroma Otočac i Sinj, na kojima će biti potrebno osigurati punjenje sredstvima za gašenje požara aviona AT-802, i drugih letjelica. Također, Ministarstvo obrane razmotrit će srednjoročne mjere za dovođenje u uporabnu funkciju bivšeg aerodroma Udbina, u cilju izvršavanja zadataka unutar protupožarne sezone.

Kao i obično, Ministarstvo obrane i OS RH osiguravaju potreban broj zrakoplova i helikoptera po shemi 6+6+2 (6 CL-415, 6 AT-802A/F, te 2 transportna helikoptera). Uz to, od 1. lipnja do 30. rujna MORH/OS RH osigurat će 200 pripadnika u spremnosti za brzu intervenciju, te dodatne snage do 300 pripadnika za ojačanje snaga. S prošlogodišnjom započetom praksom nastavit će se i ove požarne sezone – MORH i OS RH osigurat će dislokaciju Canadair-a CL 415 u Dubrovnik i Pulu po procjeni i potrebi, a provodit će se i dnevna prebaziranja zrakoplovnih snaga u alternativne zračne luke, u skladu s operativnom prosudbom u suradnji s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Republike Hrvatske. Predviđeno je da su pripadnici OS RH spremni i van glavne protupožarne sezone, pa će se od 1. siječnja do 31. svibnja, te od 1. listopada do 31. prosinca osigurati  stalna spremnost snaga za brzu intervenciju.

Što se HRM tiče, ona će od 01. lipnja do 30. rujna sudjelovati u protupožarnim aktivnostima s jednim desantnim brodom minopolagačem (DBM) i jednim desantnim jurišnim brodom (DJB), s dvije gumene brodice (GB LEADER 599), te sa sustavom bespilotnim letjelica – izviđačkim timom za rano otkrivanje požara i nadzor požarišta (angažiranje po posebnoj zapovijedi SOD/HKoV).

Kao i obično, Planom protupožarnih aktivnosti uvezan je i Zrakoplovno-tehnički centar, kao „obvezan žurno postupati po zahtjevima Oružanih snaga Republike Hrvatske – Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane kao ovlaštenog naručitelja usluga pravodobnog servisiranja, nabavke potrebnih rezervnih dijelova, alata, opreme, goriva, maziva i zaštitnih sredstava“.

Po pitanju financijskih izdataka, MORH tu snosi najveći teret – za protupožarne aktivnosti rezervirano je u ovoj godini 82.178.000,00 kn u okviru Programa 2606 „Korištenje Oružanih snaga za pomoć civilnim institucijama i stanovništvu“, aktivnosti A545035 „Protupožarna zaštita“. Troškovi obuhvaćaju namjenske (protupožarne) snage OS RH za intervencije iz zraka, na tlu i s mora, a odnose se na troškove goriva, održavanja materijalno tehničkih sredstava i opreme, kao i naknada za rad na terenu te prehrane. MUP RH je za DUZS (koji je unutar MUP-ovog proračuna) namijenio 25.330.000,00 kn u okviru projekta K260089 – „Program u provedbi posebnih mjera za zaštitu od požara od interesa za Republiku Hrvatsku“. Ministarstvo zdravstva izdvojilo je 200.000,00 kn u okviru projekta K789005 „Logistika za incidentna i krizna stanja“.

Inače, tijekom 2017. godine, koja je što se požara tiče bila vanstandardna po intenzitetu i prostornom obuhvatu, protupožarni avioni iz sastava HRZ i PZO ostvarili su 17.606 letova – za usporedbu, u 2016. bilo je „samo“ 6364 letova. Tri puta su snage Protupožarne eskadrile pomagale van granica RH – u Crnoj Gori, BiH i Italiji.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.